Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd 2021 v 17 krajinách

22. november 2021

Tohtoročný „Týždeň“ sprevádzali aktivity v najmenej 17 krajinách sveta. Organizácie združené v Medzinárodnej asociácii pracujúcich (MAP) informovali o Týždni rôznymi spôsobmi - niektoré uskutočnili akcie v uliciach, iné mobilizovali a pripravovali sa na spory, ďalšie sa delili o skúsenosti zo svojich sporov a niektoré zverejnili vyhlásenie a šírili informácie. Poďme teda zhodnotiť tohtoročný Týždeň.

Hodnotenie druhého Medzinárodného týždňa proti nevyplateným mzdám

Je dobré vidieť, že počet zúčastnených organizácií sa od minulého roka zvýšil (pozri správu tu: https://www.priamaakcia.sk/Do-Medzinarodneho-tyzdna-proti-nevyplacaniu-miezd-sa-zapojili-zvazy-v-14-krajinach.html). Nejakým spôsobom sa do Týždňa zapojilo 16 z 20 v súčasnosti existujúcich organizácií MAP a informácie boli zverejnené minimálne v 6 jazykoch (angličtina, nemčina, ruština, slovenčina, srbčina, španielčina).

Najdôležitejšou vecou na Týždni je však jeho praktický aspekt. V tomto zmysle bolo skvelé počuť od ASI v Srbsku, že na základe propagácie Týždňa sa im ozvali pracujúci a pracujúce s nevyplatenými mzdami a prejavili vôľu bojovať. Prvý spor sa už skončil víťazstvom. V súvislosti s Týždňom sa na PA na Slovensku obrátila jedna pracovníčka a zväz strávil toto obdobie prípravou sporu, z ktorého bolo rýchle víťazstvo. PA pripravila aj anglickú verziu brožúry zaoberajúcej sa nevyplatenými mzdami, ktorá by mohla pomôcť iným organizáciám začať vlastné kampane. WAS v Rakúsku pri príležitosti Týždňa informoval o svojom nedávnom víťazstve v spore o dlžnú mzdu, ktorý sa začal práve počas minuloročného Týždňa. CNT-AIT v Španielsku vyšla do ulíc a prejavila solidaritu s bojujúcimi kamarátmi. ZSP v Poľsku sa podelil o skúsenosti z viacerých bojov, ktoré od minulého roka viedol, a svoje skúsenosti poskytla aj NSF v Nórsku. Veľmi podrobnú správu o situácii v Rusku a na Ukrajine sme zas dostali od KRAS v Rusku.


Tu je viac informácií z celého sveta:

RAKÚSKO

Wiener ArbeiterInnen-Syndikat (WAS, Viedenský zväz pracujúcich) napísal zhrnutie svojho zatiaľ jediného sporu týkajúceho sa nevyplatených miezd (WAS mal v posledných rokoch niekoľko úspešných sporov, ale väčšinou sa týkali pracovných podmienok a prepúšťania). Spor so spoločnosťami Seamox a SThree trval od júna 2020 do septembra 2021. Pracovník bol členom CNT-AIT Španielsko, ktorý sa presťahoval do Viedne za prácou a nedostal mzdu. Išlo o fiktívnu samostatnú zárobkovú činnosť s IT spoločnosťou Seamox, ktorá sama bola len článkom v reťazci subdodávateľov snažiacich sa zamestnať pracovníkov pre veľkú rakúsku telekomunikačnú spoločnosť a obísť rakúsky systém sociálneho zabezpečenia a daňový systém. Keď bola v júni 2021 po niekoľkých menších protestných akciách proti spoločnosti Seamox zvolaná väčšia demonštrácia pred SThree, zrazu chcela firma spor rýchlo vyriešiť. Deň pred demonštráciou dostal pracovník platnú zmluvu a začiatkom septembra aj dlžnú sumu (4730 € vrátane sociálneho poistenia) plus mu boli preplatené aj peniaze za šesť leteniek do Viedne. Celý príbeh si môžeš prečítať tu (v nemčine): https://wiensyndikat.wordpress.com/2021/10/17/lohnraub-bei-seamox-sthree-erfolgreich-verhindert/.

was


NÓRSKO

Norsk Syndikalistisk Forbund (NSF, Nórska syndikalistická federácia) sa podelila o info o dvoch sporoch (v službách a maloobchode), v ktorých boli zapojení členov NSF v Osle. Zväz tiež poukázal na to, že centralizované, oficiálne odbory sú servisné organizácie, ktoré stoja v ceste nezávislým priamym akciám pracujúcich. Jednotu, ktorá je rozhodujúca, treba budovať a oficiálna forma odborov býva väčšinou prekážkou. NSF uvádza, že v oboch príkladoch boli pracovníci spočiatku rozdelení a pasívni. Nakoniec sa však dokázali stretávať vo svojom voľnom čase a vytvoriť nové sociálne prostredie, ktoré zahŕňalo vzájomnú podporu vo veciach, ktoré sa týkali aj ich života mimo zamestnania. Jednota, ktorá z toho vznikla, im pomohla kolektívne požadovať ukončenie diskriminačných mzdových rozdielov, čomu muselo vedenie oboch pracovísk ustúpiť. Viac informácií v nórčine: https://nsf-iaa.org/readpost.php?post=1634131895.txt.


