Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Organizovanie sa v zdravotníctve počas pandémie

17. apríl 2020

Nasledujúci text pochádza od člena zväzu Solidarity Federation (SolFed), ktorý pracuje v nemocnici v anglickom Brightone. Doplnili sme k nemu informácie, ktoré máme o aktuálnej situácii v niektorých slovenských nemocniciach. Zamýšľame sa tiež nad možnosťami protestov v situácii, keď je v zdravotníctve zakázané štrajkovať.

COVID-19 SF2Pracujúci v zdravotníctve dnes stoja pred veľkou výzvou. Prepracovanosť, riziková a zle platená práca bola pre nás typická ešte pred príchodom Covid-19. Veľa z nás čelí veľkým otrasom v pracovnom aj osobnom živote. V dôsledku uzavretia krajiny sa nemôžeme stretávať s priateľmi, rodinami a kolegami či kolegyňami a požiadavky na NHS (systém verejného zdravotníctva v Británii), domovy sociálnej starostlivosti a ďalšie pracoviská sa zásadne zvýšili a zmenili. S ešte väčšou naliehavosťou sa teda pýtame, čo robiť?

Pred čím stojíme?

Niektoré problémy sú nové, iné sú tu s nami už dlho a súčasná kríza ich iba zhoršila. Začnime najbežnejším a najznámejším problémom.

OOP (osobné ochranné prostriedky)

Ak ste o dôležitosti OOP ešte pred niekoľkými mesiacmi nevedeli, teraz už viete. Zúfalo potrebujeme OOP. Vzhľadom na to, že koronavírus je respiračný vírus, riskujete, že ho dostanete, ak ste v blízkom kontakte s hocikým (preto sa prijali opatrenia o spoločenskom odstupe). Toto riziko sa dramaticky zvyšuje v prípade, že pracujete s pacientmi s prejavmi ochorenia, a ešte viac, keď sa pri vašej práci generuje aerosól (otváranie dýchacích ciest, ventilácia atď.). Zoznamy potrebných OOP (podľa WHO a ministerstva zdravotníctva) sa dajú nájsť na internete podľa toho, kde a čo robíte. Najvyššiu mieru ochrany OOP poskytujú: rukavice, plášte (zakrývajúce ruky alebo nohy), FFP3 masky a kryty tváre.

Žiadna z týchto vecí by nemala byť na opätovné použitie. Sám viem, že ľudia ako ja, čo pracujú v najrizikovejšom prostredí, nedostávajú to správne vybavenie alebo sa od nich požaduje, aby ho používali opätovne, aby sa šetrilo s OOP. Je to veľmi nebezpečné a vystavuje riziku všetkých – daného človeka, jeho alebo jej rodinu a všetkých ostatných pacientov, s ktorými prichádza do kontaktu.

ČO SA DÁ ROBIŤ?

Prvý krok je zistiť, aké OOP potrebujete pre bezpečný výkon práce. Nepýtajte sa manažérov, aké to sú, a neverte tomu, čo hovoria. Online si dohľadajte, aké sú odborné stanoviská alebo čo zistili kolegovia a kolegyne. Je pravdepodobné, že názory a skúsenosti sa budú líšiť, keďže rady sa menia takmer každý deň, preto je dôležité zistiť, čo naozaj potrebujete.

Ak sa vyskytne problém (a že sa vyskytne), preberte ho so všetkými. Začnite s najbližšími kolegami a kolegyňami. Pobavte sa o tom, že je dôležité tlačiť na vedenie, aby poskytlo zásoby tých správnych OOP a ubezpečte sa, že sa obnovujú. Zdôraznite, že ak nebudete chránení ako pracujúci, nebudete sa môcť správne postarať o pacientov a ochrániť ich. Takisto zdôraznite, že vy aj vaši milovaní sa vystavujú obrovskému riziku; počas tejto pandémie zomrelo veľa lekárov, sestričiek a ďalších zdravotníkov. Nestalo by sa to, keby boli od začiatku správne chránení.

Čo sa dá čakať? Vedenie bude s najväčšou pravdepodobnosťou ignorovať vaše obavy. Začne sa odvolávať na nedostatok vecí a „odporúčania“ iných vedení o tom, čo potrebujete, pričom to nebude to, čo žiadate. Žiaľ, dá sa očakávať aj ústup alebo apatia zo strany kolegov a kolegýň. Pre pracujúcich v zdravotníctve je charakteristická nepríjemná tendencia prijať prístup „zmier sa tým“. Zažili sme toľko ustupovania, máme zlé mzdy a sme prepracovaní, takže to neprekvapuje. Treba sa však proti tomu postaviť a snažiť sa tento postoj prekonať.

