Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Štrajk CNT v reazci Mercadona - 91 dní a pokračuje. Podpora stále potrebná!

21. jún 2006

Prinášame najnovšie informácie o štrajku v Mercadona: e-mail od člena barcelonskej CNT a rozhovor s jedným zo štrajkujúcich. Opätovne vyzývame k celoslovenskej finančnej zbierke a akýmkožvek aktom solidarity!

Finančná zbierka Priamej akcie

Dnes sa štrajk v Mercadona dostal do 91. dňa. Všetkým, ktorí prispeli do finančnej zbierky PA ďakujeme a chceli by sme vyzva každého čitateža alebo čitatežku týchto riadkov, aby taktiež podporil/a štrajkujúcich. Pomôže akákožvek suma, dôležité je, aby ich bolo od čo najviac žudí. Zbierka teda pokračuje a je stále akútna. Naďalej prosím posielajte svoje podporné príspevky prevodom alebo vkladom na konto pomoci štrajkujúcim:

9060456/5200 (OTP Banka)
!!!Ako variabilný symbol alebo správu pre prijímateža uveďte prosím heslo „Mercadona“!!!

Štrajkový účet v Barcelone:
Banka: La Caixa
Majitež: CNT-AIT Barcelona
Konto solidarity: 2100 - 1183 - 35 - 0100505773
Európa: IBAN: ES08 2100 1183 3501 0050 5773
Zvyšok sveta: BIC (Swift): CAIXESBBXXX 2100 1183 3501 0050 5773

O štrajku sme informovali aj v týchto správach:
URGENTNÁ výzva k finančnej zbierke pre odborárov zo CNT-Barcelona – 2. mesiac v štrajku: https://www.priamaakcia.sk/?action=view_article&id=114
Štrajk CNT v Mercadona pokračuje - podpora tiež:
https://www.priamaakcia.sk/?action=view_article&id=120

Ak vieš po španielsky, budeme radi, ak sa nám ozveš a pomôžeš nám s prekladmi, aby sme mohli informova o aktuálnom dianí.

Solidárne akcie na podporu štrajkujúcich neustále prebiehajú v desiatkach španielskych miest a ďalších krajinách na celom svete. Napríklad, počas koncertu Manu Chao a kapely Amparanoia v Hospitalitat bolo členom CNT umožnené prehovori o štrajku k 2000-ovému davu (viac informácií na: http://barcelona.cnt.es/?p=260). Na 8. júla sa pripravujú vežké demonštrácie na celom svete na podporu štrajku.


Z e-mailu Genísa Ferrera pre Priamu akciu (19. jún 2006):

„Štrajk začal 23. marca 2006 a prebieha len v centrálnom sklade v Sant Sadurní d'Anoia pri Barcelone, kde pracujúci nakladajú všetky produkty pre supermarkety Mercadona v tejto časti Španielska. Štrajkujúcich je v súčasnosti len 18. Sú však silnou skupinou, ktorá bojuje vežmi tvrdo. Mercadona presunula viacerých pracujúcich zo Španielska do centrálneho skladu, kvôli čomu sa viacerí štrajkujúci vzdali. Vedenie spoločnosti koná proti všetkým pracujúcim, z ktorých väčšina nie sú Španieli, takže hrajú na túto kartu. To prirodzene vyvoláva strach zo straty práce a návratu do krajín, z ktorých odišli. Tým, ktorí štrajkujú a ich rodinám sa vyhrážajú: boli zaznamenané anonymne telefonáty s vyhrážkami smrou, stratou zamestnania, došlo k zastrašovaniu nepravými policajtmi atď. ... Ďakujeme za všetko. V solidarite, Genís Ferrero, CNT-MAP Barcelona“


Rozhovor s Jose Uribe, štrajkujúcim členom CNT zo 7. júna 2006

Prečo došlo k štrajku?

Hlavným dôvodom štrajku je opätovné zamestnanie kolegov, ktorých prepustila firma Mercadona a zrušenie sankcií, ktoré proti nám uplatnili, vyplatenie niekožko dní zadržiavaných miezd. Korporácia sa dozvedela o aktivitách nášho odborového zväzu a reagovala takto. Hoci toto bol zlom, neznamená to, že to bol jediný alebo najdôležitejší dôvod. V skutočnosti sme začali vyvíja naše aktivity ešte pred prepustením. S každodenným obažovaním v Mercadona sme zápasili už nejaký čas. Okrem iného požadujeme aj bezpečnos a hygienu, pretože každý deň pracujeme s množstvom tovaru, vykladáme bedne, pripravujeme objednávky atď. Jeden človek tam denne vyloží 2 tony tovaru – preto potrebujeme bezpečnos a hygienu. Nič z toho nemáme – dokonca nemáme ani stravné lístky. Pri takýchto podmienkach sa hocikedy môžeš zabi. Žiadame aj platenú polhodinovú prestávku na obed. Mercadona neprepláca prestávky – ani obedňajšie (toto podpísali odbory UGT).