POĽSKO

Związek Syndykalistów Polski (ZSP, Zväz syndikalistov Poľska), rovnako ako v minulom roku, zhrnul svoje spory, najmä (v službách a maloobchode) a o tom, ako „trash“ zmluvy typické pre Poľsko ovplyvňujú pracovné a životné podmienky pracujúcich. Zväz pripravil aj dotazník pre pracujúcich z obchodného reťazca Żabka, ktorý je povestný nevyplácaním miezd a zlými pracovnými podmienkami. Správu ZSP v slovenčine nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Suhrn-sporov-zvazu-ZSP-proti-nevyplacaniu-miezd-za-posledny-rok.html.

ZSP_Impel


RUSKO


Konfederatsiya Revolyutsionnykh Anarkho-sindikalistov (KRAS, Konfederácia revolučných anarchosyndikalistov) sa nemohla zúčastniť akciami v uliciach kvôli pandemickým obmedzeniam a zákazu demonštrácií, ale napísala rozsiahlu správu o bojoch pracujúcich za vyplatenie dlžných miezd v Rusku a na Ukrajine v roku 2021. Slovenskú verziu si môžeš prečítať tu: https://www.priamaakcia.sk/Suhrn-bojov-proti-nevyplacaniu-miezd-v-Rusku-a-na-Ukrajine.html.   


SRBSKO

Anarhosindikalistička Inicijativa (ASI, Anarchosyndikalistická iniciatíva) sa zapojila do propagačnej kampane, v rámci ktorej informovala pracujúcich v Srbsku o Týždni. ASI poukázala na rôzne formy nevyplácania - nevyplatené mzdy a nadčasy, nedostatočne zaplatené nočné, nedeľné a sviatočné zmeny, ale aj nedodržiavanie práva na dovolenku a PN-ku. Zväz vyzval pracujúcich a pracujúce, aby sa ozvali a bojovali za svoje peniaze. Táto výzva sa ukázala byť plodná. Ozvalo sa veľa ľudí a jednej z pracovníčok, ktorá nedostala zaplatené za prácu v jednej belehradskej reštaurácii, sa už v spore podarilo s pomocou ASI uspieť. Ďalšie spory sa pripravujú. V rámci týždňa bolo tiež posprejované protestnými nápismi okolie niektorých obchodov, ktoré sú známe problémami týkajúcimi sa miezd.

ASI_2


SLOVENSKO

Priama akcia (PA) sa zapojila týmito spôsobmi:

    • Zdieľanie skúseností a tipov zo sporov týkajúcich sa najmä nevyplácania miezd. Bola pripravená anglická verzia brožúry s názvom „Ako sme si poradili s problémami v práci. Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019“. V anglickej a slovenskej verzii sa dá stiahnuť v niekoľkých formátoch tu na stránke nbz.priamaakcia.sk. Brožúra poskytuje podrobný opis konfliktov vo všetkých ich fázach. Obsahuje fotografie z akcií, rozhovory s pracujúcimi, letáky a krátku analýzu gastra, v ktorom sa odohrala väčšina sporov. Ďalšou publikáciou, ktorá sa propagovala počas Týždňa, bola aktualizovaná verzia brožúry PA venovanej študentskej brigádnickej práci (slovenská verzia: https://www.priamaakcia.sk/Ides-na-brigadu-Skusenosti-a-tipy-ako-so-sebou-nenechat-zametat-2021-.html).
    • Online výzva pre pracujúcich a pracujúce s nevyplatenými mzdami, aby sa ozvali alebo napísali o pozitívnych skúsenostiach zo svojich sporov so šéfmi.
    • Šírenie informácií od iných organizácií MAP.

Len niekoľko dní pred začiatkom Týždňa sa na PA obrátila pracovníčka, ktorá chcela bojovať za vyplatenie dlžnej mzdy, a tak sa zväz zameral na prípravu sporu. Po tom, čo pracovníčka v sprievode kamarátov z PA a viac ako desiatky ďalších podporovateľov a podporovateliek navštívila šéfa na pracovisku, firma v stanovenom termíne (do 8 dní) vyplatila dlžné peniaze a pre PA ide o zatiaľ najrýchlejšie vyriešený spor. Podrobnú správu v slovenčine a rozhovor s pracovníčkou nájdeš tu: https://www.priamaakcia.sk/Zvaz-Priama-akcia-uspel-v-dalsom-spore-o-nevyplatenu-odmenu-rozhovor-s-pracovnickou-.html.

