Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Hromada júnových noviniek v Červeno-čiernej distribúcii

24. jún 2008

Nie je zvykom, aby sa vydávalo veľa vecí v Československu, no zdá sa, že tento rok bude pomerne plodný, a to aj čo sa týka praktických materiálov. Začiatkom roka sme predstavili dve brožúry od NBZ venované anarchosyndikalizmu v praxi a tentokrát prichádza druhé a mierne doplnené vydanie brožúrky o priamych akciách pre pracujúcich. Pozornosť si však zaslúži veľká várka skvelých noviniek od Kolektívne proti kapitálu a nakladateľstva A jako anarchismus.

Nakladateľstva bod zlomu

V roku 2002 sme vydali šikovnú brožúru Úvod do foriem priamych akcií (vrecková príručka pre naštvaných pracujúcich), ktorá poskytla všeobecný prehľad rôznych typov priamych akcií a príklady ich použitia z histórie. Na rok 2008 sme pripravili vylepšenú a mierne doplnenú verziu.

* Priame akcie (vrecková príručka pre naštvaných pracujúcich)
A5, 20 strán, 2008, 15 sk
Aké sú základné formy odporu na pracoviskách a ako sa v histórii použili? Čomu sa vyhnúť a na čo je potrebné nezabúdať pri voľbe jednotlivých foriem? To všetko na 20 stranách znamená, že čitateľ/ka má poruke krátkeho sprievodcu, ktorý môže poslúžiť ako inšpirácia pri reálnych konfliktoch. Spomenuté sú tieto formy: Štrajk dobrou prácou, Spomalenie, Práca podľa pravidiel, Prerušovaný štrajk, Neformálny odpor, Okupácia a sit-in (zastavenie práce a zotrvanie na pracovisku), Duálna moc (ignorovanie šéfa), Maródka, „Normálny“ štrajk, Otvorené ústa (informovanie o praktikách firmy), Sabotáž, Poškodzovanie, Solidarita.

Materiály Kolektívne proti kapitálu

Dve brožúry venované udalostiam z roku 1968 vo Francúzsku sú povinnosťou pre všetkých anarchistov, ktorí sa zaujímajú o minulé boje pracujúcej triedy a hľadajú z nich poučenia do (svojich) budúcich bojov.

* Roger Gregoire a Fredy Perlman „Dělnicko-studentské akční výbory. Francie, květen 1968“
A5, 56 strán, 2008, 60 sk

58-stránková paper-back brožúra s možno suchárskym názvom, ale s obsahom, ktorý rozhodne rozhýbe mozgové závity. Nie je to len predstavenie diania v máji a júni 1968 od aktivistov jedného z akčných výborov, ktoré v tej dobe vznikli v okupovanej budove univerzity Censier v Paríži. Je to úprimný pokus o veľmi kritické zhodnotenie vlastných aktivít a aktivít celého hnutia. Očité svedectvo obsahuje všetko podstatné - vážne myšlienky, vášne, nadšenie, ostrú kritickú reflexiu. Okrem popisu pokusov o prepájanie študentských a robotníckych bojov a situácie na všeobecných zhromaždeniach na univerzite obsadenej študentmi, učiteľmi a robotníkmi, obsahuje text aj pasáže venované antikapitalitickej revolučnej filozofii „každodennosti“. Popis, kritika a jasná politicko-filozofická línia bezpochyby zaraďujú túto brožúru medzi tých niekoľko málo perál, ktoré u nás vyšli za posledných 20 rokov!

* Máj-jún 1968, Francúzsko: zmeškaná príležitosť na autonómiu pracujúcich
A4, 50 strán, 2008, 80 sk
Text z roku 2006 predstavuje chronologický popis aktivít pracujúcich a študentov a celkovej atmosféry vo Francúzsku. Má tri časti (Máj-jún 1968 a robotníci, Svedectvá a Záver) a obsahuje aj reflexiu samotných participantov, čo robili (napríklad zaujímavý priebeh iniciovania štrajku a boja s odborovými kádrami Komunistickej strany a odborov CGT), ako vyzerali tie 2 mesiace, o čo sa pokúšali, čo nevyšlo a ďalšie priame zážitky, myšlienky, hodnotenia. Nechýbajú ani preklady dobových textov, pohľad na úlohu Komunistickej strany, autonómne pokusy o organizáciu pracujúcich, kritika dobového konceptu samosprávy a krátke info o dianí po roku 1968 z hľadiska bojov na pracoviskách. Text je písaný česky a slovensky, trošku na ňom však vidieť uponáhľanosť pri príprave kvôli časovej tiesni, takže aj kvôli množstvu údajov vyžaduje sústredenejšie čítanie. Koho by to odradilo, prišiel by o veľa.

