Ides_na_brigadu_-_Skusenosti_a__Dz_DzBOOKMOBII%x$p+4V<E= N# WE`hqz "]$ĥ&3(հ*,.02q4 68:<> @dBBDB3FB_HMOBILGP!#"EXTHd ...OIdeš na brigádu - Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametaťl4calibre (3.42.0) [https://calibre-ebook.com] skq,5c2ed6e4-2975-455c-9003-7043b38db9b9p4calibre:5c2ed6e4-2975-455c-9003-7043b38db9b9 EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00   kindle:embed:0003t m Ideš na brigádu - Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametaťIdešarigádu? ЁQ8pSkúseno tipy,koebouenechaťametIt ǁǁǁǁDžTObsah:߂߁>NezapočítanidpracovanýchodínšaeakciaψOOKolektívnepliu úlohimoonutejá rácX"3">Bezchran3pomôcokrobím4">PYvyše –mim!5eďe šéfvák1evhsiPizhybu...`6">ZruPX6?dajúedieť,usiaplatiťσς7σσσσvýš8atZkoxkic!áš__8____pízkazjyý(,(xempoTiečopamiatmG9HToolkswag -yselina,t1ponižiϠ0׃׃׃"sphporväzuriama0ATOcy.r.o. 0yQaunik禪ublockquote8GGW??OPokuszov8obecaeА( aXkty1zopáripov'??'!DIa7ckituden o___[SociáZoispdPové1ɃwwwwwsFormqPthnǂXň_WMocautoritdNpnosXHdrav0=(BOZP)oRozsaracovného časuׂתׂׂ׋adQyWWWWW4pôs@kodestkoojoooceztúru`:ыHdmienH-ndividual0olíIrHie?'5pIdu?kúsetiPy,ouchazametHerčjmäým,íhnehkojnamii achmajXch҅i8oobiť.'''"ign="ju(fygggGGGGAPribližu`zážitz  aSlovensku v Čechách.äčšina nichaealizovalaezracovnégentúry,ovedeskúsenostiôžuyťžitočnšpiratívneiiešpoblémovpôsobakýmikoľvekamestnávateľmi.hcemeimikázať, žejrigádi~čkyYtzorgan9ybojssivojoxadavky.

 GGGGEBr0äťlaiciov:ulOOb>Predstavitipyodporúč`ae'kov,tpasyanúH oruadrialebrXLadeɰzZeXhhrečít)novinky kajúľ0O_GGGGEV druhydúrnzaováOpH(voolkswagene) obdrž-maiďa0pH (textHprav sahôv؂iPzav"0jZtX`covnéhoasuH0utcífiriemďžedč`epotvrd0, z酨UiaAmaYkytúvýhoidH)u nadYckona). ŠtZaktuzanalýzuegislavny!od 1.1.2015.i9bohťazyväPʄiouechce vy!mzdu. Astom,HiedmôsQݒ9_Y8škuiniɎai@PyPךךׂGGGGGGGGGGGGTá,akYxdi|ȍckou0o!zabezpxil+'!pr@r8tvNapstva⒨z𖪖!cie IdX
Akoracujúciámelastnéáujmy,dlišodovameIvateľov,anažéraolitikov.hceichesadzovaťmocouorgani0ciíePvisldarlntnejSck:strán,sa štátny{`cirkva8boNJNJNJNJNJNašímmeudiuloženú jednotlivc߆kuppôsobiac`: DŽDŽDŽDŽ- miyska (lokálne"iny), ςςςςv(\v@h (covvonkréfirhoku)./1)rak`b@Ȃauloob>Po񓋣 čle"rieši0Sobléform0priamakPáhkdp9emu,torý`piadlxw2wwwwpVyjadsdaritcimXspPbezhľadukinzapečiy1čoxjväčšiehč8ľudrispieBk dKeedziimiLJ3LJLJLJǦePlepšvfungniestupy -eschop uefektív?iuY/ulgGGG2)zdelykultúrne߂ߚ??avisebkomun onč zho0povobecň< rozHj kús@uia.el!s ďal?qiSrpgljljljByiač8odhYí9h–vojnpť`uz2 mecia,môž_pنHbráti1auopauy,akiHiayOWWWOOOOGGGGČBPAhma<pory.pájás XilodmkvT (jex+ua,hшtódach,ncípX,ѧhie.΃Qch e1`sXdbYP8z,ocarlnPcer목tٳmHt.j.ѐtmhaj3ݞ`eačxiYbr)Kte?ӈežq;qseáhaP@t`dBdosiahnuᛰeleߖߖ߂GGGGGGGDmbp:Xebreak??b>SKÚSENOSTI KONFLIKTOVARIGÁDACHwGGGGENasled#y yHvB_iekoľ0brigádJ0\y: pq:$GGGGGGGGGGGht="0pt"idth="0pt"lign="justify">Nezapočítaniedpracovanýchodín našaeakcia

 Nč@kč0rajPّYvomocP[tovHcXkhoXskakujeatiaľ_nevôľdo)ئ`ߊڍhkreYЌo 10-20itXlzhdaNϐٗ>c apmián9Rtpäťge@kɥďal 0opBmi@pKtre(ek`u.֢ncelárioi؉L7sʄ úlohväčšin6!Gahu`iP.ϧxctrhl(khkapa dlOt8ra ߘߘߘߛGGGGcesɄtov (odczič0lor9kzdX$iac hرt@i šatni/uobunkeHayolega Pmakc@Ysle(0-skub.pčvyZ7aéfAdo0Tvnivejš;Дxdzko¡jaPjukonȌ0anechtak(ganizkЦ؈@KeďLcAzRX`javpz*!okojlH9ZakriʛnHbc1t)a؆b*kmu((sm Ÿsiyby!nXY(ezmysejnzázeftí `I????GGGG">DôvIiA`)zu|by+3JNث hkvíjaodתP)ormFir8navyúfђbI@i:XѯJaedadnodu 9!blém 0šHmavC DzǟdruP`ňžtok孩poXhvozV@Rextr8سžpteri (Aoux@napĺňeitajne ) hy„P“bomick셁tvrX u>y)bQ1pzavyplývҌ؍1(podxch)89xziaetcHold`Qro`roz!XuA4..7Gt"idth="0pt"lign="justify">Ešteeobré8dať, že školenieezpečnor!áciaekonalo (hpodpísalapier){ prašnomredíიpinemeXstný8dPatokchranchiedkov Hnaanh coviskoomtIdvod)stúpila셸drviváenšizokupysi 17rigádniP.

 GGGGFb>AiPb77777wwwGGGG>VIvejhvíhnámpadmedizovšblém.azdávqsa=édipbyqle0mohpby`zaujímastory.rjpoňce8informr, čpiekčas@tlebǓchyeporHž/člán ciudent`.akéQezvyknú Ș(isostmytvrdiXaj(eievoH úvahyobohati8o ďalqžzdbr)S| kopyviacߙ,덈ps namhtedXb,ᏸXtest v0tpolunväčššancJúsp؉X akh0ar(@iecBzYodyvajži0߉7777oooGGGG">0vplatvyleplinterptLskag`úrЂkcv`rȂ9ákl*je;mlxor)?ží(Pob)kriva dIajAix.Ákhzai@uHvor 0av(keďžítٛcouseedzirodb往teeveľQntlaxalavhoéf!d؞X uߚvybrXdnu @chpie)u.7wwwwGGGGOiO7777wwwGGGGAKdyhs"trepap@ozipo菐dֺBi8y Ҏ(e(roz𚞖iovЂqmôžu,ٓgoHvviЏ01Ғ~V.ýsleOLpdeň@ty –nր`dʛ 45k/hod.u50????GGGGNiezs(stoľkkB eim8kuн+A0inAjВpimpulzn0ur0xboo!Ђ!zsa4 zvytv8asqkQ@zokamž1reagkopy{ck)s5išPP"xp7plán ďalupґe$18čakitu!šodcp@XH (a2qždňoȏ]Xѫη|"Palktikvojrercnoq0@7hYd).ښ@`xzdpasHíťazslebidtoh͔u7"5'…yxnimkoa*2XnukSymyle h? Ď`blɗw(leelkeʓPibavypmPAôQ Ae.Ƚpeoicboloasné, žeoebouesmiemeHchaťametH,raxioungovalonak.kolynulini,dokázaspsabránipocituezignácie zreniaisecou.

 GGGGFb>Zamysl`aáverViaceréformÉXmpodario@0,peXje ťažzhodnottúskúsenosť.ezhľad0a(zitíva čigar,trebanímju širšomexte.robi,8XXdanejhvíCHa nutn – ,torízost9Hvsku,pvqzvoec.eŁItichohundr(a䖀xzdnao8nikdypočo tombyjakbrigáciieP (oblém (neznxaako!),yʃmoh0iHim8vizpXpsAaplik۞kktpBchۈ1pHdo inpoPrac8chhajmäzahraničí.ԕvš2týkalᇫPtudentXag`úh.֑`obkeďter8ni؋bsamozrejmd.neveľmropSause9yďalejábrožúrz`HastXnjvôom0axY醘s(1maɁIší ľud!stna8PyaphUprpsl a vdqB?:ňz0s5APo ȐpbLh0sluhyaou"tkeYKroku 2001kxi zýHqidkdш3iRohôžoA*mini@lXr...PceláGnopadT y)ё6Ȋ 0IujúcЅoD Ơwx;múb@covú pňôkazthnnaXdBytzúč`njeX!pفoRkôr.''''GGGG σσσςGGGGKol` xpniuloh`mhod莸 2cePb@nkyasJwrakejaPaPžH@sDx. ČoatzdazitP(00Xh`hq1pr8I.ͼ#ijy"fH„xličke“ (um膡30m8sóapi4),rՇpAahýbnýmkxa áa kҐteiHajPxtrme,vlezaBviacSk/.xnЌ`idiotvjitu@chXtoSamozrejɁpsebXenechdlPkjוווׂGGGGPPlém 'GGGGGGG">Užskotr?8c򤘠y Xdruhua.tipá4ٔqudX(oz9yur@kd8em@am`Nielenžemeaotoebolilatení,leľadaťprávnetiketyaemosijbrovskouromadHtisícokzdnychapierikovámšetkýmkutoč zdvihlo žlč.nažiysavrhnúť,een,chce,H8purobí.rav ؇`X!ok.ezabraPáš šéf8volalvojmuovi.dpoveďnelakamtejs8a npiich,nakn ia.sopzval,yhpžairadmvi`ciegentúre.

 GGGGEVtipkár ddišie(y? priebehuiekoľPmidohodlikqcuašlea3idyísto, čoBodx( ostatnésujNXtmkľuddPboehoossdvatasáčЉ0y (pracÁiv jstorolia;o výnimkubežnax).desуHhHPopilasJqsbynemzmys⋠žeľr1ϑϑϑϔGGGG@b>K`bojujprevaVcirigádni`~yytýždeň0poýuHol2)budúHp@lémy0taa@ahr(pmkazorganiz0xkot0orakGGGGäčšJ皨ȟPZipšXl9:zhreš(x,kb]____GGGG">O/RdنbezvXQeniazhoѓ(pqp1šľ`vr(̭íOiQlHviac`᪱iet.ͺɄ4niu9ruhýBet?9(evyšTRrH@'da(reálnyfliNáoUzvede]oelxč8">m zatajP!ravdepb`chy ho𞑹ʖЍRvytiahnuvzXykryjPploš–berúbЇadržal.Ђrčít[YCptPpnyx30k/x____GGGG">Jedinpnegatívavec0bm!dv„dá“radudXțmoélvŕši`(zobrـiodponosťTúinAáciZr odarilIh4to8YneajhljljljnjGGGGZOdlyuRi_wwwwGGGGADojmy0mžitéhoru(vivej貄yxsamozrej*z𒸷LQpevidí·ɍ acov蒐ymlyrlu1aDuH)zdielЇtuټtavsk)Hka (eraoldo >m.Ŷ@8pp moh0 HPxpup.jtЇdyxynty9seb(v :výplaskoroFstretoWWWWGGGGŠi Hmla0neskú1lajȬxxiσυυςGGGG">Nenech`sebYyYumet.eobmedzujaao, čoiatríodľaráva, žiadaj770teba.ostavodpor,hbotuberisiyslíšenezaplatihrobmaly,pracHvapadeízkejzpečni nedtkustrojovormálnc@bčerstvenie,0iateľskútmosféracovisku.e0apôsobpobrantakyu8vojlánhiehoucha#i !

 Bezchných ôcokímNaačauga 2007omzohnalrigádup 80Ӆaoďku,šlouenikbkraje,뗈aldminiatívpbudovAvýHH.ždyٕal keďolri\časieimyoHdYKchýb8XjshteleQ šéf0hprX alebyXairxߎߎߎ߂GGGGAko_k(k(芈torPmrid`Ά9aieejaz0 aťe臣irpla9ibrPbezvpDtzňiomyl8odh؃:doy phozheolislnkĄ(vQЁuB2odováhaz \razobH܁d?mkúpZZᄩojotem`?E^9ran0ôcok.????GGGGGσσσςGGGGPiYvy –Lam!߄߄߂GGGGABAHamoškTes)meȶyvax0Indexosluš@t҂poraednoducháPízauräťdesiathodinlmoh4vybadeľ1iás2tlivoddp`,ychytytexti贰ڭhpiyruseosťažkveСnaeskilové balenia drogérii tak.enžerácaôžeyťypohode,oeďazostanešrbnutú šéfku,ak čo.rišlaiásyzdvihnúť,nepozdravila,n9zavelchoďtem,p8iototď.jejudičkyštepilzor, etcirigádni`sibaandavýchmradov,torí!dnPyrobľuďomle.oPtodh mojiprˁ;smysleQ1aHnemámqrokie žiada!padne8ťažov.҅8smedpísanJdeväť!n,m뉘ala.և0možnhkbezozokmtáloeľa úsp

 GGGGEN0ačiatkuBQpovedP,PkehPím0ovyhl`budeodchzڌP ňou5po0acovnéxtky.esoncX8lHpparbboИH$otyp)n уX ajrlejšixchc0Ȉhon`O šiestɀmx!,ikɄ[ 0ivav`zaJreȌPy8šPadautsebouPi܄{desimiXi:domovekvape8mňauk-4vo9JlušPvysvetc:y|RmQ Ѕpo؏8užÄ(#Rpočírlhajt)7777GGGG">ikývp鈪(jeo8t)BsJasX#(ripoln;0avydwuŀ 8odvahHmiu.????GGGGσσσςGGGG>Kje;(k`nevipYizHybu..0bOOM2emOGGPoas;P„tla“ lep)lateam:hzdáve蹨kovakcanketypazcŠtxnts rvisSXrjňX alkohm.εtyri蘙ptxéčؙc.gúrhpnasáčlieohI@b(iRozmýšľ l@dm čomuo6!T*ist(mľuďHdou8k e`rB`( ЎkoroshlotcIiiltovkNč/ezPíce`tdíaUp8deGGGG">Riadi(JYkynmPJ raru:꼨úceresp.ompetphodavav , h <,оsideێmoetkoez袀alrVpo!iB)nn8P8vhremoknutopýt`imôžepäm``PoXjԕ}(reklamɗk  zbePkúp0ُje`pot1bdƒdo0yzjAvehatnelk (majiteľo(tomysleli)9(iel,vPlem)@h.ړ alebtacXqHobhnal2Vi ľtojkjrky?ԀeHoqtieve hodinyydržať?“okojne naozajlušsomaunažilasvetliťituáciu,eboásbvinil, žmelast`celý časičerobilii{ani lečené.kazovaЄiPpremo šiltovknavrh6týchätمmitBochostHlhpe,lepomohlo.oloeden rimitívov,torížjeďidia,ohnaYriznajsihybሁxnedҋ'*Pesiaohroonca.rvačkealkamtyýpovPvy9lቐvAjadronounikdychc spol@drzáJeviemxSkor@zrmi0.ajlep₈" ao H'zavol@: „KddievPtá,!Hzdáv)St"ЉYakѓo+ide@dHv.olkZєa3(inakIlikht živote)ies ,; odyuhdeňtrem8pôj4genpry1buadipeniazeBrigádu.


Akumi҄@pľútej tyOky,Yardraz0tím,iuak.ʠpotHe9Ppxoʀpfzhovodje򉀀kvypadndІkHt!qkôr`í@nnao⌐˜pj8 tHbyqnejakýpsobr(Homôža@okIO Zr1 a?jhuszaplatȲȃwwwwwheight="0pt"idthdalign="justify">Veľmiodobnýrípadaitaljarigádeezgentúru€nici.obilaom@omo0eekárenskéýrobkyednejnačxv supermarkete.oblatená nIročtka.racovatamsiesiac,ždreneňQtýž,och8zza ňou Košícrebiš(,eyhovo!to,mámodinu.vyšn8`19)achazžebd`72prPk pečivu reklamYstolíkikdNanfor@ci hisť, čodejeZozXmilp`@semajúhlás0ja.akvoly,8mad@mɏ auaavdecibuddaťedie@sYedlňuAs@Chlapelefódodalˈ0cit|xkrát+rxnedvíh.álsbštva,ebot`uje9tnavono`ebai (č8: „Mom0#ja tum(𗸁s 8AmДXnioé.“rt2odHnedm!eXeontrolL8tr0cmJa+ka8Zpn:doPdu...žsnepamäXvšetk[po҉yzaMoؓžiad hra8lmzdy.

 GGGGE porkvapilrejmeHXslov1spojeplnakaqyPul˝h6Zkt芄o ch(ľx̱usíad.ph0nӒpzas okoj4hp8donezmyselspl Keďchc@ú,ii҂(XAvôbec)NvYmôž(r^n9.Hzý ɂ(toho? WWWWGGGGNiyuUuAٍ0i0Apo0ich([Q&^b(pasňm0`ez54p)ȥuإ.֐hodnut0Y󎪄miesnaoz1j@oЬ brozqvѕPȱQťHdbzȆ؁FčkERsledԌD0:záytK98pôjВjevreckpQ0detrodinu, yianocamiP|ROkejƝsyÃHteɀjvy.ӶJ xa e,"n9luvPcmٴˆ,YcmoHPPȗKrok č. 1:    !poviemej, žeojrčiteolal

 GGDbGCNaáverendno:sietreba@chaťkIpol0,Pcime dpzvyknutý焧GGGGGGGGGGGGGGGGGGCb>Zvýšplatu?ڌko@kuicHdášTáXhsenosvychádzxesety,je1ZonkSnІXmauj@hužxľAre ntovSlovensku`iLjLjǂGGGG>Pořetإč!sokékojsnastoupilsbzdninyko`terna -tirig-jřiěsíceolobálsoftwarovfirmy.ěl30ýdněi 80oru(chuUosusět.Ў:yza׮eativ,`říňladkostmtzhoh1dchyb o`tě@ 3docemj{dX8ptejnousi󄺊8zatnanЁ1vakxtplikodmAl kdomoctmzdneb8Єrval8por,ožnamena ???GGGG>Jzaplx9emestrptad"Kapiza lid(obdoHumanerces@avypaaodpověď`phr@brzo XzдXo.ěšig\)npt jhců.c0px:ggg[s{nalouvyYprodl(AhHΙtedyzůouzqic@... jbr)Domluvéfschůzažádí(aP*kl㞀W`!H0ipex.֍chn@(j0sm(„NXasɆ@jinؑIV8“ – τʃaZvgbvůbeireflekbybor namYv supermarketuaٺ1ojtp. Ř8sopov(/mȃber9dሩmé8,akch( dH140-15w0i myslodeylas*studium`am(jȆ̇tenmusAýIdči(hrot؛/!@hara0hȟi|փ뵀om 135 (jhZh im8q poczstHԌa.ڛáralůhoočtyOMojeadaní,evzdávate,vlášť,dyžeeirměalý „průtok“astnancůnaimůžeovolitidistřídjakoonožkyX,rotpedoichnvestovala časA9edky.