Aký je postoj korporácie?

Ešte pred začiatkom štrajku si zaplatila autobus so štrajkokazmi a odvtedy je to ich prax. Je to zaujímavé, pretože na začiatku podporovalo štrajk veža pracujúcich. Čoskoro zostalo len 20 žudí, v podstate takmer rovnaký počet ako v súčasnosti. Štrajkokazi ale ďalej pracujú. Je ich asi 100. Mercadona medzitým znížila úroveň výroby (pracovných úloh), pretože, ak by ju držali rovnako vysoko ako pred štrajkom, aj ďalší pracujúci by opä začali štrajkova. V každom prípade, Mercadona zneužíva aj samotných štrajkokazov, pretože štrajk už trvá dlho a drža štrajkokazov v 4-hviezdičkovom hoteli, plati im prenajaté autá a „špeciálne štrajkokazecké príplatky“ je predsa len nákladné. Okrem toho, títo nehanební štrajkokazi sú dos leniví a po mesiaci už nevládzu robi to, čo my robíme roky. Mercadona začína najíma ďalších štrajkokazov a dokonca aj nový personál.

Postoj Mercadona je v duchu represie, strachu a obažovania. Snažia sa nás podplati a vydiera – naznačujú, že budú žiada deportácie (zväčša z Latinskej Ameriky pochádzajúcich) štrajkujúcich a podobné taktiky. Nedávno ku mne domov niekto poslal dvoch mužov, ktorí predstierali, že sú policajti. Bol som s manželkou a dcérou, keď mi povedali, že by som mnou radi prehodili pár slov. Vedeli, že som hovorcom odborov a keď sme si sadli a začali rozpráva, začali sa vyhráža, že nás deportujú a „nepeknými a nejasnými dôsledkami“.

Čo spôsobilo, že na začiatku vás bolo tak veža a dnes je vás len zopár?

Hlavným dôvodom je nátlak. Domnievame sa, že Mercadona si najala dokonca aj psychológov, aby presvedčili pracujúcich o ukončení štrajku. V prvý deň štrajku prišli s SBS-kou, bolo tam veža áut a chlapíci všetko strážili (SBS-ka bola aj v autobusoch, ktorými privážajú pracujúcich do Mercadony a tých chodí denne niekožko). Zavolali tiež šéfov z viacerých oblastí – v podstate sú to „buzeráci“, ktorí sa neštítia použi všetko, čo sa dá, aby zamestnancom znemožnili vyjs do štrajku. Toto prostredie viedlo k zníženiu počtov. No tí, ktorí sme zostali nie sme traumatizovaní z nízkeho počtu, pretože, ak by nás bolo 200, Mercadona by privolala ďalších 200 štrajkokazov. Obdobie medzi podaním žalôb a ich uzavretím, to sú týždne a týždne. Počas nich by štrajk trval tak či tak a mnohí pracujúci by nemali príjem. Ide o to, že nie sme vežmi nadšení myšlienkou, aby žudia sústredili svoju solidaritu na pracujúcich, ktorých jediným motívom pre účas na štrajku je len jeho podpora a na konci mesiaca vyplatenie peňazí zo solidárnych zbierok. To musíš prežíva srdcom, inak radšej choď nazad do roboty. Nebudeme sa dohadova o ničom pre žudí, ktorí nestoja za štrajkom do jeho posledného dôsledku.

Riešili ste štrajkokazov nejak právne?

Áno, pokúšame sa, ale Mercadona nechce umožni štrajkovému výboru vstup do podniku. Podali sme viacero žalôb.

Akej podpory sa vám doteraz dostalo?

Okrem odborov združených v MAP nám vyjadrili podporu prepustení pracujúci z automobilky SEAT. Pred nedávnom nás pozvali na jedno z ich všeobecných zhromaždení. Tiež niekožko malých žavicových kolektívov, ktoré mali záujem o poskytnutie rozhovorov pre ich publikácie. To je asi všetko. Podporu nám vyjadrili aj anarchistické združenia a kolektívy v Barcelone. A podobne ako pri všetkých štrajkoch, podporu máme aj od mnohých Barcelončanov, ktorí sú svedkami nášho štrajku. Od iných odborov sme podporu neobdržali. Samozrejme, s odbormi ako CC.OO (pozn. prekl. – federácia napojená na novú žavicu, pôvodne „komunisti“) nechceme ma nič spoločné. Je to len banda vykorisovatežov a vežmi dobre vedia, ako sú prisahovalci zneužívaní. UGT (pozn. prekl. – vežká prosocialistická konfederácia) je súčasou podnikovej rady v barcelonskej Mercadone a svedčili v súdnom spore proti dvom našim prepusteným kamarátom.

