Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Rozhovor s prepusteným odborárom z korporácie Lionbridge v Poľsku

16. apríl 2008

Začiatkom apríla sme sa skontaktovali s Jakubom G., ktorého prepustili z varšavskej pobočky Lionbridge za to, že sa podieľal na založení odborového zväzu vo firme. Spýtali sme sa ho, ako sa vyvíja jeho spor, aké akcie sa plánujú a čo môžeme urobiť na jeho podporu my.

Čo presne je predmetom činnosti spoločnosti Lionbridge?

Lionbridge prekladá sofvér a dokumenty pre iné spoločnosti, napríklad pre Microsoft alebo Adobe. Ak vidíte Windows alebo Photoshop preložený do lokálneho jazyka, urobili to pre Microsoft alebo Adobe spoločnosti ako Lionbridge. Vo Varšave je približne 300 zamestnancov, väčšinou projektových manažérov, testovačov, inžinierov a DTP špecialistov. Preklady sú outsourcované, teda zadávané jednotlivcom mimo firmy. Prekladateľská spoločnosť v skutočnosti zamestnáva len pár prekladateľov a spolieha sa na zamestnancov s krátkodobou pracovnou zmluvou, ktorí nemajú istotu, či v daný mesiac budú mať robotu. Prekladatelia sú považovaní za tých najmenej dôležitých a platení sú tiež ako poslední (často s niekoľkomesačným oneskorením). To je klasický príklad parazitizmu korporácií: celá multimiliónová organizácia funguje na využívaní zle platených jednotlivcov s nestabilným zamestnaním, bez ktorých by organizácia nebola schopná preložiť jediné slovko.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť odborový zväz v Lionbridge?

Medzi zamestnancami sa už dlhšie hovorilo o myšlienke založiť odbory. Tento nápad sa vynoril vždy, keď sa šéfovia správali neférovo, napríklad keď niekoho vyhodili bez udania dôvodu, odmietli zaplatiť prémie, atď. Niekoľko rokov sa ľudia iba sťažovali, no v určitom bode už bolo nutné niečo urobiť. Ten impulz prišiel vtedy, keď Lionbridge odkúpil spoločnosť predtým známu ako Bowne Global Solutions a nastúpil nový regionálny manažér. To  citeľne zhoršilo atmosféru na pracovisku a pracovné podmienky. Pomaly ale isto sa začali rušiť rôzne zamestnanecké výhody. Myslím, že práve toto spôsobilo, že zamestnanci mali väčší záujem  založiť odbory.

Mohol by si napísať niečo o celkovej situácii v Poľsku, aby sme lepšie pochopili  kontext problému?

Súčasná Poľská vláda je ultraliberálna a vážne hrozí zrušením všetkých sociálnych istôt v zákonníku práce. Cieľom je nárast „konkurencieschopnosti” poľskej ekonomiky a zabezpečenie „prosperity” pre každého. Zatiaľ však vidíme akurát to, že pracujúca populácia sa dostáva do problémov, keďže ceny nehnuteľností vzrástli natoľko, že si ich ľudia nemôžu dovoliť, ani keby súhlasili s tým, že sa zadĺžia prakticky na celý život. Spotrebiteľský boom tlačia len úvery a nie zvyšovanie miezd, čo znamená, že keď táto umelá ekonomická bublina raz praskne, ľudia skončia v sračkách. Korporácie ako je Lionbridge nechcú, aby ľudia zarábali viac – uprednostia presunutie spoločnosti do iných krajín hneď, ako nájdu ľudí, ktorí budú ochotní pracovať za menej a skorupované vlády, ktoré budú ochotné poskytnúť im daňové prázdniny a úľavy. Tento spôsob myslenia vedie ku globálnej ekonomickej kríze.

Aká bola prvá reakcia spoločnosti a čo urobili neskôr?

Najprv predstierali, že sa nič nedeje. Potom sa nás snažili presvedčiť, že „robíme niečo zlé a že spoločnosť stratí dôveru americkej centrály”. Nakoniec sa snažili argumentovať tým, že vytvorenie odborov je „zlé pre zamestnancov”, pretože šéfovia Lionbridge v USA sa rozhodnú presunúť prácu do pobočiek mimo Poľska, kde nepôsobia odbory. Očividne sa snažili zbaviť sa odborov.

