Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v bydlisku, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 18 krajín sveta.Výpoveď zo strany zamestnávateľa - ako som si s Priamou akciou vymohol lepšie podmienky

13. september 2011

V nasledujúcom texte prinášame prípad člena Priamej akcie, ktorý dostal neplatnú výpoveď a firma mu odmietla vyplatiť odstupné. Rozhodol sa konať, aby dosiahol svoje požiadavky. Spoločne sa nám to napokon podarilo, čo potvrdilo, že kolektívne sa bráni lepšie ako osamote. Dúfame, že tento prípad bude inšpiráciou pre ľudí s podobným problémom.

Čo sa vlastne stalo?

Vo firme som pracoval tri a pol roka ako programátor s pracovnou zmluvou uzavretou na neurčito. Bolo nás tam asi 13 zamestnancov a všetci sme sa medzi sebou dobre poznali. Mali sme dvoch šéfov - chlapíka z Nemecka, čo sa staral najmä o projekty, a s ktorým sme mali taký kamarátsko-pracovný vzťah, a slovenskú šéfku, ktorá riešila hlavne financie, a s ktorou bol vzťah čisto pracovný. 29. júna 2010 mi prišiel e-mail od šéfky, ktorá bola v tom čase na materskej, že sa chce po práci so mnou porozprávať.

Po práci som teda šiel do jej kancelárie, kde ma už čakala. Cítil som napätie. Povedala, aby som si sadol, a začala hovoriť, že so mnou už dlhšie nie sú spokojní. Vraj som dostal šancu, ale nijako som sa nezlepšil (pritom v tom istom čase bol kolega v zahraničí, kde odovzdával projekt, na ktorom som s ním pracoval), a tak sa rozhodli ma prepustiť. Hoci mi možnosť, že ma prepustia, občas napadla, lebo v čase medzi projektmi som mal málo práce a ani mi nezvýšili mzdu (vedel som, že veľakrát keď zamestnávateľ nevie poskytnúť prácu, tak problém vyrieši zbavením sa „zbytočného“ zamestnanca), aj tak ma to zaskočilo, lebo som ešte nemal dokončenú rozrobenú prácu a jednoducho to prišlo takto zrazu.

Súhlasil som však, lebo som aj tak už dlhšie plánoval odtiaľ odísť, len som sa nevedel odhodlať a stále som svoje rozhodnutie odsúval do budúcnosti. Vzápätí na mňa šéfka spustila, že vraj ma šéf napomínal už pred Vianocami, že so mnou nie je spokojný. To však nebola celkom pravda – napomínal ma inokedy, a to ohľadne spomínaného projektu, ktorý nakoniec dopadol dobre a odovzdal sa načas (problémy pri ňom vznikli skôr nejasným zadaním a inštrukciami vedenia). Šéfka pokračovala, že bude potrebovať, aby som podpísal nejaký papier o tom, že som bol vtedy napomenutý. V tom náhlom strese som papier podpísal, hoci bol na ňom dátum spred pol roka a ani som si poriadne neprečítal, čo podpisujem.

Dokument, ktorý som podpísal znel nasledovne:

VÝZVA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV

Dňa 23.12.2009 bol menovaný zamestnanec upozornený XY-om, že si neuspokojivo plní zverené pracovné úlohy a bol vyzvaný, aby v čo najkratšom čase zlepšil svoje pracovné výsledky.

Šéfka potom vytiahla nachystanú výpoveď s dátumom 29. júna 2010, podľa ktorej sa mal môj pracovný pomer skončiť 30. júna 2010 „z dôvodu neuspokojivého plnenia zadaných pracovných úloh“. Spýtal som sa na odstupné, ale šéfka vyhlásila, že naň nemám nárok. Reagoval som, že musím mať, a že si ešte pozriem zákon, na čo vyhlásila, že síce nárok nemám, ale že mi z dobrej vôle dajú mesačné odstupné (namiesto dvojmesačného, ktoré určuje zákon). Bol som vystresovaný a riadne dopletený, nevedel som čo a ako. Vo firme sme mali vždy dobré vzťahy a aj šéfka k nám zvykla byť ústretová, tak som jej uveril. Súhlasil som s jednomesačným odstupným a podpísal som výpoveď, hoci som si ju mohol radšej vziať domov, prečítať a prípadne sa poradiť s ostatnými z Priamej akcie.

