Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Skúsenos s okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateža

16. apríl 2014
 
V nasledujúcom texte prinášame skúsenos člena Priamej akcie, s ktorým zamestnávatež ukončil pracovný pomer z dôvodu (vymysleného) závažného porušenia pracovnej disciplíny. Rozhodol sa kona, aby dosiahol svoje požiadavky. Tento prípad bol trocha odlišný od problému, ktorý mal s výpoveďou iný člen PA, lebo nebol vedený dostatočne kolektívne. Je písaný čiastočne formou denníka a autentickejšie približuje, čo prežíva človek pod psychickým nátlakom na pracovisku.
 
V septembri som nastúpil do svojho prvého zamestnania po vysokej škole, do súkromnej školy. Prvé mesiace boli plné vyčerpávajúcej práce aj doma vo vožnom čase, keď som si robil prípravy na vyučovanie na ďalší deň.
 
Prvá vypätejšia chvíža nastala v období polročných vysvedčení. Kvôli prieahom na strane ministerstva prišli vysvedčenia neskoro a ja som bol nútený zosta v práci nadčas (samozrejme neplatený). To sa mi nepáčilo a po zástupkyni som odkázal šéfke, že nehodlám zostáva v robote dlhšie a vysvedčenia dokončím zajtra (v deň ich odovzdávania). Bol som dos nahnevaný, lebo som sa celé mesiace denne po práci pripravoval na vyučovanie, a teraz ešte toto... Po diskusii so šéfkou som vysvedčenia nakoniec dokončil v daný deň, no mojím zámerom bolo skôr využi chvížu, keď ma naozaj potrebovali, a vyjadri nespokojnos a frustráciu.
 
Začiatok vážnejších problémov
 
24. jún
 
Som nasratý. Šéfka mi oznámila, že mi berie odmeny z ďalšej výplaty. Dôvody sú tri: nedodržanie termínu pre napísanie hodnotiacich správ žiakov (neakceptovala, že žiaci sa nedajú hodnoti pred napísaním koncoročnej písomky), nedodržanie projektov s mojou triedou (jeden zastavila sama, lebo sa jej nepáčil, druhý bez môjho vedomia presunuli na kolegyňu) a nedodanie známok na rodičovské združenie (lož, známky boli).

Celé mi to oznámila až po tom, ako som jej povedal, že nemienim zlepši známky žiakom, pri ktorých to žiadala. Nepáčilo sa jej ani, že som bol týždeň práceneschopný.

Povedal som jej teda, že do konca mesiaca si premyslím, či zostávam, alebo idem preč. Zjavne to čakala, lebo okamžite zareagovala, že „OK“. Myslím, že ma chcú vyhodi – na internetových portáloch  ponúkajúcich prácu sa už minulý týždeň objavilo vožné miesto učiteža na moju pozíciu.

O svojej situácii som informoval každého kolegu a aj kuchára a vrátničku. Reakcie boli rôzne. Nijaký náznak kolektívneho odporu som nezaregistroval ani nečakal. Jedna kolegyňa však spomenula, že presne takto vydrbali s týpkom, ktorého som nahradil. Bossing zažila aj ďalšia učitežka, ktorá potom sama odišla. Takže si myslím, že ide o začiatok budúceho tlaku voči mne.

Pri včerajšom rozhovore na moju otázku, kožko mi zoberie z prémií, majitežka ani nemala nachystanú odpoveď. Nevedela, aké vysoké mám prémie, ale chce ich celé. Na otázku, na ako dlho to platí, odpovedala: „Na tento mesiac, a potom uvidíme.“ Takže namiesto zvýšenia výplaty od septembra mi odjebali prémie.

Zatiaž premýšžam tak, že mám 3 možnosti:
- výpoveď,
- zosta, sklopi uši a poslúcha,
- zosta a skúsi niečo kolektívnejšie.

Uvidíme ako bude zajtra a ďalšie dni, keď sa vyspím. Možno to prejde, neviem, nebol som ešte v takejto situácii. Nemám chu tam ís!
 