 GGGGGGGGGGGG Hb>Nízkazda?΀iyýkonyeempprácebGa niečHaamiatkuoPbou!777wwGGGG:enej60kxberiem!akmaozhodol ro2006 držal=tohďalšíbrigádach.az풠onúk@ásovúbotuoa0za 56.hvíľmhhal,hjyšteyámacovHkúsenosYale؁Plo XšaPdimenziíišiePšpindvyiuau.狿GGGGGGGGGGG@RobismeX`KeďkoroánшHkopa9ulicu1botamkX0árnezhľl tňPrezliekaťAob(onkv star8z0e.ŏIničíro(.GGGG">P8if@vomajstr,bajaliňa.ôvodslabmolAktXodporilIchaosrixelCvbypôs, lhoči (plat:))ȵh@9ilҙembrRkoooooGGGG">B!QЊinašou úluo@9tro@tr0Ҋ!cx pPp(ť.ڎZéT½ve ЛchipHpierzaXle9(hosPoPy6ka,nu]lhkiny,ruhýdoXrč멈ok|2šmaYem0`iɉȈȋvyhovy# neinevh`YúЍ0ívjažyXcXvHaaodinunYPrebѵIrhp,ticiaǓǕǕǂGGGG">ŽHobalnsqOLi?8r m0byя ojsýʫvy iujwov0~y4(8ej)w?!?Ԑzmoji8Ȃdesiat,oHpaze?ֳfi50zx8ín +usputobu i 󓐂8.eézdyKe,ýk*reklškePIauء(dostup2aryǐǒǒǂGGGG">Väčšiás)*áy:žЊ>naj`pjhObhajQm`vľua „skpa.“͞c@pžuje8ri1čaYsystém8I0)zy4ch.ˇAt`mȂ(eodmyslinatrHp(uh نm(empok9XӽzxȗAsؼx{9cP~mov.ɝo{(ivobytikRa9o1ka0Q x@oluآ#nepomôcť? ČoxrJocitnkorxiobme:xsx0ny`it.cy৸آjX8o8Hhoršci:ienkamqʍu.כככׂG"idth="0pt"lign="justify">

Brigádaoolkswagene -yselina,ot ponižovanie
Druh@aľjhoršikúsenokv`vnPuНȍ1ied(xtam#qsuč`@authȃH@íYihlupracȗ0lepší(`rX ďkoTyьP6x(tretovmust9dv褂ks1vie`I nep𕩩% –sQ1xat؁2xalMelh x(a ned8nčenruhȘplaH@aposledyX`x.Ąyɨv1v,znZxslúži8noڍ9j!54tupňov@m kazlppPerMYrrot`oPhrad𛇜{`fajn`i`rsavvzlen 50fo#ček0Ȋzdr0e: :ou@ odmienkacVWjavoru@(odpXčie@Vyhlč.4/2007..c؅#edxcdA: GGGGGGGDȓȍm0riálúvisxOZP焧index.php?option=com_cPent&xw=articleid=161%3AplHe-Ithd=59WR).ֶAstorHioxty(vddv()Rha3vyt)lahuPvr(hdenz (peršpinid`o8Pc@rnkyseliP]|chtutr0hrxtخafasY„papp“xmbiPzЄaa܀Ȩpior,umX(vice,xuliaahandry0topickderitídzaHУmЄapaysji-ervsvrb(iXfkmiǤvyhrnu؂`h$ʋkoskôr otk4aArm`˃^8kaimC8@ak yh @Stн(po sAh؅(PnebѤbnoodí do`briXskzémpF%x-Zx1nYnlthilo.Жˁ4ykohoRéI,*osdb gas8ápnybväz,banx0ѕumý X pocti``kd 10neziteľH8radšymetYF0?kx ebí Hesprestávkourišielaontroluvárila,akebyomuečerujedla.ozribaoejednej,deoldenz,)ostatnéykašľal,ocipovedalžeútovéiestávkeeďpznovaustilZroboty,Xeštejojím šéfom.eviem, čiitepleedoploda!mň(ajsterťaž؆(a)začadhaťmámiťýchlej.ԋ@ysvetl@jeaoá8piX@(dolhnonpolovixmôjhhovoodsaiecZitŌ,Ązhdnih8spravaaniute0Ami8ni (`t,ďal9rq&XiU,`zabu).u!cmenuž`vlárhnúť ropxu]miPpirátorpblaIústXerveQfkyvy`žk)vrbe( dpokli@Iыdchzajúcpoitíezinfiki)kys!ptekIpXv mradučkuautolakTaca 150evlȃprístupzhoršȏníkSX蜁7usmy(eneňa30뙐dväčšiistot0čoāƙodachhJ9HtpäP(tjajrP 7hvB2XnɃz17:30 (Z cPPsiedmpiapoobDo4pohʎ9bus,kodsvšetvehЅlevZopatrnvypa`9(8eWidíAovzЂpxVW t@j+leniPʔBsש.


ApBP(`émy.ehman!uȄؔkankhkoop8a ľuďolɴhnaje,bo9𴲅ál؃tGFinasp%ne0účaЀpdobnXJsiie(ly8Scleočuc"etypme: „...jebXuHokndus“'''''%RxP91situi90p b`YZaz @hlúp󋀽vyh"2(hnum堔zlaA ko.ojooľb@XospcabsurdMhazЙҭa`sH iYc)p mxmmX@vyčíň na:z bezdom3y0at6kcboqAzlmnjmumklHAPkebyJ)SlJčerXQʆlin҂kqýš`ckbًchc`i@buYs)pkplniezmysHڏr){ajzl[od8nk.¾ؗ hhcpٲlep`ij0ouߛߛߛߛߛEexتa1ožniípadoAkiUvoZvytelefonȌ A ôžaABȘivd)del)neuIl(kavAd8Iaki*alTreshopem! is2x il#scm`53qүjXoAr To!ob0anskypؚIzmluvф0z:zaobtnixa buiokrt`W`oro !d,Xek"1obl`+Яፇ.ôlitčpokúsaXAp̀iaľneozv š0fa1amnea [

ÚspešnýporväzuriamakciaATOgency.r.o. nevyplatenúzdurigádnika Príčx–aނ'''GGGGBs qdokladačieí0krmívjyoy Canvvopoboč؀aredajne9stavebmzáhradrmriáavratisl`dú5Qmarc3.dovembraj8motéričasohtobdobtpčšinuXAskoro, čímZ8xš mluvuI§ 129ákoke.օriaozhodol,eaéhežbudoler@ť,Hobtil.????GGGGKeďuteľ76MgVpŠmihuľov@Kparidlženiazen a((avyšláúyPškoduȥQpôsСȁҪ neposkytôkazy),|@yHIťGGGGGGG٩)eokyWWWGGGGAPrvéh`xštsídlo0eň`cxdresovvopchkHxneotra8lisavke1 az酁echXt(jch@nke _imgbaseline"247"ecindex0001500/σϧdov@tiXyqlnɍOOsedemaí.ˎ4HЫ ثiatok 13.HenčnsnfocioЂzτvstupuje@;siosiahnuativ`zHvan .akmerkamtR[ovz[ik.Θjaeis،ikpin`ásledvymPli,uz 1'&dlh 190 €WWštvrd`ӀetXzaRxo@(vdOwwwwGGGGdstálprichádh24zorꔈЦe-mailhTnuxroh!udiPo0byj@vojQaXktikyirmNajprvšy(eva@poӄ0enskyHnHbudoledz)ro!.əιbjabvčanglič(e8webstFbooku.׏׏׏ׂGGGGačo)jrganipfilm9fiurtƀƀȝ(zȉdzaRpmarkeg.д|`p1sXhuacobyqýmPspôm@dUuwwwGGGG>K0(päťipo0uھ?@1.ú8 móde0adxkýmovrt Filmest.redotelom,toromaodujatieonalo,ískalinformácoraktikxhZteľkyávštevníci,édiájartneri ivalu.

 GGGGFb>A peniazezrazuašliĎalšnaplánovanéXvitymežezťemuselisntýždeňotiMinostalvoj účet 175 €.yplHntejto čiastpY(laspokojivozhodol@, žampamôžeXťNJNJNJǂGGGG>Bezhľad1,⊐poločnosXCATOgenc.r.o.il vyšný10eboie,ʒ@jušakRtásumh8lenhýbaedXysMgr. ŠmihuľovPK(XchcoviqZ@taxík (:),Xciuhľúb,o dvePdiny (10ܠُ8 odcB8pkciir(RoyCan(žiaapzoylh,`iHa9mihdd0ednejstupkypS?ti).ItedQslmail'ieQž`p(h(o8víýtzaujk杨omWWWGGGG>DZ~kcn0jasď退škajúHgct`Dpomenu`z1.8poajadr eozmavípad )žjrigixl(klAo`í (n@alsken)nai!䫑xjchPezamr9neIičyHnikdeJal. (BcelkpímPidieto"tvoedzia70xpôsob[mPňؕZvyt–ۛ...)ߒߒߒߕGGGG0Prٛ ּG߄߄߂GGGGAVebehur0mzkodhHviace)ral12traViɜoCm!k諵cHtúb,iskutmFzoeobecniocin ̟1yjd zorHnimQto:blockqu">•eskIácPiezdeniazeE`poh` vA§ 129á 9ieP'wׂׂׂׂ׈WTHjno.˭G=ଘk)tvrdtkŀ.ӓpres`čQS#Xlvojuzavďa0ojupäzuriا( pYov?????ׂׂׂׂ׌Ůa_Xín.káz;ПGyťažyposkyť(mplei܎Naopak,epätvyrozvrh$Ctliፕulene-mailovXaMSauX(iixoT (ohotš(opon0x TȂXetulneodķdžpasomoud9red(v;Ьoblémבדדדׂׂׂׂׂדmluvaozporeoákonnýmiožiadavkami.ohoderigádnickejráci študentovebolanepecifikovanááplňeniiestoýu. ׂׂׂׂׂׂ•eATOgency.r.o.acovIatúra?poločnosť(ázve „Acy“ (),odľabcnéhoegistra(Cpredmečintiič,Pyuvňlopr0xru.apriekom1alartin1núir(RoyCn)*rochrpjJy (vѓstaveb qhr qmateriálom)؄y`nielenklaPpokynodonľky,Hjstupe҆WWWWWp">Aj_XtohpadedetnouezóIod8účameЎopatripis*mlúv jl8S. +PpohdshGGGG>KeďPs`• Čoyoradiliekomudobnýmroblémom?ЃdždžǂׂׂׂׂׂׂVšetk, čoajúVN,oЇ,ဉaebáli.ved8jem8, žeedyednoduchšiespravodlivosť8ehliadaťojípade{smeročiáms8e.ie)ľudiavoobecnohojastaviotktoXvadr`enzyení,ozíciilnejaho.ӄY郰dlhoozhva@amtojzídotvorsu,o9časepmítb úspešvýsl`k`sȄ(liĎ!ׁׁׁׄGGGGAášy1Иpjokol pbpmK hchi0XHHu@ásbr؀)Nmbp:pagebreak'''',OKUS ZOVŠEOBECNENIE,RÁVNEHPEKTY!PÁRIPOVGGGGDo brigádnick( štnt؅OOOOGGGGԫ x!rijyohôday@áva mimaPeru‚ jہpމ??? ecHnĀ?;zvyHj(razová,m8krétnyhýsledk@]švBuzathpopP/˃&py!vybePmä1Ȁ8čtuopebHd;`.acuPžaczames teф@viac 350hnGG(`ob1inamiýžxwߏߏvIih2čo1posudzІehPȋ[,dlhešakQ12esxov.////oooGGGGEPnov4ú(vyatod 1.anu15А'(q„S“),iži0Xšt šcsokej školyenného štúdiad 15o 26okovajdlhšiekoncaalendárne@a, ktorom8vŕši&.eoddeliteľnouúčasť`dohodyeritpotvr؃o náveve0koly,kre8rípadu, žeaKazatvo脙obdobXsčanaŠleboaetsemestrRVP(vtehtreb (@ neskôr'októbra).

 GGGGENubrigádnickejciAut8nevzťahuXviaceroý,éajúežnzananci, pr.okq0o0ku čiacovo,nočn悈áhramzprekážkachNlístkyፈdaopak!ujíklad:blockquote">*aragraf 119Psek 1áH8kxQe (ZP)aminimálqe.ŽkusdostaДmeAoficiuuodinovsadzbu (Hjanu8a 2020dsumu 3,333ur؁WQ1ы83,580a). WWWWT)OOOGGGG>SoHe蜠0od0!ɡȃ___GGGG>Xujštut08eجIs ocensk)7ـv٤to,všPášd1y[_].arančqú,torebhzal%,bȁAjďj7navyš@spevdoezer$dulidty.kremȂkšdvádzaťyjamestnávateľoiyaôchodkovenie (ktorsakladáotarobhonvalid{a).

 GGGGETzv.dvodqzvýnovplyvňujeýškuVho.úvisíranicouaximálneríjmujednuou brigádkej činno.d 1.1.2015átoa`ci 200uresačnetrebažiad.ڏza!budeásl0dvziga`a úrazakote؏pAkšakprekročíš,um`rhujú`Uuž ažeH=m.ostlat8Qastky,떃z !yzatvorP iIimi.GGGGOeuYtak, xa9tlHivozmR@čRyhl؀k  št`ntov (malyo`ispozícii),vedie:v4chc_ú („neفpavRTanúčely_{&“,kvojýce(eiahne ̆8zároveňЃPiŌYo8a,isiYpnimkuzprac`viacer"ôd,xpPЀybrJú P najy.˚dmôžzvoliaɌ,enmu o1sluš򓏓omchitýkaXhmu ӌџ]=ov ne:u)ߨHǝǝǝǂGGGGPozor,zneQnspä0, lepšGhďJpise!nXodap8ryjiComolo$ʎߎvNJNJǂGGGG">DôakЅ]ؿ:blockqu????">*     !PPKqzohdnjiIp @u (P(Hhoqedszߌ`skgeclsirotӘinv؀ء@K@šrokaX015oXքaQiavideln0e)NJ''''''&Gsamozmxj "zeb٣JBy (percz hrub["u).te8ňز@lací“(oq7ɒޒϐI xbo(ʂl;_Z ŠtutrettrauyӠi2ov@:8nija73۰Aociálťovnzras8yye"xY. {RedaA všetspehištudinesh t`φzabuť.Ӂňmerrčinee᭷ 2ožížiado߄ڑ?:אGGGGӆ峪Ovzni 2Ikgór Qich1brigádnickráci ///b>a)9b>k8b9do 200urHgačúrazҚәcelmu,Wuoteeight="0pt"idthdalign="justify">b) žiakebo študentarábajúciad 200ur –latíaarančné úrazovhpoistenie celéhoríjmuQdôchodkokoumyPesahuej.hlockquote>9>Tabuľka:ercPuálnedvodyqRovový nen nedoXy HťahcHd) liadku ďalrobklepJvyu`鉸ož"; úť!po܍í@leadšsycPäئskú*jiiNáplňeZ:ɋh؍Qoud.Ÿׯjm!onup r؁܌ bnalíš 8íkladúvHeréni9budؐtvri`oXYX1mid1a"(iehkopamyjdф@Xمvebný8pad|zis@šíc߁ښkminihlHktak@ žHioQipoal/8ooch-tr0rechqítirQprb2͂ЛmypoQnajinforcioXӀd9قAo@l'''GGGG">ckiAovh3q(X(k`1[ȑvl,n[8! ɁHȨnikh(vchpnaraz)\i ɍǎȭIujHe:idešezgentúru,ôžešavolať, aracoviskudebahcúiečoné čiHácuvyše.

