Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Podpor Mosteckú solidárnu sie v boji proti prípadu úradnej šikany dieaa

12. jún 2014

Priama akcia vyjadruje solidaritu Mosteckej solidárnej sieti (MSS) v novom spore, ktorý vedie proti mosteckému Odboru sociálnej starostlivosti. Jeho pracovníčka šikanovala sedemročné diea a vystavila ho traumatizujúcej situácii. Chceli by sme požiada o zaslanie protestného e-mailu kompetentným prostredníctvom vopred pripraveného e- formulára na webstránke PA (text sa dá žubovožne upravi). Podrobnejšie informácie o spore nájdeš v prevzatom texte od (MSS).

O co vlastně jde
 
V dubnu 2014 šli synové Žanety G. do školy a odehrál se mezi nimi drobný konflikt. Toho si všimla Romana Vojtová, úřednice mosteckého magistrátu, pracující v oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Romana Vojtová zadržela oba chlapce, kteří se pošuchovali na ulici blízko vozovky. Dle jejích slov vyhodnotila situaci tak, že sedmiletý Jakub ohrožoval na životě jedenáctiletého bratra Tomáše. Zasáhla tím způsobem, že po Tomášovi chtěla telefonní číslo na matku, poté ho poslala do školy a mladšího z bratrů odvedla na své úřední pracoviště. Zde mu několikrát opakovala, že půjde do dětského domova, pokud se bude takto chovat. Po tom co se událo, trvalo několik dnů, než matka Jakuba uklidnila. Často brečel. Obával se, že ho vezmou od mámy a dají do ústavní péče. Bral hrozby Vojtové vážně a nebyl schopný zhodnotit, že nejsou naplnitelné.
 
Nic nenasvědčuje tomu, že při cestě do školy došlo k jednání ohrožujícímu zdraví dětí. I kdyby k takové situaci došlo, nebylo by zvolené jednání Romany Vojtové adekvátní reakcí. Odvést dítě pryč při cestě do školy, opakovaně ho strašit tím, že bude odebráno od rodičů a předáno do ústavní péče, znamená vystavovat ho traumatu, což může negativně poznamenat jeho pozdější vývoj. Je neakceptovatelné komukoliv takto ubližovat a odůvodňovat to tvrzením, že jde o obranu jeho zájmů a zajištění bezpečí.
 
Žaneta podala na jednání Vojtové písemnou stížnost. Odpověď vedoucí odboru byla, že jednání Vojtové nebylo problematické. Žaneta se rozhodla nevzdávat se a oslovila MSS.
 
Dosavadní kroky
 
Společně se Žanetou jsme nejprve definovali hlavní cíle:
 
a) Přiznání pochybení Romany Vojtové a projevení upřímné lítosti. Tento krok je nezbytná součást prevence, tzn. snižování rizika, že se stejné problémy budou opakovat při jednání Romany Vojtové s Žanetinými syny, případně s dalšími dětmi.
 
b) Proškolení a poučení o správných postupech při sociálně-právní ochraně dětí. Zejména pak proškolení v oblasti empatického a citlivého přístupu při řešení nastalých problémů týkajících se dětí a jejich rodičů. Požadujeme také doklad o tom, že k takovému proškolení dojde či došlo.
 
c) Osobní omluva matce i poškozeným dětem. Pokud se Romana Vojtová jako původkyně traumatizujících situací přijde Jakubovi omluvit a přiznat pochybení, výrazně se tím mohou snížit rizika negativních následků při psychickém vývoji dítěte. Omluvou je potřeba zejména snížit strach dítěte z hrozby odebrání od rodičů a umístění do ústavní péče. Nic nenasvědčuje tomu, že by taková hrozba byla oprávněná a za současných okolností uskutečnitelná.

Následně jsme se Žanetou 4. 6. 2014 kolektivně odevzdali dopis s popisem problému a definovanými body řešení na magistrátu, a to jak Romaně Vojtové, tak vedoucí odboru Naděždě Krupczové. Na vyřešení situace byl stanoven termín sedmi dnů, což nebylo splněno.
 
Zapoj se – pošli e-mail
 
Mostecká solidární sí se rozhodla zahájit kampaň za dosáhnutí uvedených cílů. Prvním krokem je odesílání protestních e-mailů. Další kroky budou následovat, dokud nebude situace vyřešena.

E-mail můžeš snadno poslat i ty. Na následujícím odkazu se nachází vzor textu i s předem vyplněnými e-mail adresami. Stačí kliknout (nebo text předtím upravit podle vlastního uvážení). Protestní dopis bude odesílán vedoucí příslušného odboru Naděždě Krupczové, referentce-kurátorce pro mládež Romaně Vojtové, tajemnici magistrátu Jaroslavě Boudové a do schránky Odboru sociálních věcí.
 
Kampaň počítá se zapojením skupin a jednotlivců u nás i v zahraničí. Pokud pošle e-mail větší počet lidí, bude to pro úřednice nezanedbatelný signál, že za cíli MSS stojí mnoho lidí z České republiky i celého světa.
 
Brzy budeme informovat také o dalších možnostech jak se zapojit.
 
Protestní e-mail adresovaný úřednicím Odboru sociálních věcí Magistrátu města Most
 
Tímto se připojuji k mezinárodnímu protestu proti jednání referentky Romany Vojtové, která v Mostě neadekvátně zasáhla do práv nezletilého Jakuba G. a ohrozila jeho psychický vývoj vystavením stresovým faktorům a traumatizujícím situacím.
 
Romana Vojtová jako referentka sociálně-právní ochrany dětí by měla dobře vědět, jak jednat s dětmi empaticky a citlivě. Svévolné odvedení Jakuba z ulice na úřad i nedůvodné vyhrožování, že bude odebrán od matky a předán do ústavní péče, jsou kroky velmi necitlivé a bezohledné. Považuji to za neobhajitelné.
 
Dokud nebude zjednána náprava, budu o tomto případě informovat nejen v zemi, ve které žiji, ale i jinde ve světě. Budu také podporovat veškeré formy protestů proti zmíněným praktikám ve vašem úřadě.
 
Tímto vyjadřuji solidaritu s paní Žanetou G. i jejími syny a zdůrazňuji ochotu postavit se za jejich práva.
 
Jméno, město, země (případně organizace) a datum.
 
 
Pôvodné publikované na webstránke Mosteckej solidárnej siete
 

Súvisiace články:
Víazstvo Mosteckej solidárnej siete (MSS) v spore o nevyplatené provízie s firmou Zepter
Video mapujúce víazstvo MSS v spore s firmou ZepterDiskusia / smetnĂ˝ kĂ´ĹĄ

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in