25. jún
 
Dnes som diskutoval s kolegami.
Sú tu priemerne vyššie mzdy ako na štátnych školách, ale aj vežké rozdiely medzi platmi medzi nami samotnými napríklad aj na základe pohlavia. Celková nálada je mizerná, ale to už asi dva týždne, odkedy sa priblížil koniec roka a začal sa vežký tlak na známky (problémy s tým mali aj ďalší dvaja kolegovia). Hoci kolegovci viac-menej chápu, ako sa cítim, a berú to ako krivdu, do kolektívnej akcie by nešli.
Žiakom som povedal, že je na mňa vyvíjaný tlak a neviem, či na škole zostanem aj budúci rok, a že pre nich nie je dobré, keď im neustále menia učitežov. Od 5. ročníka sa na škole vystriedalo 5 až 6 učitežov môjho predmetu, čo je dos veža.

Moja nálada bola dnes pod bodom mrazu, nepozdravil som ani jedného z bossov, hoci sa na mňa usmievala tá, čo mi včera zobrala prémie. Riaditež na mňa počas rozhovoru týkajúceho sa jednej pracovnej veci, na ktorú mal iný názor, zvýšil hlas, tak som mu okamžite povedal, aby na mňa hlas nezvyšoval. Bol som, našastie, na toto pripravený, lebo jeden kolega mi povedal, že aj naňho predtým pre niečo zvýšil hlas. Ja si myslím, že čakajú a nevedia, ako sa rozhodnem. Do roboty chodím nasilu, nemám chu tam by a je mi najlepšie, keď idem preč.

Čo sa dialo ďalej?

26. jún

V škole bol Deň otvorených dverí. Deti prezentovali svoje projekty. Rozprával som sa s jednou maminou a naznačil, že o rok tu už možno nebudem. Zaujímala sa prečo, tak som jej povedal, že je za tým tlak na vylepšovanie známok. Opýtala sa, či sa má prihovori u riaditeža, lebo bola so mnou spokojná a aj viacerí rodičia. Súhlasil som. Bol to pre mňa ako učiteža pozitívny moment – podpora a akési ohodnotenie práce.

Pokiaž ide o prémie, komunikujem o tom s kolegami. Jeden tiež zažil bossing. Sklopil uši, lebo mal vysoké nájomné, a teraz má pokoj. No výplatu mu nezvýšili počas obdobia, v ktorom ostatným zvykli prida.

Chcem sa vyhnú bossingu, keďže ich je pä (dve šéfky, ekonómka, správca siete a riaditež) a prida sa môžu aj niektorí riolezi... Mám však dojem, že šéfka je neistá, pretože keď mi oznámila, že mi berie prémie, som si otvoril ústa hneď po príchode do kabinetu, hovoril som nahlas pred všetkými o súde atď. Určite nečakala, že celá škola bude hneď vedie, že mi vezmú prémie. A asi jej ani nenapadlo, že by som sa chcel bráni, veď doteraz im podobné veci vždy v pohode prešli.

Cez víkend mám v pláne napísa výpoveď a do utorka sa rozhodnem, či ju odovzdám, alebo nie.

29. jún
 
Dnes mi dali podpísa vysvedčenia, ale boli tam iné známky, ako som zaokrúhlil. Riaditežovi som povedal, že to nepodpíšem. Potom som volal kolegyni a kecal so zástupkyňou. Vysvitlo, že existuje nejaké pravidlo, že známky sa nesmú meni 24 hodín pred poradou, a ja som ich menil v deň porady (nevedel som o tom). Nakoniec som vysvedčenia pod tlakom podpísal.

Na porade som povedal, že zvažujem odchod pre tlak na zlepšovanie známok a zníženie prémií. V tej chvíli tam bola len zástupkyňa, riaditež aj majitežky boli preč. Neviem, či by som mal žalúdok poveda to v ich prítomnosti. Jeden kolega sa okamžite postavil a povedal, že som dobrý učitež, že on tiež nevie, či ostane, a že kto si myslí, že som dobrý učitež, nech zdvihne ruku. Dvaja-traja zdvihli, čo je strašne fajn.