Keďže viacerí z nás pochádzajú z Latinskej Ameriky, kde sme zažili tvrdé sociálne konflikty; s odbormi, s vojnou atď., prvá vec, ktorú sme po príchode do Barcelony urobili bolo, že sme vstúpili do týchto dvoch známych odborov, ktoré sa majú zadobre s biznisom. Našastie sme si medzi sebou udržali istú úroveň organizácie. Len vďaka tomu, sme mohli neskôr zača štrajk proti Mercadone, pretože ak by sme zostali v UGT a CCOO a spoliehali na nich, všetci by sme už dávno boli bez práce. CCOO sa zaujíma len o odborové vožby a to nechcel nikto z nás. My sme presvedčení o tom, že všetci majú právo rozhodova, že tu nebudú žiadni vodcovia, že sami musíme pracova a rozhodova o všetkom na všeobecných zhromaždeniach.

Očakávate nejaké dobré výsledky ohžadom žalôb, ktoré sa týkajú prepustení, sankcií, štrajkokazov atď.?

Nie. Generalitat (miestna vláda) je proti nám. Nechcú, aby sme štrajkovali a bez akýchkožvek dôkazov povedali, že všetky štrajky sú nelegálne. Nariadili, že musíme by na vedžajšej ceste a keď sme chceli napadnú toto rozhodnutie, odvolanie zamietli.

Zdá sa, že nemáme právo na štrajk a že môžu nariadi, že štrajk je nelegálny bez toho, aby to vedeli podloži dôkazmi. Toto správanie Generalitat nás provokuje, aby sme celú vec dali na Ústavný súd, ktorý vari raz pripomenie týmto stranám ich pohŕdanie žuďmi. Keď to však dáme na Ústavný súd, potrvá to roky.

Nádeje si nerobíme ani ohžadom prepustení. Čakáme, že povedia, že sú neopodstatnené a budeme sa musie odvola na vyšší súd, od ktorého si už niečo sžubujeme. Teraz však vyhráme priamou akciou, štrajkovaním. Vidíme ako sa moc biznisu ukazuje zo všetkých kútov – naše štrajky sú označované za nelegálne a rozhodnutia autorít sú skutočne mimoriadne. Keď sú protesty, Mercadonu stráži aj Guardia Civil (niečo ako polícia) a sú tam ďalšie sily, ktoré bránia vstupu štrajkového výboru. Ak sa s nimi snažíte diskutova, najlepšie čo dostanete bude úder. Tí, ktorí štrajkujeme, vieme, že jediná vec, na ktorú sa môžeme spolieha je naša vlastná práca a solidarita odborov alebo iných organizácií a žudí.

Ako vidíte budúcnos tohto boja?

Človek to počas štrajku vždy vidí bledo. Rozprávali sme sa s ďalšími kamarátmi zo CNT, ktorí boli zapojení v dlho trvajúcich štrajkoch (napríklad štrajk žeriavnikov alebo v Tomares) a pravda je taká, že počas štrajku nikdy nevideli svetlo na konci tunela. Každému je jasné, že biznis nemieni ustúpi ani o kúsok, no čas a odpor nám dáva nádej, že raz vyhráme.

Chceš niečo doda?

Chcel by som vám poďakova za všetkých nás, ktorí sme v štrajku a „povola do zbrane“ všetkých, ktorí bojujú proti kapitalizmu. Musíte vedie, že táto korporácia, Mercadona vykorisuje žudí, rovnako ako Corte Ingles alebo akýkožvek iný podnik známy svojou protiodborárskou, protižudskou povesou.

Toto je front proti kapitalizmu – musíte prís na front a podpori štrajkujúcich pracujúcich. Ich štrajk je váš štrajk. Majte na vedomí, že na vašej strane nie je nič, jedine solidarita žudí. Všetko ostatné je proti nám: politici, miestne a štátne vlády, polícia, tradičné odbory a masmédiá. Musíme sa zjednoti v solidarite. Mnohí z nás máme rôzne presvedčenia, od žudí, ktorí neveria v nič, po kresanov a anarchistov či žavičiarov, ale zdiežame vieru, že musíme veci zmeni a nemôžeme sa pozera iným smerom – tento boj je každodenným bojom pracujúcej triedy. Je vzorovým príkladom toho, čo sa deje v týchto vežkých korporáciách – neskutočné vykorisovanie. Vždy je tu strach a  pracujúcim sa vo vežkých firmách podarilo zorganizova len málokedy. Práve preto vždy, keď sa odohráva štrajk proti týmto monštrám, musíme ho podpori a by príkladom pre všetkých pracujúcich.

Zdroje:
http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=19360
http://barcelona.cnt.es/?p=260
Priama akcia

Spracoval Michal Tulík

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in