Aký bol oficiálny dôvod tvojho prepustenia (a aký bol podľa teba skutočný dôvod)?

Oficiálny dôvod bol ten, že údajne som „porušil dohodu o dôverných informáciách zverejnením tajných informácií na anarchistickej webstránke”. Neuviedli, na akej webstránke a ani neposkytli žiaden dôkaz, ktorý by podporoval ich obvinenia. Čo napísali, bolo skutočne divné: tvrdili, že som spôsobil pád akcií Lionbridge na burze NASDAQ, lebo „finančné inštitúcie pozorne sledujú antiglobalistické webstránky”.  Neviem, aký idiot vymyslel takéto obvinenie. Skutočným dôvodom bolo, samozrejme, vystrašiť zamestnancov a názorne im ukázať, že organizátor odborov nebude vo firme tolerovaný.

Aká bola reakcia kolegov na tvoje prepustenie?

Kolegovia boli šokovaní a neverili, že sa to skutočne mohlo stať. Väčšina z nich doteraz nezažila nič také a stále mala ilúzie o tom, ako fungujú korporácie. Cítili sa touto situáciou ohrození a obávali sa o svoju prácu. Manažéri sa ich snažili zastrašiť a spacifikovať, napríklad malými zvýhodneniami či úľavami. Kolegovia spísali protestný list a rozoslali ho po celej spoločnosti. Napísali, že na moje prepustenie nebol žiaden dôvod a že ma budú podporovať na súde. Aj takýto jednoduchý list vyvolal silnú kritiku vedenia za „nelojálnosť” k firme. V súčasnosti sa zbierajú financie a myslím, že čoskoro bude zorganizovaná nejaká akcia. Viac sa zatiaľ nedá povedať.

Aké podporné akcie prebehli v Poľsku?

Doteraz ich nebolo veľa. Informácie o prípade boli uverejnené na niekoľkých webstránkach a v novinách, ale dôležitá chvíľa ešte nenastala. Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Šéfovia by nemali vidieť, že ich politika cukru a biča funguje.

Aký je záujem o odbory v sektore?

Zamestnanci v tomto sektore vôbec nie sú organizovaní v odboroch. Pre mnohých ľudí je to ich prvé zamestnanie a nepristupujú k nemu ako k trvalej práci. Živnostníci majú ešte väčšie problémy spojiť sa, keďže sa navzájom ani nemusia stretávať.

Nie je lepšie flexibilne zmeniť zamestnávateľa a takto si získať lepšiu pozíciu? Napríklad tím líder zo žilinskej pobočky Lionbridge povedal, že ak sa ti nepáčili podmienky v spoločnosti, mal si si nájsť prácu niekde inde a nezakladať odbory. Čo na to hovoríš?

Zmena zamestnávateľa nezmení v skutočnosti nič podstatné. Zamestnávatelia majú stratégiu, ktorá počíta s vysokou fluktuáciou zamestnancov. Vedia, že vždy budú nejakí ľudia hľadať prácu, aj keď súčasní zamestanci odídu. Je pre nich lepšie ponúkať slabo platené prvé pozície novým ľuďom, než platiť poriadnu mzdu tým, ktorí chcú v spoločnosti pracovať dlhšie. Odchod je perfektné riešenie pre šéfov, nie pre zamestnancov. Ako môžeš veci zlepšiť, ak utečieš preč? Nakoniec aj tak skončíš s podmienkami, ktoré sú rovnako na hovno ako hocikde inde.

Tím líder je v spoločnosti ten, ktorý je na strane šéfa alebo zamestnancov?