Volal som týpkovi, ktorý učil predo mnou, aké mal problémy, čo si myslí o inšpekciách atď. Aj on zažil bossing a mobbing a stále sa bál o výplatu, no myslím, že mu nezobrali prachy. Ale ani nepridali. Prvý rok odmietal zlepšova známky, druhý rok rezignoval a známky dával podža želania majitežov. Povedal, že majitežka niekožkokrát sedela na obede s ministrom školstva a vežmi neverí tomu, že by inšpekcia z ministerstva riešila situáciu v môj prospech.

Cestou z roboty som dospel k záveru nerieši inšpekcie. Sú síce postrachom zamestnávatežov, no stojí za nimi štát. Školská inšpekcia kontroluje to, proti čomu sú často sami učitelia – osnovy, ich obsah a dodržiavanie. Možno by mohol niečo spravi Inšpektorát práce (možno tam nemajú konexie), no stále je to nástroj štátu. Neviem, či chcem niečo také podporova. Inak, som rád, že sú majitelia nervózni, lebo nevedia, ako sa rozhodnem.

Riaditež je v podstate figúrka. Ani som za ním so svojím problémom nešiel. Kolega sa vyjadril, že v živote nestretol takého bojazlivého riaditeža.

30. jún

Dal som výpoveď a podpísali ju. Podporu mi vyjadril ďalší rodič. Deckám som vysvetlil dôvody odchodu. Majitežka bola vytočená mojím telefonátom v kabinete s niekým z mojej rodiny, že či si myslím, že keď telefonujem v kabinete, tak sa to nedozvie (čím vlastne priamo priznala, že niekto donáša). Že som mal silácke reči (naschvál som hovoril nahlas o súde) a že aj oni môžu ma. Povedal som jej trikrát, že neviem o čom hovorí. Na obede som sa o všetkom rozprával s kolegyňami a vysvetlil im, že jediné, za čo nás nemôžu potresta, je rozprávanie sa o našich problémoch.
 
Mám teda dvojmesačnú výpovednú lehotu. Sta sa môže ešte všeličo.
Poobede majitežky navrhli spoločnú večeru so všetkými zamestnancami, tak som, samozrejme, nešiel. Bolo to po pracovnej dobe a musel by som sa po tom všetkom pretvarova.

Všetci majitelia a nimi zamestnaní rodinní príslušníci sú nespokojní, že ich nezdravím.

Niektorí kolegovci hovorili, že im budem chýba atď., takže som cítil trocha smútok. Možno to nebolo také vážne a mohol som sklopi uši a osta tam pracova. Svoje kroky však nežutujem.

2. júl

Veža sa rozprávam s kolegami. Dnes som napríklad debatoval s kuchárkou a pomocníčkou, pri čom nás sledovala nasratá majitežka...

Cítim sa vždy omnoho lepšie, keď komunikujem, a nemusí to vôbec by o mojich problémoch, lebo to je po čase už unavujúce.
 
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateža

14. júl

Dnes mi poštou prišlo Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateža z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Dokument znel nasledovne:
 
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateža z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podža paragrafu 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení.


Vážený pán XY,
 
Dňa 29. 6. 20xx ste doručili zamestnávatežovi výpoveď podža ktorej sa Váš pracovný pomer skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej lehoty. Z pracovnej zmluvy Vám ako zamestnancovi, až do skončenia pracovného pomeru, naďalej vyplývajú určité práva povinnosti ustanovené pracovnou zmluvou a príslušnými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení (ďalej len Zákonník práce). Tieto boli z Vašej strany porušené nasledovným konaním:
            V čase od 6.7. 20xx do 9.7. 20xx ste sa nedostavili do práce. Tieto 4 dni neospravedlnenej neprítomnosti v práci ste u zamestnávateža nijakým adekvátnym spôsobom neospravedlnili ani nedokladovali.
            Následne dňa 10.7. ste sa do práce dostavili oneskorene, o 9.00 hod. bez toho, aby ste tento oneskorený príchod u zamestnávateža odôvodnili. V ten istý deň ste neohlásene, bez udania času v knihe príchodov a odchodov, opustili pracovisko pred ukončením Vašej pracovnej doby, o 14.00 hod.
Týmto svojím konaním (neospravedlnená absencia počas 4 pracovných dní, neskorý príchod do zamestnania, odchod z pracoviska pred skončením pracovnej doby) ste hrubo porušili pracovnú disciplínu, čo je zo strany zamestnávateža dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.
            Na základe vyššie uvedených dôvodov, zamestnávatež s Vami okamžite končí pracovný pomer podža paragrafu 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
            Váš pracovný pomer sa skončí dňom doručenia tohto okamžitého skončenia pracovného pomeru.
 
