Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (III.)

7. apríl 2020

Tretie pokračovanie týždenného súhrnu textov z nášho FB. Tretí súhrn obsahuje: protesty zdravotníckeho personálu v Papua-Novej Guinei, Keni a Juhoafrickej republike, boj pracujúcich v neformálnej ekonomike v Indii, štrajky predavačiek a predavačov v Belgicku a situácia na Slovensku, štrajk v textilke v Kambodži, kampaň #100Percent za plnú mzdu pre pracujúcich v gastre v Británii, boje v Požsku, príklady ako sa organizova bez odborov z USA.

Pracujúci v neformálnej ekonomike v Indii
Publikované: 30.3.

COVID-19 MEM_India

V sobotu sme dostali stanovisko našej sesterskej organizácie Muktivadi Ekta Morcha (MEM – Priatelia MAP) z Indie, ktoré spísala spoločne s pracujúcimi v doručovatežskom sektore, smetiarmi, žuďmi zamestnanými v neformálnej ekonomike a nezamestnanými. Podobne ako v iných krajinách, aj v Indii zasiahla koronakríza ekonomicky najviac pracujúcich v neformálnej ekonomike, pretože majú najmenej sociálnych istôt.

Niektoré firmy nútia pracujúcich pokračova v práci bez potrebných ochranných pomôcok (napríklad Swiggy alebo na Slovensku známa indická firma Zomato), iné úplne odrezali pracujúcich od príjmov a neposkytli im náhradu mzdy.

MEM už dlhšie pomáha s organizovaním pracujúcich v doručovatežských službách a podporuje ich aj naďalej. Toto je ich stanovisko k situácii:

Stanovisko a požiadavky ohžadom dôsledkov pandémie Covid-19

Koronavírus a dôsledky mimoriadneho stavu vyhláseného bez náležitého a primeraného plánovania sú pre pracujúcu triedu fatálne. Len v Dillí musí zosta doma bez mzdy stotisíc pracujúcich. Navyše po zastavení prostriedkov verejnej hromadnej dopravy (vlakov aj medzištátnych autobusov) sa pracujúci vracajú pešo aj stovky kilometrov spä domov na vidiek! Táto kríza je rovnako vážna v štáte Madhjapradéš.

Zdravotnícky personál bojuje v tejto kríze v prvej línii. V dôsledku žahostajnosti vlády nemajú primerané ochranné pomôcky. Neustálemu ohrozeniu čelia aj pracujúci v doručovatežských službách spojených so základnými službami pre žudí.

Muktivadi Ekta Morcha (MEM) spoločne s týmito pracujúcimi žiada centrálnu vládu aj vládu v Madhjapradéši o špeciálnu ochranu a starostlivos pre týchto odvážnych pracujúcich, ktorí sa ocitli v neistej pozícii.

Naše požiadavky:

1. Vláda a firmy by mali zabezpeči pracujúcim v neformálnej ekonomike (bez ohžadu na to, či majú štatút zamestnancov alebo nie) mesačnú kompenzáciu vo výške 7000 rupií (cca 85 eur).

2. Kvalitné ochranné pomôcky (masky, rukavice, atď.) by mal dosta každý v doručovatežských službách, personál upratovacích služieb a pracujúci vo všetkých základných službách.

3. Počas tejto epidémie a aj po nej by mali pracujúci v upratovacích a doručovatežských službách nadobudnú štatút zamestnancov a dosta vyššie mzdy a sadzby, aby nemuseli pracova 12 hodín denne a dokázali vyži.

4. Minimálny mesačný príspevok by mali dos aj žudia, ktorí pracujú nepravidelne alebo sú nezamestnaní.

5. Bezplatné prídely, pohonné hmoty, lieky a starostlivos by mali by poskytnuté okamžite rodinám všetkých pracujúcich a od nich závislým osobám.

Zdroj:
Muktivadi Ekta Morcha (MEM)Protesty zdravotníckeho personálu v Papua-Novej Guinei, Keni a Juhoafrickej republike
Publikované: 31.3.

COVID-19 Kena

PAPUA-NOVÁ GUINEA

Po proteste 600 sestričiek v hlavnom meste Papua-Novej Guiney Port Moresby minulý štvrtok sa tento týždeň plánuje celoštátny štrajk, do ktorého by sa malo zapoji až 4000 sestričiek (čo je zhruba 20 percent z celkového počtu). Žiadajú ochranné pomôcky a náležité financovanie v prípade vypuknutia epidémie v krajine.