How We Coped with Problems at Work - Conflicts of Priama Akcia Union in 2015-2019_cover

Week_2021_diagonale_iwa_pvp_eur_sk


ŠPANIELSKO

Niektoré zväzy Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT, Národná konfederácia práce), napríklad v Granade, Albacete alebo Hellíne okrem toho, že propagovali Týždeň na internete a upozorňovali na všeobecný problém, ktorým je námezdný systém, uskutočnili aj akcie v uliciach a podporili pracujúcich v ich sporoch so šéfmi. Jedným z príkladov je spor kamaráta zo zväzu CNT-AIT v Barcelone so spoločnosťou CEX, ktorý presahuje rámec bežného nevyplácania miezd - súvisí aj s monitorovaním zamestnancov či nátlakom na pracovníkov, ktorí majú záujem vstúpiť do odborov. Zväz v Albacete upozornili aj na všeobecné problémy, ako je falšovanie výplatných pások, porušovanie práv pracujúcich, neuznávanie odborných kategórií atď. Viac informácií v španielčine: https://cntaitalbacete.es/2021/10/sindical-acciones-durante-la-semana-de-lucha-internacional-contra-el-impago-de-salarios-en-cex/.

cnt_cex_picket

 

 

 

 

 


V Madride niekoľko skupín miestnej federácie CNT-AIT navštívilo sedem prevádzok Burger King, aby informovali zamestnancov o rozsudku, ktorý 22. septembra vyniesol Sociálny súd č. 3 v Albacete v procese, ktorý zväz viedli proti tejto nadnárodnej spoločnosti. „Mnohí pracovníci Burger Kingu prejavili veľký záujem o informácie a podelili sa so svojimi kolegami a kolegyňami o plagáty a letáky, ktoré sme priniesli. S viacerými sme mali možnosť porozprávať sa o celkovom zneužívaní, ktorému sú vystavení. ... Burger King je spoločnosť, ktorá nielenže robí zo svojich akcionárov milionárov predajom nezdravého jedla, ale časť jej ziskov pochádza z vykorisťovania pracujúcich, z nevyplácania miezd, nevyplácania kompenzácií za prepustenie a systematického porušovania pracovných podmienok atď.“ Viac informácií v španielčine nájdeš tu: https://cntmadrid.org/impago-salarios-burger-king/.

image_esp


USA

Workers’ Solidarity Alliance (WSA, Aliancia solidarity pracujúcich) informovala o Týždni prostredníctvom sociálnych médií. Rovnako ako v roku 2020 pripravili vlastné vyhlásenie, ktoré sa zaoberá špecifikami USA a poukazuje na problémy, ako je práca po pracovnom čase, privlastňovanie si prepitného, neplatenie nadčasov alebo zaraďovanie pracujúcich do nesprávnych kategórii.

Organizácie MAP sa zúčastnili na tohtoročnom Týždni aj v týchto krajinách:

    • AUSTRÁLIA: Anarcho-Syndicalist Federation (ASF, Anarchosyndikalistická federácia)
    • BANGLADÉŠ: Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF, Bangladéšska anarchosyndikalistická federácia)
    • KOLUMBIA: Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo (ULET, Libertínsky zväz študentov a pracujúcich)
    • NEMECKO: Anarcho-Syndikalistisches Netzwerk (ASN, Anarchosyndikalistická sieť; hoci nie je súčasťou MAP, zdieľa rovnaké princípy).
    • ČILE: Solidaridad Obrera (SO, Solidarita pracujúcich)
    • PAKISTAN: Workers Solidarity Federation (WSF, Federácia solidarity pracujúcich)
    • FILIPÍNY: Mapagpalayang Kapatiran (MK, Kamarátstvo oslobodenia)
    • ŠVÉDSKO: Örestad Lokala Samorganisation (ÖLS, Miestna skupina Örestad)
    • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Solidarity Federation (SF, Federácia solidarity)

Medzinárodný týždeň proti nevyplateným mzdám vyhlásila Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP), aby upozornila na fenomén nevyplácania miezd a ako proti nemu môžeme bojovať anarchosyndikalistickým spôsobom. Tento problém pripomíname od roku 2020, a bojujeme proti nemu po celý rok.


Hodnotenie spracoval zväz Priama akcia,

slovenská sekcia MAP

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in