......................
 
Samozrejme, bol to výmysel. Údajné absencie boli v čase prázdnin a počas tzv. Letnej školy, na ktorú sme mali stanovený presný rozvrh, kedy má by ktorý učitež v júli a auguste prítomný na pracovisku. Hneď som zavolal kolegyni, ktorá mala originál dokumentu s rozvrhom. Potvrdila, že v dané dni som v robote nemal by, a sžúbila, že na dokument dá dobrý pozor.

Rozmýšžal som tiež, že napíšem riaditežovi e-mail, v ktorom mu vysvetlím, čo sa deje, nech to nejako rieši. Nakoniec som ho neposlal, pretože riaditež musel o celej veci vedie, keďže výpoveď bola prerokovaná so zástupcom zamestnancov, ktorým bol na škole on.
 
Prvé kroky, ktoré som podnikol po vyhadzove
 
Okrem neustálej komunikácie s kamarátmi z PA som po doručení listu od zamestnávateža kontaktoval aj právničku. Spolu sme dali dokopy text listu, ktorý som poslal 15. júla poštou do roboty:

VEC:
Okamžité skončenie pracovného pomeru – stanovisko k neplatnosti právneho úkonu
Oznámenie o ďalšom zamestnávaní


Výzva na pridežovanie práce

Dňa 14. júla 20xx mi bolo doručené Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateža z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.
Nie som si vedomý nijakého závažného porušenia pracovnej disciplíny z mojej strany. Oznamujem Vám týmto, že trvám na tom, aby ste ma zamestnávali aj naďalej a žiadam Vás o pridežovanie práce.
Po ukončení riadneho školského roka bol vypracovaný presný rozvrh vyučovacích blokov tzv. programu „Letná škola“, ktorých sa ako pedagóg zúčastňujem v letných mesiacoch júl a august. Podža dohody so zamestnávatežom, ktorá platí aj pre ostatných pedagogických pracovníkov, v čase mimo môjho rozvrhu v Letnej škole si riadne čerpám dovolenku. V termíne od 6. 7. 20xx do 9. 7. 20xx, ktorý označujete ako moju neospravedlnenú neprítomnos v práci, som si riadne čerpal dovolenku, rovnako ako ostatní kolegovia, ktorí sa v danom termíne nezúčastnili tzv. Letnej školy. V piatok 10. 7. 20xx som mal podža platného rozvrhu pre Letnú školu by na pracovisku a vyučova, čo som aj splnil.
Môj pracovný pomer založený pracovnou zmluvou z dňa 1. 9. 20xx sa má skonči uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby. Výpoveď v zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce som podal a bola prevzatá konatežkou xx dňa 29. 6. 20xx, môj pracovný pomer teda končí dňa 31.08.20xx.