Prvý výskyt COVID-19 sa tu potvrdil 20. marca a od 24. marca je vyhlásená mimoriadna situácia. Okrem zákazu vychádzania či obmedzení v doprave je obmedzená aj sloboda prejavu. Viacerí lekári pre britský Guardian potvrdili, že majú zákaz rozpráva sa s médiami.

KEŇA

V hlavnom meste Kene Nairobi a najmenej dvoch ďalších mestách spustili sestričky minulý týždeň protest proti ošetrovaniu pacientov s podozrením na COVID-19. Dôvodom je nedostatok ochranných pomôcok, ale aj školení týkajúcich sa koronavírusu. Odbory obviňujú vládu a upozorňujú, že väčšina zo zhruba 100 000 žudí pracujúcich v zdravotníctve nedostala pokyny, ako sa chráni.

Sestričky v mestách Kakamege a Kilifi dokonca utiekli pred pacientmi s prejavmi koronavírusu. Sestričky z nemocnice Mbagathi County Hospital v Nairobi protestovali formou spomalenia práce. Boja sa, že nakazia seba a svoje rodiny. Pre Reuters opísal svoju skúsenos aj jeden záchranár, ktorý neošetril podozrivého pacienta, pretože nedostal nijaké školenie. „V tíme sme sa báli, a tak sme skrátka nevyrazili.“

V Keni bolo k minulému piatku 28 prípadov ochorenia a jedno úmrtie. Hoci sa vírus v Afrike šíri zatiaž pomalšie ako v Ázii či Európe, WHO varuje, že šanca dosta infekciu pod kontrolu sa každým dňom zmenšuje.

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

V prvej línii sú nielen sestričky a lekári, ale aj ostatní zdravotníci. Aj im chýbajú ochranné pomôcky a informácie a školenia o novom koronavíruse. Napríklad 23. marca tím ôsmich záchranárov v nemocnici Greys Hospital v juhoafrickom meste Pietermaritzburg museli odmietnu ošetri pacienta s potvrdeným COVID-19. Nadriadenému oznámili, že nevedia, ako majú v tejto situácii postupova, a nemajú absolútne žiadne ochranné prostriedky, no ten ich ignoroval. Aj napriek hrozbe straty zamestnania (momentálne sú v disciplinárnom konaní) sa rozhodli, že k pacientovi nepôjdu, aby neohrozili seba a svoje rodiny. „Bojíme sa, no vedeniu je to jedno,“ povedal jeden z nich. Tento prípad pritom nie je v krajine ojedinelý a záchranári sú bežne posielaní k podozrivým pacientom bez ochrany.

Tri spomenuté príklady sú celkom pozoruhodné. Sestričky v Papua-Novej Guinei plánujú štrajkova v čase mimoriadnej situácie, sestričky v Keni použili ako formu protestu spomalenie práce a záchranári v Pietermaritzburg odmietli prácu z dôvodu porušenia BOZP. ažko im to možno ma za zlé. A vôbec by sme sa nečudovali, keby práve v tejto situácii prišli aj s ďalšími požiadavkami. Napríklad lekári a sestričky zo Zimbabwe či smetiari z amerického Pittsburghu, o ktorých sme písali pred niekožkými dňami, žiadajú aj rizikové príplatky či viac personálu. Spôsob, akým sa dajú v tejto situácii žiada zlepšenia, môže by rôznorodý. Nie vždy a všade sa dá štrajkova, existujú však aj iné možnosti. Spomíname ich aj v našej publikácii „Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady“.

Pre zdravotnícky personál a ďalšie profesie v prvej línii bezpochyby nastáva situácia, kedy sa ocitnú v pozícii, v ktorej sa môžu pokúsi vybojova si zlepšenia rôzneho druhu.

Zdroje:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kenya-frontline/some-kenyan-nurses-refuse-coronavirus-patients-in-protest-over-shortages-union-idUSKBN21E1FM
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/papua-new-guinea-is-not-prepared-4000-nurses-to-strike-over-covid-19-readiness
https://zsp.net.pl/zsp-no-time-fear-its-time-action 


Požsko: Aktivity zväzu ZSP – pomoc s ochrannými prostriedkami v zdravotníctve, organizovanie sa na pošte a boj proti neistým zmluvám
Publikované: 1.4.