Text výpovede, ktorú som podpísal:

VÝPOVEĎ Z PRACOVNÉHO POMERU

Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP končíme s Vami pracovný pomer výpoveďou z dôvodu neuspokojivého plnenia zadaných pracovných úloh.

Váš pracovný pomer sa končí dňa 30.6.2010. 

Zapojenie sa členov Priamej akcie, rady právnika a Úradu práce

V rovnaký deň večer som sa stretol s kamarátmi z Priamej akcie, ukázal som im výpoveď aj výzvu na odstránenie nedostatkov a dohodli sme sa, že sa na to na ďalší deň pozrieme. Potrebovali sme si overiť, či možno na základe takejto výzvy dať výpoveď a ako je to s odstupným. V Zákonníku práce (http://www.priamaakcia.sk/kategoria/pracovne-pravo/) išlo o paragraf 63, ktorý sa týka výpovede danej zamestnávateľom..Článok z pochopiteľných dôvodov obsahuje znenie paragrafov ZP ešte pred jeho novelou účinnou od 1.9.2011. Na konci však uvádzame dôležité paragrafy aj v aktuálnom znení.

V ZP je uvedené, že výpoveď možno dať, ak bol zamestnanec v predchádzajúcich šiestich mesiacoch vyzvaný na odstránenie nedostatkov v práci a neodstránil ich. Moja výpoveď však mala dátum 30. júna 2010 a výzva od šéfa, ktorú som spätne podpísal, mala dátum 23. december 2009. To znamená, že nebola v limite šiestich mesiacov (prešvihli to o 8 dní). Čiže výpoveď, ktorá sa o ňu mala opierať, nemohla byť platná. (Celkom nás pobavilo, ako sa šéfovia okašlali pri svojom pokuse vybabrať so mnou).

Rozmýšľali sme, čo by sa dalo robiť ďalej. Ozval som sa kamošovi právnikovi, a ten ma odkázal na paragraf 62 ZP o výpovednej dobe a paragrafy 77 a 79 o nárokoch z neplatného skončenia pracovného pomeru. V skratke: vyplynulo z nich, že ak je výpoveď neplatná a oznámim to šéfke, musí:
- mi umožniť ďalej pracovať, alebo
- mi nahradiť mzdu, alebo
- sa môžeme dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou.

Pre istotu som zavolal aj na Úrad práce, kde mi právnička potvrdila predošlé informácie a dodala, že v mojej výzve na odstránenie nedostatkov navyše chýba zoznam nedostatkov, ktoré mám ako zamestnanec odstrániť. Keďže som už dva dni nenastúpil do práce, zavolal som aj na Inšpektorát práce, kde mi povedali, že do troch dní musím v práci oznámiť, prečo som nenastúpil.

Prvé kroky k dosiahnutiu cieľa

Spolu s ostatnými z PA sme následne pripravili body (pozri nižšie), podľa ktorých som chcel postupovať, a zavolal som šéfke. Mojím cieľom nebolo dosiahnuť, aby ma znovu prijali do práce – chcel som sa dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou a získať dvojmesačné odstupné. Keby šéfka nesúhlasila, plánoval som spomenúť možnosť nátlakových priamych akcií, ktoré by firme určite neprospeli, a ruka v ruke s tým aj podanie žaloby na súde.

Začal som tým, že som jej oznámil, že som vec prebral s právnikom, a že sa chcem dohodnúť na ukončení pracovného pomeru dohodou s dvojmesačným odstupným, pretože výpoveď, ktorú mi dala, je neplatná. Šéfka bola dosť nervózna a vyhlásila, že aj ona sa potrebuje poradiť s právnikom, a že mi dá vedieť niekedy po víkende. Reagoval som, že mám nárok minimálne na dvojmesačnú výpovednú lehotu, a ona povedala niečo v zmysle: „Berte to tak, že prácu vám nedáme, že pracujete z domu.“ Povedal som, že v utorok (6.7.) prídem do práce, na čo vyhlásila, že ma tam nepustia. Ešte som poznamenal, že ich pokojne dám aj na súd, na čo mi zložila.