Je mi zrejmé, že aj s ohžadom na mnou iniciované skončenie pracovného pomeru a neoficiálne oznámenie z Vašej strany o skrátení mojich odmien za mesiac jún 20xx, že vzahy medzi nami sú napäté. Napriek tomu právny úkon z Vašej strany – okamžité skončenie pracovného pomeru, je neadekvátny, nie je v súlade s ust. § 68 ods.1 písm.b) Zákonníka práce a preto nemôže požíva právnu ochranu. Vami uvádzané obvinenia zo závažného porušenia pracovnej disciplíny sú vykonštruované a nezakladajú sa na pravde. Preto trvám na ďalšom zamestnávaní a pridežovaní práce, nakožko mám za to, že pre neplatnos skončenia môjho pracovného pomeru z Vašej strany môj pracovný pomer naďalej trvá a ja mám záujem až do uplynutia výpovednej lehoty riadne si plni svoje pracovné povinnosti.
Napriek môjmu vyššie uvedenému postupu chápem Vaše stanovisko, že pre narušené vzahy nemáte záujem ďalej so mnou spolupracova (čo sa však nerieši neplatným skončením pracovného pomeru, ale korektným návrhom dohody). Vzhžadom na tieto okolnosti si Vám preto týmto dovožujem navrhnú uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podža ustanovenia § 60 Zákonníka práce. Navrhujem, aby bol v písomnej dohode uvedený dátum 31.07.20xx ako deň skončenia pracovného pomeru. Zároveň požadujem 1-mesačné odstupné, ktoré mi bude vyplatené 15. deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom skončil pracovný pomer.
Očakávam Vaše stanovisko, a to do siedmich dní od doručenia tohto návrhu dohody.
Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. Verím, že zvážite reálny skutkový a právny stav. Napriek tomu, že môj pracovný pomer má riadne skonči už ku dňu 31.08.20xx, som pripravený obráti sa na príslušný súd, aby tento určil, že skončenie môjho pracovného pomeru z Vašej strany, ktoré ste mi dňa 14.07.20xx oznámili, nie je platným právnym úkonom. Uvedené je principiálne dôležité pre očistenie môjho mena a pre moju ďalšiu pedagogickú kariéru, ktorú sa týmto spôsobom snažíte zmari alebo skomplikova.
Ešte raz uvádzam, že si nie som vedomý nijakých pochybení a porušení pracovnej disciplíny, ktoré by mohli odôvodňova použitie najprísnejšieho postihu z Vašej strany - okamžité skončenie pracovného pomeru. Verím, že zvážite mnou navrhnuté riešenie tejto nepríjemnej situácie a rozlúčime sa na úrovni prijatežnej pre obe strany.
S pozdravom


16. júl
 
Je pravdepodobné, že dnes došiel môj list do školy, lebo riaditež začal obvoláva učitežov, aby spätne podpísali dovolenkové papiere (tí, ktorí podpísané nemajú).
Ide o to, že ak by dodatočne ostatní podpísali, tak by som s „neplatnou“ (resp. neschválenou) dovolenkou zostal len ja. Či by to potvrdilo hrubé porušenie pracovnej disciplíny, je otázne, ale dajme tomu. Každopádne, mne to teraz podpísa nedovolia, aj keby som tam došiel.

Osobné stretnutie vo firme - 1. deň
 
Celý čas som tajne dúfal, že sa všetko vysvetlí, uhladí, na zlé sa zabudne, nejako zrušia tú moju výpoveď a ja tam budem nakoniec znova pracova. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som nechcel rieši zapojenie Priamej akcie. Až na osobnom stretnutí vo firme po tom, čo mi dali okamžité skončenie pracovného pomeru, keď mi šéfka jasne dala najavo, že nechcú, aby som u nich viac pracoval, som si uvedomil, že som si robil falošné nádeje.

Okamžitú výpoveď nevedela poriadne obháji, vďaka čomu som ju argumentačne premohol, takže to skúšala aj s tým, že nemám podpísané papiere od dovolenky. Oznámil som jej že viem, že aj iní zamestnanci ich nepodpísali a že ich dáva riaditež ostatným podpisova spätne, na čo mi tvrdila, že to je len domnienka. Každopádne nechcela, aby som ich podpísal, hovorila, že to je „neštandardné“.

Jednoducho sa dalo rozozna, kedy šéfka nemá argumenty, a vtedy som pritvrdil. A keď sa chcela háda, menil som tému rozhovoru alebo som sa vracal k tomu, na čom sme sa doteraz dohodli.
 