COVID-19 ZSP_masky

Po správach od našich sesterských organizácií z Medzinárodnej asociácie pracujúcich vo Francúzsku, Bangladéši, Austrálii a Indii prinášame tentoraz informácie od Zväzu syndikalistov Požska (ZSP).

V Požsku dochádza k zastrašovaniu pracujúcich v prípade, že chcú zosta doma a neprís do práce, hoci im to umožňuje Zákonník práce. Firmy sa vyhrážajú najmä tým, že inak prídu o biznis a budú musie prepúša.

Zväz ZSP je aktívny hlavne na Požskej pošte, ktorú vláda považuje za jednu z kžúčových služieb, takže musí fungova aj počas pandémie. ZSP vystúpil proti krokom vedenia, ktoré žudí zavádzalo tvrdeniami, že ak chce niekto zosta doma, tak to bude neplatené vožno, alebo si musí zobra dovolenku. Je však ažké urči, kožko žudí odmietlo nastúpi do práce a určitú úlohu zohráva aj fakt, že čas personálu považuje prácu v tejto situácii za svoju spoločenskú povinnos.

Ďalšou z aktivít zväzu je donáška jedla tým, ktorí sa ocitli v izolácii alebo šijú rúška pre iných.

Varšavská lokálna skupina zväzu pripravuje mobilizáciu pracujúcich s neistými zmluvami a dúfa v skorú verejnú akciu (ak to opatrenia dovolia). Jej ciežom bude konfrontova vládu, ktorá podža zväzu neurobila dos v boji proti neistým zmluvám. V Požsku totiž milióny žudí nemajú klasické pracovné zmluvy, takže ich Zákonník práce vôbec nechráni.

ZSP vyzval varšavskú radnicu, aby prerušila povinnos plati nájomné obyvatežom, ktorí sú zasiahnutí súčasou krízou. Radnica najskôr nahnevala žudí tým, že sžúbila pomoc majitežom nehnutežností, no nijako nepomohla nájomníkom. Vláda síce nejakú pomoc sžúbila, no na veža žudí sa nevzahuje. źudia, čo už prišli o prácu v dôsledku neistých pracovných zmlúv, môžu by zasiahnutí ešte dlhé mesiace.

Najnovšou aktivitou ZSP bolo darovanie špeciálnych masiek kamarátom a kamarátkam v krakovskej nemocnici pracujúcim v COVID-19 tíme.

Zdroje:
https://zsp.net.pl/zsp-no-time-fear-its-time-action
https://www.facebook.com/iwa.ait/photos/a.10151409229631883/10156691918541883/


Štrajk v textilke v Phnom Pénhu kvôli meškajúcim mzdám
Publikované: 2.4.

COVID-19 Kambodza

Necelá tisícka pracovníčok textilky v hlavnom meste Kambodže vstúpila v stredu 25. marca do štrajku, aby dosiahla vyplatenie dlžných miezd za posledné dva týždne. Firma Canteran Apparel (Cambodia) Co. Ltd. tvrdí, že kvôli pandémii jej neplatia dodávatelia, a majitež odmietol podpísa písomný prísžub, že mzdy naozaj vyplatí. Podža pracovníčok sa iba vyhovára a problémy s vyplácaním miezd trvajú už štyri mesiace.
Odbory poukazujú na fakt, že ide o porušenie zákona, a žiadajú ministerstvo práce o okamžité riešenie. Pracovníčky budú ma totiž problém s každodenným prežitím – ohrozené sú platby za nájom, základné verejné služby ako je voda či plyn, školské poplatky či úvery.

Ako uviedol prezident odborov: „Nemôžeme dovoli zamestnávatežom vyhovára sa, že mzdy zaplatia neskôr, pretože pracovníčky majú dlhy a nemôžu sa vyhovori, že svoje náklady zaplatia neskôr.“

V Kambodži bolo do minulého štvrtka 96 potvrdených prípadov COVID-19.

Zdroj:
https://vodenglish.news/garment-workers-strike-over-unpaid-wages-amid-virus-pandemic


Pracujúci v gastre v Británii neakceptujú 80% mzdy a spustili kampaň #100Percent
Publikované: 3.4.

