Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Podpor protest FAU-MAP proti vedeniu nemocnice v Hanoveri

25. marec 2007

14. marca 2007 približne 20 členov rôznych odborov – ver.di (odbory verejných a súkromných služieb), DGB-Ortskartell Lehrte (miestna skupina nemeckej odborovej organizácie) a Freie ArbeiterInnen Union Hannover (FAU-MAP Nemecko) – protestovalo v Hanoveri proti konaniu vedenia Nemocnice Wahrendorff GmbH. Konflikt pretrváva a pomôcť môžeš aj ty.

Aktualizácia 10/4/07 - Miestna skupina FAU žiada o neustále zasielanie listov a e-mailov. Udržiavajú kontakt s výborom zamestnancov a v najbližších týždňov plánujú nadviazať priamy kontakt s pracovníkmi nemocnice prostredníctvom rozdávania letákov pred nemocnicou. Neskôr sa plánujú zúčastniť na stretnutí výboru a povzbudiť ich vyjadriť svoj protest otvorenejšie.

 

Nemocnica v Sehnde-Ilten (neďaleko Hanoveru) je jedna z najväčších súkromných psychiatrických nemocníc v Európe. 785 zamestnancov zabezpečuje starostlivosť pre 277 pacientov v pohotovostnej zóne a 680 mentálne chorých v ubytovacej zóne. Už niekoľko rokov sa manažment usiluje redukovať práva zamestnancov, útočí na odborárske aktivity a bojovných odborárskych zástupcov chce dostať preč z podniku. Od roku 1994 dochádza k snahám prepustiť oficiálnych predstaviteľov odborov.

Výbor zamestnancov a vedenie nemocnice

Výbor zamestnancov (nemýliť si so zamestnaneckými radami existujúcimi na Slovensku, výbory zamestnancov predstavujú akýsi parlament zamestnancov, do ktorého sú volení predstavitelia všetkých odborových organizácií fungujúcich na pracovisku), ktorý bol zvolený pred rokom, rieši v súčasnosti 10 súdnych sporov. Patrí sem aj spor okolo okamžitých výpovedí štyroch členov výboru. Okrem toho sa vedie spor týkajúci sa vylúčenia ďalších  troch členov výboru. (Vo výbore pôsobia dve frakcie, jedna je ruka v ruke s manažmentom, druhá je radikálnejšia, vystupuje proti vedeniu a snaží sa udržiavať kontakt a informovať pracovníkov o tom, čo sa deje. Pritom pri oboch ide najmä o ľudí z odborov ver.di, ktoré participujú na odborárskych voľbách.).

Skutočným cieľom vedenia je podľa informácií od FAU zrušenie výboru zamestnancov a akejkoľvek odborovej organizácie na pracovisku. Vedenie obvinilo niektorých zástupcov z výboru, že publikovali materiál o vnútropodnikových informáciách, ktoré sa nesmú vynášať von. Aj keď vedenie popiera, že by boli vyhodení z nemocnice kvôli tomuto, v skutočnosti je to práve preto a pre angažovanie sa vo výbore. K vylúčeniu z výboru (nie prepusteniu z práce) troch ďalších členov ver.di došlo tak, že časť výboru, ktorá je na strane manažmentu spísala petíciu a získala podpisy štvrtiny všetkých zamestnancov, ktorí súhlasili s vylúčením.

Na pracovisku je 200 členov a členiek odborov ver.di, vedenie nemocnice však neakceptuje akékoľvek ich aktivity. Viaceré pokusy o protest zo strany funkcionárov ver.di neviedli nikam. Aktivizovať ľudí sa pokúšali aj radoví odborári ver.di, ktorí sa chcú brániť, ale, žiaľ, bez väčšieho úspechu. Atmosféra na pracovisku je presiaknutá strachom. Nespokojnosť je veľká, ale veľa pracovníkov sa neodváži bojovať proti platovým a pracovným podmienkam, lebo sa boja represie. Veľa z nich deleguje vlastnú zodpovednosť na zástupcov vo výbore zamestnancov.