 GGGGEV zásadešvPožno.oXvé,mietnuť4pretpeio rôznychôvodovevyhovuj@(Druh󃑊Aykedyvedenýjednoznačne,akisao@v dahvíli tom,Xoe „svne“,ozhodneduchohn, neúpVzhľadomtoktvoju potrebuja 0(steЏ󆸄 náhrada1výutu@iDajšakzor,zml#článkyzrťaoankcion*.)1d9zaleenku(žšia/nadbytoIA@áležion0Hoasl@mzdPToP vecítQnegarantihyákox musíšpp(b`ak` xp ycsám/samaboolektí.kékoľvek ro yQAmjJapieri8byInel/a! ieєspoliehI0čhsloPrhhoggggZ amivyčajobsahⅰ0ini0leH藃naá{ke(brigád8rvalainucelkzruHlqdӒ)u8-ikladA2t3yzri Zu.7777____GGGGĎalecMoc auitƉ0bGGGG>Nič`sPdúci(odlm (Hs 0psXgickxmanipuc@a( ta).ʯppinajЍmysزnpýta1dᩓ eň1рG쀨 7"ipbΠvВؚHH<alrstv@po൛pauzPediI3isvdeijob 9txíhPamjsúorech ty7lergiavžzaď@vyvíjAokam|utieߖߖߖ߂GGGGBezpečnocXzdi (BOZP)gOOOOGGGGdejtanxxmúpmuspui špinav Držvid#potre򫅀Q 8dky (hoQSocatď.)IHp聠v*Hidodal,ebOdmietbЮnej(dôȘ;1BezaujíA)paiY !n*oЅǥi>zm9$anHZvnymedpisPtýkhib^؉(@_\.ozorodiav–uz hvy@.˞eKxvbhlaveil9@j0,x0jYemal/8Xvôbvstupʘ????GGGG)iíšan{ázv1. yp0icezgentúrpokojnedzKpo(nSl͋naozajevedia.ebojayjadriť,kiyslíš, žeejakáracovnPúlohaeiskanta určeaskôrevalifikovanéhoamestnancKebynapríkladiečookazil i áci, ktorejdodržiavašezpnoédpisykodurady! (pozSpôsobSy)

 GGGGEPokiaľdelep BOZP,8žHxávateliaoäčšinoudbijúýmpov : „Lenqdp .“ƒhčasber(nahkPváhuy`mabaoypapier(. skutoištanovuЃmienkyeakbockih@nnevzniujP(zdravíi8raz.????GGGGNetreti8búdať)piim -ýtaXHes(poje.color="#ff0000"> GGGGEb>Rozsah^鑙uA{saloh brigádnickštuptov,ôže(膚iemeXmaximálne 208nždňalovicPor[en|).Ԅákonzvyknporۜ yžaduodh 0j 8^Р14chcYzarobiacte҄*ichׂОȘdɁȬPorsudámechoyvoľ#Xovypl@!ruku4H ne܏'爞e9wpxtivynucuztt0ruš7o@vyujsitu)keďHccp;+ӂI_[bochothší hPe(tvoj0p(iadavm8 latjed –ax*Pry y8kvXs`pˑgzk0sadas8WWWWGGG9Ry,mozrejmosťmalyiHJsled|aznr߄߄߇GGGGaNadiyblockquohGGGGwςu5ب0akýkXveP`erҜAtejchPli'"beznepôj(bklen ťažkoeňhWwneujah.ajmäípadОpcXagHúru,výbɦyXet!vXpeniaze⨣u= yy,Pklbväčšipočtureodíš,iozmydZ@XzSXnY*nYčU0yӸyhoTHoncãdo žQ n. ?wwwGGGGxSsob škodςOOOOGGGGBObIstanptduPserPal/aAI,aragraf 225ڹBshovo؁khr0P󈟈 nedbanlivZnes XesiahnuretinulXas@ízvyšši8X jpy.b0praxčitjrigáWchtiac (dHšpekul.;))ozbijv90€tvojaýplatayodľamluvyalť 9€,namenáo, žesi9stvateľoviimaximálne 30P.leeďžeiesmieobraviackoretinu výyy,ôžeahnuna 3

 GGGGEPozoršakadohodu hmotnejdpovedno ktorvyplývavinnahrad celú šk(zákonvádz)jem scok).ЎZ:ník rácakútoe@písianec,pýholek 18okov. prpa ňou jčastejšsnešipeniazmi (napr.okladni ďalT;Piaľ󈐋 cskȅíerHľudi؉HajspoločneȇՎWRbaví,eukáževznikbezehoP (Iv@oAXiшenvykpítavihotov\rorovumblanhvnGGGGPrh@kyZat*YѠmmož–rtobí0'0Hnúť mluviam70om)[KotrebAOov,ڃťX΄;.edvšHvždxkfirchr"yoduchšXr ƒa)aaUvyhKoбpprv耠@Nužšut0pz-boPodYZPͅbstupi@`ano!ȕ:brx)mbp:phbreakcAKOOSIAHNUŤVOJEggggGGGGBUvɹnceďocit0pnvsit`cii.yi`sxse*.ʝns8pôsob;)nechzneptebpip)goHbych9s [PЮPsdotišéfHúp8kyuniverzeobecQn1odQ6v (avôy mal08Hm(pbr)ǏoooGGGG>V zásadelatí, že trebaedieťčoôžeš, qneusíš a-. Čižodľaákonov,dravejogiky,ituácie,lastnýchtrieb požiadaviektď. ŠéfomarigáalebogentúreXhroziťolekvnoukciou,rávnikom,diamid.ʉritXdobréqpqsispoЃ@–tskutočneabe.irmyždyHedovšetkýeqmickujmY ktoriúpojenajaYveckomidfjčpolPenskáeputa`šéfovmajiteľov. nrípadoX놩raXnaklad0poste“nšp;Ycemaliioblému.eď0ak0 {xnejkrokmؔyo0 lenlová,q|+8sj@zal/alnHzn nflik8udpčameyieúpísom(-mailom)etHk@ficiálvyjadrК`yvaa,ailakho0tKtiIsosť0oꇈuQPr{p:inform„oblozoXntovive.


X(peight="0pt"idthdgn="justify">Čo tohopplýva?ggggafonthze="2"> `IlpLhobjúBnajc.///GGGGERôzmetóȚcXbli0jHr(Pa *⁧ach.ڸ0YdruhyYHkpЫʁy8pôsoHorganizsσʈcr="#000">AvytvIkupinunucuYm3'vmunH~iObdtiahnuhhnkParef="http://nbz.amaa.sk00ffu>om We闀rii''''GGGGHlavu*ťebPnenechx(;Juvmm@󁈳iiezXQsilmXrY"۱}Hedykoľ9ЀuodX8tremaj(ľ`fihmg;veАzjavo????GGGG鄊ním醐ob(Pboprj!zyHmalin8poškodil,zvJp.to:!@OOO>ol3ψψψcper⊡Lmbp:pPbreakG/">NasHodl (NBZ)VojBZnez(oHda0j(rrprevažة uȁȬPextov,tXobXmz.ungqǬӁväzuЏz2a//?????GEVýH0titul(PčšdostupAz@rmoIwe(EEwwwϙu>oϙϙȁׄ">):_____wsGrahamurchAnahizmuskológia“ (2002ter">Zanon –ováreňez šéfov.até,linaýroba (CD/DVD, 2005)

<Úspešný(trajkodeniciachpPuertoeal -narchosyndikzmus(praxi (8ápiskyriednybojiUžitočnékúsenostiXqealýxorganizáciíodborzväzovׅׅׅׅׅׅׅׅVenezuela: 10ok0vládyugahávez9߃߃߃߃߃߃߃Priamekcieaycov8h.ákladdruhykonkrétnehíyττττττττozor,"ista!ugunouc`">:ӑo Šp`elskNemecP">Kapitl,ۃ$e (` úplch)ačia:)12koytvoriťupinuenujúcuoblémomu v komunit>PartpPvspos`aleboibínɄ[A?r3wwwwwwwEolekQorkmates:ovYqkmPax̎dDŽDŽDŽDŽDŽDŽDŽî)ndýmeti7777777KzniklihaJohneherosioradisami 8yШj-(920BojujXeb9gjGGGGGGDsize="2"> ??????{NBZ,.O.OX 16, 841 06ratislava 48;eb:aref="mailto:nbz.p aa.skwwffu>om(thvojvoľnxunumestnáv0ľov;'''''????__\2)dza(tak ľuďqktoríaeaPdAvehoiešení????3)nform oom,os.h8pas8li8i'''ze="2"> 

