Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Sexistická reklama vo vegánskom bistre a prečo je dôležité nebyť ticho

17. j
anuár 2022

Problémom pracujúcich v gastre sme sa v posledných rokoch venovali viackrát a väčšinou išlo o nevyplatenie dlžných peňazí. Nasledujúci prípad ukáže, že gastro je charakteristické aj inými problémami – sexistickým správaním, sexuálnym obťažovaním a využívaním ženského tela s cieľom dosiahnuť lepšie tržby. Kauza z leta 2021, ktorú spustili sexistické príspevky na FB VEGAN KIOSKu v Bratislave, neslávne pripomenula, že ako pracujúce a pracujúci stojíme nielen pred čisto ekonomickými problémami. Útlak má rôzne podoby a jednou z veľmi častých je bezpochyby aj sexizmus. Toto je príbeh o tom, ako sa proti nemu ženy postavili.

Prístup vedenia

Sexizmus a obzvlášť sexuálne obťažovanie sú problémy, o ktorých sa nerozpráva ľahko a ľudí, ktorí tak urobia, si veľmi vážime. Bez nich by nevznikol ani tento príspevok venovaný konkrétnemu pracovisku.

Sexistické správanie firmy VEGAN KIOSK nebola iba jedna epizóda medializovaná v relatívne povrchnom príspevku v „lifestylovom magazíne“ refresher.sk (https://refresher.sk/101250-Vegan-Kiosk-fotkou-pracovnicky-bez-podprsenky-rozdelil-Slovakov-jednym-prekaza-sexizmus-ini-si-nic-zvlastne-nevsimli). O sexistickom postoji vedenia vypovedá aj inzerát z 29. októbra 2021, v ktorom vedenie hľadá muža-kuchára a „šikovnú a komunikatívnu čašníčku s citom a skúsenosťou s prípravou kávy a rôznych nápojov, ktorej záleží na pohodlí a spokojnosti našich zákazníkov“ (FB odkaz: https://www.facebook.com/vegankiosk/posts/1974474402746379).

 inzerat 

A veľavravná je aj nasledujúca skúsenosť z prijímacieho pohovoru:

„Pri vstupe do reštaurácie ma privítali komentárom, že som pekná a že sa budem hodiť za bar. Môj prijímací pohovor spočíval v skoro hodinovom výklade o mojej náplni práce so záverom, či by som chcela pre zmenu teraz o sebe niečo povedať ja. Bolo od začiatku jasné, že ma prijali, lebo som bola pekne oblečená a namaľovaná, a vôbec nie pre nejaké zručnosti.“

 

Sexistická reklama a postoj zodpovedných osôb

Sexistickým správaním sa však VEGAN KIOSK „preslávil“ v lete 2021. Od mája 2021 začalo vedenie zverejňovať fotky jedál, resp. denného menu novým spôsobom. Fotky prestali zachytávať detail na samotné jedlo (ako tomu bolo od júna 2020) a začali sa objavovať kompozície, z ktorých je zjavné, že kľúčová je na fotke osoba, ktorá jedlo drží, pričom išlo výlučne o ženy. Podnik zašiel tak ďaleko, že 26. júla 2021 zverejnil na sociálnych sieťach fotku dievčenského torza bez hlavy, na ktorej bolo jedlo v jej rukách už iba vedľajší kompozičný prvok.

Skôr ako budeme pokračovať, dodáme nasledovné:

  • Fotka sa sústredila primárne na viditeľne presvitajúce prsia pod tielkom pracovníčky, ktorá v tom čase nemala ešte ani 16 rokov.
  • Sociálne siete v tom čase spravovali majiteľ a prevádzkarka bistra.
  • Osoba, ktorá fotku pridávala, mala na výber z troch fotiek. Len na jednej bolo dievča (na zvyšných dvoch bol tanier s jedlom položený na stole).

Fotka na sociálnych sieťach spustila vlnu nechutných reakcií ponižujúcich ženy, ktoré máme k dispozícii, ale nebudeme ich reprodukovať všetky. Spomenieme len tie, ktoré sú dôležité pre kontext, o ktorom hovoríme.