Materiály nakladateľstva A jako anarchismus

Najväčšiu dávku noviniek prináša len nedávno rozbehnuté nakladateľstvo A jako anarchismus. Ide o brožúrky, CD, ale aj dve divadelné hry.

* Dario Fo „Pohřeb zaměstnavatele & Náhodná smrt anarchisty“
A4, 46 strán, 2008, 65 sk

Prepis dvoch divadelných komédií Daria Fo, talianskeho autora a herca a držiteľa Nobelovej ceny, ktorý sa nikdy netajil svojou solidaritou s bojmi pracujúcich, ktorých sa aj sám zúčastňoval. Pohreb zamestnávateľa je o štrajku v jednom talianskom podniku na pozadí búrlivých 60. a 70. rokov. Náhodná smrť anarchistu je satiricko-kritickým spracovaním skutočnej udalosti - tragickej smrti talianskeho anarchistu Pinneliho, ktorý „vypadol“ z okna policajnej stanice. Publikácia obsahuje aj životopis Daria Fo a dlhší článok zhrňujúci priebeh celého Pinelliho prípadu. Texty Daria Fo sú u nás takmer neznáme, preto je tento preklad hodnotným zaplnením tejto poľutovaniahodnej medzery.

* Anarchisticka symbolika
A5, 20 strán, 2008, 20 sk
Anarchistické hnutie má a používa rovnako ako akékoľvek iné hnutie veľa symbolov. Tento text je však oveľa viac ako len predstavenie pôvodu troch najznámejších symbolov - čiernej a červeno-čiernej zástavy a áčka v krúžku. Je to zároveň celkom dobrodružná pozvánka do histórie triednych bojov 19. a 20. storočia s priamymi odkazmi na Parížsku komúnu, Prvú Internacionálu, Ukrajinu, Španielsko či Paríž 1968. Text je prekladom časti Anarchist FAQ (pôvodne do poľštiny a následne do češtiny) a nemal by chýbať v žiadnej anarchistickej knižnici;)

* Ray Luc Levasseur „Až budou všichni svobodní“
A5, 20 strán, 2008, 20 sk

Levasseur bol obyčajný americký robotník, ktorý neskôr vstúpil do armády, aby bojoval za svoju krajinu. Po roku strávenom na bojiskách vo Vietname a návrate domov, sa začal angažovať v pomoci vojakom, ako aj v množstve ďalších komunitných projektov. Tentokrát už z pozície odporcu kapitalizmu a štátu. Za aktivity zahŕňajúce napríklad aj bombové útoky bol odsúdený na 40 rokov do väzenia. Ako sa píše v úvode brožúry - nemusíme súhlasiť s metódami boja, cieľmi, či politickou orientáciou Raya. Prečítanie tohto textu, ktorý je vlastne jeho obhajobou počas súdneho procesu v roku 1989, môže byť obohacujúce najmä z hľadiska sledovania životného osudu človeka, ktorý na základe útlaku, ktorý zažil, volil tak ako volil a vysvetľuje, prečo tomu bolo práve takto.

* Max Nettlau „Odpovědnost a solidarita v třídním boji“
A5, 16 strán, 2008, 20 sk

Vo svojej práci z roku 1899 sa Nettlau venuje vzájomnej solidarite vnútri pracujúcej triedy a to vo vzťahu k pracujúcim ako spotrebiteľom a pracujúcim ako výrobcom a naopak. Zamýšľa sa aj nad vzťahom štrajkokazov a štrajkujúcich. Nettlau ďalej rozoberá ako pôsobia rôzne tlaky na robotníkov a na ich solidaritu, aký vplyv má verejná mienka, vlastná situácia a pod. Text má svoje roky, predstavuje však myšlienky, ktoré nestratili na aktuálnosti a vlastne ani nemohli, keďže sú prítomné pri bežným bojoch. Veľkou slabinou brožúry je však kostrbatý preklad, čo je možno aj dôvod, že myšlienka podaná Nettlauom vyznieva nie úplne jasne.