4)ublikovaťkúsenostirigádd čoajväčšiehoočtu ľudí;  ރhsize=77???????????WWPViacaozviešxebearef="www.priamaakcia.sk/Iady߂ffu>JFIF,,C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((("O!1"AQaq2#BR$3br4CSTc%&5Eds ?P0MdG VIPdd9^ sYQ[1*Y^үp3CeJRJ*TJϺ4P*TP*TP*TP*TP*TP*TP*{fsn ~;d`i-ߟ~Mbₓո\ ]zTh#Y{sD>F^MkZf.{IW*'~rHsr5#'? ..wEU֑8޸r8X)O¢G̏?gQәL <[6l"rI^ kqnkXRWׇ4ܐyvB).φQ܅J*J`P-@Ԟ(3Hj CBy'gU֣r U dgdb2Ay#=7gBY3`BP:H^L&B#4{ҝ;l; Hla9 <`N޻`liKu?OڗQݕG@^7!psL7=FrR(;ARo2KAE?P)Q4$pĤx)PtYkb8yR4qDlA&ֲQk5Wr(*YҠTRT=iP*TP*TJiP*T*J*J*wyjm)) ,Wg5Z2n̗@*i$`S4HiX)ZB+gb@2:m%%#TSPB$>#V cǦNQrυx'mӸ<[уV*P-c 4 c)AǺ&-?aX( BCwX%{w|ȭdX=Hv$;Q9Muܱ Ͼ6Awdd4eW H܌}j5m@٭ iL vq1M갏ӿ9le9`$犴!@%:y$Zl1.\t>* یfɎHy@NS! ڕ A9@hjf?o8++$l~&ȧ(V4ӤtY`p|4 89 j4tisi og:(meGYROΪNϟb=%)(o#*SAtݾBzK')K9}Aj)A#FϽBCi*ujW9A> *TJ\ϒɜkTIM{Zë*SyzXZC0'8Y.۷w7yT@IbVM6qJ٠us3H[+DRnd6!Kh2j۴(}.7kuKdzCbW|v^):D߆?l*Q))$F3K'`}(2wma$t͂*i/%xǨ(Oe,!JV yzVU{$2?1R cTKӍ%^xh%{JՖR1•XY'h58{a{ UAuiCҦr$*so?jI޶u(?ytxx_u_u.dΏU]e+pԺ]$uլ→]IVr?{ h,N8l~t(b(r_0Y#A9Rܣ|yԩqM",J t J:eR'h1hipaJKy#ӃVj~Vq^JFy5=]Uɠoچc%R["BXi vI?:nx@/L[_ʛY{2:XwA 9݊ ZЬw5u ]M-iIp%} yUY+zh#8( S0%rQ \RB[zVuydBK0R@J|+o>+h3Uה,HU:"ˌqkKhmt)ʞbMG~]#w (k;B|*TP*TPj2Ǻƒ֧Hْrq]xJW"v5K( PhyJX(K`??ʞ!8υ^_JН'v;wH;I>ku3.:8x#q5+K$nCv绗*H#ץjR`5uX/b_x{~kN^cF JIzž2TqCk RY >:k#MG?'rʀ&lu2U YVGirظʆuHA=Ae=(q{o5e瑏Z(&ӌPfO#-G$+IEۘ1.#n<j<_JtOW&n8YyAo13׫leOcZc_4›R aBC+sKI+uFXE(R%\PgJվ*o-hxRП fڂrQPm4lgۑtX$Y R[RNJUnAiJvPRB;ƊVƘaDaTAy-O({J9[jzM]=W i9I{@HJ}ITsBd>Sޔ Br{Yr D;xJIonP^] 6AqG(;?*x{8(F>gi:cazm0viǠۊd_&yۺ^2J _8$A _-Beݕ)>Q{(ڭÁq#**wJ̖C`FYtxw8r%C Ƞl#ŕ-ꐗB 5 jЀ)tKiJR G 6 HǕdcSȔOܡU!@glIr*O ږ<:u˽Z; ⠲eb;4+#$͕zhi ځ##T7z\;ip!$[$:Br:Q;mbJڮJ>~[]1c}2aq'#^=|ҧS YC^㎹;+a2|[I@=MhCl(ˈR7'a=iPc8%Θ)yj3Ƿ\ԧ@)݌MM1z,vbR@(-R8k:TBR[HCi1V֤R߈x(%RTЃZ/P,zQnL `2w²T݋eЂh t{$<(HYl< JUayJXk%+)+79]W=JHM,MQ8SsXɼJiQ%8G9ϗsgj\[[SaDxJrs!g 5r0zXZvOPTPOymM,)OQZapBGkiu6Uͣ_}lE»?΂XϸEJce RtX$?ڟOXh# gko(wMN;\GsheX6@9OLP˂IL6Xs0]Z-kuR[b:B׼}yFIajp p|ϕKK1H~5뫵0IvAW$ -d2;J00 rG<xN&X&EKI}lC}7zc?}EZBEXDG KmpSPx>^F,YbFH"k> R X lqrT]=DxJJRRkI~"Ž@(}PNvuP7p *D*@(YZXU$s-$ l\J?e6U!HM+hH Ê k+hGRRhV)+BT_F+O8Vi* #G݊5㔓Ǯ3BꗒBa(;(yթ:<'[YDi*IF}婐ؖP[q*QV]!\/AAFWt$;(#mEcLkNACȒ ZT 3==kNUɸ[BP-x<9DQASS;X*$ vG;QgP>M I.$uиDÎ ʆBs"b#!dqr<x w~[Je4뭠5>| ۆ2xsJ5Sn<+Dx#gR}rx@I *{̫8 uC*w%**Cn2BRRm}m N90Rd6_ uRQPD V ~>UT MٿW9]Eunu”-$q=8BBssɪ_Pơy]}^еlܤ*zML av 65N#&BҴ 6|.pFV3@;wgT^͇+(T$"nބِVO6Kޙxrj ! T$wxy'hmmBv#}Xg~瑻@89?:tv0!Ă B| N•kSYRXqrԧGq)1RweFsm(Ld'998A-n:$?t+ZxPAO)*Sxs8Y+ !A}e`$H͈ QvexƐ 085M%{4Il !~9Fr|%? D<МfZen\!Ir2 |mK v,JHP0}N&2laXq`t8$mK@3Gƨc-<-bZR@4HJB^6zr)GtNsҦuz8&]rPҾr 'Q*/B@q=@4 a] 3|%8;H&Yw2T1ߴԺN}EW}j[UTۡ>u-۟)W5Mْ@{k%D{h!a *?uHh#v՜+$EVq+NB8GƐ*S]ZKʻoVOT56ڹ1vdB;$> u4oLR P@;rĩ@q 9WtUHS)ЃnMtM0TvC>^U_^vAZar.ܓKhݎH>Ē@VSsW$6YM%8K)I篗ʟiiRiW2bR~P0<BTR)RBB:Z WWG6F,4rH#9}X/+ \n^ J-+9}=L@DxKe# 99Js|OtwS#RsTsntFl2ѐq(Q<3zߨ3/7IMQCWV@%NHMRWvJPv'ˁA]>luDiZ3,}q #'@-02bk$gaёԸ$4B#pQ13ܼ_"f(im? [TVr> PՒ#2 (܅DVQ5B+YZҮiq҃gt& >e' MӴԕr}t7d?tqAt-yP@@>Y)t6Aq@os[؜;%ĜDOP1ԅ"?Uڛ2[^턁JҖ*Nv~(7=ɧ1jٗS948h݊T)zYk90H/cROnnbwM49#0I]v^c,!D >ZsVPt1Բj%KBHR< 4׫ud] Rc֦q>?*hLॲH$t "JqE=Ӊ~QCfl)-ſ )8I}LJ:r(mkC2PRB#ցƎվ rXJpVV~U(/Xw[ ##?UZٚj[#s#kΔ;1ԃϚVh7+qޟNجN?QpMjWM\,j-MƓ%AvnBS"hN+v8u/{8ަ'>T4nv10PB s*Ա3nfԡ1i.!cA'h_Z-R[pRRZT`;S•^G9⃻Eֶ9ڏuUd6t 8g P>6]C!A]RM-t֤2uxʂ|]~023C5yӜed5f |Z;aޥ*Np1va}ܷ;܍Ã*;;X)m a $[NGKÀ) Tq֭6cAMq*~U )Vu;vGNOxT0qր;}IG'hIy{YЩ0%䤬e?1X)Z''Z~u׍~ͬxQI;ԑALa"rOC;UJf,H ӫ)$5vծ#n%4>Gwf;\,'JQH9߸\ ɕ1Ǥ)eRTPUw=7z1Y%RQ;lKn,@Q/gc;e’CAܸTI|y)Wr )+I-f)67%q6e)JG_Jߤ ;n ӄ ާM;p*lt9?}GvySa1쇲%''(\v$${¶0[٥ۥmM(\ٖ{ZZwPӅ}KON1}+Pg6q@zm8o}n'8ΦI؜AD⼔(,~bLi G#v}_sp`8 VǨhzF h.BK-gE4Ga qdvH #Vhs<B},TDdmXoM(NhGkY=BaQ*3>/ho-|pS>D./zv%F+w,E~{4d$㼸2_ʍ>+mVn,+MnS@ $o`e.w ~j5r#\|L1Iޒ:yPH6+,ԒȷS)$+ *PuNLe2e{q4<A&:qQ{kjhد9 .w𳸀 cA e# =sZ:GW- wU}r]T4Cjh CFF m O;1uG]Ot;[zLzyOdl]0*e@ddg}2~z;fzeţOhۜ;ܙ^m:0 u0Zb k@IwyD5{/bRi*a Nh/{Aq8:~ubwE^S#tė]rZRVr}ge,\t% 6c $a)jK*Vޢ[ n(H&ZFi.sAZp2>'e6u 3aJīvsǺs$_iWW{S9z!;ȎҔ,dMOщgtiļaǒ'3FvՎS')9'#Zx?@Ze Ѩt;BBJPIU{e5I7oΌuHI'q F{@ֹĤu 顩i T.q2RxilpߖK gםY?cb_K&%7a'ւcmj_eOE! X=vGt~Uz>i"J) K"kH8oTyܷ+q!e*91G;5F1V^bPDmQ9|##.$G֋ڊIQ8Z =3af|;L4Eeuxu`d!8?G_or-֧ER4]a[7;=ײ- l0)2ԢH۞@{gg/}(@|jbR[9I>X^۾κD01R0ir3UM/ٛar;T-(i)Vד;"Oٴ{ n * Pp:{<*t*P$/G'<\L5` >5VvaCwl>#h-yStv,FJBU(ΥP-RR‚A(^~K(k<J%+Sh `A=3sYe0xZtv Rۮp,(@.'nА~ҏ?Z)rch\ӵ2x 'jz{IJ YzL!4Rҕ-JQdc {˻Mb*f=* ';Lk(s[⒑9Neĥ8ܲ*X&_"8~vU+ '*\lZdz"mPܒ9)'f>! 1SwBψHX{ q%+O&54`:RT@Q!B;%)%YQ)B*?Rj\< ʏĚm!@r@ӭ4ܫ7>AnOS]1*I3$s+*ib+a@QYlrԷE%(mxTUӚ3[\mSe!m[NPPJ9wEژ.VJh2څcHqh(9;! 8](&`KLI%$Ey)ڄMVZ+ka##5޵OqJG P9 VP`ٮf-#2;J~KQ0ii{Te6_=4?}21&?fv+!, dd欛jhnђǐܑ8Zy?G;DSnheǒ'pEY/+h46ܰV3⢵UU[`:lk I y>ܖUʹB]jV=t}:CmJqgGkt־v'VpG]A q;"qհ]>?8}~$B|\PUWjh$:_lrf>U:eHvBN3k*(?# wg #j2Bju/٥uɨ۸HvBojKzT7 xkKtK@ ;W\}[";KHRیqYT{搇)ĸ-C88F Ͼ7Iv,2Huڀ$mtdYd-sܚ׻)1T}*YB=QN%z|2(Ad\8IZ֤n)g?il ݷ JB@uAÑy2z?*<=#@BI䔌tCYn4.Ғ Qș h6?uh"E1XuJXyED8?lLAC"ow DLt6JJN~&t6nYqQ.> .єQ٦ #?&v1y?ꚚnMO#i7(P°gO}`N[.;pw@Iud\piiH JA O/z:2-z7m}P&"[Ȑ g`)#ӨUoAocZԷb;hR,*ŕ/<| QֺMOz)=O7g ,n3 wm!B3Dx&<6N7tZ@=284Z+ ZlLJCٸ'dЋ 6[CoDyȫ [f(0(ޱNjʵ-1v3(Ot~TY.ry%XR9u nBePؕqҜq]>H@HI*?:ĦTO@RKs#-^AIUlofKשּׂURCA NN8j$oiI)tcz{PX1Le-[9ǝK]XvԂRSRy\u"Hq"y@}Mzq YUնxۅVS+ sw>> u?ޱ-iZ p"[(ڻgsJYgL<;ے}ۚ'8[uVxJւ4pT:MD(n(a:R>­]Գwo4PK:=yUc \ky%(#J9[FAGiL8+*Zc(_pI LZ@^@8599 վ3)I!q9B[ΩrWԓGk6 S xrۇj88ҥ S*P K@n .{f: PwyL=Kt3,jl h'ş~8隃vZ"dKy`:>{f2RR0E7-wX/B[sk)$3Sһ#y,=Ui?ő<\QU Pd7 tۻzqV-lR$|[݌uɀ엖pJv0p1*6OW+wr{# T+̏^$HBRV``zPK+B~ 2A!NrWP{Hl{! 3kk8̧-Z҄є[^_\o 11S5?quN()㓌\`VI< . 7p2u; 7ܵ~w9aPR^9NiBDA ZBңT<5{hܭ,h' }: ZlYCj߼g@Ru8>٩9O|~!ڦn[TWin3!.4w(FB-IN`$ӊ E_@(zhaEG|?$!Gt&};Ty ;T)N<_IujYQ#AioW3=\xr.GĊUPҲ$Y'=|"t,!E\Y䤸p>&ȶ2вΥ5ԥH؃|MJG@ JpoI]^e HF0Mܧ6!DHVHPghܺRǥCd`ZSIlT3kKG$1Vn6&fT-\kp$!P23&)讠5asّ>F`8Cn]؄Kt]f9/G 4{v"QhHVZA[k6Z.ʈXn%Rs崄a'?&޶J>B'2t{Q[1җP?ۑtuT]AShZ*<'=qNrUA -2G;qN8㴶BNӲ{>c$w:f<6?Ej)o:4 {mJN>ckweXB84* ՠeL#ݚ\ yV3ɢg^`0xЕ'%\g? .Y #*?3A#4Ғo9h@>:ܩO66< TUMrBTzW u8a5!3e$47ck!ظu8[wVqG&;1%(m´Jktخft֦iǹJ.JK!@!KQ-4]}wmQrp@5jl:*k+9شr5E]noϗ!jueR 96\*IJp)".mLvU }ihm0-:'ݞj’{>x/2h/򴝘?SIq(Nx\=MBuu8NK7%ѱ)u'$ge nHkf`yǭO_]Yfdl2w>5#/( ݏ%JԢ򡴜zWC%Հ<@YKF &,UީC( jֺs.!Wz!d$Ah%*`E]pTh:A F/8|c쐾z[g0z%rV9H^I\Yyׁ+,C H NxEnp.~ gJ R?zvk==raԺ@Sc ǛNh*@ArOJiJE{=60 Ȏ1<c!?~+)W Tגju<i-#ϟkcnܡD-~ChddҜ ʉCYZyqQڛ egℤ}(%4`kqe9UʛKIJp.+`m鴣A_﫥QxT tB7L\C,)gh#<?*Tk5[ލiI+qz$u'Ҭ]/QFKCU`B{:"!\D:dT1(%IPdyW;~L%X%!`E]ɼcp\eT[qQHFQ'$f$^ݪAc$g:.֑qɯCxQR3To5@7:5GZ rŷg+H|q NJ@%p@ֽ3wE_y/QNӻ=+5k"٪.l0m Jv1N~o;=o$d>e;9-[Bv@xQ5ٕU>V㤧wPp=E S׋|`\[Ku)[iGP*ǍmKq4U9IO i|2[i7 sWlFmpnUNψW]"&Й X}{0+##A' >%JY ӞCx$`$=h>1[e`!)2yK±Gsh0~\fRYa sRХ7- R1Ǖ]\V]_t)'9PWjCN! K$9@QՑo6gռ2@Ͼ;eˌ"2 0WO5 ^iQaIJ$㧼>t!4K4-$}(&ceK˘p mBǾGe%PZ=>"dʒܥ'35COjOB';RrԊᙗQYNh)JGǭ1S%xܞ$ҷ%oqxRʁm8 R}AΰN}U;w&0e%.288?U@G3 :\Yld)^9'Yj' ]1Ĺκ.KJf6RBGsi=#Z^Vw!L }('=PS¬Q|,Cг,`8JpITH薋Kl} YV>9@j'6#}ig4vg7Wm4GmN9sKI?kkk S6-G#&FcX!v *Sxv6ۋ>0# KL, Vf[`ݏ=8@sHWxcFsN&BǛqG*'P Jpc/ $ +8URjV8xr;%L=PB!ϟ vfIMԒQݟ ʱIڲ<(/[ِ(O{;|?,U*%8ޥ+ʜZҶHSX.5$: nǭ9-yiJP!C εKngFM S(KJ}qE09>طӵ gnm-2kAH>Jq9#5\vX抡dd6 qW N!(g9# DW6Uf# DԐxM?f(n%V:}H\u:w#yuHYF? U7v6y);3 ,$w$*UeV B@ϳ)YJEԹr/SϷ.wh~PPڇ]]"AuĜl#$g(|vB!AڤO7 :B ̓=Q֮ioiqS->QbO5TZʔ Szd)]$|U*2d)TU˚btҺ!2ʝ?j|Єm@xZ+Qpdu;a=]APJT:9.^Ԍ4rQN@HO^=Op[EЁv\b[5mK&CHxN(ɺOYD堸7du;FrZ F1 "kPBdnn$'D3m,ǐlR[Lpddu`";yqPVma'P==*Nqē}J;-ѐ90TcXQ~ S4}:T: df|-{F"i[\:n< @{4.]Vp} \vI5 >/a`pjq;)J3 |*}1h )JW9~/ʂ[wV y%TjPBCm)IJm>yjkhӍ5 %Ti$v$#Eu)#?Q7ߵ(ҚZ خ=*H7Gqӵq%9%!*8u[b$TwMFK%KP.)ZVmRrD{m_c~:nT[0]d>~]9R&I3λqא k?HKyڕû jZu9 Rh.tevi`%TtR=zMF]49)8G՟!n NJAA\;3+ HP~h b$-J]Vrxm t'*:Ϫh7Ug_} 9? W6*Z@psEKt#z:SrZ3̦1eMv<[Mf7v9@c:~N&<wxubiG#f 1)ީ"VhqҔ`'v<`ZV ֣C)=Rp>(9 @gh)k$L[jL_ >*Df )r15vfZ2.{C( )N(5nn۝aE Ja)VFxJK+{+ݴ]Rd qUl7HE{ ONRߚ.i8 J.nx )F9 hβRQVB%G {0 SZاH;,nm/G\#4TuuD~UYmskwmӑ%RJJ) Hϭt*((^SgphLm~y]c-ݢ\VYhnGS#%rÙ੃3L)[|j+p QV8ȑqe($-iH$uk{BZBmYVI@ʈ#t,je7GVӀsmCT/yq@ 殲gy*ʻ9O;^}R _vr}'zI^NHiJ#c=j_ANY0m )KsӊrF(jzvάȴԻ{1Y I<}~4tTY0N@V QZx }w q?!䐒ry V|M! 9|qQmJuZGQZfpi휥=a7 ;MnI<*KJÔHJ8T Si~w}mۑd҆V߻\5.) GfކܲFqjS}̅nZG9"TmZ$$bˆәaKfv+''9ܖI|,f> u*S l%/#NқjWL8F*+T[&@Twܭ Q{'`0=PsM,Rnz)/J3cTR-;T } b;0Y t* =_G {_N;n1}ꑼI>tʮ|'-ɸi)[eI` =-'TYe;K @m ^r=sV<.7ϖ?3LGXs,dg:F8|dE[)x<[U'G)SiQLK+p$srM4zƠa1$*:e') #ii{S[ V} [RJҐ wMJ\KM,@Z!~<.o"+YzJJiG?h*b OޗRF1Qm֞Y[{p՝Wm2\6c!qޓ-e1ZԖHKV?hci;jѧ5+ht6±#uUt;Ƥ_5Rs(VPqAPVY(.ۄF3Z! *VݻJO q۩b 6xdՏ2mhHݓPhuIUeyB'YW-+orCh 0p1򪯲;-N@$ VhF$u*8攔;ORݯl-ud3aʑ% QiЀ ZK\sCY?!C2.M78e)nB dc(iCZ($ 1CF'Aݙaya$f$FbK4@ǐ&d_uiJb^ |fIMgRܞ2x=x{%4\m8m$nHN*2: Ž(@m?Q]Kz.6PJwl'Q}.k,e\qi*n23Ү5#*[᠖ݜ$|Cʩ= ]uD1YYY R'xt]%iL+Ql3cmr$[V<4ZnmսurnO# ~Xobg )-G'Mew+mrW yAO4PBs(-X6t%!8IϟRca!-%JR4VUty [iE' w?JM#^'HRՎi##A.kT̹]w$,*Ϟ+6kN|Kz;[(?}iNȗG%:Yp,LdX$jgWH\K+e U `}t?v`!NJ+ayk%MCo;>Э<Қnrje/yRNT>uu v9A }JNQ gU-6BFzVDϻeJivsx\C³3܊iuVsyݩBsSV8ZGulv QRyshvU|gzᝲ'#$IqY>d,xqo%wTs5rd_lz\YlϢ#+ܧ\Jw+$\ԙ,ݕsʉ>AxL12|1N GhCiRKorr'MiKV(*ЭK춵% 9G b{hq)''?nrOH<_gpE0]@P=pQ6;=r!c?d Zx't]ݏ"iAtZ6G)2:dl:[$}3DzvRDK)J|JZѼtrKgNY/Ė2#nGE ]zSޫu%z6Sn2%(, 5DzDB|,uhS<FqJq\uI 0c; -;aP̏)JrA{u>2Kj}=h6wz~.