Volal som na Inšpektorát, že čo robiť ďalej. Poradili mi, že:
- výpoveď platí, kým ju nezruší súd,
- mám ísť do práce so svedkom, ktorý mi potom na súde dosvedčí, že ma nevpustili dnu,
- mám poslať žiadosť o pridelenie práce, a keď mi žiadnu nepridelia, budem mať nárok na náhradu mzdy.

Asi o 15 minút mi už volala rozčúlená šéfka. Zistila, že mám pravdu – že sa okašľala, keď dala na výzvu taký starý dátum. Povedala, že je na materskej a nemá chuť to ďalej riešiť, a navrhla, aby som sa zastavil po novú výpoveď s požadovaným odstupným. Samozrejme, vypočul som si od nej ešte vyhrážky typu, že mi mohla napariť porušenie pracovnej disciplíny a vyraziť ma hneď, lebo vraj som z práce chodieval skôr domov, a že má vytlačené všetky moje príchody a odchody. Vraj by jej to dosvedčili všetci kolegovia, a tak ďalej. Proste bola vytočená, že sa jej nepodarilo ma oklamať a ja som nesklopil uši.

Dosť mi pomohlo, že som mal dopredu pripravené, čo poviem, takže ma nemohla ničím zaskočiť. Keď som jej volal, bol som vystrašený a preskakoval mi hlas, ale stačilo mi čítať z papiera. Ku koncu som sa trochu osmelil a zdôraznil svoje požiadavky. Ona bola zasa zo začiatku pokojná a počúvala ma, ale keď som dorozprával, naštvala sa. Keď mi potom volala druhý raz, potrebovala si na mne vybúriť svoju bezradnosť.

Osobné stretnutie vo firme

Pred návštevou vo firme a podpísaním novej výpovede som si zistil, aké sú náležitosti skončenia pracovného pomeru dohodou. Dosť som sa bál, čo sa bude diať. S členmi PA sme sa zhodli, že keby niečo vymýšľala, zavoláme si a poradíme sa. Rovnako som plánoval postupovať, keby šéfka chcela, aby som podpísal niečo, čomu nebudem celkom rozumieť.

K budove firmy ma sprevádzal kamoš z PA a po ceste som stretol kolegu, ktorý mi povedal, že mi drží palce, a že sa mu tiež nezdalo, ako ma vyhodila. Títo dvaja ľudia ma nakopli, čo mi veľmi pomohlo. Ostatných kolegov nespomínam preto, lebo im bolo vcelku jedno, čo sa deje. Nikto z nich by sa ma nezastal. Bol tam len tento, ktorý ma podporil aspoň psychicky, keďže nechcel mať aj on naťahovačky so šéfkou.

Keď ma šéfka zavolala dnu, bol som celý rozklepaný a triasol sa mi hlas. Najprv sa na mňa kyslo usmiala a povedala: „Vy ste sa rozhodli nás dať na súd, však?“ Odpovedal som, že ak neuzavrieme dohodu, tak áno. Reagovala, že keď ja takto, tak ona ma bude žalovať za ušlý projekt v hodnote 40 000 eur. Pokojne som jej odpovedal, že dobre (bola to blbosť, nič na mňa nemala). Vyhlásila, že má dobrého právnika, čo ešte nič neprehral. Že nie som jediný, čo má právnika, a že ten jej poradil toto. Zopakoval som, že dobre. Keď videla, že to na mňa neplatí, začala vravieť, že je na materskej a že nemá chuť sa so mnou súdiť. Keby však mala šancu vyhrať tých 40 000 a jej právnik je taký úžasný, ako tvrdila, už by to dávno spravila... Vytiahla papier s dohodou a bolo. Dosiahol som svoje, a hoci mi ešte poriadne vynadala, bolo mi to jedno.