Začneme prvým príspevkom s kritickým komentárom, ktorý si vyslúžil vulgárnu reakciu prevádzkarky, ale aj viacero lajkov:V druhom príspevku podnik otvorene povzbudzuje sexistický komentár a ponúka ešte aj burger zadarmo:

Tieto príspevky vyvolali pomerne veľkú odozvu vo vegánskej aj nevegánskej komunite. Začal sa im venovať aj portál refresher.sk, ktorý o probléme publikoval jednostranný článok, v ktorom sa v podstate priklonil na stranu podniku. Vedenie bistra sa v ňom „ospravedlňuje“ takýmto spôsobom:

„‚Úprimne sme si ani nevšimli to, čo sa tu komentuje, keď sme ju dávali von. Išlo nám iba o propagáciu jedla. Ostro sa ohradzujeme proti vyjadreniam a komentárom na našu adresu, že si nevážime našich zamestnancov a že nebodaj podporujeme sexizmus a podobné názory v komentároch,‘ zareagovalo napokon samotné bistro. Celý príspevok následne zo sociálnej siete odstránilo.“

Ide o typickú reakciu, keď si firma uvedomí, že vznikol problém a treba ho uhasiť a od všetkého sa dištancovať. Faktom však zostáva, že firma, aj keď nemusela, vybrala si práve foto so sexuálnym podtónom, očividne podporovala sexizmus v príspevkoch a o tom, ako sa správa k pracovníčkam by sa dalo hovoriť dlho (a spojenie „vážia si zamestnancov“ by sa neobjavilo ani raz).

Fotkou a sexistickými komentármi firmy sa však problém neuzavrel. Z online priestoru sa totiž preniesol do reálneho sveta, keď 27. júla vošli do prevádzky dvaja asi 50-roční muži, ktorí tam zjavne boli prvý krát. Ich prvá otázka bola, či nejaký z burgrov v ponuke nemá kozí syr. Jeden z nich sa pritom oslovenej čašníčke celý čas neskrývane a uprene pozeral na prsia. Pri odchode sa ešte opýtali, ako to je s denným menu, lebo „to včerajšie vyzeralo veľmi sexy”.

Zhrňme si to teda:

  • Ponižujúce správanie zo strany diskutérov a zákazníkov sa nestretlo s odsúdením zo strany VEGAN KIOSKu vtedy, keď to bolo potrebné, a čašníčke sa zo strany prevádzkarky počas návštevy dvoch mužov nedostalo nijakej podpory (ani slovnej ani „ľudskej“).
  • Ďalšie fotky denného menu na sociálnych sieťach VEGAN KIOSKu boli po tejto kauze z hľadiska kompozície zamerané už len na jedlo ako také.
  • Je evidentné, že firma upustila od experimentu s fotkami žien, ktorý trval od mája, hlavne vďaka značnému verejnému záujmu a kritike.

Celá kauza ukázala, aké dôležité je riešiť problémy v práci zvnútra (kritika firemného postupu zaznela aj z radov pracovníčok), ako aj zvonka (kritické komentáre na sociálnych sieťach).

Vegánstvo ako etický princíp a prax... alebo aj nie

Kauza ukázala aj to, že hlásiť sa k šľachetným princípom neubližovania zvieratám formou poskytovania vegánskej stravy neznamená zastávať šľachetné princípy vo všeobecnosti. VEGAN KIOSK bol v tom čase miestom, kde boli ženy zamestnávané len na študentské dohody a prevádzkarka sa k nim často správala urážlivo. Ide síce o podnikanie (a vegánske produkty sú v kapitalizme len ďalšou komoditou), ale aj tak by sme očakávali, že firma bude mať aký-taký etický kódex aspoň vo vzťahu k vlastnému personálu, z ktorého práce žije.

Ako zväz máme k vegánstvu celkovo pozitívny postoj a vegánske občerstvenie ponúkame aj na našich akciách (vegetariánsky a vegánsky sa koniec koncov stravujú aj viacerí ľudia v našom zväze). Vegánstvo dokáže prehlbovať našu citlivosť voči zvieratám aj ľuďom, pomáhať vnímať svet v širších súvislostiach, prispieť v boji proti klimatickej zmene atď. Keď sa však niekde deje niečo neakceptovateľné, je podľa nás správne poukázať na to.