ΚN%7_*Q:zp]N{My;`(&%.sJ-)#@\Ŧi;L~smlxVO߽jlI5:KLq+Ld::PT\ۛrZ+vVǕko#y m-Di cs`bѤ/#I*ւvi 6t1>+X'1P'? |ӏ}zZ~ |*0d ʒAAhCh-GH*.GWw E-@BLkq儌}& 9){>)0eG#]A+dh%nW S%ݭh?Z t/uEbNQw;(nKI@$^;mHmJLRURH#ݚư(-ifOWGYZT2Idd,pkK'N(0 P9 ) SY"lSʹfTMCS\T|€rj}.wtˤTԭCXtծ19UԳm bJm F~u&֗ aD*,VSqBZiI@WK@tHg#gɴ~fJefm0YSUis~#4ub )T}Iܵ4fj?a<$Rhn)r] ƫ۵x}Xv n 2{R'IY{$A@vXy{TX\q-0|H^21Z)+Iǖ(4@!EI;֐hzݷO].-q yA +FM\Bp4c.-C(t֞v!HP.v0mBFHPsY}bCili].)CZ ԩRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRVywDGT5#-Jqsa? "<ՒyJr*T- X€#MnP9JB@ +T*T*T*T?JFIF,,C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((('"V !1V"AQR25Ua#7STWqtuvG$3BbrC%4cs)!1AaQq"2 ?_cOөlaM[Ő/=#Gy>6iƻ|3W4K}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}om/:;jK}X5OڍIV٪qR҄(XdžCl-uBom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;i;'ݫPCom/:;kQPmnY&9#qAвs<*L}@_tw{ivOW5eY&;K}om/:;kJƻԂnr[e !Kе%s|YW 0A dnK! !ICV{ivOMGy>e+h} O %$;G?Q4m"mr%ɗykL!3A㽴;'ݦv 1ڹmϐ7C A9&LOOCB l-[ E3R/.vK}^Ѭh I7NHUXq [qcUp?UzfDùk !ыDx Pjwd_twTXݖ%5BIR3xwPYɉ8H{~,QQ^p%(e!G⡣q;'ݦvra=S;ۡg'i4ʎ'[͖/}2Rl=Gy>7d>=1fz&qo1" Y 1phzs ,/4–)s8'{T&V6vK}Ɂ;mM yRIdAV xHk^EgFu.7dsJ }ߧj.fly!EZp#{R tlwfjfB#7$ 9V׳a^c`{䂵p8{)m˻-}J a6'x+MuL{Ny*t0PKih$de C#D65ȍ}/qaY! $ ǣHivyWK䛍Qʼ8H O1;N\^Z;W)[x' pwMaYD<,ɡ',=֪.nRͽM\;U'9Yz3g5՛<1VzsR&Nm!m=!J+ǎ+{|nGQ":.Ȉ$1@0As]#l:xjvv)_'c;77kNmmg)hxVkɽM*XaNar3וg-C bF@!/eDӁ56-Yv/%%A8O%P*<8诖ܵq8.0ҐpOA+J4][1ZVPXp;cud=Hn1JݕUI)e{۪uYόc*^ޙӻxWnvyE). :wД<@ϏV1sśB$ahu`<{הˉ)%qA+N='4e/n Ch4LJ8RnjL}W5 >ZKo_.k%) @T4W[(m:8ZGzX {Ye j:Ă9Eg<2i6cB٪c$G zDkRB\}I^|0^ƀѸu* o+$d &UuR]M˱")%)R $dmi[Q)RЗրJҗ$rUNQeC>Z9ĩ%.xY'}g v$d_}vK2gȶ%m`nxckٴx}\#;!KvǦ/1SyZHQ3ڦ۩wdq2X[. )ue7r; QObܷ&"ҔKb[mlnlK\*}/RxtW=1OȽ_+1Xsi e $Rj Ul.ņKlkRJw@'8IzSvxԛwժLȶ(uc|;tq|~mJKIRJpqv[cͽ)ةmSm ~eQ&\Gbȑ4a,XO$nIsš~z44Hn2]w[PɶR֠%unPn.;7$l%6Ne1[>w4mK) D{ xxU+}'XY=n><,H71jLg)3,|W wwi0nnNhW H6F 9׀ٲXj.,-?5-]%;$ `pRjSl)n|KSlTꖠNp+U/h֨75[堭2 w9|Uؑ6q4DGM%6g, (V | S $oYh;ܺLqII$k}EٶXSϮsm)BFpA?U?:_s- {: ;]b=۸ʜ oU6cHݺqzSilA)RRZ:UƵ={2mh۱-.-JuIZP~ gvpź*'mq#p$8@cD:xM˧R׷ev Uv9F:w! xjB^\Jr|$>d:09DcMJZ64 t>c](4]_٧\)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP*f?9k\6~r_.! R R Rw[=Mj$tYiTwnڂDΏkNnj57 X򊰜UΥ,SmRԴ3)ڔ'6h[E>UGc) MLڒ7H︂8rOXqh5I~Ht((:T0?}V_%Y\gma ^$V͠X]J!jiSR~Pw)3o >Z1kn^!)9jRS )I) zs୎̶~΅nfQ[RczsYrLs^SSqZIXINp dk:h~[2PidrJPHRo(8[縕kB^fڶvn%ȐH++mE%@p*<=wFEB&%=1Aiė7pFH־]*LEb܋,8RTڜJPzTnM0Ŧw7-n+( *=9"mNlK۴ϳL7'dH䷞ZTZ>g1-Y rиHvzR;6Fs+sfX]~˄BQHRO$VRȍ<3qRp u *zIǂ1 풰lb˽_WGGfI|ǿ$Lq n+xq@*gz AO$ 2PҠ?5f8-0ZIq9UިocnXφ:Uuܒ#ܚZ aL.G M\5%1|EQaHS;fZ3=d._rCyc8$lMfm9nʀeŒ0NzSkcbҹ9\2t $W_J$l9.]&6YkqaiGK|lgO\^r♫YSx)-D>>ƶlT;2’v(JJs{${PӖ*tܤhq)d}D|9b1|Z n\bqs>J &WNH{2,eGEܑ SJWy5r٘IdhRJwKOHGu/i|?1J6vsws>LwʿzsTJR9-# 9kW+ R}F9{ +H95S3k'sbg@kLJ8)VfYHd1^\?.wח @٧\"aޥwPEm6B mG *=y>7z}-AsJO^uiKc\ҡםcl|s':44noX[α> *=y>7z}-AsJO^uiKc\ҡםcl|s':44noX[α> Cl-uB7z}-RE.vJuv%- wזUhCs':4O^uh.iPα> 9םcl| T77z}-NoX[ KcݣN\kEew[j#)2ZQt9y, `M]Cs':4O^uh.iPα> 9םcl| T77z}-NoX[ Kcӛ=y>Cs':4O^uh.jL}NoX[,- ]Txd"KAwy,p'Rםcl|s':44noX[α> LLӴ{|uh JIBVqV=y>7z}-A#fȅx=yq\Z±dæ,.i?l),(JC`OO^uiKc-:tFvѬECjmOmK AP, ֧@ι실1.MKL6jDJT)=kvگS)rۘ%}Yφ9םcl|EMȀ&:R׶ۃ;ܠssdc5&wP%6˗leKKhtIP(QGnoX[α> 3.|mPG3ԐZ n:HHR{¼>].-wHq J[B I^I(}\+'=y>7z}-Vfg3A2Pα> 9םcl|E4noX[α> *=y>7z}-@wח xlQKܣ_-^gna $4]_Z#PmrnZ[% (ddqxU[ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=z?ݶ5ݶ5()Si^X=zi^X=zcw Vm+kT^ufp֊﮺rci NOFGhRB5ɤϚ,Kx ҡЌ:(T=5Is$51Q-ҡDvnfPy\BA s~c5.fj i:$;ޒ#V#tt1k? ;O"ökk<^~WFGE_<9gc[˲59 ~ZO'Ú;Ne;tb̝rnr co%=Ԥtc 5?d[Y7u -9tqr<*=fAZRv:RVWG*W:gw(\L3e^ *`!A!D_SfK8 +(<`|3socgPD~GR۔&[t8=)D# Ng]\T8"kφeZЇj3M29ۀN2zN=yiמ;CEivɢn'u*#{c+QfojZKJ#=ޖTR 9##8ȭ~S5?Qڛ\57)n+.g*qjZIJR^nqJ\!Sl miJ[L#9@z+Xdv-$ޫV2-8Eu)Q ҤPI^ OojRߒQt) Zd28 lǽkf`\"b[ZoxxV:q[8Nl uYͣ=qdV͝oaQ"Xi跴oxuJJOG% V.W}aמCar'%8~6ϝƹ'WGf[Il-m_B{#sF~q'ӦO9"0)0 /xH}q%ERْӏ8-(EJjsN:5/Fz--:8R 9FqёShyW*.Ϡ k)m8R \KkޜBpv)#KYJK'{ w9s~.fkl,Nn\ZJ|G{Mŷl݈R#S’ iNHzK҂(GE#[GhR,2/c=ַZq. HZkԟCFlrĩ*l)7F[qMTڎ3'"v֗QH [ $$o q=Iɰčźt8[v=t,-;^~IxS{Gy)⌁կokRn.@7&e30ҙƶ1$JӲЏ9ɔjWAS륖$=emj!-Ugzkk؛4/ֿxsw<<5ͳfZdS뽥OPJÅybsf!Z1K^TrG'lD~p\ҤTV *9<@ 0ϣ6\7{HemJ#nEXm,[m̘nZQ⢣{MXӖf}|yypPW^jF:˗CPRT G,];q–oH[! Hjù]= T>xjMܮm)ܮm+sJ sL2%5 YB Ízw+~[_]&= Ϟ(J,Y[;:Vn}8&7%,2TV~xpM"m_U]= S]= W#ҺU~/n;L 2I73χok6"vQ*.H-h@9㊴3.m\߳iKdɃiIB\j3JI Aܮm+hQu[j {@TZ2rZW[-svrn^]GbA/t;}S߳siwt+)o5_&DVBÁ+߹]= T> Śyo6+dcy[@RshCb̵15O4䷹%$w|d\md!R6} +ȱZq~GW]nj3ڡ%97pO ϼjKI~3yPiv v"GmJ` )$x1IR/[]= S]= WGf:UE0xqs_Jq]Uj][b%xTmit>g$8xV՗MFnonY,;Ft6Co\_Tk-9Ӳ iJR ̒zUqcwmis,*c%n)!Gǧf/Z4={@} e;@} eniDi@} eElNkPjmAO"INm宿h]Cm>߲m>߲4w+~w+~$W'.S;Q~r ԿP`+~w+~҃Mܮm*+N"X]ڦo-b@p3T6kor{Or{O(4m>߲m>߲4w+~w+~#nN7ȱ.(#Aܮm)ܮm+sJ 7r{Or{O(4m>߲杲9=h0[qm(*d gWNm1[r{Or{O(4m>߲զVP5,'|k x:+xBI'vet>㌩ ,n;$$z/.9-k*(EhWO}i6e Fz -`ʻGIOƻMZZnt6CoNt6Co[Tǹ'=7i)v*77'3^t6CoSۉ٫ 7r{Or{O(4m>߲QtԴgRp"4H+vzz+څuQbT8eR)E/+W'j?-V JUc5^i7o8W+Ral? E{B2[!T^(o:k:MNO-8Su*xX 6Zw+~w+~Ҡw+~w+~҂cm6Ξ4H `$)_{ tuRv"i -e|O";I xERwqv?Ŧ>xjP/-;u R( խnjPRʇA"6GZis%DQZ7IhZMTR8".:҉Q@`^/AisN7v8?ӻ[7{ڴTZRL%J;$񆠟jTIEȒ\m;o|Ij4Y܆qF20p#qvF>ވ/Gr1a^^>R~a[FGx4K)!+AislZ=}`ݳNTFw*wn5 s$x~v ~Ce)kXYIF2I4Y\JBNuHLlu;?|q}pƸDː)JB89k-ri.IX'bZ䤔gڌrA;_iT%:R:Uqn\ "ĨǦ!HPRH ~.BԿg-KW4-KRW\kG_n:eZ˃GƻECl-uBwqv?ŧwnj_Z7wnj_Zwqv?ūPCwqv?ŧwnj_Z7wnj_Zۓ[Jr:X)Tt!!eaY8=8Pk﹭C.BԿg-KW4-KN.BԿgsJn.BԿg-KW4-KN.BԿgsJn.BԿg-KW4-KR ]rki:Jtu+Cd$=+''*L}@-KN.BԿgsJn.BԿguԜ 3j$$Hf{b)%%AE8$x 7vBRNSq}qv?ŭS2K8َ 8,Cwqv?ŧwnj_Zٙu%ؿp7{#c](4]_Zcus"bv{/-g1}yRgi~N)> T6vvm J]7-@S ʥ;·JxpVfϮVٗzrF3a. u%Ixt* ''Ge3'Ge"Hԛg96H0_yQ)k+_~HNO|"ghɢ2TҮv;d \=9UvvL_#ޅBdɲDmeE2&Rd-Ć1 WCR}%4Ro5(w;U5q-Qh Zuj'+ƶ+f"vXi~N)>gi~N)>ʵZԗHi 40{%GBFBBǃWAٕeErCoyVeDwtV;KtwIS;KtwITE27\ҡ'Ge3'GeCl-uBv ugj׍/۷;'21-gswsA)P_O_O"yOT8{] 5NR}R}4l/'L/'AsPk﹭CR}!a:W /7̎Kwnn`g?+9A)P_O_O :;):;(.k& )m(`FPoOF:Hi~N)>gi~N)> T6vv젹Cgi~N)>gi~N)> }q%;KtwITruwc/w̎Kwnn`g?+9A)P_O_OpX%\5KdZ q-SF)g%9Gvv좴z^̈́S*t"Y(]!{tdg<8;KtwIS;KtwIRoU*;KtwIS;KtwIP?9W5y<4lG]v*;KtwIP\ҡ'Ge3'GeF2o\(vo:eۖe2.T0_ /'L/'EkVqq۬QnAIKuzJI=5iXC{<֔Хqjs;KtwIS;KtwIR" :;):;(.iP_O_O?.Jاdw/rKs?s˫{wxjJR-qptVUD\n8^yH HBӺ0zN5m.;D/],VjZPcN` e{ݦ;ٲZܭDZ7$7FRN8d`e6k52JlӼRT8 Τ;Ha]%guIJRe* *pgWڥedK}YJ 8:z+&㳛d6R.]9(,)%% CkR\&@i,8pNI8xk^-Qot1u@M nHm|ZqG&@YMk"lٚp̔.9m:I#uK!I<R'|ۻehf%ɴ:]n,cCT7OHMcZ6 Blq:LTh(BI #$c+"߳|+$vVa:KQ!JO qqof•\n+hJLթ܃ǎԍk-\6nM#FJJIR}8f36eb,9]"LEMObJJVU c7 ׍e6a>qkW:8XiKR ~P5eT[rBJR0RΝf$[mnKqj4lak/IBq> jIl! poH;$TY~4-ōw9JN AVE4_S je'm)OV7}JR bjf?9k)JbƸ•%FzC'۩R*R ! @)@m5ߡm5ߡ R _^Dr-r┤䜞5QZj"-s1XJdޥm{`'wswµ:4.2bEƛqO;^JJP7UJU:F:%t 9 zG oG*ҔZלUXl cO!n$% )ksJRT6k-~jL}AsJR^3%Gr&>vua O<+ڿ#AYXC)*0GMzPRJRq?5sPۉ٫)JE.QgnˡJ.[taCta'^JwTn%J㞊ǻmE:KIRVwdD0SWFpIIcw #7G[DE}@2: c'6zzl㾵 \pB7#ֺinQyԷV󎹀G$ YECl;ˇқ t6Ө.r3íޖ{s'whJqkI#u3ڴZfG&@88)U헢7^}o+S7^}o+T^&җ[|G—'iL5u[)G#'^^-SD}>[u$T *!#O?u5oʼWįL-n^Ġ2־EsS-7FmnzDMaC’9GhgF]wzJ]" R]ӉŦCGm^jY[yRb~V2o1tO_=\*y_*y_QnSTݽS放\RqMwWO+67yA ?_ RJp8QVh^s[ϭ|Js[ϭ|J:s8]؂ʥ6on{*VJxř /(_ECsbc2d9Ef&u5oʼWħ5oʼWĩE&6Xh0YyBNT|sZ n>)n>*75oʼWĩ ڽ鈷#s2ﰱrxT6~r_.!5oʼWħ5oʼWīPCs[ϭ|Js[ϭ|JHzS9ozhBVU@PH[ϭ|Js[ϭ|J75oʼWĩ lO+UqWNB4X+ov ++g* ʾH$:kT6ko7^}o+S7^}o+U(!~U%9~U%\K35\5bVRY X '4Un>)n>+]y?#ff_xiS*^9U9V'V{s;c1%@qj蕴J7^}o+S7^}o+T+B%ISkqh[.q1 x:Io?4JDV>+ʩ%$,dc@)Rm,.ktߕyNktߕyW4!~U%HX6{bi: rc@S{9YX{{yAyW8㎚ >ZKo_s[ϭ|Js[ϭ|J75oʼWħ5oʼWī-b-id-\|JktߕyNktߕyVSq\aj-8RT;bk҂7^}o+S7^}o+U(87.vͻzݣ쏜oF<dž~U%?9W4*y_*y_iA n>)n>+W$^5Gg8wc](&ƷӺgRx˒"HrRՔZR| ';:#þ6iƻ|3W4菧gD}<ߘwݫPA] jm+mC JA"7+>ٌx&'GD%t`K6 O}NmiBނ)Q}Uu;5I!oPq`\N|5I7sKˆml8I+H ՚ÛF"v Ya;R;pVמ#5+^\Kl~XJmJ0+Rkݲ%lŌO83ncwVْܩVoDc|ncҫ rnN:)ReRqO@ԖSM d! )p2:+:f)4ɶ8P㼔`UӶ˚C 58)4Q/uI`9͘69`R;\ s$c}/h4[Ims-m-r Iy'GEt֋SeÝY;YOO Ӄ;fR'36Dk$-N7d~>o;(!O7iΈy0W4gD}<ߘwݩ %o2.Ieþe<8T6~r_.!;:#þ9O7j菧gD}<ߘwݫPCs>o;ӝ~aviA Έy0Ri&6xBbJ ȹߔ7sxtT6ko~av菧sJnvtG}ß}KFp(xk^񌣁Jf{gdMzE4LJ^RާInjҵ̗oLʶ NSYlN+R'i>BRn[A(Gyp+6{octn3''#(!O7iΈy0W4gD}<ߘwݩ 4}^@C.r.w܌ov}q%9O7iΈy0W4gD}<ߘwݧ;:#þ\҂~av菧sJnvtG}s>o;(89Os;}.cn磍W>o;q?5sA Έy0NvtG}ڹ:m} yv֦ύ$ahMDY).ՀAG@bj;iIK e*QZp{ܮ ۙK)iR@՟-D8foFb3ҭGrKsVJ»EY1;ޞx}ugY_mvkܹt! -sPJ@eQڍV(ZQ-x7BH%9qA/idGv:Q\BR>^菧ecmJQING^菧gD}<ߘwݫPsJfnJR;JQi^ tlwfkiuv ;ޖF)_"{ɫ<0sT׽Hz| T7oR-޽׽Hz| Pݾ׽Hz|v^"h 4ޒV\T9mhJ(d\8YVk D-^;%]2xp{ԋwGoR-޽3W.sS- ,q@kԨć1¬_snI2_LnHQ8֔!i8UoR-޽׽Hz|cN^ /1qɱS›JTRF#<U[h%2&ɼ*K.8K.q9;N t>kޤ[z> xtֲe VJ]*-Ig#"?6[4&=)7[-%, Q zjR`5vWFfGdE6ct`Eףӷ^Cjf{Jj;dKS\KMjbސ% rlObU*j{dcjCܡr@p9σ=8I{ԋwGoR-޽M&rmsJEףӷ^P\ҡ}zn4Eף\6~r_.!v^"jC@^5SyHSU79ȵဓçhCv^"i{ԋwGHKnS1/06!<lkޤ[z> ;}zn44nkޤ[z> ;}zn45 ;o?Nkޤ[z> HXo;Jn91q`㛸JZHnKU惴R}zn4Eף\ҡ}zn4Eף\#lKMnbU%Hkޤ[z> ;}zn44nkޤ[z> ;}zn44nkޤ[z> ;}zn45 >ZKo_oR-޽,bYph %-!|}p<9nkޤ[z> ;}zn455݌D|Gxu>/ F^"i{ԋwG[t:S;ǏzT7oR-޽׽Hz| T7oR-޽׽Hz|g?j渿n5;evh;w]9ỏ5_{ԋwGCv^"i{ԋwGNrlƐv;lF[*+oKX!@qgBkysKf7e(PɭT'IW`ַ^_Fz|mEޯ˵-n"-`8QX'|@$(='w. H7>&$rOH P1N qoR-޽׽Hz|T70 "rՆͥ AGs})V}zn4EףRT7oR-޽׽Hz|>c]+b}/rr[)bJ3I^BB38>xj桶iƻ|3W4 s\CkU,NyB˥Fs|>%ƫk]>m6BzChxrR~RV(m÷;&[]m\XP?Wڞ̗#vQBS* PۙH'F4y 틬!40rMIql#rP' Vΰij;0Y"bۥѺtkݭc6*W$2ˀ֚ڤ>HK1{q! 1ckænnta z#189({#YW=%rFJyQҟO~1Ƒ!5B3ѓ>go@rum)quaPq*l'?Un.ZZ%Kd֜Z(qII g("2-fvatNjWt ;Ev+sZW.c ''*Nڮ]iۍ2XR,TwFMl擗 Q)yV1U)Nc{pF8V;9XͿZ`KYIO&* kݱmO |2?5@j{m묵;NEWXISRF;xqeJ]D ?qng>꒒xNQu* h0¦?:MYQB8:GG8WRu%3," A[jSi~ d͜eYiS)P^q9'<*fyblmSE