Ako dostať to, čo chceme? Vo veľkej miere to bude závisieť od práce, ktorú robíte, od kolegov a kolegýň, pacientov, vedenia atď. V prvom rade treba myslieť na to, ako pritlačiť na vedenie. Čo od vás chce vedenie viac ako čokoľvek iné a aké páky viete použiť? Momentálne je najvyššou prioritou neprestať poskytovať služby. Ak sa vám s kolegami a kolegyňami nezdá, aké OOP dostávate (či nedostávate), pokúste sa zastaviť poskytovanie služieb. Môže to byť veľká výzva a bude si to vyžadovať veľa diskusií. Citové vydieranie je jedna z vecí, s ktorými sa pri organizovaní sa v zdravotníctve stretávame často: „kto sa postará o pacientov,“ „doplatia na to ľudia,“ či dokonca „niekto zomrie“. Majte však na pamäti, že ide o veľmi špecifickú situáciu. Takéto pracovné prostredie nikto nikdy nezažil, takže je veľmi dôležité, aby sme sa začali brániť postojom a názorom, podľa ktorých je pacient dôležitejší ako bezpečnosť pracujúcich. Ak ochorieme alebo zomrieme, nebude im mať kto poskytnúť potrebnú starostlivosť. Sme špecializovaná pracovná sila a bez ohľadu na to, aké máme nízke mzdy a ako zle sa k nám správajú, nevedia nás ľahko nahradiť. Vzhľadom na naše skúsenosti a množstvo školení, ktoré máme za sebou, je jasné, že sa nám nesmie nič stať, ak vedenie chce, aby všetko ďalej fungovalo, pretože všetci vieme, že oni sa o to postarať nevedia.

Publicita je ďalší potenciálny nástroj nátlaku. Väčšina organizácií, obzvlášť NHS, sa teraz snaží tváriť, akoby bolo všetko „pod kontrolou“, hoci dobre vieme, že to má ďaleko od pravdy. Ak si myslíte, že zverejnenie informácií o nebezpečných pracovných podmienkach pomôže vášmu boju, choďte do toho. Len si dajte pozor: najlepšie asi bude, keď si zachováte čo najväčšiu anonymitu.

Zákon? Ak sa o zákon nedalo nijako zvlášť oprieť v doterajších sporoch, nečakajme, že to bude teraz lepšie. Je však dobré mať nejakú oporu  zákone, keď budete presviedčať kolegov a kolegyne a postavíte sa proti vedeniu. Existujú zákony o bezpečnosti na pracovisku, primeraných OOP atď. Nemá zmysel ich dopodrobna študovať, sú však isté časti, ktoré je vhodné odcitovať a rozšíriť o nich povedomie. Na začiatok odporúčam časť 100 Zákona o právach zamestnancov z roku 1996 (pozn. prekl.: platí pochopiteľné pre Britániu). V podstate sa tam píše o možnostiach prerušenia práce v prípade nebezpečných situácií na pracovisku.

DRŽME SPOLU A BOJUJME

Musíme začať bojovať za väčší počet čo najlepších OOP a dávať na seba navzájom pozor. Je to veľmi stresujúca a desivá doba, takže musíme držať spolu ešte viac ako inokedy, starať sa o seba navzájom a kryť si chrbát. Nemôžeme dovoliť, aby tento problém upadol do zabudnutia ako v minulosti. Nejde tu o zvyčajné mzdové škrty, ďalšiu šichtu s nedostatkom personálu alebo prácu navyše, ktorú musíte robiť. Ide o naše dobro, naše životy a naše zdravie. Ak nebudeme bojovať teraz, možno už ďalšiu šancu nedostaneme.

Zväz SolFed je naša sesterská organizácia z Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Organizuje sieť pracujúcich v zdravotníctve v Manchestri a ďalší členovia sú zapojení do podobnej siete v Bristole. V súčasnosti sa SolFed snaží vytvoriť takúto sieť aj v Brightone, kde má niekoľko členov v sektore sociálnej starostlivosti.

---

SITUÁCIA V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH NEMOCNIACH

Väčšinu nasledujúceho textu napísal Juraj, ktorý pracuje v zdravotníckom zariadení na východe Slovenska. Skutočné meno a konkrétne miesto práce nezverejňujeme z dôvodu zachovania jeho anonymity a bezpečnosti. Netvrdíme, že rovnaká situácia je úplne všade, hoci z ďalších zdrojov vieme, že uvedené skutočnosti sa netýkajú iba jedného zariadenia či východného Slovenska.

