Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Online stretnutie MAP: Kvír situácia a boje na pracoviskách v rôznych krajinác

21. júl 2023


V sobotu 16. júla sa uskutočnila online diskusia o kvír témach súvisiacich s anarchosyndikalistickými bojmi na pracoviskách. Zapojili sa do nej kamarátky a kamaráti z organizácií Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) z Poľska (ZSP), Slovenska (PA), Spojeného kráľovstva (SF), Srbska (ASI) a USA (WSA). Hlavným cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti z doterajších bojov a aktivít.

SF sa už zúčastnili na úspešných kampaniach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. K téme má aj leták s názvom „Trans téma je triedna téma“ a plánuje vydať rozsiahlu brožúru o radikálnych kvír bojoch po celom svete. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, zdá sa, že používanie metód priamej akcie je oveľa jednoduchšie na miestnej úrovni ako na úrovni celej krajiny a niektoré boje takýmto spôsobom dospeli do víťazného konca aj v priebehu niekoľkých dní. V posledných rokoch však došlo k zhoršeniu situácie kvír ľudí (najmä transrodových osôb). Tradičné odbory sa síce snažia získať nové členstvo medzi trans pracujúcimi a tvária sa, že ich vítajú. Avšak politická strana, ktorá odbory priamo podporuje (Labour Party), vystupuje proti trans osobám. Za zmienku však stojí, že podľa ľudí z SF sa trans hnutie stáva čoraz viac triednym hnutím. Na druhej strane nás veľmi neprekvapilo, že vykorisťovanie nie je nezvyčajné ani na kvír miestach (ako sú napríklad gej bary) a často sa tam bagatelizuje slovami, že „sme na jednej lodi“. Podobné veci sa stávajú aj ľuďom pracujúcim v alternatívnych a údajne antikapitalistických baroch v mnohých krajinách (pozri napríklad spor zväzu WAS: https://priamaakcia.sk/Zvaz-WAS-uspel-v-spore-s-gastroprevadzkou-Tuwi-.html). SF robia školenia zamerané na organizovanie sa na pracoviskách a v Brightone sa im dokonca podarilo zorganizovať sa v gej bare, aj keď nešlo o problém súvisiaci s diskrimináciou. Veľká a triedne podmienená téma je zdravotná starostlivosť. Ako poznamenala členka SF „keď máš peniaze a si trans, kopec problémov ide mimo teba“.

Členka WSA z USA sa podelila o svoje skúsenosti s problémami na svojom pracovisku, kde manažéri ovplyvňovali pracovníkov a pracovníčky do takej miery, že bolo nemožné nájsť spoločnú reč medzi pracujúcimi pri riešení otázok súvisiacich s kvír ľuďmi.

ZSP diskutuje v Poľsku o potenciálnych kampaniach súvisiacich s transrodovou problematikou a po veľkom množstve úspešných kampaní na pracoviskách sa plánuje pustiť aj do prvých bojov v tejto oblasti. Zväz pripravil brožúru o problémoch na pracoviskách, uvedomuje si však, že kvír boje súvisia často s diskrimináciou, sú náročnejšie a nedajú sa pri nich použiť metódy priamych akcií rovnakým spôsobom ako napríklad pri nevyplatených mzdách. Okrem toho, podobne ako na Slovensku, aj v Poľsku sa mnohé práva viažu na inštitúciu manželstva. Osoby podstupujúce tranzíciu, ktoré sú zároveň v manželskom zväzku, sú štátom nútené rozviesť sa (a tým strácajú mnohé práva – napr. nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, benefity v práci...). Pokiaľ ide o zmenu pohlavia, poľské právo je dosť zvláštne, pretože za výber nesprávneho pohlavia pri narodení musíte žalovať svojich rodičov. Súd potom analyzuje situáciu každej osoby, zohľadňujú sa rôzne lekárske posudky, a všetky tieto citlivé a súkromné informácie sa poskytujú aj rodičom. V Poľsku je to však jediná možnosť, ako úspešne podstúpiť tranzíciu.