 bܾHDoe;_)쫚PCw/(R=QN G#{*"Khb%Zmԩm=/TFS}eBʹ7r#!a{Jl5_jSq`dk{tntEv_}mw/(R=QN G#{*/TFS}eBʹ7r#_Y~Pz7k; \ˌ!ԗ^\hZ|6#֟0(3-6ļ8< 6[8`PTtOƘcL8*_ kODuZOgDi8)?c DuZ9VAS?c r E |`~VQ '`ˉ,dnV x33:gDi8)?c DuZ9VAS?c vtOƘ󂥹VNl4GU>`PTtOƘ;6s1 DuZ9VAS?c vtOƘ󂥹VNl4GU>`PTtOƘ󂝝`S kO=<}3.0ƷQJ[pwzga:iKčh7[+o<g~4ǜ蟍1Ksa:ihZ|蟍1 ؇KpT6#֟0)͆굧 ΉpS~4ǜ-͆굧 sa:i~4ǜ蟍1Ksa:ihZ|C;{|c=W I .hU+b.qym`!!>xkSm. "nc+J5wtƶkRxcHrRE%r oԴ"d)[! pC{x 8]iTw~|~s{9x1aNͺcZ۪m) [I(gs³FѶv.xwL׻cŽXL>V9%̴I< X*[hvQħɸ]fGKKem H9'o HmVI ߚKm22:@'k{G%/P[vuC-xd l ώh1 OY3ZTfJ=pk{ [Q:xO9./HG.VO8 i]-Y\Ȫe%m `$OWM(q%ͦ@[jJG δH󺋳g4` UOPԜmi|frcm%03A[(NP Ĺ 'p5Ҷ|h7pJ݀I|<+vYoZYqHeP+q !j $g_WwJNDPlj q^[LU/,Z O뻭oR߿! e>ZMLjC*s jd6ٓvnJLlЀ*qk+DU5q:[Ka+-<[qi<2pIm+g)(GIKԑх=v{ǜSe.vtW_eܧ;:+鯲P\ҡ_M}r详AsPk﹭CgE}5Wʐ#J1W=ۮIQ`;ӼPvT7;:+鯲S_(.iP详NvtW_eܠF>2$M_P[ޚgE}5Ws+*_)Ίk4nvtW_eܧ;:+鯲P\6k-~详R iHI޺ė_cw7r1:|t ΊkgE}5W -c;) R>gE}5Ws+gvq RT;&*_)Ίk4nvtW_eܧ;:+鯲P?9W5Ҝ훟mػGܧc7q9*_(.iP详NvtW_eܠCs+9_M}r$ޒNl߭!*$~+._M}r详AsJgE}5Ws+*_)Ίk |yypPW%37KܥE^w3mX#y*}D#>xj桶iƻ|3W4 R R RG-r e$ a8xZktے&3 uc7R3ӽWa gwyγ :Ӷi ăQhM.&LfTiFKv˧J8 ħ"=]ݍl"r [퇐ZqzBpV&L,Yy鑌7)q@* :H4noӳo#NJbmoa'#='jvΉzq-}6|:)#ddxQIm:Wu^.ٟ(؊s_yNOwcVi;yo#G+ooc?}vW6'TR R R ُZ1W5 b攥Sk z;W3$6pTwAOZgnBDԗlPДx$$FEDmwl};*hpåj;#!C$gdhYMmV,7זHНԏU4+9~b?NSS*1Ry!h*II j**m\ J>PHqσAVb ;o?W5 ;o?QW4(jKMqvKq,)KQ #EmmNzkl.nk2TA JOx)V˼Y o,xI5h]L[.*,T\W% ARH.H TYCHV}8Sstl.fT˛bjEBPS\zg_UgT122x+;ħ'uX 85Oqensi.)RN Fxdpx4vl\e2GxVg^"=շZ`!( χjʔE*L}W5 >ZKo_)AMH@N1جO}/R^@!(h5aPpNZalۡ~WceKODpa;\<(uL6ҽxc bɅPZiT8)(Kq ѽӎ5QJRO\7g?j_ iG2M}ׄT¤- Ie8˄3=&бyO@jt9\j; -$%I P' +gR[,"8YmGqHRT:REsm?r1Q_di ,7ӭ6RwPxY$'%D [M tEk{䤺L<ҥԬµD{\tA+ZZRRU'ođ"ĺ)";dy@W'u4.Q{S239R،ܔQ ({ Up̕xXf7JQN =2|R4slV0IԒ93(`g<<|F5,v;@ JRZR@PZT2@@HxK4٘)JTT6>c])?.J tNu"z~qrknrmO&#᭏nSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѧnSm^)@޿mѭo_XZm. Gmy=!~Fsç_6ӷz]Fv_6ӷz]Fv_6ӷz]Fv_6֊޾oWk7&c2Y9>G%;!xiJ nSm^;wjiJnSm^;wjiJ68M q[)V'^Mz4z]FMz4z]FMz4z]FVY|-kYm!c;ܗ1(7Mz4޿mѥ(Mz4޿mѥ(Mz4޿mѥ(Mz4޿mѥ(4\ߺ.ywk/)~cz]Fv_6ӷz]Fv_6ךo6MNB$Gp)JNڽwv_6Ҕڽwv_6Ҕڽwv_6Ҕ2\ Mޙenf)`o`gRJFIF``C   C  &" e ! 1A"Qa2qBRUW#38bru$7Csv%4Sc&569Veftd9!1AQ"aq2BR34Crb ?:R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R_ڗkvב͝nGZ̴,\N"V+=ޭjӯ.ꆒ q]G)}EO R R R R W ZDϳܯP-ܪũ(SA;$r|!8,^5kba)ؼzN! P{Af)J+Z[B#rvPU5.+;>NA~=®TwT>w![$ntVbg"Ԇ!\"S-hR I4hkiΤiV嘌 o 9qYzK2KHb~@W{h>aN7$쐣 -Jwͩ#m‚ְwo}P7*/ڔl*$=EJݔ))R@! ;#4RY)JP)JP+]՝0ޥQuGfZ7?-ҭX},Os VߦF<[ylA R)J)J)Jj}˷\#. :RHMazz7]l&5FsmE+ sn>nW5mc #(Z¦Z^ nŎN9xӁV0݇ q9$p\:w#=GCC8D/[3{cGeul]/Uȃ*UjlnPub͎qV{.N\d%[OU8],6FGTTVȤͺAJݵq-vpBuUzGĖ6lS sˠcv;ࡿ[bCo Q֦&8 i%Cpt.>56i:zs<}̨e-+2.WtS46vAqI 8 <9OO%W.v딵t>=,wzI=25B!e2SWִ+?8 ^].m}ٹ^Ӳ~m5䥏3֭azcH2N>- )^䤝CD8z%VTj9ğI`5d_r_m<(G,8׋&G[Zpn!M0ZT>"M~ѽE{YdJxi/,o(v.]BVCpMG Ol*mtԬS8e B;rp*[%2A'nxq, bޢXBBkE ۱e't}ޡ K#ܓMnuez<]HӞdG4ɘۛXno0\L yrH5!H;)%'Fife1zor2PRigx~+PGM}R8晦ݷ !p%C*T $$3Sk^x dMNQھj ۭB;igIF奁IO\=,ԩ g+ DLJ#ݫe~A >bkе6 (ZNI;}tx4t#9E \o$@IM~Qe3:32#yA+I"ZRRRRRRRRRRRR~i?3xЇTa=m2q'Fjv5;X馕eIRRU-svҮQ2>$djVZe7X}-Ց4tpo!P \8\e.-:}&8 Aa 3e:uO:RԢI$IҸO Uuʥ;- vPazX9YEҭ _bÉYڡ6x;/j>])Zeo66'ѤmğV qe#smW%"4do Ao55~D8vQWy)m5*M_Z]w2O)Tpr߶>o*0-9G>+m6aEC))iT]Zy>5pV5 ܗ(懏ۛOv<ﮭǷ.0YwhC9e {nTT@$N$ppكBHS!W;‘Y[ll&Koo yw.e̛EdeBm͆Xe!MT؀:X_A9iǯq1~y~m)-.ʓ;^_''/1ov+Qg5B\V(r;]A? U=mKVUQ@slM\*((((((((((((1{ef*O9G!5\,Ns"Bzy+G<5%hcQJI@u}uvkeV+­<%fI#ȺVNh=W3p#L >Ze6i{ %)JqQaGI?S4g9GO%4mFQg WСR5S)J6y_vv[y-vn';Ů*ůP:=A"dzGg~-5T"Zqg.8wP%?@u.[ȱXWq6>PW ;|j{^̔BZv)[IIi QaBHKwo"#EJ=ZGv"Bڅڛq q E|Rwb*r3KA^a.Bąk%E>տ'Z>4YU&hVJC!JA/2Yԫ)ߊ~U<+qq/[?sHv%`x~xeY 2k@٦;oAy/ǒʊT o_ :ʍz-6S\f{ٶ+Lݯ Gլ5uomx@>:X453Mk ќG_mbf[͵4%NC~qvO¶DuC,4R$g1{Ay‹n_'c>}|A0NӧV9k"H^o xe%3`TۭnjI˻kj3"D ud3^m9 D9l-MPWςeۀ*Zq+%:X@e=hlѷJ3 B+tVMP)hԫLu;& K[GttY{`Opn+qdGM'pGW K\c72O2B${k?{oW)/6-HJR433q$18'Ij:ֵ;Y*'ߡ6RmwYIηzTPh#5ݤ݁j#ȹV^>RU6i=AAG㲾=sɛSL_ ؚP WJPlj)Ym9ju;'.Ƙ̉JVmҚR{.>uCM̠9tES(} y#¼o4MH2wTƹNj.)mN4((# m4?cGț-=:6i8-AìC[9!إo()JըL V o,n쭏![qӷyJdRAUnx`BvuiIQR>MoJ·30P6>Y|TM"ԏJR%)J rW|"݆">]n<_̏{NbOT6؍mݜ}\FUVKCETOOP|By -QCjUй9r'.ĩlOK ivR_p" Ć֑ V?B֙)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JPSTӝU9d#Ld?#̩G;j=}׾ QYly = \h{n}FwKJ)JAqƶOy0̉Yrͅ0꽫dm[PdRX/IӃ1C5ηDmmoZJ]6j鞐#ʑ!MrJStGO*"<bHr{cuhcoA${R+ <c+]2 ;,n D$xqYnDwRPN)+z_(*.veFˑp7+ NII+OMB?𑧜9ERa~y^!+H$ )JRR\@vz`\B}\2Eֻ9V![:WNCu"ՙ2\trؚ J$uh?#Vڔ R jJi ݽ֋jnj)AR?ЍQgV|!rQ-VhF Ja^m2Jۉ JzAYaZrxnnON翄(W+#V!X[Jґ}ۚǼX^U؍.g96Rj*ivt=0MLڕv ԇ_n`T u'M5#:rK7̗BuVmJȥTD<:pˌpdڱiW n2%=в TJP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP)JP* ?[=َ;$ɬOƦQݹ̒zn_SV~B f H*gV5R݊ *{dz)7U/ZӠ]"2nPP}ڰ.7P X"v5)JRRRRW¿^8kŔ\쎽$2r@to+d_31W"e% mRAΥݓ"-[ 8̨}q:-j+ZJ;}sSoOs, Ddۄf;36g8ZIw]4֔T)JP)JP)JP)JP)JPrV)/mi.{V@P)[${ȬڝMi6H&ڕ$~ԍڗ²<)?&$^Һ;#m}Qx}&7RP\I-Dg~W3QbEŎsw &s˸d{7޴6 ,g@13H;om:$RRR~,AuGEu+,- ` 1 Tz}b^Սc׼{ɳӲ Jy*cqe)$$WGoٙw)ξS]SJR%)J)J)Jzl3r}xㅑVFsYorW[$[)լ7H>BGPhmTpڈe)re͏Q}T_#P&.?ƀI) }嗫#;*ƦOVAjfa3͸ ymR7E׬9&\Ul_e';R R R R R R R ֈ&𫩈;zw\n-c$w㓶H{mAp>7<wWXS[_ZGf;$$TB=pZJUͻ\%1^|_̱H d!zFbrz-]UJQڍ9ƮLJ\PM[m%Ijd7,- I cA#RqiϮu!A+uHJ>'qDT;>sOF}4K\饣X4_P[nVliUcҮm-;E 10ҦX+QtGR:"GpoˤKL}"[od~]Y6$گn& ;u o&|'qv-]y(3dtiߑJڞxqxkȸ qq!˕IomtHJ|sT/lkؓi}urL`*aNԭ"!˛I\rOqyG@P\jWf;c\.H[Rc8h"RRicwb~Ym&c '*jk]ٯ9bѿKILh>o.zM\m#;'$)Rצ b6P)eB*mt+'TE+o3]%+ m=Ǖ5;G2.wa8{T4E3.+hPǟ=ĄրYݨrjw^́+խp4: ^Qf5ڗξRP|2U=;N`7l(#mqoVطO&D9M%^GС#ʥ)@GZs[,7**=ۛy,%[d+'mAf$+oh޿PP hRlȶ\y{؅%#>WS]n:%L~!ˤRԇ*Ùv flKikJMΘUӘ3ݷ| _Uf myl0`]&{ 2\HioJRJRJRJRJRJRJR\_J~$A]uVYq{7<,z- x둭E}7Ljj2uԂʷB<ƙv]kI 2eBcCWK{I^AvYv=mr\VlW nc['puzJUmⷌ.*~ʴ]"-|l]|ɢO\4sq\N$\wpn3vCm¤BHL(6R'S}$#͆$D]iZ7aKa\pz牼GZpܶ7RVp䫷Ze +mT9Ɲ(PJLSQ*J+r;=5nm%l!(d<6KMR-NIExƕ6pl>Wq]$lF==_c>@E](!%J;7&xjff Z듭4 {MZ…xͲFj]px% )ןqGI&nvNjVYmjvO|au!I*\䴤)9T+Yo>+o ۭ,nXl$a${GiX]ylKsY5sc͂T+Ε9TV[1v,hڕy?ۃP }UoHڥÆJ lL)z()ߧSF:ݬqS1V _ Ho[x -&$t!%;t=^[O+0NnSimYK-1>ɿƐKiBBSHVyvϙ#K$XHD%-M %Hm=, eIJebQe}Et;7ڨ5!1ݯ NAr|dn A_ښ].*FM}bO3!{{?UA~ܝmDӇ9G?JO7x3K{5m%k]:R7$'i?6wo_wvg.CbȬ֣衞O+V+Jt|olT$8W#D\&Gpq[ͺ') smz;Y~S 5ts^K1RW@vQt8m'uQW6bZ}nr⇒zU1g?Pu.^-_w]Nd=@RGRO<+K1n׈!X"6b4t @ eJR((((((?%d贈BKT=U#9kkxx\p9J:?@NT+L5\\ iaat=poah;{-ER${DFX5*ćQ.ajZ$0R< F΂[Xٜٓ[!*-LJ5€I[QHVDv qfwؚQuW9oW[!űiJPܡ\NvRMu}?owk5qT+JRQ'@'F(}͓$W?>>zkz1BQƙlOiOZJ ΘAkJ~$쥶"uu"PhrPf% JA:#_F}\'q,^'uK)zw ;zGo1wdkoA%&k7Zu {{7 ˣZϔFo(4ԆۉIZ/S-Na\ҐZK>dJX:xXqNk&cm%ۢ\trl*? r-;mZ8;oQaBEgQ|KMODk|m}N(1MC5|(20^4-\{; }qcCTk)RڕqxM2RӲ$:|NV6Ym-!(H H@RJ8Odd *a@l[>B$KH+Z:(FZK.:C62Z*eo_8ԝ| ԋEj!-4GQدQv yf\.yȷ[6HMt5Kzg#\FsE>iMBDn_X(ݡl%IܩIyD=ٽ7{16m)=@Oe*?D|vT>5_Ga",qq͔lAU:s9+Mo ŇK?Ѹ?ئbaqxoƜl1k`RRz+{=ԋ]Cvn`\ 5 3W*?l!-ow.߸LvJ>**Y;zyqS9q,5WEZ~g>͞m+͞2ꁷz׻?֓%j*8s)+r4 T)J#';]\M(ss޽?dCk8/Sڊ;(f23Z^~vI?v67j7RICUyڞq$.B+ e{BBR&2I>CWэiroRHRUq-o"=#Vy QM}ᯢN!cyېZOEH)JUFx'M&fgCbȭNHLͺ=*I^a& VkQPi-W2G9@z !o̥6BG׵c/Zmqs.uʊm攂0(uMn()J!JRJRJRJRJRJRJRQ7ŋTѹت|wTT$A>IӮmHK@ޮ㳒†(/%")HX% ] f5VnitƲ%&4ugd N+Y˲[\K@'~T)g?@NZ1I5ьҼBW^%Estk~;lGee&>4L.L.%YlnG`jVvBi2q(4:)Uv>Ж Gмk;$X*Aljޡ8 o޾ VE* t; X)[Өw 8(PPĤ P#ƪv#"lVZ8~ TYifdewdF=R:Q)7erZxя[)5qA`Pk#lͰ\eR̠vVc|hR4-C!@nQ)jaCp*+:m]*PD ^3\QjigjFoΒ{g {8\Bw;8ğej!J8.^GBzk#MNUל# ܻ|ōkD̴ڪ1R4[O`pE|oE^}I$vVc7E9 Z!S?Vڒ?I[ձ-u.}l,(lwJ;}#V0$%Yy 88TN7#Gy0t4Og;%R7*TӤ䔳![j3㐜da]m^>iu b&q#;#n'$~*BR)2Y:m%ku xO@*.{aE5vZq] hg5;NuSǣbw]ٰv,uen)o^&BcadA~v6jlU=̧A3tڽ@\vag<,`ɑ2g6|JP_O֙aM} h=E.[g'p{瞵7c>\Xyb# T7b^VcUvJKi/W8-ȚZB@*-K]]JScEf~CbȫGŦV6!Hr-s&E)aGWTѕY"e8mkS- 3sůW\ZLé-Il6P|v[8Rр^,دkhjn?ɒ#]VFFѲH+ v8iqHؼy 5'[2 d!@u%.G"s{w=mZ~ ȇ%}4'n^-sEm˛`u*Ps92"n ;(.85 枿QuFF[,΀B '~VJi-m? Bkf%*\*YN*{M$ \o!G_ha5b[=E"6 Is4̤Sҿ,KA47x6SF؃>UQ?9gLq)qZi="mNԗ-,BȐ>z-ǝz/4#fّ.- C)\:ˉZP'b"w۞)Nu+$z ~=R<x|1Ru 5asfZ[nl|+LmJdtg7CKlt?onMJ3̧>+u Q֍]H5cq꫕E}GڮOUgޤ~oi|]5M5xeika QnZ{ + YJ ^Kw]wMeʙ wɺK +*QHY$lߩi»;t# (þZޥ9)?bm6x- qO*a${GJi6#bA< 8Ky(Q&=P> @]zfG.K/M1ENq;ND$뺰㶼Zڋ}TKM!)u4ѷ_47N.@YiD|o`zU S-dCcJOJ'+ Nnɹ?1VWj~yF[IKeX杙Z,iO1UzHSKL1Fe-3[M l"$=s3}˲ Xzyޥ+ %}ۨZ [F"Cs I y#_Q5w?Pųg*O*tSKB9}kΨ_-˲Y!w=R9Tsz+#ƭYumkE )|AGD# a(RO.Y's PX|+}m'}5ǁ=hQDxK,- ~Mifr1 9<\bBIm.u/6گZS/-]6JlakqDѾArcն%ȳYK{ҠEs8i=SqPOۭ2T]^ ffcAwX\وusT>9RP)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)AP{S'=Yl nMN䐢SYKZ?ИqI;}kV/ s\ȕ3(- ]I]([k+mi=ADRI 7Ejp}%fxY Ff46JTJMҭ>n-wvI(nX#/aJW2;i*S#̬Qƥq)zI96alR x:KhD(?~"g f*l*Ys-!# BҔJ;&|x\8Wkp!OP[O!F~j4LmaV yלNɖNeծR{, 'Vxo_tMIuJB6y d)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@IOg\-mI7=iPϷpvb5vA騼9j^Ku ےڹ}#ˌ/tk{;ݲE} u+HZOB rX}R5ӞE]|{wӝVjx皗r|%X>jVHMy/1캟vEf!C %#)lײrC @t;!}TrJVbXaX-vh :Pω>u)U R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RP}7nd7f?nI)A)Z~ܓt',Uk7W1rOoήcۨUߝ\?OY:ےnPJuV~us$>f?nI)A)Z~ܓt',Uk7W1rOoήcۨUߝ\?OY:ےnPJuV~us$>f?nI)A)Z~ܓt';gtttOI>UydG`9;qs~^PtYd^oHoήcۧUߝ\?