Bojovať má zmysel

V roku 2019 sme viedli spor s iným vegánskym bistrom v Bratislave, ktorý sa skončil v prospech pracovníka skôr ako prešiel do verejnej fázy (o spore sme vtedy publikovali sériu troch článkov a spoločne s ďalšími spormi v gastre aj inde sme o ňom napísali v publikácii „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priamej akcie v rokoch 2015-2019“, odkazy uvádzame na konci tohto článku). Vstup do sporu bol v hre dokonca aj v prípade VEGAN KIOSKu, no konkrétny problém sa napokon podarilo vyriešiť na individuálnej báze.

Vieme, že na pracoviskách dochádza k oveľa zákernejším formám sexuálneho obťažovania. Dokonca k nemu môže dôjsť aj v aktivistických organizáciách. Bez ohľadu na miesto a závažnosť však platí, že ak sa zasiahnutá osoba rozhodne voči takémuto správaniu ozvať, mala by dostať podporu. Tu je niekoľko príkladov, o ktorých sme informovali na našej webstránke:

* Citibank prehrala spor týkajúci sa diskriminácie a mobingu na pracovisku

* „Srať na nich“? Sú aj iné možnosti - Úspešné organizovanie sa s homofóbnymi kolegami

* Čo robiť, keď máte v organizácii sexuálneho predátora


Všeobecne by sme v takých prípadoch odporúčali nasledovné (zoznam nie je vyčerpávajúci, no na základe týchto bodov sa postupovalo v prípade VEGAN KIOSKu a vďaka tomu sa v tom čase začalo o probléme hovoriť):

  • Zdokumentuj si sexistické, homofóbne či transfóbne správanie ľudí, ktoré chceš zmeniť, či už ide o klientelu, vedenie, kolegov či kolegyne atď.
  • Ak je to v danej chvíli možné a bezpečné, vyjadri nesúhlas.
  • Skúsenosť s útlakom môže viesť aj k pocitom viny. Môže sa stať, že sa začneš presviedčať, že preháňaš a že sa vlastne nič také strašné nestalo. Skús preto nájsť ľudí, ktorí by ťa mohli podporiť a boli by oporou v snahe zmeniť situáciu (môže ísť o ľudí v tvojom bezprostrednom okolí, ale aj ľudí „zvonka“, online, rôzne organizácie venujúce sa problematike...).
  • Ak sa tvoja snaha niečo zmeniť na pracovisku alebo v komunite stretáva s nezáujmom, zľahčovaním alebo dokonca stupňovaním obťažovania, tak v prípade, že je to možné z ekonomických dôvodov, z pracoviska radšej odíď. Zváž však, či si veci, ktoré vieš, necháš iba pre seba. Človek, ktorý príde po tebe, môže trpieť rovnako.

 

Zámerom tohto článku nie je poškodiť ľudí pracujúcich vo VEGAN KIOSKu. Chceme poukázať na problémy, ktoré sa dejú na pracoviskách a dodať odvahu bojovať za zlepšenia. Vieme, že sa to dá. Možno nie vždy, ale existuje obrovské množstvo pracovísk, kde ľudia formálne aj neformálne úspešne riešia problémy, ktorými trpia len preto, že sú v pozícii... pracujúcich.

Príklad VEGAN KIOSKu ukážkovo odhalil fungovanie mocenských vzťahov v našich životoch a práci. Potvrdil, že jedna pekná myšlienka a prax (vegánstvo) môže byť šikovne komodifikovaná a zneužitá inou vôbec nie peknou myšlienkou a praxou (sexizmom a samotným kapitalizmom). A ukázal aj to, že keďže si musíme na živobytie zarábať prácou, pociťujeme síce tlak tolerovať zlé pracovné podmienky rôzneho druhu, no zároveň máme potenciálne moc ich meniť, keď sa spájame a pomáhame si.

 

Zväz Priama akcia

 

Súvisiace odkazy:

Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu

Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?

„Potešilo ma, že ľudia vedia prejaviť solidaritu“

Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priamej akcie v rokoch 2015-2019

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in