Potom som jej ešte dal podpísať aj náhradu dovolenky a jej nasratosť poriadne stúpla. Znovu sa začala vyhrážať, že mi nezaplatí plnú mzdu, lebo som vraj odchádzal skôr z roboty, tak som jej ešte pre istotu otvorene naznačil, že sa môžem obrátiť na Priamu akciu a Medzinárodnú asociáciu pracujúcich. Napokon mi dvojmesačné odstupné prišlo v plnej výške a bol som spokojný.

Výsledná dohoda znela:

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU
Pracovný pomer zamestnanca v zmysle par. 79 pism.3 ods.b) ZP končí dohodou dňa 30.6.2010. Zamestnancovi bude vyplatené dvojmesačné odstupné nasledovne:
1. Odstupné za prvý mesiac bude vyplatené do 31.08.2010
2. Odstupné za druhý mesiac bude vyplatené do 31.09.2010Ako sa pripraviť na rozhovor s nadriadenými

V mojom prípade vyzerala kostra plánovaného postupu takto:

1. Cieľ: Dohoda o ukončení pracovného pomeru s 2-mesačným odstupným.

2. Postup:

a. Zatelefonoval som do firmy a slušne pozdravil.

b. Informoval som nadriadenú, že som vec konzultoval s právnikom, a vysvetlil jej, kde urobila chybu.

c. Citáty zo zákona:

1. Výpoveď § 63 - Výpoveď daná zamestnávateľom
odsek d) zamestnanec

bod 4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich (pozn.: od 1.9.2011 už len dvoch) mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

2. Výpovedná doba je 2 mesiace (až po nej sa môže skončiť pracovný pomer) a začína plynúť od prvého dňa ďalšieho mesiaca po tom, ako som ju dostal. Teda pri 30. 6. mám od 1. 7. nárok na 2 mesiace.

Poznámka: Podľa starého ZP bola výpovedná doba najmenej 2 mesiace, po novom trvá minimálne 1 mesiac.

d. Uviedol som, čo požadujem. Vysvetlil som, prečo je to pre obe strany výhodnejšie, a že to aspoň budeme mať rýchlo za sebou. V mojom prípade by nastal pre šéfku problém v tom, že výpoveď bola neplatná a pri novej by výpovedná lehota začala plynúť až od 1. augusta (prvý deň v nasledujúcom mesiaci). To znamená, že v júli by som tam ešte robil, a v auguste a septembri by plynula výpovedná doba. Všetko platené. To by šéfka určite neniesla veľmi dobre a firma by mi musela zaplatiť za tri mesiace práce.

e. Ďalšie požiadavky. V mojom prípade som šéfku informoval, že jej ešte pošlem písomnú žiadosť týkajúcu sa dovolenky, lebo podľa ZP:

§ 116
1) Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
3) Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

f. Pripravil som sa na možné kľučky a sústredil sa na fakt, že najlepšie riešenie je moje. Keď nadriadený špekuluje, v zásade sa dá povedať toto: mám svojho právnika, budem to s ním konzultovať a dám podnet na súd. V prípade, že sa problém rieši so zapojením nejakej organizácie, akou bola v mojom prípade PA, ktorá sa venuje sporom na pracovisku, je vhodné dodať, že ďalší nadriadení (prípadne spoločníci, odberatelia, dodávatelia, celkovo z hľadiska imidžu firmy) asi neprijmú s nadšením problémy, ktoré by mohla firma svojím tvrdohlavým konaním zbytočne spôsobiť. Celú vec totiž konzultujem aj so svojou odborovou organizáciou, ktorá má medzinárodné zastúpenie (v prípade nadnárodnej firmy je fajn spomenúť aj krajiny) a má za sebou podobné spory, ktoré sa neskončili výhrou zamestnávateľa.


Záver – zopár tipov, ak sa ocitneš v podobnej situácii

Vždy čítaj, čo podpisuješ.

• V prípade, že nevieš, či je všetko v poriadku, prípadne si pod tlakom a v strese, nič nepodpisuj. Radšej si dokument vezmi domov na preštudovanie. Môžeš sa poradiť s kamošmi a známymi, právnikmi, nájsť niečo na internete, a uvidíš, či je výhodné podpísať to, čo ti predkladá šéf. Takto sa vyhneš podpisovaniu niečoho, čo ti môže uškodiť, ako sa to stalo mne.

