Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Podpor protest FAU-MAP proti vedeniu nemocnice v Hanoveri

25. marec 2007

14. marca 2007 približne 20 členov rôznych odborov – ver.di (odbory verejných a súkromných služieb), DGB-Ortskartell Lehrte (miestna skupina nemeckej odborovej organizácie) a Freie ArbeiterInnen Union Hannover (FAU-MAP Nemecko) – protestovalo v Hanoveri proti konaniu vedenia Nemocnice Wahrendorff GmbH. Konflikt pretrváva a pomôcť môžeš aj ty.

Aktualizácia 10/4/07 - Miestna skupina FAU žiada o neustále zasielanie listov a e-mailov. Udržiavajú kontakt s výborom zamestnancov a v najbližších týždňov plánujú nadviazať priamy kontakt s pracovníkmi nemocnice prostredníctvom rozdávania letákov pred nemocnicou. Neskôr sa plánujú zúčastniť na stretnutí výboru a povzbudiť ich vyjadriť svoj protest otvorenejšie.

 

Nemocnica v Sehnde-Ilten (neďaleko Hanoveru) je jedna z najväčších súkromných psychiatrických nemocníc v Európe. 785 zamestnancov zabezpečuje starostlivosť pre 277 pacientov v pohotovostnej zóne a 680 mentálne chorých v ubytovacej zóne. Už niekoľko rokov sa manažment usiluje redukovať práva zamestnancov, útočí na odborárske aktivity a bojovných odborárskych zástupcov chce dostať preč z podniku. Od roku 1994 dochádza k snahám prepustiť oficiálnych predstaviteľov odborov.

Výbor zamestnancov a vedenie nemocnice

Výbor zamestnancov (nemýliť si so zamestnaneckými radami existujúcimi na Slovensku, výbory zamestnancov predstavujú akýsi parlament zamestnancov, do ktorého sú volení predstavitelia všetkých odborových organizácií fungujúcich na pracovisku), ktorý bol zvolený pred rokom, rieši v súčasnosti 10 súdnych sporov. Patrí sem aj spor okolo okamžitých výpovedí štyroch členov výboru. Okrem toho sa vedie spor týkajúci sa vylúčenia ďalších  troch členov výboru. (Vo výbore pôsobia dve frakcie, jedna je ruka v ruke s manažmentom, druhá je radikálnejšia, vystupuje proti vedeniu a snaží sa udržiavať kontakt a informovať pracovníkov o tom, čo sa deje. Pritom pri oboch ide najmä o ľudí z odborov ver.di, ktoré participujú na odborárskych voľbách.).

Skutočným cieľom vedenia je podľa informácií od FAU zrušenie výboru zamestnancov a akejkoľvek odborovej organizácie na pracovisku. Vedenie obvinilo niektorých zástupcov z výboru, že publikovali materiál o vnútropodnikových informáciách, ktoré sa nesmú vynášať von. Aj keď vedenie popiera, že by boli vyhodení z nemocnice kvôli tomuto, v skutočnosti je to práve preto a pre angažovanie sa vo výbore. K vylúčeniu z výboru (nie prepusteniu z práce) troch ďalších členov ver.di došlo tak, že časť výboru, ktorá je na strane manažmentu spísala petíciu a získala podpisy štvrtiny všetkých zamestnancov, ktorí súhlasili s vylúčením.

Na pracovisku je 200 členov a členiek odborov ver.di, vedenie nemocnice však neakceptuje akékoľvek ich aktivity. Viaceré pokusy o protest zo strany funkcionárov ver.di neviedli nikam. Aktivizovať ľudí sa pokúšali aj radoví odborári ver.di, ktorí sa chcú brániť, ale, žiaľ, bez väčšieho úspechu. Atmosféra na pracovisku je presiaknutá strachom. Nespokojnosť je veľká, ale veľa pracovníkov sa neodváži bojovať proti platovým a pracovným podmienkam, lebo sa boja represie. Veľa z nich deleguje vlastnú zodpovednosť na zástupcov vo výbore zamestnancov.

