Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Za generálny štrajk – protesty proti neoliberálnym reformám v Poľsku

29. september 2013

Po minuloročnom zvýšení veku odchodu do dôchodku na 67 rokov do roku 2020 pre mužov a do roku 2040 pre ženy pokračujú v Poľsku útoky na práva pracujúcich. Príkladom je zrušenie 8-hodinového pracovného dňa a väčší dôraz na flexibilitu. V priebehu leta sa konali protestné akcie organizované Zväzom poľských syndikalistov (MAP Poľsko). Priama akcia zareagovala na výzvu ZSP a svoje stanovisko k zmenám v Poľsku vyjadrila vo štvrtok 12. septembra, keď sme navštívili poľské veľvyslanectvo v Bratislave. Zástupkyni veľvyslanca sme odovzdali list prejavujúci podporu pracujúcim, ktorí protestujú proti zhoršujúcim sa podmienkam v oblasti práce a sociálnych vecí.

Reakcia odborov a aktivity ZSP

V júni sa diskutovalo o zorganizovaní generálneho štrajku, no veľké odborové zväzy od tohto zámeru nakoniec upustili napriek vôli členskej základne a vyhlásili štyri dni protestov (od 11. do 14. septembra). Už v júni sa v niekoľkých mestách konali protestné akcie organizované ZSP (viac o nich nižšie) a od veľkých odborových zväzov nezávislé akcie (vrátane medzinárodných) pokračovali aj v septembri. Protestom v Bratislave sa do nich zapojila aj Priama akcia. Sami poznáme situáciu, keď sú veľké odborové zväzy nečinné alebo svojím konaním pracujúcich demoralizujú. Preto podporujeme ZSP a všetkých tých, ktorí poukazujú na negatívne zmeny zákonov a presadzujú myšlienku generálneho štrajku, ktorý má byť odpoveďou na neustále sa zhoršujúce pracovné podmienky.

Ďalšie medzinárodné akcie na podporu poľských pracujúcich uskutočnili pred veľvyslanectvami a konzulátmi organizácie CNT-E (MAP Španielsko) v Španielsku, ASB v Holandsku a ASF (MAP Austrália) v Melbourne. V Španielsku sa uskutočnila aj akcia, počas ktorej boli vyvesené transparenty. CNT-F (MAP Francúzsko) a NSF (MAP  Nórsko) rozdávali letáky o situácii v Poľsku vo svojich krajinách.


 

Nijaké záruky ohľadom pracovných hodín

Dňa 13. júna schválila poľská vláda novelu Zákonníka práce, ktorou v podstate zrušila záruku 8-hodinového pracovného dňa. Súčasťou novely je niekoľko zmien, ktoré šéfom uľahčujú nanucovanie „flexibilného pracovného času“. Po prvé, zmenila sa dĺžka obdobia, za ktoré sa počítajú nadčasy. Podľa novej právnej úpravy sa budú počítať na ročnej báze. Princíp spočíva v tom, že firmy môžu ľudí nútiť pracovať veľký počet hodín navyše a inokedy množstvo pracovných hodín znížiť. Po druhé, doteraz boli pracovné hodiny stanovené napevno a človek mal dostatok času medzi zmenami, a ak nie, išlo o nadčasy. Teraz môžu šéfovia meniť pracovný čas „podľa potreby“. Po tretie, odbory síce môžu zmeny pracovného času odmietnuť, no vláda dala toto právo aj zamestnaneckým radám a jednotlivým zamestnancom. Zamestnanecké rady sú vo všeobecnosti nástrojom šéfov a často sa do nich dostávajú „zástupcovia zamestnancov“, ktorí neboli nikým zvolení, iba dosadení vedením. Ak zmenu pracovného času neodsúhlasia odbory, môže tak urobiť zamestnanecká rada. Navyše môže flexibilný pracovný čas „odsúhlasiť“ hociktorý zamestnanec, a to bez ohľadu na kolektívnu zmluvu odborov. Je jasné, že to v praxi povedie k tlaku pri prijímaní nových zamestnancov, aby s tým súhlasili. Ide o vážne obmedzenie vplyvu odborov na pracovné podmienky.

Neznamená to, že všetci pracujúci prídu o 40-hodinový pracovný týždeň, aj keď ten v Poľsku už dávno nie je normou (často sa využívajú nútené nadčasy a občianske zmluvy namiesto klasického pracovného pomeru). Hoci je jasné, že to nie je v súlade so Zákonníkom práce, nikto s tým nič nerobí, len aby ekonomika zostala „konkurencieschopná“ a kapitalisti spokojní. Faktom ostáva, že niektoré kategórie zamestnancov (najmä vo výrobe) pocítia po nových zmenách zvýšenú neistotu a zhoršenie pracovných podmienok.