COVID-19 100percent

Hoci podža opatrení britskej vlády dostanú pracujúci 80% bežnej mzdy, odbory BFAWU pôsobiace vo firme Wetherspoons už minulý týždeň uspeli s požiadavkou o vyplatenie 100%. Pracujúci pritom dostanú peniaze už teraz od zamestnávateža, takže nemusia čaka na koniec mesiaca, kedy bude vláda vypláca podporu firmám. Tento úspech prispel k mobilizácii ďalších pracovníkov a pracovníčok, ktorí spustili kampaň #100Percent. V súčasnosti sa týka firiem Burger King, KFC, McDonald’s, Taco Bell a Wetherspoons.

Pracujúci natočili video o svojej situácii a o tom, ako pri 80% príjmu musia zvažova či zaplatia nájom, účty alebo jedlo atď. Jedna z pracovníčok londýnskeho McDonald’s uviedla: „Náš zamestnávatež má morálnu zodpovednos zabezpeči naše prežitie. Vďaka nám je tam, kde je, a je čas, aby začal plati #100Percent.“ (Viac vyjadrení nájdeš v tomto videu)

Gastro je charakteristické nízkymi mzdami a je vežký problém našetri si tožko, aby človek dokázal dlhšie preži a nezadlžil sa. Neplatí to len pre Britániu, ale aj pre Slovensko, o čom sme sa presvedčili aj počas našich sporov (tri z nich týkajúce sa gastra sme nedávno zhodnotili v texte „Poučenia zo sporov, ktoré sme viedli v reštauračných službách“).

Situácia v Británii je však možno ešte horšia, pretože väčšina pracujúcich v gastre má zmluvy typu zero-hours contract alebo minimum-hour contract. V prvom prípade neexistuje garancia počtu pracovných hodín (v podstate človek čaká, či a kedy ho zamestnávatež zavolá). V druhom prípade je garantovaný len malý počet hodín. O to pôsobivejšia je mobilizácia v kampani #100Percent.

Zdroje:
https://www.union-news.co.uk/fast-food-and-hospitality-workers-launch-campaign-for-100percent-pay
https://www.union-news.co.uk/win-wetherspoons-performs-u-turn-and-agrees-to-pay-staff
https://t.co/YU9GQR4huW?amp=1


Ako sa organizova aj bez odborov
Publikované: 4.4.

COVID-19 Bez odborov

Viaceré skupiny vrátane nášho zväzu začínajú vo zvýšenej miere používa online nástroje na diskusie o organizovaní sa počas koronakrízy. Koncom marca uskutočnil blog Labornotes.org v USA webinár za účasti takmer 200 žudí.

Poučenia zhrnuli nasledovne: Pracujúci, ktoré nie sú v odboroch, majú obrovskú moc, keď konajú kolektívne. Je dobré porozpráva sa s kolegami a kolegyňami o problémoch na pracovisku, spoji sa s žuďmi online alebo telefonicky, dohodnú sa na požiadavkách a zamera sa na toho, kto ich vie splni. A potom prichádza na rad stupňovanie nátlaku: online petícia, skupinové konfrontovanie šéfa a protestné opustenie pracoviska, ale aj zapojenie komunity. Takisto je dôležité zdieža informácie o boji na sociálnych sieach a v médiách.

Treba ma celý čas jasno v tom, o čo ide – zdravie a bezpečnos všetkých. A kžúčom je spoločný postup.

Počas skupinového online telefonátu sa viacerí pracujúci podelili o svoje skúsenosti. Napríklad pracujúci baliarne na biofarme vo Western Massachusetts minulý týždeň protestne opustili pracovisko. Žiadali rukavice, masky a dodržiavanie spoločenského odstupu. Zaujímavé bolo, že o nebezpečenstve koronavírusu a právach, ktoré majú (aj v prípade, že sú v krajine bez dokumentov) ich oboznámil manažér baliarne, ktorý im zároveň poradil, ako na šéfa. źudia sa spojili, išli za šéfom a oznámili mu svoje požiadavky. Momentálne pracujú na petícii smerovanej do komunity.

