Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Správa o činnosti zväzu Priama akcia za rok 2023

27. marec 2024

Na rok 2023 budeme určite spomínať ako na jeden z najaktívnejších a najnáročnejších. Venovali sme sa aktivitám s medzinárodným presahom, ako boli napríklad akcie pri príležitosti stého výročia vzniku Medzinárodnej asociácie pracujúcich alebo Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd, ale aj riešeniu problémov na pracoviskách na Slovensku, workshopom, oddychovým akciám atď. Tu je súhrn.


KAMPANE


100 rokov MAP

Pri príležitosti 100 rokov Medzinárodnej asociácie pracujúcich sme zorganizovali verejné podujatia v Bratislave (4. marec)Košiciach (1. apríl) za účasti delegácií zväzov Organise! (v Bratislave), SolFed, WAS, PA a sekretariátu MAP.

Počas oboch sme objasnili významné historické udalosti vo vývoji MAP. Delegácie následne rozprávali o aktuálnych skúsenostiach z anarchosyndikalistickej praxe v jednotlivých krajinách, ale napríklad aj o tom, ako sa dostali k myšlienkam anarchosyndikalizmu a prečo im dávajú zmysel z praktického hľadiska v ich životoch.

Výročie vzniku MAP sme doplnili o slovenský kontext prostredníctvom výstavy o našej činnosti v rokoch 2000-2022.
 
Podujatie v Košiciach bolo navyše obohatené o skvelé vystúpenia v štýle slam poetry a koncert. Na oboch podujatiach sme mali vegánske občerstvenie – v Bratislave sme ho zabezpečili my, v Košiciach miestna skupina Food Not Bombs (FB), za čo veľmi ďakujeme.
Problémy na pracoviskách

V marci sme uzavreli viac ako rok trvajúci problém v jednej reštaurácii v Bratislave. Bývalej pracovníčke, ktorá nás oslovila, sme pomohli so spísaním listu s požiadavkami na vyplatenie peňazí, ktoré zahŕňali dlžnú mzdu, dlh v zdravotnej poisťovni a ušlé peniaze súvisiace s podporou v nezamestnanosti. Zamestnávateľ splnil všetky tieto požiadavky v podstate v priebehu niekoľkých hodín od odoslania listu.

Venovali sme sa aj ďalším problémom na pracoviskách v rôznych mestách na Slovensku a s pracujúcimi sme diskutovali o možnostiach vyriešenia ich problémov a potenciálnych sporoch. Išlo o firmy rôznej veľkosti aj zamerania (umeleckú školu, IT firmu, výrobcu automobilov, prepravnú firmu atď.).

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

„Týždeň“ vyhlásila MAP v roku 2019 s cieľom poukázať na fenomén nevyplácania miezd a možnosti boja pomocou anarchosyndikalistických metód. Od 10. do 16. októbra upozorňovali zväzy MAP na tento problém rôznymi spôsobmi. Na Slovensku sme prvýkrát pripravili aj pouličnú propagáciu v podobe špeciálnych nálepiek a plagátov, ktoré sa vylepovali v Bratislave, Trnave a Košiciach. Tento pokus sa ukázal ako efektívny, keďže vďaka plagátom sa ozvalo viacero ľudí s nevyplatenými mzdami. Zhrnutie medzinárodných aktivít počas Týždňa nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Aktivity-pocas-Medzinarodneho-tyzdna-proti-nevyplacaniu-miezd.htmlSOLIDÁRNE AKTIVITY


Účasť na kvírfeministickej demonštrácii


Na Slovensku sa viaceré politické strany snažia presadiť zákony s cieľom zhoršiť život žien a kvír ľudí. Proti týmto snahám sa konalo už niekoľko demonštrácií, ktoré sme podporili aj preto, že boli organizované v rovnostárskom duchu a zahŕňali aj kritiku kapitalizmu a štátnych inštitúcií. Jednou z takých bola aj demonštrácia 8. marca v Bratislave.

Solidarita so CNT-AIT Španielsko

S ďalšími organizáciami MAP sme sa zapojili do dní solidarity s CNT-AIT. Publikovali sme text o situácii a pokusoch španielskych odborov patriacich do internacionály CIT zničiť zväz CNT-AIT.DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA


Zjazd PA


V novembri sa uskutočnilo celoorganizačné stretnutie PA. Zhodnotili sme predošlé aktivity s cieľom zlepšiť fungovanie a naplánovali ďalšie obdobie činnosti.

Otvorené stretnutiastretko30.9._Skalica_IG_2

Ďalšou našou pravidelnou aktivitou sú otvorené stretnutia v Bratislave, Trnave a Košiciach. Sú určené preľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, prispieť do diskusie vlastnými témami,  alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít PA. Vďaka novým kontaktom sa nám podarilo zorganizovať aj jedno otvorené stretnutie v Skalici a urobiť potrebné kroky k prvým stretnutiam v ďalších lokalitách v roku 2024.