Zrušenie istoty mzdy znamená zníženie miezd 

Jedným z najhorších aspektov zmien je, že v prípade, ak zamestnávateľ dosiahne, že pracovník (napríklad nadčasovou prácou až do počtu 78 hodín týždenne bez nároku na finančné zvýhodnenie) urobí za 9 mesiacov prácu, ktorá mala trvať 12 mesiacov, zvyšné 3 mesiace, ktoré zamestnanec nepracuje, dostáva nižšiu mzdu (pokojne aj minimálnu). Za rovnaký počet hodín teda zarobí v priebehu roka menej.

Kritické poznámky k byrokratickým odborom

Najväčšie odbory v Poľsku tvrdia, že sú proti uvedeným zmenám, ale konajú len symbolicky. V odborovom zväze Solidarita členská základňa odhlasovala celoštátny štrajk, ale rozhodujú odboroví byrokrati, ktorí ľudí mobilizujú podľa toho, ako im to vyhovuje, zvyčajne pred volebnými kampaňami. Vieme, že jednodňový štrajk neochromí systém, no v Poľsku sa ani takýto štrajk nekonal od ekonomickej transformácie, čiže už takmer 25 rokov.

Nejde však iba o to, že najväčšie odborové zväzy organizovali namiesto štrajku niekoľkodňové protesty a hlavný protest sa konal v sobotu, takže väčšina ľudí ani nemusela prerušiť prácu.

Niekoľko mesiacov pred protestmi veľké odbory spomínali štrajk, no keď vláda pohrozila zmenou zákona o odboroch a hrozilo, že prídu o dotácie na platené odborové miesta pre predákov, zrejme zmenili názor. Samotné platené pozície sú pritom spôsobom, akým si štát a šéfovia držia odborárov zaviazaných a pod kontrolou.

ZSP vyjadrili kritiku aj k organizácii protestov. Vznikol „štrajkový výbor“, ktorý však pozostával iba z odborov, ktoré sú v tripartitnej komisii. Ostatné odbory neboli prizvané, a to ani štvrtá najväčšia odborová organizácia August ´80, hoci potvrdila ochotu spoluorganizovať protesty.

Dve z troch najväčších odborových organizácií sú už tradične spojené s politickými stranami a v súčasnosti to vyzerá tak, že líder Solidarity si buduje vlastnú mocenskú platformu. Solidarita sa neštíti spájať ani s ultrapravicovými združenia a v ich radoch pochodovali fašisti z ďalšej skupiny NOP.

Ďalšiu kritiku smerujú ZSP voči prejavom niektorých odborárov v stanovom mestečku a vyjadreniam „sociálnych organizácií“. Odbory napríklad odsúhlasili niektoré veci, ktoré priamo viedli k súčasným zmenám Zákonníka práce, a ktoré boli zhrnuté v „Protikrízovom zákone“. Proti týmto veciam ZSP ostro vystupovali a varovali, že aj malé ústupky budú mať veľký vplyv. Zamestnávateľská lobby a neoliberáli protikrízovými zákonmi len testovali postoj odborov k zmene ZP. Naplnil sa predpoklad ZSP, že ak vláda podpíše „dočasné“ protikrízové opatrenia, bude sa ich snažiť udržať v platnosti aj po kríze.

Jeden z odborárov sa vyjadril, že príčinou zlej ekonomickej situácie Poľska je systém sociálneho zabezpečenia. Keďže sociálne dávky sú príliš veľké, zamestnávatelia sú v zlej situácii. Nízky počet odborovo organizovaných pracujúcich v Poľsku je výsledkom názorov, ktoré zohľadňujú, čo je „dobré pre firmy“, a zdôrazňujú, že ak sa darí firmám, aj pracujúci budú mať dobré pracovné miesta. Pravicovým odborárom ani nenapadne, že firmám sa môže dariť aj preto, lebo pracujúci majú prácu s nízkou mzdou a otrasnými pracovnými podmienkami či preto, že zamestnávatelia môžu menej prispievať na sociálne dávky.

Na protestoch bolo často počuť aj nacionalistické prejavy. Zo strany sociálnych organizácií podporujúcich protesty zaznievala podpora ultrapravici a rôzne bláznivé nápady. Namiesto diskusie o problémoch pracujúcej triedy spomínali niektorí jedinci jednomandátové volebné obvody a iných hlúposti, ktoré pre pracujúcich nemajú nijaký zmysel.

„Pri spätnom pohľade na protesty si uvedomujeme, akým výzvam čelíme. Jedná sa o desaťročia pravicového vymývania mozgov, vďaka ktorému majú tieto myšlienky stabilné miesto vo väčšinovej spoločnosti,“ konštatujú ZSP.