* Colin Ward „Anarchie a stát“
A5, 16 strán, 2008, 20 sk

Kratšia práca jedného zo súčasných anarchistických autorov, v ktorej sa hneď na začiatku pýta: „Ako by si sa cítil, keby si zistil, že spoločnosť, v ktorej by si chcel žiť, existuje?“ Podľa samotného autorovho vyjadrenia je hlavnou tézou tohto textu fakt, že anarchistická spoločnosť - spoločnosť samostatne sa organizujúca bez moci – existuje, len je ukrytá pod váhou štátu a jeho byrokracie, kapitalizmu, márnotratnosti a nespravodlivosti, nacionalizmu... Prvá časť úvahy sa venuje anarchistickej organizácii (spoločnosti). V druhej časti Ward pojednáva o vzťahu anarchizmu a štátu a porovnáva prístup autoritárskeho marxizmu, ktorý chce uchopiť štátnu moc. V závere poukazuje na princípy decentralizácie, priamej akcie a ich súčasné prejavy. Klasické témy anarchistickej myšlienky sú tu rozoberané s ľahkým pokusom o odborne ladený text, ktorý je, žiaľ, však skôr na škodu.

* Poesie svobody (svoboda a anarchie v básních a písních)
2008, 30 sk

Smutné, veselé i dojemné básne a texty piesní o slobode a anarchii od autorov a autoriek ako: Josef Boleslav Pecka, Eugéne Pottier, Erich Mühsam, Kenneth Rexroth, Karel Toman, Percy Bysshe Shelley, Voltairine de Cleyre, Ursula K. Le Guin, František Gellner, Georges Brassens, Paul Goodman, Piotr Madej, Fráňa Šrámek a S. K. Neumann. Na konci sú informácie o každom z nich, aby človek lepšie chápal kontext.


Hudobne nosiče (CD):

* Joe Hill - Dělnické písně
CD, 50 sk

Sedem prevzatých piesní z rokov 1912-1913 plus 4 bonusy od tohto známeho pesničkára a aktívneho odborára Industrial Workers of the World (IWW), ktorý bol kvôli svojej činnosti zavraždený.

* Argentinské anarchistické písně
CD, 50 sk

Materiál zaznamenaný na tomto CD je istým spôsobom možné považovať za historickú dokumentáciu časti histórie argentínskeho anarchistického hnutia, najmä tej kultúrnej. CD obsahuje 16 anarchistických piesní, nie je to však len hudobný dokument. Nájdete tu aj hovorené slovo (recitado) o bojoch pracujúcich, žiaľ v španielčine. Obal CD obsahuje krátku histórii argentínskeho anarchistického hnutia.

* Pietro Gori – Anarchistické písně
CD, 50 sk

Pietro Gori bol talianskym právnikom, publicistom, básnikom a predovšetkým anarchistickým aktivistom v Európe aj v oboch Amerikách. Anarchistické piesne považoval za výborný nástroj propagandy, preto ich sám skladal a po svojej smrti sa stal inšpiráciou pre mnoho iných hudobníkov. CD obsahuje jeho najznámejšie piesne v podaní napríklad Gigliola Negri, Margot, Michele L. Straniero či Gruppo Folk Internazionale.

* Stockholmský anarchofeministický sbor
CD, 50 sk

Štokholmský anarchofeministický zbor spieva vlastné aj prevzaté (nielen) anarchistické piesne. Skvelá vec, kde okrem songov v rodnom jazyku môžete vypočuť známu pesničku Bella ciao, Internacionálu alebo cover „Homophobia“ od Chumbawamba.


Postup pri objednávaní nájdeš v zozname tu. Ďalšie tituly sú v novinkách na rok 2008 tu a tu.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v komunitnom centre Kalab (28.9., BA)
22.08.2022 Na júlovom stretnutí v Kalabe sme spoznali nových ľudí a vznikol na ňom nápad organizovať piknik, kde vznikol priestor na diskusie a spoznávanie sa s ďalšími ľuďmi. To nás povzbudilo k zorganizovaniu ďalšieho stretnutia už v septembri, konkrétne v stredu 28.9. o 18:30 opäť v Kalabe na Zámockej 5. S vlastným bodom na stretnutie môžeš prísť aj ty. Zámerom je diskutovať o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov, s ktorými sa stretávame, a ako podporiť existujúce aktivity. Okrem tém, s ktorými prídu samotní ľudia, budeme určite hovoriť aj o aktivitách k októbrovému Medzinárodnému týždňu proti nevyplácaniu miezd. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a .

Grilovačka vo Viedni
14.08.2022 Nedeľa 7. augusta, Viedeň, slnečné popoludnie, záhrada rodinného domu a v tieni stromov zhruba 15 kamarátov a kamarátok zo zväzu WAS (Viedenský zväz pracujúcich) pri griloch a ohnisku.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in