Nakoniec sme sa dohodli, že sa dohodneme neskôr. Zajtra pokračujeme vo „vyjednávaní“. Šéfka sa tvárila ochotne a súd sme nespomínali. Na papieri nemám ešte nič, no načrtli sa tri možnosti, ako vyrieši súčasnú situáciu:
- bude plati moja pôvodná výpoveď k 30.6. s 2-mesačnou výpovednou lehotou (teda ešte mesiac a niečo),
- budem akceptova jej návrh dohody (napr. k zajtrajšiemu dňu - vyplatia mi dovolenku a odpracované dni v júli),
- ona bude akceptova môj návrh s odstupným, ktorý sa jej ale nepozdáva, lebo ma nechce vyplati v auguste, keď nebudem pracova.
 
Vývoj situácie bol stále otvorený, preto sme sa na dnešnom stretnutí PA dohodli, že uvidíme, čo sa mi zajtra podarí vyrieši, a ak nič, v stredu zapojíme do sporu Priamu akciu.
 
Počas stretnutia so šéfkou som sa však dopustil závažnej chyby, ktorou som, ako sa ukázalo neskôr, stratil výhodu do ďalšieho dňa:
* nepodpísal som dovolenkové papiere, čiže som stále nemal ospravedlnenú neúčas v práci,
* nepodpísali sme zrušenie okamžitej výpovede, takže stále platila.Osobné stretnutie vo firme - 2. deň
 
Po prvom dni „vyjednávania“ som bol trochu kžudnejší – veril som, že dospejeme k dohode, ktorá bude prijatežná pre obe strany. Že sa firma snaží vyjs mi v ústrety. No bol to len klam – hneď v prvých momentoch nasledujúceho dňa šéfka tvrdo zaútočila.

Od začiatku bola nepríjemná, čo ma, musím poveda, zaskočilo. Splietala, že som zase včera odišiel skôr, že mi musia zasa napísa skorší odchod a zobra dovolenku, ale že keď sa dohodneme, tak na to zabudnú a preplatia mi celú dovolenku. Teda od začiatku bola v prevahe. Potom sme sa dostali k dovolenkám: zopakovala, že nikto nepodpisoval spätne. Ja som jej povedal, že viem svoje a podža testu atramentu sa dá zisti, kedy bol použitý, keby sme išli do dôsledkov. Ona argumentovala, že by som si musel plati právnika a dáva energiu do súdu. Reagoval som, že to je moja vec a čo sa týka povesti, škola by dos utrpela, na čo stíchla. Takisto bola ticho, keď som zamával tým paragrafom, čo mi poslali: „Viete, že toto, čo ste mi poslali, je tak žahko napadnutežné?“

Keď som ju informoval, že chcem spätne podpísa dovolenkové lístky bola spočiatku proti, potom sa vykrúcala, že by to bol vysoko neštandardný precedens. Povedal som jej – OK, nie je to však protizákonné, a ak mi ich dá podpísa, nebudem do toho viac vŕta. A že jednoducho bez toho nepodpíšem dohodu, lebo nemám istotu, že to nepoužijú proti mne. Nakoniec súhlasila, vypísala, podpísal som, mám kópiu a hotovo.
 
V tejto fáze som už bol v podstate zlomený, prestal som trva na svojom. Keďže na mňa začali vyvíja tlak pre včerajší skorší odchod, žiadal som aspoň preplatenie dovolenky a chcel som, aby sa celý problém už skončil. Nenapadlo mi v tej stresujúcej chvíli žiada odstupné, na ktoré som mal nárok. Možno by stačila len prestávka, počas ktorej by som zatelefonoval niekomu z PA – veď to sa môže sta, že individuálne sily pri vyjednávaní nestačia...
 
Výsledok
 
* dohoda k dnešnému dňu
* donútil som ich súčasne podpísa dovolenkové lístky

Peniaze, ktoré som si chcel vybojova, som nedostal aj napriek tomu, že som bol vo výhode v dôsledku neplatného Okamžitého skončenia pracovného pomeru.
 
Výsledná dohoda znela:

Dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená podža ust. Paragrafu 60 Zákonníka práce
 
Zamestnanec a zamestnávatež sa dohodli, že touto dohodou rozväzujú pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa 15.7.20xx. Pracovný pomer končí dňom 21.7..20xx. Táto dohoda nadobúda platnos a účinnos dňom jej podpisu. Zamestnanec a zamestnávatež vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.