Ohliadnutie za aktivitami ZSP

Od júna zorganizovali ZSP niekoľko akcií vo viacerých poľských mestách (Vroclav, Katovice, Varšava) a v Berlíne. Týkali sa aj nových návrhov ohľadom nezamestnaných. Mnohí z nich nie sú evidovaní, lebo boli z rozličných dôvodov vyradení. Nový návrh má zaviesť pravidlo, že ak nezamestnaný človek odmietne prvú ponuku, bude na 9 mesiacov vyradený z evidencie. Príde nielen o všetky dávky, ale vláda chce, aby prišiel aj o zdravotné poistenie. Pre firmy to je vynikajúca príležitosť najímať pracovníkov za minimálne mzdy, lebo ľudí bude odmietnutie takej práce stáť veľa. Pritom nemusí ísť o pracovné ponuky na dobu neurčitú či dokonca o ponuky vo vlastnom meste!
 V septembri uskutočnili ZSP tri akcie krátko po sebe. 11. septembra sa zúčastnili na proteste odborov pred šiestimi ministerstvami a pochodu k parlamentu, kde bolo zriadené stanové mestečko. Pridali sa k davu pracovníkov v zdravotníctve, keďže z tohto sektora je aj niekoľko členov ZSP a majú tam veľa kamarátov. 13. septembra postavili pred parlamentom stan, kam pozvali konkrétne skupiny nezastupované odbormi: opatrovateľov a opatrovateľky, nájomcov bytov, utláčaných odborárov a pracovníkov využívajúcich agentúru Impel. ZSP zvlášť vysvetľujú situáciu opatrovateľov. Pracujú na polovičný úväzok, pretože zvyšný čas sa musia doma starať o hendikepovaných rodinných príslušníkov. V minulosti dostávali malú čiastku v podobe sociálnych dávok na podporu tejto starostlivosti. Vláda však prednedávnom tieto príspevky zrušila, takže sa ocitli v zlej situácii, keďže väčšina z nich si nemôže dovoliť platiť za opateru poskytovanú súkromnými firmami. ZSP považujú opatrovateľov za pracujúcich, ktorí by mali za opateru dostávať normálnu mzdu, hoci aj minimálnu. Stále by to bolo viac ako zrušené prídavky. Protest prišiel podporiť aj veľký počet nájomníkov, najmä obyvateľov sprivatizovaných bytov, ktorí vedú boj proti vysťahovaniu. Pri stane ZSP prebehlo mnoho diskusií a rozhovorov s okoloidúcimi a podporovateľmi z radov verejnosti, ako aj s členmi oficiálnych odborov.

Deň nato, v sobotu 14. septembra, organizovali oficiálne odbory masový protest. Pred hlavnou demonštráciou zorganizovali ZSP vlastný protest. Poukázali  na narastajúce sociálne problémy spôsobené politikou vlády a kapitalizmom a na potrebu štrajku a budovania silnejšieho sociálneho hnutia. Neskôr navštívili všetky ďalšie protesty. Členov odborov sa pýtali, prečo neštrajkujú. Ľudia za nimi chodili porozprávať sa, urobiť si spoločnú fotku s transparentom ZSP a vyjadriť podporu ich akciám.

ZSP už niekoľko rokov vyzývajú radových členov, aby pretláčali generálny štrajk napriek postoju svojich odborových šéfov. V júni vyzvali, aby sa postavili proti postoju veľkých odborov a niečo urobili – protestovali, spojili sa so ZSP alebo uskutočnili vlastné akcie. Len málo ľudí sa však podujme na akciu bez toho, aby ich k tomu vyzvali odboroví predáci, ktorí navyše ľudí bežne varujú, aby sa od ZSP („radikálov“) držali bokom. „Hnutie pracujúcich je dnes na bezprecedentnom ústupe a je nutné prehodnotiť ďalší prístup,“ uzatvárajú ZSP.
 
Na základe informácií od Zväzu poľských syndikalistov (ZSP), poľskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich spracoval Daniel Drevený

Zdroje a fotografie:
http://libcom.org/news/poland-does-away-8-hour-day-15062013
http://internationalworkersassociation.blogspot.sk/2013/06/wrocaw-protest-against-anti-worker.html
http://internationalworkersassociation.blogspot.sk/2013/06/katowice-picket-against-end-of-8-hour.html
http://internationalworkersassociation.blogspot.sk/2013/06/protest-against-liquidation-of-8-hour.html
http://internationalworkersassociation.blogspot.sk/2013/06/action-in-berlin-in-solidarity-with.html
http://www.zsp.net.pl/union-protests-warsaw-september-11-14
http://libcom.org/blog/protests-no-strike-15092013
http://www.zsp.net.pl/akcje-solidarnosciowe-z-protestami-pracowniczymiDiskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in