Pokiaľ ide o formálnu stránku, ochranu zdravotníckeho personálu a nariadenia týkajúce sa pacientov, situácia je všade rovnaká. Zabezpečenie OOP je však v každej nemocnici individuálne. Dalo by sa povedať, že čím novšia je nemocnica, tým lepšie je materiálne zabezpečenie.

Zdá sa, že najväčšia kríza ohľadom nedostatku OOP sa v nemocniciach už prekonala. Treba však povedať, že nedostatok pretrváva a že často sa podarilo vyriešiť kritický stav len vďaka svojpomoci personálu. Od upratovačiek cez sestry – kto mohol, pomáhal doma šiť rúška (tie sú v nemocniciach stále na prídel). Riešilo sa to aj žiadosťami o pomoc cez sociálne siete. Ľudia potom dobrovoľne takéto OOP (hlavne, ale nielen rúška) vyrábali a dodávali na vlastné náklady a bez nároku na odmenu. Niekde pomáhal namiesto štátu projekt súkromného sektora Kto pomôže Slovensku. Pokiaľ ide o ochranné rukavice, je ich skôr nedostatok, a prakticky od začiatku chýbajú aj špeciálne respirátory typu FFP2 a FFP3. Zabezpečené sú hlavne tzv. Covid centrá pre hospitalizáciu pozitívnych pacientov.

Oddeleniam chýba logistický postup. Pritom za porušenie interných pravidiel sa hrozí okamžitou výpoveďou. Zmeny nastali aj v oblasti odpracovaných hodín. Napríklad sa stalo, že niektorí kolegovia a kolegyne boli vybratí a vybraté ako personál do Covid centier. Tie však nie sú spustené všetky, čo pre vybraný personál znamená, že je nútený čerpať si dovolenku. Dochádza tiež k podpisovaniu dodatkov k pracovným zmluvam (znižovanie miezd až na úroveň 60%). Takže namiesto kvalitného personálu, ktorý môže v týchto náročných dňoch nastúpiť na odoberanie vzoriek alebo sa prestriedavať pri lôžkach pacientov na ostatných funkčných oddeleniach, sa táto práca ponúka študentom SZŠ, VŠ, medikom a medičkám. Môj názor je, že situácia v slovenských nemocniciach je predovšetkým zle zorganizovaná, na čo najviac dopláca radový zdravotnícky personál.

---

MOŽNOSTI PROTESTU V ZDRAVOTNÍCTVE V NÚDZOVOM STAVE NA SLOVENSKU

V záverečnej časti dopĺňame úvodnú úvahu od SolFedu a zamýšľame, aké má zdravotnícky personál možnosti prejaviť prípadnú nespokojnosť v núdzovom stave, keď sa naň vzťahuje pracovná povinnosť a zákaz uplatňovania práva na štrajk.

V prvom rade treba povedať, že štrajk nie je jediná forma boja. Naši kamaráti a kamarátky z Británie ho dokonca ani nespomínajú. Domnievame sa však, že podobne ako tam, aj na Slovensku majú pracujúci s pracovnou povinnosťou možnosť odmietnuť prácu podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, keď nemajú adekvátne OOP, čo priamo ohrozuje ich zdravie a život. Podľa § 12 ods. b) tohto zákona má zamestnanec právo „odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb“. Vzhľadom na núdzový stav však v prípade úvah o použití tohto paragrafu odporúčame dodatočnú konzultáciu s právnikom.

Atmosféra v spoločnosti je v súčasnosti priaznivo naklonená pracujúcim v zdravotníctve. Ich život aj životy pacientov sú rovnako dôležité a všetci by mali dostať potrebnú ochranu. Vedenie zdravotníckych zariadení napriek tomu nemá problém emocionálne vydierať pracujúcich a vyhrážať sa postihmi. Keď sa nedá štrajkovať, treba skúšať iné možnosti ako prejaviť nespokojnosť.


Zväz Priama akcia


Ďalšie články z oblasti zdravotníctva:

Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady 
Koronavírus: Politici rečnia, pracujúci trpia! Stanovisko CNT-AIT k situácii vo Francúzsku
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (IV.)
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (III.)

COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (II.)
COVID-19: Týždenný súhrn bojov za život, zdravie a prácu (I.)
„Nemali sme veriť politikom tak, ako sme im verili,“ konštatuje protestujúca zdravotná sestra (2013)
V solidarite so zdravotnými sestrami a pôrodnými asistentkami (2012)
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd - príklad zdravotných sestier v Humennom (2009)
V solidarite so štrajkujúcimi lekármi a zdravotníkmi! (2006)
Protestná akcia štrajkujúcich zamestnancov zdravotníctva (2006)

Diskusia / smetný kôš

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in