Prečo vyjadriť solidaritu?

Aj keď FAU nepodporujú systém výborov zamestnancov, ktorý dnes v Nemecku existuje, v tomto prípade považujú za potrebné vyjadriť solidaritu s pracujúcimi, ktorí sú prepúšťaní za svoje odborárske aktivity. Ide o situáciu, kedy vedenie nemocnice podkopáva akékoľvek pokusy o sebaorganizáciu, na stretnutia pracovníkov vysiela agentov a podarilo sa mu rozdeliť aj na dve frakcie aj výbor zamestnancov. Situácia ukazuje, že funkcionári ver.di strácajú vo výbore zamestnancov pôdu pod nohami a progresívna frakcia požiadala FAU o pomoc. Funkcionári reformistických odborov nepodporili žiadne sebaorganizačné aktivity a vlastných členov už roky nechávajú bez pomoci s problémami, ktorým čelia. FAU považuje podporu protestu za dobrú príležitosť ako ukázať anarchosyndikalistický význam solidarity, najmä teraz v období útokov zo strany vedenia.

Protest za účasti vyššie uvedených organizácií sa odohral 14. marca pred hotelom Luisenhof v Hanoveri, kde sa manažment stretol na 3. každoročnom valnom zhromaždení. Protestujúci odborári a anarchosyndikalisti žiadali, aby  manažment okamžite prestal s útokmi na zástupcov odborov a aby akceptoval dodržiavanie odborárskych práv zamestnancov.

Okrem toho by sa mal manažment vyjadriť k správe výboru zamestnancov o „aktuálnej ekonomickej situácii v Nemocnici Wahrendorff GmbH 2006“. Vedenie sa malo vyjadriť už pred ôsmymi mesiacmi. Doteraz pritom neodovzdalo ani účtovnú správu ešte za rok 2005.

Okrem niekoľkých zamestnancov nemocnice bol na valné zhromaždenie pozvaný aj líder FDP (Liberálna strana) v Niedersachsene a rovnako aj líder parlamentnej FDP Phillip Rössler. Obaja mali predniesť prejavy pre zhruba 75 hostí, vrátane vedúcich pohotovosti a ubytovacej zóny, či primárov, ktorí prijali pozvánku na stretnutie.

Výzva na pomoc

Teraz chceme zvýšiť tlak a preto žiadame, aby o zaslanie faxov alebo e-mailov s nasledujúcim vyhlásením (prípadne vlastnú verziou). Bude skvelé, ak pošlete kópiu aj samotným FAU na e-mail: ggb-hannover@fau.org.
Veľká vďaka!

Listy/e-maily/faxy pre manažment (vzor si môžeš stiahnuť tu vo formáte RTF, preklad textu je na druhej strane):
dr.wilkening@wahrendorff.de Fax: 00495132/902266
jeske@wahrendorff.de Fax: 00495132/902200

Kópie (ako Skryté správy, resp. BCC) pre výbor zamestnancov (Betriebsrat):
betriebsrat@wahrendorff.de Fax: 00495132/902275

Kópie pre FAU:
ggb-hannover@fau.org

Gewerkschaft Gesundheitsberufe (GGB) - [Syndikát zdravotníckych služieb]
c/o Freie ArbeiterInnen Union (FAU-IAA) -
[Slobodný zväz pracujúcich – Medzinárodná asociácia pracujúcich]
Anarcho-syndicalist union
Local Federation Hannover
Kornstrasse 28-30
30167 Hannover
Germany
E-mail: ggb-hannover@fau.org

Podľa informácií od kamarátov zo Syndikátu zdravotníckych služieb (FAU Hanover) z 21.-24. 3. 2007 preložili a spracovali Daniel Drevený a Michal Tulík

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Rozhovor so zväzom Priama akcia v nemeckom vysielaní RTVS
26.02.2018 Ak ovládaš aspoň základy nemčiny, môžeš si vypočuť rozhovor pre Radio Slowakei International (vysielanie RTVS v nemeckom jazyku) z konca januára na tomto odkaze: RTVS.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in