• Keď sa cítiš neisto a máš obavy zo stretnutia so šéfom, ktorému chceš predostrieť svoje požiadavky, maj pri sebe niekoho blízkeho. Možno šéf odmietne, aby ste pri rokovaní boli spoločne v miestnosti, ale môže ťa aspoň odprevadiť a poskytnúť ti oporu.

• Mal som za sebou organizáciu, ktorá ma podporovala, dokázala by spraviť nátlakovú akciu a zabezpečiť medzinárodnú solidaritu, čo je určite lepšie ako spoliehať sa a čakať na súdy. Radili sme sa aj s kamarátmi zo zahraničia, ktorí majú za sebou nejeden podobný spor.

• Veľmi mi pomohlo, že som svoj problém riešil kolektívne, aj keď nie s kolegami. Mohol som sa oň však podeliť s ostatnými kamarátmi z Priamej akcie. Nebol som na to sám a ako sa vraví: viac hláv, viac rozumu. Pomohli mi pri výklade zákonov, poradili mi, ako mám ísť na šéfku, a že by bolo fajn pripraviť si pred telefonovaním kostru toho, čo chcem povedať, ktorá mi neskutočne pomohla. Zažil som v praxi, že je dobré sa organizovať, deliť sa o svoje problémy, riešiť ich s inými ľuďmi, pomáhať si. Vďaka tomu budeme určite sebavedomejší.


David Plevec (Priama akcia)Dôležité odkazy:
Celé znenie novely ZP účinnej od 1.9.2011
Novela Zákonníka práce z pohľadu pracujúcich (I.) 
Novela Zákonníka práce z pohľadu pracujúcich (II.)
Novela Zákonníka práce z pohľadu pracujúcich (III.)


Zhrnutie zákonov (vrátane výňatkov zo ZP účinného od 1.9.2011)

1. Kedy môžeš dostať výpoveď, čo musí obsahovať a na čo nezabudnúť
2. Potrebné paragrafy zo Zákonníka práce

1. Kedy môžeš dostať výpoveď a čo musí obsahovať

Výpoveď môžeš dostať:
* ak sa ruší alebo premiestňuje firma,
* ak sa staneš nadbytočným pre zmenu úloh alebo znižovanie počtu ľudí,
* ak si dlhodobo stratil/a zdravotnú spôsobilosť na prácu,
* ak nespĺňaš predpoklady alebo požiadavky kladené na dané pracovné miesto,
* ak neuspokojivo plníš pracovné úlohy a za posledné dva mesiace si bol/a zamestnávateľom písomne upozornený/á na ich odstránenie (predtým šesť mesiacov),
* ak ťa právoplatne odsúdili za úmyselný trestný čin (zamestnávateľ môže využiť aj okamžité skončenie pracovného pomeru),
* ak si závažne porušil/a pracovnú disciplínu (zamestnávateľ môže využiť aj okamžité skončenie pracovného pomeru),
* ak si menej závažne porušil/a pracovnú disciplínu a zamestnávateľ ťa na to v posledných šiestich mesiacoch upozornil.

Výpoveď musí obsahovať:
* tvoje údaje,
* údaje o firme, v ktorej ukončuješ pracovný pomer,
* vec – samotnú výpoveď (paragraf + slovný opis dôvodu),
* dátum vzniku pracovného pomeru a skončenia výpovednej lehoty,
* podpis a dátum.

Nezabudni:
* Ak dostaneš výpoveď, musí byť vo výpovedi presne vymedzený dôvod výpovede (nestačí iba číslo paragrafu a písmeno). Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
* Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Za doručenú zásielku sa považuje aj taká, ktorá sa vráti odosielateľovi späť (adresát ju napríklad neprevezme alebo odmietne prevziať), ak sa pošle na oficiálnu adresu adresáta. Keď teda výpoveď neprevezmeš, neznamená to, že si ju nedostal/a;)


2. Dôležité paragrafy zo Zákonníka práce

Poznámka: Tučným sú označené časti, ktoré sa najviac týkali sporu, modrou farbou je označené nové znenie Zákonníka práce (s účinnosťou od 1.9.2011). Celé znenie ZP nájdeš tu.