Spoločné čítanie

Tejto aktivite sa venuje už niekoľko rokov, vďaka čomu sme sa mohli kolektívne porozprávať o viacerých zaujímavých publikáciách. Na jeseň sa začalo ďalšie kolo s výnimočným textom od Group of Internationalist Communists s názvom „Fundamental Principles of Communist Production and Distribution“ (Základné zásady komunistickej výroby a rozdeľovania), ktorý sa venuje organizácii spoločnosti bez kapitalizmu a štátu, podáva zdrvujúcu kritiku štátneho kapitalizmu a predstavuje možnosti, ako zabezpečiť ekonomický život v slobodnej samosprávnej spoločnosti. Táto téma nás zaujíma aj v širších súvislostiach spojených s víziou nekapitalistickej spoločnosti čeliacej dôsledkom klimatických zmien.

Online stretnutie MAP: Kvír situácia a boje na pracoviskách v rôznych krajinách

V júli sa uskutočnila online diskusia o prepojení kvír bojov a bojov na pracoviskách. Zapojili sa do nej kamarátky a kamaráti z MAP z Poľska (ZSP), Slovenska (PA), Spojeného kráľovstva (SF), Srbska (ASI) a USA (WSA). Hlavným cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti z doterajších bojov a aktivít.

Neformálne aktivity

V lete sme sa vybrali na túru na horu Schneeberg v rakúskych Alpách.

S oddychom a socializáciou súviseli aj opekačky, ktoré sme zorganizovali v lete a na jeseň v Bratislave a Košiciach.

2024_BA_opekacka


Pracovná skupina pre klimatickú krízu


Na kongrese MAP v Alcoi v roku 2022 sa zväzy MAP dohodli na pokračovaní činnosti pracovnej skupiny pre klimatickú krízu. Aj v roku 2023 sme sa teda stretávali s pracujúcimi z iných krajín a diskutovali o aktuálnej situácii a organizovaní sa okolo tejto problematiky z anarchosyndikalistických pozícií.


PUBLIKÁCIE

Novinkou medzi našimi publikáciami bol leták, v ktorom sme predstavili fungovanie anarchosyndikalistického zväzu.

Pripravili sme druhé aj vydanie publikácie Bojujeme za seba: Anarchosyndikalizmus a triedny boj. Do tlačiarenských prác sme sa zapojili osobne vo viedenskej tlačiarni Druckraum, na ktorej fungovaní sa podieľajú kamaráti a kamarátky zo zväzu WAS.


druckraum_tlac

Aktualizovali sme aj brigádnickú brožúru, ktorá obsahuje skúsenosti s problémami na brigádach, ale aj pokus o zovšeobecnenie, právny rámec problematiky a niekoľko rád, ako uspieť, keď sa vyskytnú problémy.

PROPAGÁCIA

Zúčastnili sme sa na anarchistických knižných veľtrhoch v Prahe (máj) a v Brne (október). V Prahe sme mali v rámci podujatí k storočnici MAP aj prezentáciu o histórii MAP a do Brna sme prišli aj s výstavou o histórii nášho zväzu a prezentáciou „Anarchosyndikalizmus - skúsenosti s kampaňami, spormi a fungovaním zväzu Priama akcia“.Okrem toho sme s našimi publikáciami navštívili niekoľko hudobných a antifašistických podujatí, na ktorých sme nadviazali nové kontakty.
WORKSHOPY


Workshop o kolektívnej sebaobrane


Počas prvého polroka sme v Bratislave zorganizovali tri workshopy. Prvý bol zameraný na kolektívny prístup k bezpečnosti a sebaobrane. Cieľom bolo naučiť sa správne odhadnúť bezpečnosť v rôznych situáciách, ako sa správať, keď sme osamote v nebezpečnej situácii alebo ako pomôcť niekomu z pozície okolostojacej osoby.


Workshop a rode v slovenskom jazyku

Druhý workshop sa venoval jazyku a používaniu rodov v textoch a v bežnej reči, keďže slovenský jazyk má historicky silné patriarchálne prvky, ktoré vylučujú ženy a nebinárne osoby. V súvislosti so stým výročím vzniku MAP sme sa rozhodli, že praktickou súčasťou workshopu budú úpravy existujúceho slovenského prekladu stanov MAP.

Workshop o technikách dominancie

Tretí workshop sa zameral na techniky dominancie, s ktorými sa stretávame na pracoviskách aj mimo nich. Naučili sme sa, ako tieto techniky rozpoznať, brániť sa im a predchádzať tomu, aby boli používané proti nám a našim spolupracovníkom. Techniky ako zosmiešňovanie, zneviditeľňovanie, zadržiavanie informácií, obviňovanie alebo dvojitá väzba vedú k budovaniu a udržiavaniu mocenských štruktúr. A keďže boj proti takýmto štruktúram je dôležitou témou anarchizmu a anarchosyndikalizmu, považujeme za dôležité neustále sa učiť, ako na tieto techniky reagovať, či už na pracoviskách, v školách alebo aktivistických kolektívoch.

Všetky tri workshopy mali na starosti osoby, ktoré majú skúsenosti s uvedenými témami. Ešte raz ďakujeme!PLÁNY NA ROK 2024

Plány by sme v skratke zhrnuli takto: viac aktivít zameraných na riešenie problémov na pracoviskách (vrátane študentských brigád), otvorené stretnutia v regiónoch, kde sa ešte nekonali, workshopy, aktivity zamerané na oddych, socializáciu a propagačné aktivity a mnoho ďalšieho. Ak sa chceš zapojiť alebo nadviazať kontakt, príď na niektorú z akcií, kde budeme, alebo vyplň online formulár: https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa.


Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in