^~pŐq7l.t[Zu$N[k<Q;^^p}f7_jmBPN%^:oI-ֻχM=/Uߝ\?^mv&QC.pBRkxZj>Obq!oK-NҽPs';&dkvܺz $H>%~e[mxDaԼ+^%6oήcۮ㙦S۲/W]q 8KhOSMvx'gx}"q-ȬSTˮ$)V:zL%~s>f?nI}Z~ܓu5#+k5N&^l'@ynFrRkX-K-i{{vS@I oU}'Uk7W1rOךxk;-$Y.irG.bym>4K %zc:VIiIyo˵q:/Y:ےnuV~us${I:9j4Ū]'ċNw]}jeUߝ\?OY:ےnm_m)ؗf̱SvJ x RHdoEzwyq(H~Cm$>FcWjcu[f?nI}Z~ܓu/]YV _s*,eJ!)O-ki­9=-_))LB@(JSAI-޻~ :oY:ےnuV~us$O97f[1%W]I*|~{ͺODzҢ\k(8a8})|JO()PPn˴Ԗy^oήcۧUߝ\?QeK|8pב3OcmAe?.浥'} QU˔bُ:f?nI}Z~ܓu"7cȥBԫqYei$ZRwu+pюǛBc\;'𖭎¦>,y'iUk7W1rOoήc۫ loLzߨr4KcUv>>ʊsKƒHw8IJۙn5o)pr ޚ>lquV~us$>f?nI|App1+qvazܧ HJ-t$IJvWffథIHS1M}Õ%^*n>)z[o^f?nI}Z~ܓu|g8J]-קZ9JN;r|BߞE)!62TvGZb͸Ԍ+@\z*(5 zPaOPMꖘdYdכ$Rz2w'nUS.7~ω\fs1ve,,I+sEG#-<׮|ٸ'3Y2 Gd, U'Ƴl'I^+_z o=ghm$Rt[> eGQ4|^gBǓa"Ck!%Hyl#jvk9eͩ b2m(@%E')JG7»;Gk1 v1aRTyRچ}q}q[v 5cfue@y+nO*#ԁ$^&Q8d-ۈGs*QXb<UnP}U-ܓNwlO2e8\Ls- $$5Yi0:y9Tք譜p3Z+Wܖb q;7Δ ]J+ymWz JtUk7sxˁYM^~O4?cԃ]kQVGZ2Y~QjL%Y Idڣ+ O#H~zc 8y!RE;'}I7/<+k=jpN3i+ɲnvT7'2yFpe~ARf>Z7>]MiH^?4ͽ[%<jRT%)bKWƽV8VW+$#=,ܛ[sW5s=-Քu,4.MfjΉ,3xH{ysm+6HoΒ7TeնW<燍֥o~_٠_k_?_I;)KƖ]#G恵٫:-Fuʕ9~hi.d1#p;(sTt?2ޏ:cvݗbvnW}mUӥOX;LU2bN%k%!_UdV$I }CQt%g2;KsMk ~+DYFY2NIS7e7ף@ Re͜yȱ`eRzT&l HTU]aujQBp8y{.WR̥)@)@)@)AF{^?+3)*JC?$5R)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J)J*zAsnq%gѰq(8p$F$,Cٿ^k~/Z:Ņ^v0JP||O=wm<6K&>Զv @)@)@)@)@)@+(;~rS6UHG;pJSkS/˧N\]|3J|U辗rӜ+ް˚~M,$ NȪ٧cy2!S&%+r;(%`ǶؖAXY=2u#:/o*ݟ;N8񙠉HӢ,lVxk< 6XceƲnZYpi֣jjmƝYoWV;,LX}iJ[dRX5/8EgP.+LT1D@Z#xŵKL.1Z\:1sn-<$r{N{USi:Ŵ o.*Y|l9dLcI5mѾ=Xjɯݶ*f鵳Fmꭼ^w7PAq C~$¹48b#ie[?bW^miQ(` @$oUImTuxaYu]]QR V6.iweeˑu8 ,;=AK`urƿz\~V~<3NIKGqdz#Wk$ZFA,^em/Q qƗ̮fž&>-a$Y}vU ~Gi,iU%_ށ)1[XqPvRAcFXټe%yq8+/+K8?qR/v| :]YRq _MwHaXïxfLa,Xc%\lx~NonIZe'Z1k7O8^L#N/?x \n̫dpuܖҰ+jZO3.4COܠ Eÿ` 9nxEu(PyT-;~5'e|5wꛫpG,;QbtL0Cm8@JR+C83N)첮R$iRZ;Gn6vjuͻΣd܋~U,vgW[p.3J!+SX/qia}&V~NW]q/N~~$ԘXˡ(mЅ7 ׶O1,{,Kv]Ū\CiI) tWEX4]he(ltY<+mp 纪L;C l]?Nj>_.Kp׻=>qu8>s-pǀI.sS(JRo ޝv ^b@ܴ29TSΒyy MqCz7KK2tߥ%e'vpywƼV^ai߯++-peX[Oy.s=~W\8lcCmi/ IAaǒIByv?{*pW-Վ.ZBm W@I߮N\:xvwu>\ǎ\;󨗌+Sm;)?<'^~ɯ?/pNe *T1tݶ?݅ yyDuxrxTю.xn1v H@R㫈Iu%%wP 1!7{KB fvII>?zUu R܇۾\2iH-:y tnOU!)Q .`TWj]DűJӑ匵$w{t)$l*<aMf۹M\(W_PR|>+en{:?V9W4}NaN_qTXm}mnƻ%a-vNHTځd881gƚmqh`Ur$oN,Mxpv#L&3rgrJBzAz+s37PH8yR͢ڋ.r8^jN~1f6ѿClZ -QmJMV]1ws.vBn(/noEĭQO,c:uHFM~S=Áŗk;g#Z[{ Ö~i&9; =>( V'cR3 ~wuv)Hkѭa=m%>oWo~őh^9\MWGK*)ûLjt)Ȇ-Go洒I A^>VןtS5o5}3v}n2ҭkm,w8Ý*ۻEkͽg _fLjŎЀgrHBGΐpneKwHV )=z<}SFwXcǒr/l0b2V֝[6}rg7LܸW1 uUwG0|Oi]d6[j݈6<^oX-x_Nno/h/ٮhiT%ܦ:\G-Kv~ps:f_x '<͞b"J#dmG߇}w sIonO_"o)g$q'唟 -R!JRJRJRJRW(gRUdkok{҆%VIVkP'b WM#0/ Ou9T;?VRz^YLX8m9\:ų5na1[q~n^~UrS57c @йR]ﻏ0^5RiZzb,[4+w՛mպ\%Ld2J}jYd=nO/ u׈Zާ fu1!齉HH#ciX~K|W+_z9Eh9=*2oR7fXחeUtO&w=_ҹ Jߊ]ץgSqnbx\.ssqyOYTa& L[w37qtJԲ?zW8H^ J穫;Yg[-eFkO6(QL*tLڕ#؏ X>Ӫ)PUf}Iۛo}@+.9wǧ)W9M5t8nW*yK%I D5YoZ-A˰J65Sj|-,OxGROuR9Ygf*NcAjcڑ*#2>|uG2a\N՛fB PƠ K`εYZYu\n+%Rw/rQSq^/O\U-`wrRXA_p9Un1 8|z5ܮ]9m*3{m@A=+1*W?v6H:oÖCw<7Io 0u to_7*7R$ekm,s:'xr8R!w^W77tmS }ܻ8u̢va^{MzuIu,z%?:f2lFu._r-cnp}@Ƭ>MD=ztNOwCl7Q@QU[wFf2nqId\N2ٔZoo ?Tx}V3,0/M\ 'cmuҦ6uI7 UԾ=j.:8fbpZBG?BWqs#kdl|Xy U]oC:{ WSz[K/y%谹(-:.7luF ->g}ݏ<+~0q-jvFJ,wIߛovګ)x|?>7e/Fo+Zz|At %K^I)O17?]UMmK.o8LdqyHPBσ_ѝMzzkib~myyT7ߊ#"7QƱADD}?RyUt)K|RKۧOf;X%3ZKBHOl[ߗG'aikDM5Q*Z?M:rmԓÌtS1JR)J)J)J)J[`"Hm13Di+aAЅq]= tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~}tYV”?`'+~w]+МѼΉxm#y<(rS((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<-iara$mYqZym$J )[ZU :„EfKF=u\Z~Q~v{e?N}1S{TuA;xֆU Ꮔp:.0z\I-,`E\'ncX\\ߙ!;su^:lu*JRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRTAڂmmU6=+h$ǞXJ'z޲\q(w!drB$چa* p.ێ/EČk@܁*S)RJHef73ңD+((SKK(ñ\ ~vF'[r;8'Q]]N_*Vi`Fػٔʚ춖@[h{GCOGt34^)qoTzN}QW,MA@a㗐1%ԥXQV綥 QlfLLZ$C(Ɣ$ͺYAhnG-ޱ9s>җV-9-quJ@[2"l*Y<-W;4qSnDq;)!IVqԙym*ύ7H.%c{`ٮ U6Bq?G_h?Х)@)@*AB6, $ $9 ۣ@@' mԞz֭bǡoRYFݢW w ‡ -l% RTN@n.ʔT)JP)JPQ2s\YƜ\Տ)dtyv<$:m׊֫]eIP'fcB~I7#۴+#j3MK!~TdzέVAɿ/s$9> Ko'j@Vub{j/gvBrx.&AC(: w;y +Niu3:aЭ@5.~#̫e'cMvBS. HsŬW8Qӯw#@B'NLsmPޗ6CQ"}aBG$Kz-#w#R1\'uNuFXS"]!2c8jH7<ϫT{*Wm1YƈZmܔA3e;QUNsHGЃR.cڅlTv -NJAHPJ#^֠ q[)zψvtr tn[/8.6֕xxPXWm1wEYM! B)?Ey5FBvY̩I?4ďlrܒt#C6vUj?(cO7/ :mt:)@:h-N3훬{*%JP mO!'r96s½s?FQ/HiH$yf[5v B G{lk_1Wݵ&lbԽ י3@ vFiEct]R"BTBAX1lD1 շ H!Gď W3-Z1YEDMXȌH9|zT6ʬJҔ!JR;ۘݚ<·ImD~+!vokDk*B,"O=sj=}zeZfy\";Js\v7~`kEțS۔!)C%* ƥVRʭt$QvZnM>hѮ$ IA)Q=dgcE$\nJ~kmO*wFV $;IdRc)blNJmb9yum4khRRk- 5t}!Q'Tf? ֕f&nD3)p'ȩ)n:BwLi/hۼEhUʔiՆO${jvnq5 "э&t[MqT SX*><5w>aZ1,3m<$$/$BSQZבhvܯSim,Jqik>>'T?+)f9K.ʝS8 edՍ.:ǦYV-sf_˗UK$- kx:ǯx^p .x*)0) H!D;. +PA!JRJRJ.X;Tˌ;[8 ZEE~i~qZ*,H\n4y(aҮT䨃ނRGQ-@mE$CUh3(6OQmGotT R R R R R R R R R R R g̍ۋCig4I?-#SmF|HZA&+e`"SDsjH5^&t[Z`jl1cfϓ|$&4D!GGu=tWdq> B)#WvX.paq2HP|Qjs;Ict?'[>hVٵ~IOjY#\H@JWsmiGTH=\loeL2cY#!W PJ<:y X6"M6ն=DDog(0W G* -} @ 1]BIIH幭0< לnKV[t% J/8>AϽ_r>TVJ]o.%eN%j8mJ^,Zg%4m IBҧw)lVcURՇMu\ɹ6j$\C%!+P'n\Gpnq2y2ExТ='̍o)m#{8;Y~- 1K 4%J H~U(oU[4fGnrmȞN޲GҔ4*v`if~! qQ}>oߙ}J[x]dͺ`:z)<;]/-t[w8O( h_2H'%ؘ)Q @6ϒ9Sڥ (ljE ;JJp߲գ,5fO+YÏjFiF-PZ^ga@KiLR:nUjkػw:.%/܆u^dPDRiJRCՠ̒6鿍w`yts+ޑ/5 @n̓pξߦ%PRzC%+0W̤%2\H{^llE.JNX$J;}$jjT̏6ܥs#)B;;]r[av9ܨr[K̾ʂ7JGB _ա.!HZBI=D6[nE6;`?$VWvSiG6Mj\~W AڭSm|`keAQ?%Q'9xO:V tRf?E^S}B#P_?x5g~$d˛Mܮf܇mVScisxu2^$m 6) 5^zޥdǎAQQH|vޣͻXtVm`e}*!$o~$>>Ys8 3RZ+'ѿqZH~џb(4w>* }UaZIJRJRJRJRJRJRJRJRJRJRJR_ʎ8Ӊ(Z7 lAҔM4V; .l0%QK %;$(uJYFUnmnNqĨr M{ٰc\[ JJV Jh 'Ct6#vlj1gIz %eLS(!'*tm_2kJf=-{Tʏ5Jh%*I Ym,U|So^wEmE]N'nPTHQ% J ^(ԻRA?zJwr%r҈GJĜV7}f!̩19B|o5NiWiZ2~ Qzд+.#Pp;$0{@ZӛEk#GMyv5V8u CZE|vR붐$ެntGP& ]̢2L\^ԤYRv=PG׺66 @(=SP޽76oZ-XiMے8D7 la{4' vKc96BmBI s[16M$#ў'a~ J|RӥyxXtN8](&"cIX*bI$MG7ںaS/Vzq_2OȦ$ҽĨyfo">5v&gce]A@USFNG[#\-CiL8H)(#b6mQn1ݫ+lY.DwϠ(mm6H;=5-iq Z UjW~qdȷ$rœH+CdEȦ#p9H*mP^RUnQR+^g;]V#Pv) ?>dFjsmeP9@wSJyc867{qfv=uz*`T J>RCvHǺc?b],x )'r8jdB_k{?>AD7PŀwTo=~4V|]5 )nMǖ~w#*z 2 Uzw~sꞑ*JqdI'$WgJf3 Xm$nTv|kQٿj3/YMH#SPK(?J;y*8X,-#01\fKTYMxt 7ڠu]yT:ŐI:)m}ui 4XrxEk JmԄm)'.sy-T|k."`51(~ ޕn}2՜AFGbs]L:[#-ԑ̠9kŽ9wej*&KyϷ!2=Ai7=y& ‡kVBA.0#`HYRfZ{ZP,hJ۫*)zڇp$Ebd:Z.lAd2%N~S A!T(``ʞ E}2/["=qڴlK*RJPJѶjioywNZ4jC˳'Мe}nDerw|}Ϯ.ggGRLi4]67ޔͽё%ENȭrWn)R<`^pMEb6j3e`)_5%=;x=IYaE,KOv;ukvt=Yeo{aLnL%'=W6BwAK=Z=U6iDּufG3@-ǎpJRg;\=snv% H[,mp5*q5_ a F!`G[m'JwBBOD; ϗJ}'6-zR..МQ •vA#Ϳ>NmHhiQ/u.Ucv^qt\P9m8?RMkogŔ2J-)oswyJW5cX)*2.{{; jyLۜh{Cj}*+M{ JdiWnI~7)iH|$uG]J9KqE:Ź{}y0jEZ#ζ Bv Z}߅Qj w<˭xĤ[0cG@_SBJ:)X]m}$j#}|6W G?~b>e[S@! GUo]KbK K=r?_`%<{;T 77E66ROMegYcIlK.Q(J|V%5NcʌR*SJcxڸ"۬:-eH0R/!;7ԼV;$Wvg[Tg(']@Wi%WWzNG2`ڬe!^[Er5t-݋POn@7OkijۣAqm-I(H>_.+ ꉳLh? Unm-4PG‘.m·cJUX&?uiQV]6gvLu]G)4Hyxą5kLwҌ ،"]iHK-uRU^7ہ4E mH[G涟j@0],"U:fj\9{RG.Fvy@uB*#}Bw7'xgbZsBԸ}v+1F@o+RJ29(E~xo Fgê8c7*l6_$y -@8@ȮHrN[Xq8!!IX #O?R8@KCf)][u{ EM#xCfqmt/w 6,r~5ӕσqQ3 ,2i }#QT7=:︋<_rkifGj]+M=ɱ,6zo^aA9j6X퍈OeM[܋.I~{/rGX2\\S2"B#cs)uԝI쏠Թe/ )M3|̔LBT%rTIR& 6olyZ6$J '}jHLZg8c8;bT(rZQR{BwR! ><`CJ 6 n6RNݤN/}˔CҔKVBI+]R4q v=sE4N:yWNzu޴j]Gó1miZb/{JSR6'qګn?>Siޠ7qNYD1x՞VN JU΅sN׷>RҭZHv;y/h蒒TA,9 ԥ6d Zfc7ESck̸9JBR=~bzl(6Q-`vdZ=U5)J)J)J)J)J)J)J+d?>)^ << u<8Sb츝IRJKhHܩG`>5]5:OFuQ ¤ P?2+İ H\4 (aHRBXi#OQ%·FFKc:>kL! (9WБ뛞(1ܴ{bՏjk$Hd#!ܲ[{JW# :J7P)>W\i m~,\'i¤uA)D N Ė";,:jDg|iRNtG]5?h ćZ-?e)J dZ6W-E#/ݶwsjJ쾲-(!Ɍb[*ۘ=?U[Z:0<_=@q:ec#:.G_ 4O˭:k*2ÑJRTjW o!xPcdQHu$=(,!ʋ”EHw+=Dw2T˭ _bYBb*mh ׫{Cor20[iz?|FTw"ܛg kmI Kmc$]10Go W/7RJzQuW,t+[<&>j1pRBVl:^9dU,rBi>zn#wh6)ʔ$BT؋=6q9J t7AhZrP`iU8C`ژQu) [ @ڸ p+ԛ5%DiEPyKi)Y;*cӜ6ӦZXZl2 hS,ղQ;מPq o؏fd\?Y6ΕZhte K[ qmq*tںX ?ת0m8-VSH'_/ug'f/?5Ƃc9u|x);!:ЭM:cT+xy,xl8~v?`g ϳ ەc*#b;Ṡ?G2}>P&Y?s:YB>OJwn;~wPUE;O(ЪŽԸ<䗶8d] w{xЂ|AՋ]~([,{;ΏMm-jtJ|Sxp\]r? 6l4tS+ rN_)[/d<==lৄ'ΎGVP [h!TCQ:Nǎ56tLrt1m!(K|+u |*t2 ;F*),ۻ.ʖ$6T|ޣ۬1t#O$++>[F%JwP>^7ru7ݿv!)׵ {YjN-~>4V9wRH Gb/2 wֹRR%jJn| 4'w7|s\M z=eĥ)wcJH*ZNYk=IB Bz:Ғ4h)Λ5߬֘3>ml]ݚ=_pyIBTmWiZ Ҥڧz1öO݀Gr۳+jS9 >޾u)hf5swK/6降ݔdm'5%^n5ѵUNA *<2IBd~5KILR|a…Z9 8{W1.7ky4Q3\$)+؏Xo-0-Ͱ[$wS) x)>’AuRă*tVIb ӣdm-I;u{5TG$iﶠTcIl mnb5۲yMHiԫy_[7v_[t,cL_0-6\{dKo ;*~ΤH 즈*q)'m]fw6/6ۄw R\d%ٰ۬=#mz+.ՙنqM}+ΞDnɌwo;$(EtI]4ڥIfLۺ5q+! *%r9 eV8 HcB,# 0R@I-BMB4׀zw ^Ȳ]n*PO!8~ q&i<,c[Mz=})@R63Q˝r1giѹzb[l$)M$B}mԞ˝cLa ɑ8IazҦfoU%PlMX'dzx-=D4#O6^;jf^F$i$ru4n Df#g~%ܞ'&6 ڼ;UccbGK siy R R R R R R RNcnFR7ZПj@ׅхp灵g7,u{q:B[JPI! >ΝH?WYpũ_32+CR@5S;`61d;B)I +ÿ؇KFnbcփni۩H'`Au5=Z|onVCYJTvQ@ny׶ԄfQ1>k $4{k57nFvZ0fmpڵ\-Jmm׎'uy fBJJ#w 4#f9R+orAWSR4 *m3mɭ_x.,jd'tBqֈVCPRI̯ycWhI%;r) jA*ͥR‡«]H|E\ZbcW$ܶVBޭH* =uZSjv'2 vt l<9Jw5/2NPZɴǏ J%JZ nHڢժ>Kpbj|%[_㼶YoӍ@+;5ؖD-5E$ $[n|j ˊ>~7Q<Зk*#~+#½'Jx7Y))zN,/q #;w-+ r52K~\6%$Ǐ?uGZ 3ZWzg-)9hs[q$l+${:9^Ҹeqؑ=yoYa2"qB5*YlZe/-Z)W[]i ~Drѧ~ü5ɏlIVV2v,m/.3mb;|BO+7š;b Pt\+t|9 IdzTMbkNEdݭ;ҥ“#=FJQK!