Prečo vyjadriť solidaritu?

Aj keď FAU nepodporujú systém výborov zamestnancov, ktorý dnes v Nemecku existuje, v tomto prípade považujú za potrebné vyjadriť solidaritu s pracujúcimi, ktorí sú prepúšťaní za svoje odborárske aktivity. Ide o situáciu, kedy vedenie nemocnice podkopáva akékoľvek pokusy o sebaorganizáciu, na stretnutia pracovníkov vysiela agentov a podarilo sa mu rozdeliť aj na dve frakcie aj výbor zamestnancov. Situácia ukazuje, že funkcionári ver.di strácajú vo výbore zamestnancov pôdu pod nohami a progresívna frakcia požiadala FAU o pomoc. Funkcionári reformistických odborov nepodporili žiadne sebaorganizačné aktivity a vlastných členov už roky nechávajú bez pomoci s problémami, ktorým čelia. FAU považuje podporu protestu za dobrú príležitosť ako ukázať anarchosyndikalistický význam solidarity, najmä teraz v období útokov zo strany vedenia.

Protest za účasti vyššie uvedených organizácií sa odohral 14. marca pred hotelom Luisenhof v Hanoveri, kde sa manažment stretol na 3. každoročnom valnom zhromaždení. Protestujúci odborári a anarchosyndikalisti žiadali, aby  manažment okamžite prestal s útokmi na zástupcov odborov a aby akceptoval dodržiavanie odborárskych práv zamestnancov.

Okrem toho by sa mal manažment vyjadriť k správe výboru zamestnancov o „aktuálnej ekonomickej situácii v Nemocnici Wahrendorff GmbH 2006“. Vedenie sa malo vyjadriť už pred ôsmymi mesiacmi. Doteraz pritom neodovzdalo ani účtovnú správu ešte za rok 2005.

Okrem niekoľkých zamestnancov nemocnice bol na valné zhromaždenie pozvaný aj líder FDP (Liberálna strana) v Niedersachsene a rovnako aj líder parlamentnej FDP Phillip Rössler. Obaja mali predniesť prejavy pre zhruba 75 hostí, vrátane vedúcich pohotovosti a ubytovacej zóny, či primárov, ktorí prijali pozvánku na stretnutie.

Výzva na pomoc

Teraz chceme zvýšiť tlak a preto žiadame, aby o zaslanie faxov alebo e-mailov s nasledujúcim vyhlásením (prípadne vlastnú verziou). Bude skvelé, ak pošlete kópiu aj samotným FAU na e-mail: ggb-hannover@fau.org.
Veľká vďaka!

Listy/e-maily/faxy pre manažment (vzor si môžeš stiahnuť tu vo formáte RTF, preklad textu je na druhej strane):
dr.wilkening@wahrendorff.de Fax: 00495132/902266
jeske@wahrendorff.de Fax: 00495132/902200

Kópie (ako Skryté správy, resp. BCC) pre výbor zamestnancov (Betriebsrat):
betriebsrat@wahrendorff.de Fax: 00495132/902275

Kópie pre FAU:
ggb-hannover@fau.org

Gewerkschaft Gesundheitsberufe (GGB) - [Syndikát zdravotníckych služieb]
c/o Freie ArbeiterInnen Union (FAU-IAA) -
[Slobodný zväz pracujúcich – Medzinárodná asociácia pracujúcich]
Anarcho-syndicalist union
Local Federation Hannover
Kornstrasse 28-30
30167 Hannover
Germany
E-mail: ggb-hannover@fau.org

Podľa informácií od kamarátov zo Syndikátu zdravotníckych služieb (FAU Hanover) z 21.-24. 3. 2007 preložili a spracovali Daniel Drevený a Michal Tulík

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in