§ 63

Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, 
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené osobitným predpisom alebo zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.


§ 62

Výpovedná doba

(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace.
(1) Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.
(2) Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak.
(2) Výpovedná doba je jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je
dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.


Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

§ 77

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.
(3) Ak zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne a zamestnanec netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, platí, ak sa so zamestnávateľom nedohodne písomne inak, že sa jeho pracovný pomer skončil dohodou, ak
a) bola daná neplatná výpoveď, uplynutím výpovednej doby,
b) bol pracovný pomer neplatne skončený okamžite alebo v skúšobnej dobe, dňom, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

§ 79

(1) Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok


Pred odoslaním vyplň čísla na obrázku aj s medzerou medzi nimi.

 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Rýchle víťazstvo Solidárnej siete v Sydney v spore s miestnou kaviarňou
18.05.2016 Sydney Solidarity Network (SydSol) vstúpila v polovici apríla do sporu s Grounded Bean Café vo štvrti Leichhardt. Dôvodom bolo obťažovanie a vykorisťovanie bývalej pracovníčky CJ zo strany šéfa. Stačilo niekoľko dní a SydSol a CJ zvíťazili.

Maliar zamestnaný cez agentúru OTTO dostal dlžnú mzdu
22.04.2016 Zväz syndikalistov Poľska (ZSP-MAP Poľsko) sa venuje problémom v agentúre OTTO WorkForce už niekoľko rokov. Tentoraz sa na nich obrátil maliar pracujúci cez agentúru v Holandsku.

Zväz Priama akcia na 1. máji v košickom Klube
21.04.2016 V nedeľu 1. mája sa v Košiciach uskutoční akcia 1. Máj v KLUBe!. Zväz Priama akcia sa na nej o 16.00 predstaví s prezentáciou „Ako funguje zväz Priama akcia – príklady z praxe“. Jednoduchou a zrozumiteľnou formou predstavíme naše aktivity a dôvody, prečo sa im venujeme.

Prezentačné turné sekretariátu MAP v Austrálii
14.03.2016 Začiatkom februára 2016 sa v Austrálii konali verejné podujatia, školenia a stretnutia s členmi sekretariátu Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP). Tieto aktivity organizovala austrálska sekcia MAP Anarchosyndikalistická federácia (ASF). Počas 12 dní trvajúceho turné sa hovorilo o možnostiach činnosti na pracoviskách, pričom ako príklad sa uvádzali úspešné akcie sekcií MAP.

Pondelok 25.1. – demonštrácia učiteľov v Bratislave a prvý deň časovo neobmedzeného štrajku v školstve
21.01.2016 V pondelok sa koná v Bratislave demonštrácia pedagógov. Udalosť na FB k demonštrácii: fb.com/events. Zároveň je to prvý deň, kedy školy vyjdú do časovo neobmedzeného štrajku organizovaného Iniciatívou slovenských učiteľov (ISU). Účasťou na akcii môžeš vyjadriť svoju morálnu podporu. Podporu alebo povzbudenie k štrajku pokojne adresuj aj svojim súčasným či minulým učiteľom. Čaká ich náročné obdobie. Ak máš nápad na konkrétnu pomoc vo svojej lokalite alebo sa chceš s niečím poradiť, napíš priamo ISU.

Fitcentrum Emprise vyplatilo bývalú pracovníčku a vyhlo sa otvorenému sporu
11.01.2016 Solidarity Federation v Brightone dosiahli ďalšie víťazstvo. V novembri sa im podarilo prinútiť spoločnosť Emprise vyplatiť peniaze, ktoré dlhovali bývalej pracovníčke.

Dve nové víťazstvá v boji proti nevyplácaniu miezd v Brightone
25.10.2015 Zväz Solidarity Federation v Brightone mal počas leta plné ruky práce. Kontaktovali ho viacerí pracovníci z odvetvia spojeného s ubytovaním a stravovaním s problémami ako napríklad nevyplatenie mzdy či nepreplatenie dovolenky. Tento článok opisuje dva prípady úspešných priamych akcií proti šéfom.