ѳme!cvƳZRE]NɛϠq7.țc=JP)wVc\)[5o^G AW"&QIc>{_1I5U Wpmg۲NPp"݆1Rq] 5 Puiݵ\ba\u6}I~_IXl6i;ͺҐ)\+Tk MTܻSe";G؆Gg{{[G/O>.8 d6'!uw'bd.s_2 ݶЀۦtWiF>`ΆYqIq`jvh,oBՈ:/Ylİ\p)ei U@<(-5+ƵOnNa &afI5a93 wBPB(M1l~Yȏ Nbڝrwon@huDPI'$3hB_ s[~= zSj{M8s{&ɰ{ H]f짹IKM'"^uWCaՋ7\mfܮpzBSUv>8=t.[fuCu=ȸOFwmh'^է D)sn2JI'߽tTŎhVQeǬK=- m;!\=ۃwKh#͜Q2Dr s9V A=V!zoy."ܡC.5VmxurS̶4WȟjMsZZg&Z$]8l)Za2%(}D|9/}=`ZظYI6E q#@ 򦩶QTžui8vY8v+.ͲAi*9o_3tȢ};(tr7ny6!65rG̔-+Zbf6x n6*eJĀv#uʶ3Iu.WA`ʦaVV[>OUȾmöq$=oen]UGk˚7 y ؼ= 'JO#nB6YIvt <> s>OYuKt,<[љK mJXoPF%GNkmnjqN"θwRw=jiN%wxhiM%2emAZʺ;%#A<ۃ6<-d9cFoɜa߮".LΥ8T><|Ƣ|pƁIQmw1Xu]fKi^pAa;ņupkMFzd9wK i}:x!#);$kwz+6%Tƕ͵Әdl[PI+B\֘ٛ~_ãf&ڣCh乹B+H2e.$y7r(+;oZf9%q}92yo)Nqڽ-c)ƹܯ8ӚD kHRBYo`Ss}yNK#2zo,Q \m#='x֑<'j.un VJG^\)W)Paz'rHRxNU}ne Fq^$l.)ҵ[ .FҎ$tay,kћ"T'[K-TETێjOџqii&j1{hl<{SGBIÞs>h8\.@*L2'IF{=D;u\A-!]!Om @$!ґTOo*n%yܣ QRAOBcQRY2q&`W/aGؗ]Kg,ַvi>s(5& =fo)$mV2i$ml2`;N}wϴZEŴ v%JMJ רBZZ>2U8W6&[r=ǤGb2)IWC˷P+TpY0| UEsZ9lp;%O,kĸe:g}jxu!֑jXdw⒨(Ԇ܋}SY"H:|\jWq;͛ ΃maoS H}Q8Kܝ-!D]m.o7`-5{hYOPڣ JxuЫ|o$v[6 D<vs'Ӯ;U\q8sCr`GKUw6 G/.NA-GeHa’J2FV{eԝ<~1T) \gR[KOA;:/k}YU}oMZ6m򶄶6qp5:TڊTK%;h$q5?Una>.f!`@Q8bV)eO,[l&abl!? ajDڙ19{Mbmmę63%G}܅$ubBxRpz+)iqq@I(0VǸ~U.'->QG"IY uLXgh^`X mtɶyi@kAQkqIBRiJշТ64~ ;EPǘD8cFFR)'mq;VVp5mY?.+HRRRRRRRR͎|r^ 1(8Sg ""be7-?|(KL@DyRXwiحEJĒڥ qz>rs,ݏ|5Ox##nms7bU,wDIwm|qָlOq}l[r ޭ"%!mHq*R66wl)`7[]ҮtMRZ'˙n(=OAd^1qOofdmˢQ#dFUg-*t`sl(tROWZ.0"7 #.5`Bd;ާߵW,LJZ3sjvzgnR;ߓd6z̈́fܟ![8JXÑ<)RB^ۃjʼn[,7Ԧ Ҧ (Fj m B@VB6 YKF7HܗYt *IJH؃T6 .CnݩtV 4[Hm#`F2#A!J$'_漸֙ ̚G $}% +%gnHYiR~Iʜc6bReHJHV5ݢ+E0KS"0AG woYyuGQV=][p(ڱx_2ZEpb 6 ))$)8-!Jq='FjtY:fn3[f+ﲞ5ڑnTjmhP#`=ۏ pw"\0.R_K/.3 (Be6GnE:ظꃜ]PcK4N<7S""=tD Kxg0])~! &[<%@/ JzWw.!1Ms/rv#oLs'䴝%;whJ;åG.%碌)Xёl̔"$vKkp(|Qֺ4~4<6OmL&cI*А;|Ao\>q5\M jʙv땙Wvӡo/^R TJeQbEqIXe%CN K kla"d/uDCX[ixϲ+ k5kl-Ǫ6<9tX)JV{ gO7}=kp8Wݻ^mx܏Z@XW*|T}an}Չ:^Ϥjf$'y+Qu;PlbkX2[LgnwQ}s8T@#V)ςd-#˕W21;@nW|mU~m&%fqvtx%Vȅ J$lŧv'p!4wV[ PJMQg$f=?k7Uf:xv9&1a%R[%*y@y E30䈁:fcҋL؈zmdl)l-^̬VεB"d6%J7+!gm`6a;/m^%Q|kvQ*#*y)JA-:^{-PSܲXmKAHS+JvCrtV+K[n6.Yf%)edT}%?z$+m-\d[%JRY,H>>57!`ҹP,]ɲ{ *D=TԏA\|w få'ϙ@gZ&s|RN@jLílmJRRwhv,+.j$5٤zjOLJ6 @'&]گˈQmp|t ڦPb#<5 m).>)P:m~,Wq[" H@ة~Р9 OђDĿ8Mo$1RD:bџt>X~jm^/|/TOlU۸&w,P8ql/]V3uVmq Z2ĕt3 A5Pen BA/%PFǻrNu"#F'jq:%\dϙ˱}̯plGi0m! !)JFRWΞV~_ꐺoqlvzHvy^6~k#5Ȝ˳+ԥ5iO.8?֬dkB4;Uܻ;"7WM3kO*h$mӜD0uܿ.$9qDXN{޾1:݉ c`\j`wioI"6;Wuss\oozWT*ptv:3jn>iOOZj+V;+sUy9ulTRP=JP>Ԋx ՋTkFb6 eYvvJe/; {p#z2cA *=#uG|xAO$#†?ggzu6yo9C3q%RVs47ğuX%DqTMR-Hք]DC) !VBAJwƥa3/%CeǷG>`k1{N6ڑlGZ@so5(&8V硚YpˇBvIKcY=ͩ\xז+z#QQvE;ecqRjǙw./\.ܧ%$ƺ'a6. fb.F3a% 5E ߢw(ץHhj mPև!#]”*ҹKMEƳϽ[%-DT٧o;zK|jH7|4eSvRU<ݫwo^cKVf£$"~)OlԼ(x{h5>kK(Oxt^WcާkМ)<V,O +xn]jP)A[8\<&qe`% )kjXyCqЄtzYFٮqm {%WnzRq\~ViunpPVP %P[ ܝzl-x#[q\*Iv{Q6#].rNdyr)QUQSԀ #c S/5-o0%CIU!#3Պy;tIZq$P:Rffo|jєMTqYJRMtϤD3K$ !) $ʑNj^ RfއXW7E!pqY6e{ǥ$[&;d( o@+֌7,薛2_O1-}t|\fMaN>I twW>ʇiJQZwSZ[JG<(8AVFE]a] {yuњR!JRJRJRJRJRJRJR/Ѹ(x_u|I1b-IUiʵ9Hm6?߽wP@D4ڍEmY 1ui}b|xwEH8t=U]pMVwJq ե/$@! 3 jqV\F>ˎ⥶>V2*dZ lbD\癃Π=̩S1cv5ŸEnSDU(Ҕ!2\0j8IQ#m)BRʉWҭilȑk DR:#W&WFmfdweMwzC󍭷JP'b[SK~0ٵD8`>e8F{p[] <:=+\Ld;)V>G)@OyazjɤB)ь;]GfHvQ NGQMuI<áo՟Xvm5+Meο*p6֭2T XX4ImNtsywo-;~yGr!0O;ܑ`kjx[Ȝaww1GW2[dƬ5)ZBca !2n.''ԭۃL_;Z,A47zۉR7?Hߥae PwTҾxԯ.i~E[TN%XGZZ_/ݡ8ZBv[jFU)J ?ֻ%4?+>ޖ@?eoiJR[i}l&>˃ da2૖-rNEMn?_('N2*WSeULs`6]OCoe*J͍Aف2'qsn=ʷlf=.M|>NaGWUeٸd$ yHT{n:tc6 %9 Uof3M {|'SUSWe- ͟TD6 t4{jaHjtF^ݎ픥'HRRU\~v\!z5ӻDyN[OGPPڬ_aZ'-46~,XZ{ rUK)Ҧ*ebi>:{R?sMRAƉn2PbJvUۊf>%+ O.jHTWga6fCEKX64!o!}׭yi֌`F,Q(iSr:ꀑuXmt҆u{kmk:9kgR}j^amO-ǣj=[yq ËцNwvRNQR0Cy?SN$)*NlAEAASGY$""6h6GSTD7~4TVKd*U\1YK,!Mpf뽢tcosc9 %+IO[ %'z"_7oj!3RWs\j%R#;yD4Iu+$Bv=7誩g!ZmMǬq7R@j@; :]HCvvxTP;kItP6c ,nyDWtH Aۦr+ƹ[bmҠO2[}Hu!@ AZ6*هh *5W)֗!%A|Shuh-WuЫm 6ܩM*Rd $}p:/.=@W4;'5K xGAJRRRRRRRR Z78L'Xq,x'S飼ز}dݲ| ʁ^=xMv-xTC-ܤ k_ vjK\[ SGq@?A 'HѹZWH$uch)9M+OA>ױns ۘ؊fCZFZx}=ߺZRPK r.q#\2Kю!>1ޛ6 VkcJҢHRlS᷍K^rgZ֠2wOH (:uzԜxAM|;ɸH7$omĺV̕AbYs%q1.ermo ^̢yU|ps.%y.lv%[t7[ 8PwSl<9k$Ħjo-*Dnn`CjW˾AphGmȖ+Bێ qsE ҳ/1_a-l.K5*JvKsR&m R=kveyZa:|A'o3[A/Kuǽdq[k:)$} *; Iܞ2XOĞۘ;{ZgĮN2u]&b"KR%i.%)$GpGAYkW|̥Q+w) @Wn[ݙebr-;˹;*+L;b4aX6}=[5]]gwgo%mɌ*2;%r;cUlj GM]I|,uN52T!{UItͶGo.G(Qh!THNq!ʎ+ߑĔ+v#c 8ncbkb߂R6H)Ăz{yv{d*iiuVtQIwn8XI۪M{+a8|, I:vKi%G+N;C^[l:j鱍(0q[E{bBmA g_omjS4ZuH)iTjF}M=H*u&Z`Nrp:$fξ=C K%vڧu^-y6,ˁz\悿G,{ HbL1SEe1qmŞkݎvnt}5ՈR$I;k_șswnMv#c򠠼PvC,i.Cpyo8PBwRYϐs7%NZ6{#}=L/m!<.d6IQBV{,zC3ydFB]Ipy~}#XZٞjL[]t"nW[?Rjiý?HEv1oEj2j;.Jz{xztzKfh|.PɊIzKu{U?PGZʎॷw+-4{1wZmY~g։\$㭃nx[: Wo.`<\21“bn:mW|uy Q쮝7'nTҿNkKn$U)JP)JP!i J$nk$+2>XRQ@.HrR\Y0lEZ-'ũRЕ;>ⴷ8Dz}}7ru:n/%)ĸ7;{viJU R R R R R R Rz,Fd6Х2CI5.Œ͒e)&Y KWXQ>^0B *g7B{^[aZ}u:kLu@iL)U%lK }[W7 /FYEzqKᅨ6xYi_B O=6(Mț]<,$**Lzf)-WxKk (~^ΪݰYXVƒpbDrI8J֭Q.d]g=Xf6_!ⲵZEczS[q.4)l7JAP} V`:+2:u/`vOS{^-Q cSҮd\kE@uV˙WGԐº8ڽ}D:n=](qn| d[ nRwH;D{Ox#os"hYlaj͚CoRU"sPN)>w讖Og#`/m9=Uܙ&,8RA)=F⬵td]xxw /Y$y'`ڇ:'B<ԡW\kJܗ70-hz K-'cvyþiSAixSVi_˰yMKO::Rӡ %Wg" !En񒤂Pn7y)JP)JP+$``z>2@Y7',V`p֪Z~?'ǾNLTodKI%AI@Q}E~_0PPTnT9T1H+uO_ qmJHDbBBPIP>^ѽk˒~=eJ.1FKV| R~*ҮO6׫zkߧ6?/>J'b[>& FkcfC7 ;b-(PZo-!Cx֚׬cȰeNp)J$dXIijt*JRJRJRJRJRJRJRs'?>յrZ|Pp({-u=7F!BtFȭ>]=pIѦr3ڕjd+XXb7i >#yKG!,)J(r~&ܔsRNl? N3Os2G((#TFjf}aҴ+nd~3 JiM$8vH§q*,u mIKOjCDQ&4<$c9 BW* Tw׸m] 2wCSbB_( JR;<*R3G.˼M{sk>&uAi .)& > @T)JP)JP)JP)JP+U=.בZ!ޭ!F=MW:v,v-k'*r5ψ{v?qm;Vƺ,W 㙬<R09 7`w2;cKѵTJz՞ V=\p{߿`tMM44MM44MM45u:dt-6KpMk‚:tNb9d5%?Bܮ2wV~lՂ\SRd!CX8RJbJ3dM^MV)Ye g+C)# T-t"RDJ9qA P~"T1զnxl/sXb̻tIPS I8*9۶ ;mtn-3 ҞVx4$eGOa&?>Q^ёBL@j#ȞFhB^ G} ][-^K^lu[<l\([4$rQdrqPwZslOr3uz{рT|Tpq6NG`Z55V[C;ۋ$eH%' wltO7KnGM=SRc+Hb44^RR=;;>mu%pD)I/%R9)9 d(]TOb7QO=wmEEnuIՆNMz ICԐ%c B6Os]Ԩ h4e[WrA֝0 Z`B9mzWog8 \͌պ]9P*?ES,qJ Ddڋvzu{n+tcLr%=.T>\бFH8N-DT"k5oV~8VN7Gvv"vٖV^%r+V*=Tp4N BMJnq.=JJBj?͒a[txJCX}/8JVN)$rT ާo;;tm-ڪd)Бj#0%`>IJSTO``ɿnuYWU"cj&▬eeDg G}]nRv-՜[jXPiRج% }juC/f妴n݁Fi!:8%E*:u?s i0xh2a]S] ӭ[d:Mf\KzRR Tz v֟,LUBj_)t) >؎ PTS@3jt"']%M xxq-$8>aa`9x)1+ n&|hNƪgg˟3+ ROW\nb`Lh׮KM+)gҳƫUB [6{r>MjSW-G;!5$olMvWVS&Oo|?e98T::ܻ.*lٴ;j㵻b4L%mJI?Fk_]ү;Yu$%() @ʎ2@dW3T7XIyq][8 zTgXCRRGY4kav}ty9tٸbI)쩲YBZG7zƫoO$d綶tve%j)* aۺ~mgVp+0ZmJPT]:bȢ[铜Q! ; aXQZ&Uz趛M{pS9)ʕI58uŽ7}[asf 2 iauu)!xJI;k3ᢻoQ-k)3Sgr㻕 `G $W1%% )HHh)?Qe({ԤDR)tpu* R1=ڻ =;RS5 QZKqPIIRAKMTQ7N6RQ$.ZDv̂Y䀠8`ji!+T>ѳz7EGvT[x/(Ag+-~XjFFR[VnDtI1!!S*Kozu ʯ[ĢOTPv< V)%5,-.EyBKV~ 瑩5{ttwD ujE!2_+f+XkRᩱ\{nI,xUƫ,I\j,nj dKsqA{*sgZcZ*8ڒpAI#V{o:KMJIDMRޫ*f&%PuҀBHN;T)MfeȬQyRLpy4/R3\@ {\Tcvlc8FeJTf#nJʉ #_4Ψ**ʠ-Sˌ6 ῲ_n :nmYfh?)NQHxj rR d%DԞYM )0'RZD0KR=<|?.Bʋ2Iug)Սr THEYvȐ_.Vc<<A8ש]NWSErߥ],y(4FB=XQyjD2ĤYW=zwArQeSU #QRe)`˧m+l #qmhǺ`Lff%)\$]B xxݻvX1S]ĺ},)~ >'pBTR8:NNC ~nGW>kWsRUt)rzw@QY"# JQKC)pe-6-;PGUJݫ+*(1qSY 栖`aI . CP7U-n,t)jS,Kr@XFJ\ r>"$Kf A2e^rfG[u*e(+%?sXg(• 'L+RS%J$ vvT&*q J*C+=I9Rs0 [G}VfΚ}VfU~j٫s}VfU~j٫s}VfU~j٫s}VfU~j٫s}VfU~j٫s}VfU~j٫s}Vf-nCEKq\i;)h3}E,GmN2BR2{| }:Uaǔa>JB ؔ22>cAle riżRSf-:=+0 {UP"UVGC cx+ZQ8e223jpBݗ-)62R~|ߨ2ZkP\U#iq)iIq̌˜Bq tJ܇qB)RlZP%.H%+$`5{˨˩nJJ lJ9r#:]BT%C FQ[ywMz>MQ:$H*}JBB8v&XׅELu-P\|~H(R8=?VS^2^uQzޥ=26GB!ҩtG)-'`'aQnևԚ e,juꟸQ3=ksQy-$+'NNNʭiZhO02܀풢p33D'wqNg6hWG/%"K%~xAĹ HRH)# b۹^o:Z y_HNLuyjenۥrV2Oljs~QZH!I!##94WUlwxS D[iuNiC< ^s%M4@M4 4@M~V[B#$4-PeS:f#N\lkh2O9j-fT9[0㥧*QضP* Ju ef& ЍnK!]mcAI mq1nnUm9BOa1q/̔Gһ8o#;Չ`RljUQwVdJMN_) $=A@*8Ya].\O)J#+_[*2⼨4zNjI$JRAW,ABhC+yNIRJOǤ)PI;1PmY(DKŔاߘ۾wi[C; [+Ta#ef0j>R}V .8*Q)^ PG#`<1MxSZYڬ2~Bg%*qH/I7ao.Xw1 vEpԲ8rw~n#joҐӛ# f:'j*#um:}9;O\/v_^ҝ@1@QOҢci-OkhV==y{(Ì $icsڱ+ץhv]tvRk4K?iua (e*M2>,LiXP$(.I@wn_ScK "Q=wcܻGmǗ9,FG \QHmYy}!ZWj !Ƿ)uBCM*BmB H x|Nr4},mۮ\Yt(+(. "EXmܥmĀHϸ q]Bf&c7VXt&RSp`PyeI|)W%'̬cPW-[b萫m1(5l2Vzc߿6WaPeN~Ts7pO}/sEHsZy$J!\,8ԢckzȥqjB+Jc2m:wשwJ sL%mb4!mJ $n$3Snۥn-#leILE- T>D) µX;\YI§6eIBJ }ݤ* 7B]A*zI[zߋ+*m<\GTҢ|mXktګbuB<ی $(-I.|ɼ)I8B?zNSنjX0AQAx܈?ҡόŽzɃCj\61($ c_{zE}ݓ#.- f6o5l^c8ƙX% i#<ځQfMx;@O!=_l !) @W"@p|ڬ_ k"ߠtN)LUUU_up#NT QxLqQ2J`*VQZI?i#:f}ݪcj$á@aGӛB׏Yj!! cUo'Aq"Oי&%,[+Z)m 9QN!@rVTf-Bۂ+B|rlq :v~]W\VDv4yLFJ) JlAJkDoYUhiVrʣVH =1bOM2/{s{ VPœ|pAJ$EI*E!0T'>aehBOy q}{mTܚNv\ų 0[Kpe3J@ljm;ά[o%PWH0K:M>I5ubAǸv$[F]ׅze m%mV;#Σ-K2f~12I/*#ŷT), 㾷vRoN=Ƀ!jikQdtSVsOrnN[vhn[B\sV=~xEEPx})J!_p1&pqxsI_GR]Uޭ-IUN,*H>!Ĭx$ YԘ[IW"N1|V͵ udQg}RIejq8y =GjMeUXOSnM@@ jFSp:ۻ{]Z!AMѫ=RJ9S&PZFnߓpNa>R}LoJ=/F^ׯP \. }Fgm( 0pv=ϲU~QNvZy;\#!ł8/lQcRr F=5Ex6ۊ]YsHzn=UKJg۷}O4H/SiHm8.߰paOn5^zV{Yʢm{%.zIv6W: n4#ŏP0 e2JϬ ${dIU;,Dq)T %ԧ'“tq^qp*P#g4;Bl !SB 'ʰ߆g^iib (SoDC KN%C H Cb CBZi$`$vhihihihihihiFLISAFCIS