Čo sa osvedčilo a čo nie
 
Ako užitočné sa v danej situácii ukázalo:
 
- určenie si ciežov, ktoré chcem dosiahnu
- príprava dokumentov a podkladov na stretnutie
- robenie si poznámok na papier počas stretnutia, neustupovanie, prvotná odolnos voči tlaku
- naštudovanie si zákonov a názor právnika
 
Podcenil som však niekožko iných skutočností:
 
- nezdokumentoval som ústne dohody
- nemal som vežmi vôžu zapoji PA a málo intenzívne som komunikoval s ostatnými členmi
- v kritickej fáze riešenia problému v práci som sa mal vo väčšej miere zamera na dodržiavanie všetkých pravidiel (napríklad dochádzka), aby som zbytočne niečím nenahral šéfom
- akceptoval som podmienky bez prediskutovania so svojou organizáciou
 
Hodnotenie s odstupom času
 
Keď sa na to pozerám teraz, najväčší problém, ktorý ma v tejto fáze paralyzoval, bol strach. Bol to strach, že keby som šiel do kolektívne vedeného sporu, môžeme prehra, čo môže ma omnoho horšie následky, ako keď prehrám sám. Hoci som bol členom PA, neveril som dostatočne v silu kolektívu – čo by sme zmohli proti silnému, arogantnému, na všetko pripravenému zamestnávatežovi?
 
Navyše som bol pod vežkým tlakom priamo na pracovisku – kamery sledovali každý môj pohyb. Od kolegov sa mi nedostávalo takmer žiadnej priamej podpory, všetci len čakali, ako sa to skončí. Na druhej strane – neviem, čo iné mali robi, keďže som odchádzal z práce a oni v nej zostali.
 
Niekde v hlave som mal konšpiračnú predstavu o tom, ako sa zamestnávatelia medzi sebou dohovárajú a zdiežajú jednu vežkú čiernu listinu všetkých „zlých“ zamestnancov vrátane mňa. Určite nejaká čas zamestnávatežov môže takto spolupracova, aj keď je to „ilegálne“, no zamestnávatežov a pracovísk sú stovky, a ak aj nie v meste, kde žijem, tak v inom...
 
Neviem, prečo som bol taký vystrašený, veď som nič „zlé“ nespravil. Neurobil som žiadnu chybu, kvôli ktorej by som mal dosta vyhadzov. Práve naopak – zamestnávatež bol ten, kto klamal, manipuloval, zastrašoval a šikanoval.
 
Osobné ponaučenie
 
Spätne som premýšžal, či celá moja a snaha a stresy stáli za to. Myslím, že keby som nebol v PA, akceptoval by som výpoveď, ktorá mi prišla poštou, a ďalej by som nič neriešil. Je pravda, že som nedosiahol to, čo som chcel, a nepostupoval som tak, ako by som si dnes želal. Na druhej strane, nedá sa poveda, že som neurobil nič. Keďže som sa ako člen PA už vtedy zapájal do iných sporov, vedel som, že sa dá bráni, a aj som sa o to pokúsil.
 
Spor sa nie vždy končí víazstvom a som si vedomý, že tento text môže vyznieva depresívne. Urobil som však aspoň niečo – rozhodol som sa svoj problém v práci rieši. Ak už nič iné, odniesol som si z neho vežmi dôležitú praktickú skúsenos, o ktorú som sa rozhodol podeli. Dnes viem, že keby nastala podobná situácia, budem bojova účinnejšie.
 
Daniel Drevený

Súvisiace články:
Výpoveď zo strany zamestnávateža - ako som si s Priamou akciou vymohol lepšie podmienky
Prípad nevyplatenej mzdy zamestnankyne, ktorá pracovala bez zmluvy
Práca v mimovládnej organizácii – na čo si dáva pozor
Víazstvo Mosteckej solidárnej siete (MSS) v spore o nevyplatené provízie s firmou Zepter
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd – príklad zdravotných sestier v Humennom
Webstránka Problémy v práci
Kampaň Ideš na brigádu?
Diskusia / smetnĂ˝ kĂ´ĹĄ

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in