Ako si nenechať naložiť viac práce po odchode kolegu
15.10.2015 Svoju skúsenosť opísal člen zväzu Solidarity Federation (MAP Británia), ktorý pracuje ako administratívny pracovník na jednej z brightonských univerzít.

Protest proti zavedeniu platenej MHD pre dôchodcov v Moskve
08.10.2015 Aktivisti KRAS, ruskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich, sa 3. septembra zúčastnili piketu pred budovou Moskovskej oblastnej dumy (parlament moskovského regiónu). Piket viedli skupiny dôchodcov z rozličných miest a sociálne organizácie z Moskvy a pod ňu spadajúcich oblastí.

Poučenie z boja proti reštaurácii v Brightone
28.09.2015 V máji kontaktoval Sieť pracovníkov zamestnaných v odvetví spojenom s ubytovaním a stravovaním v Brightone (BHW) pomocník v kuchyni. Pracoval v drahej a rušnej reštaurácii na nábreží a dostal výpoveď, pričom mu nevyplatili mzdu, sumu za sedemdňovú výpovednú lehotu ani sumu za nevyčerpanú dovolenku. V Brightone, kde šéfovia výrazne porušujú zákonník práce, sú takéto prípady pomerne rozšírené. Úrady, orgány zaoberajúce sa obchodom a existujúce odborové zväzy o nich vedia, no nemajú záujem konať.

Solidárna sieť v Sydney zvíťazila v spore s kaviarňou Perfect Cup
16.08.2015 Solidárna sieť v Sydney (SydSol) si po troch piketoch pred kaviarňou Perfect Cup v štvrti Redfern pripísala ďalšie víťazstvo. Pracovníčka Josie dosiahla vyplatenie sumy do dôchodkového fondu („superannuation“) vo výške 365 austrálskych dolárov.

Bankrot ako výhovorka pre nesplnenie požiadaviek v spore
01.07.2015 Istá firma s dvoma reštauráciami na rušných brightonských uliciach sa rozhodla vyhlásiť bankrot. Zavolali si všetkých pracovníkov a oznámili im, že firma ide do bankrotu a reštaurácie zatvoria. Niektorých zamestnancov vyplatili, iným ponúkli zmluvu v „novej“ reštaurácii a niektorí nedostali vôbec nič. Jeden z pracovníkov sa s tým odmietol zmieriť.

Reštaurácia v Brightone zaplatila zadržiavanú mzdu
18.06.2015 V sektore ubytovania a stravovania v Brightone sa bežne vyskytujú zamestnávatelia, ktorí neplatia ani minimálnu mzdu alebo nepreplácajú dovolenky. Najčastejšie sa s tým stretávajú migranti, ktorí nie vždy dokonale ovládajú jazyk alebo sa nevyznajú v pracovnom práve.

Zväz ZSP v zdravotníctve štrajkoval v Bielsko-Białej počas Medzinárodného dňa sestier
07.06.2015 Medzinárodný deň sestier sa v Poľsku 12. mája niesol v duchu protestov pracovníkov v zdravotníctve. Do štrajku vyšli pracujúci z viacerých nemocníc, aby poukázali na tragickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Zväz ZSP v zdravotníctve sa štrajku zúčastnil tiež, rovnako ako Odbory psychiatrických a rehabilitačných pracovníkov v meste Bielsko-Białe. V psychiatrickej nemocnici vyšlo do štrajku 30 pracovníkov, ktorí na budovu vyvesili červeno-čiernu vlajku. Žiadajú zvýšenie miezd o 400 zlotých (zhruba 100 eur). Mnohí z nich zarábajú mesačne okolo 450 eur v hrubom. Niektorí majú v závislosti od profesie o niečo viac.

Zväz ZSP v Amazone žiada realistické normy a vyššie mzdy
02.06.2015 ZSP pokračuje v boji za dôstojné pracovné a mzdové podmienky. Najprv dosiahol doplatenie peňazí za prestoje a peňazí, ktoré neboli vyplatené z iných dôvodov. Potom dosiahol ukončenie spolupráce Amazonu a agentúry Manpower, ktorá nechcela vyplácať všetky peniaze. Teraz sú na rade ďalšie problémy.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in