Predavačka z potravín Publix rozprávala o tom, ako sa rozhodla požiada o masky. Mala obavu z odplaty, no prekonala sa a o situácii porozprávala aj v celoštátnom rádiu. Momentálne sa organizuje s kolegami a kolegyňami a plánujú konfrontova šéfa ohžadom rizikového príplatku a ochranných pomôcok.

Počas telefonátu zazneli aj skúsenosti odborovo organizovaných predavačov a predavačiek. Napríklad vo firme Kroger dosiahli zvýšenie hodinovej mzdy o dva doláre, mimoriadnu platenú dovolenku, vylepšenie pravidiel ohžadom čistenia a hygieny a skrátenie otváracích hodín.

O svoju skúsenos sa podelili aj pracujúci v leteckej doprave, ktorí vďaka petícii dosiahli ochranné prostriedky, platené vožno a pravidlo, že žudia na pracovisku musia by od seba vo vzdialenosti najmenej dva metre.

Ak vieš o podobných prípadoch na Slovensku alebo o problémoch, s ktorými sa stretávaš v práci a ktoré by bolo treba rieši, budeme radi, ak nám napíšeš.

Zdroj:
https://labornotes.org/blogs/2020/04/organizing-without-union-during-coronavirus


Štrajky predavačiek a predavačov
Publikované: 5.4.

COVID-19 Predavacky a predavaci

V stredu 1. apríla došlo v Belgicku k štrajku v niektorých supermarketoch Delhaize a v piatok 3. apríla zostalo zatvorených šes prevádzok Carrefouru. Podža odborov CSC si predavačky a predavači v Carrefoure zaslúžia väčší rešpekt, keďže sú počas pandémie v prvej línii. Mali by tiež dosta vyššie mzdy a väčšiu ochranu. „Supermarkety majú teraz obrovské zisky. Myslím, že nie je také ažké da čas týchto peňazí mužom a ženám v obchodoch, ktorí podstupujú vežké riziko,“ dodala predstavitežka odborov. Nevylúčila možnos, že dôjde k ďalším štrajkom.

K štrajkom v maloobchode za lepšiu ochranu pracujúcich vyzývajú aj odbory v susednom Francúzsku.

Na Slovensku sú tržby takisto rekordné. Niektoré reazce oznámili vyplácanie mimoriadnych odmien a hovoria o sumách vo výške zhruba milión eur. Tieto mediálne výstupy však pôsobia dos tragikomicky. Pozrime sa na stanovisko Lidla na jeho FB: „Naši kolegovia v predajniach a logistických centrách robia v týchto dňoch všetko, čo je v ich silách, aby vám umožnili nakúpi všetko, čo je v dnešnej tažkej situácii potrebné. Iba vďaka nim stále dokážeme zásobova Slovensko potravinami. Sú to naši HRDINOVIA! Rozhodli sme sa ich preto mimoriadne odmeni v celkovej výške takmer 1 000 000 €. Odmenu dostanú spolu s marcovou mzdou. ĎAKUJEME im za ich každodenné nasadenie v týchto náročných chvížach!“

Podža e-mailu vedenia publikovaného jedným prispievatežom v diskusii na FB Lidla má ís o odmenu vo výške neuveritežných 150 eur za odpracovanie aspoň 170,5 hodín v marci. Nepredpokladáme, že v iných reazcoch bude situácia zásadné iná. Pritom o hrdinstve a nasadení hovorí vo svojich vyhláseniach aj Tesco a Kaufland. Až má človek pocit, že do pozície odmeňujúcich hrdinov sa stavia samotné vedenie...

Takto ďakuje Kaufland pracujúcim na svojom FB: „ĎAKUJEME im, že sú tu pre nás.“ Iste, bez ich práce by nemali zisky.

Pri takýchto oslavných rečiach by sme čakali, že firmy budú zvyšova nie variabilné položky, ale základné mzdy, ktoré by mali pre pracujúcich oveža väčší zmysel. Ale ktovie, možno presne to majú reazce teraz v pláne. A ak nie, bolo by namieste vies diskusie o tejto téme práve týmto smerom.

Zdroje:
https://www.politico.eu/article/workers-strike-at-belgian-supermarkets-amid-coronavirus-crisis
fb.com/photo.php?fbid=2722745931184840&set=p.2722745931184840&type=3
fb.com/KauflandSlovenskaRepublika/photos/a.542362969131493/3189414984426265/?type=1&theater

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in