Člen zväzu ASI zo Srbska vysvetlil dvojakú situáciu v krajine. Srbsko sa stalo známe svojím kvír-pozitívnym prístupom, ktorý je vo veľkej miere aj trans-pozitívny (prvé takéto zákony boli prijaté približne pred 30 rokmi). Dokonca aj pravoslávna cirkev, hoci inak konzervatívna, akceptuje transrodových ľudí. Známy major srbskej armády je trans a premiérka je lesba. Homofóbia je však stále prítomná v spoločnosti a inštitúciách. V takejto situácii je citeľné, že smer diskusií skôr určujú ľudia z vyššej vrstvy.

Pokiaľ ide o situáciu na Slovensku, vysvetlili sme, že hoci sme sa zatiaľ nezapojili do žiadneho sporu súvisiace problémami kvír osôb, na otvorené stretnutia PA chodí veľa kvír ľudí. To nás viedlo aj k úprave pravidiel na stretnutiach, aby sa stali bezpečnejším priestorom. Nedávno sme sa zúčastnili aj na kvírfeministických demonštráciách (po teroristickom útoku proti kvír ľuďom v Bratislave na jeseň minulého roka, proti zákonu znemožňujúcemu tranzíciu, atď.). V prvej polovici roka 2023 sme tiež zorganizovali workshopy na témy ako kolektívny prístup k sebaobrane, rod v slovenskom jazyku a metódy dominancie, ktoré síce neboli zamerané špeciálne na kvír ľudí, ale zúčastnilo sa ich mnoho našich kvír kamarátok a kamarátov. Čo sa týka bojov na pracovisku, existujú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú kvír problematike a poskytujú právne poradenstvo, ale ani my, ani ľudia, s ktorými sme hovorili, sme zatiaľ nepočuli o sporoch týkajúcich sa pracovísk. 

Diskutovali sme aj o dúhových pochodoch a o tom, že sú na nich čoraz viac prítomné korporácie. Členky ZSP opäť objasnili, prečo bolo pre ZSP dôležité zúčastniť sa tohtoročného Pochodu rovnosti v rámci antikapitalistického bloku (pre viac info pozri https://priamaakcia.sk/V-kapitalizme-neexistuje-rovnost-.html). Väčšia prítomnosť firiem počas dúhových pochodov je aj prípadom Slovenska, antikapitalistické kvír bloky však nebývajú ich súčasťou. V Spojenom kráľovstve je situácia odlišná. Členka zväzu SF spomenula, že v Bristole organizujú pochod hrdosti transrodových ľudí, ktorý je radikálny. Avšak dúhový pochod v Londýne je veľká udalosť sponzorovaná napríklad ropnými alebo zbrojárskymi spoločnosťami podporujúcimi režimy, ktoré utláčajú kvír ľudí. V tomto kontexte spomínala pink-washing, teda verejné podporovanie queer ľudí ako odpútanie pozornosti od vlastných praktík alebo vyvinenie sa z násilia na nich alebo na iných marginalizovaných skupinách. Dodala tiež, že keď tento rok klimatické aktivistky a aktivisti zablokovali dúhový pochod v Londýne, ľudia tlieskali polícii, ktorá proti nim zakročila...

V súvislosti s transrodovosťou boli ďalšími bodmi diskusie TERFky, teda feministky, ktoré vylučujú transrodové osoby. Napríklad v Poľsku väčšina nenávisti v rámci ľavice pochádza od feministiek, zatiaľ čo na Slovensku TERFky v podstate neexistujú. Ďalej sme hovorili o problémoch spojených so zmenou mena a prístupom zamestnávateľov. ZSP spomenuli, že existujú zamestnávatelia, ktorí odmietajú používať preferované meno transrodových ľudí, ak zmena nebola oficiálne uznaná. Dôležitou a mnohokrát zosmiešňovanou témou sú tiež rodovo neutrálne toalety na pracoviskách a na verejnosti, ktorých (ne)existencia vážne ovplyvňuje každodenný život transrodových ľudí.

Teší nás vidieť, že anarchosyndikalistické organizácie v MAP sú aktívne v kvír otázkach a snažia sa nájsť spôsoby, ako bojovať za kvír požiadavky a tiež spôsoby, ako by kvír ľudia mohli podporovať anarchosyndikalistické boje a zapájať sa do nich. A je tiež super vidieť, že v rôznych krajinách majú mladí ľudia radikálnejšie postoje, že vyjadrujú nespokojnosť s kvír prístupmi hlavného prúdu a mnohých mimovládnych organizácií a majú blízko k triednym a antikapitalistickým postojom.

Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in