To záleží od okolností. Samozrejme, triedne záujmy tím lídra/tím líderky ho/ju vedú k nadŕžaniu zamestnávateľom, no na druhej strane sú tím lídri vyberaní spomedzi zamestnancov na nižších pozíciách a tak sa stáva, že stále prejavujú solidaritu s ostatnými v tíme. Takže môžete nájsť oba typy správania sa. Stanovy nášho odborového zväzu hovoria, že členmi nemôžu byť ľudia, ktorí majú právomoc najímať a prepúšťať pracovníkov a stanovovať výšku mzdy. Nechceme v odboroch šéfov. V moderných korporáciách je však často také rozdelenie práce, že aj na zamestnancom na nižších pozíciách sú delegované niektoré manažérske úlohy. Môže ísť napríklad o určité formy hodnotenia práce iných ľudí. Je to akási šedá zóna, preto sme sa rozhodli, že vo zväze nebudú len tí, ktorí majú plnú kompetenciu najímať a prepúšťať.

Aká je tvoja momentálna finančná situácia? Spomínal si, že nemáš žiadne úspory.

Chcel by som sa poďakovať každému, kto ma podporil. Zatiaľ som si našiel inú robotu a nejako viacmenej prežívam. Kvôli pokrytiu nákladov na súdny spor mám však nejaké dlhy. A áno, keďže väčšinu svojich výplat som vždy dával na podporu rôznych anarchistických projektov, veľa som toho za tie roky nenašetril.

Čo očakávaš od súdneho sporu?

Podľa právnika je prakticky nemožné, aby zamestnávateľ dokázal obvinenia, ktoré proti mne vzniesol (zverejnenie firemného tajomstva a spôsobenie strát spoločnosti). Takže súd pravdepodobne rozhodne, že moje prepustenie bolo nelegálne a buď ma znova zamestnajú, alebo mi vyplatia kompenzáciu. To všetko môže trvať rok alebo viac, záleží od rozličných okolností. Samozrejme, že neskôr na mňa zamestnávateľ môže skúšať rôzne triky, ako ma dostať preč z pracoviska.

Čo teraz robíš?

Našiel som si inú prácu ako PHP programátor. Pokúšam sa pokračovať v politických aktivitách, ako napríklad udržiavanie anarchistickej knižnice/infošopu vo Varšave, organizovanie antimilitaristických kampaní proti americkým základniam, atď...

Ako ťa čitateľ/ka tohto rozhovoru môže podporiť?

Čoskoro bude medzinárodný deň proti Lionbridge organizovaný s pomocou Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Lionbridge má vo svete mnoho pobočiek a očakávame, že na piketových akciách sa k nám pridá veľa ľudí. Môžete tiež napísať o prípade na vaše portály či blogy, napíšte spoločnosti o tom, že prepúšťanie členov odborov nebude tolerované a že pracujúci na celom svete sa postarajú o to, aby im to len tak neprešlo.

Či už súdny spor vyhráš alebo prehráš – čo potom?

No, dúfam, že čoskoro vyhrám, a že víťazstvo v tomto prípade ukáže pracujúcim, že stojí za to organizovať sa a postaviť sa za svoje práva. A že prehrať môžeš len ničnerobením. Dúfame, že to priláka viac ľudí do našich odborov, ktoré sú založené na priamej demokracii a  odvolateľných delegátoch. Sú to odbory bez predákov, kde si sú všetci členovia rovní a majú rovnaké právo rozhodovať. Mali by sme sa naozaj pokúsiť vytvoriť odbory v rastúcom sektore zamestnancov v úradoch a kanceláriách, aby sa mohli veci začať meniť k lepšiemu pre túto časť pracujúcej populácie.

Rozhovor s Jakubom G. pre www.priamaakcia.sk vznikol v prvej polovici apríla 2008. Do slovenčiny preložila Michaela Janigová

Chceme pripomenúť, že naďalej pokračuje solidárna finančná zbierka na Jakubovu podporu. Peniaze v slovenských korunách je možné posielať na číslo účtu:
9060456/5200 (OTP Banka)
Variabilný symbol alebo správa pre prijímateľa je „Lionbridge“.

Ďalšie informácie o prípade sú v článku Výzva k solidarite - Zástupca nehierarchických odborov bol prepustený z poľskej firmy Lionbridge Technologies s pobočkou aj v Žiline.
O solidárnej protestnej akcii v žilinskej pobočke sme písali v článku Priama akcia v žilinskom Lionbridge.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in