Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Ohliadnutie za diskusným turné VIAC NEŽ LEN ODBORY

7. apríl 2008

6 miest - 6 dlhých diskusií – 6 krát distribúcia - 2 nové publikácie z praxe - 1 rádio vysielanie - 4 krát solidárna zbierka - 1 konkrétna protestná akcia. Tak by asi vyzeralo kvantitatívne zhodnotenie akcie k 85. výročiu činnosti Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP). Nebolo by ale úplné. K tomu všetkému treba pripočítať ochotu, pomoc, čas a energiu, ktorú do prípravy, priebehu aj ukončeniu akcií dalo množstvo ľudí, čo sa nedá len tak spočítať.


Aký bol dôvod robiť diskusné turné?

Je to trocha paradox. Na jednej strane si myslíme, že prednáškové akcie nemajú veľký význam, na druhej strane sme sa podujali na zorganizovanie takejto aktivity, ktorá bola, navyše, jednou z našich doteraz najnáročnejších. Úprimne povedané, toto prednáškové turné sme od začiatku vnímali ako špeciálne. Hlavnou myšlienkou bolo prezentovať činnosť MAP, ktorá nie je  známa ani u nás, ani vo svete, pričom dôvod je prostý – jednotlivé sekcie tejto odborárskej konfederácie kladú malý dôraz na jej prezentovanie. A keďže sa chceme vyvíjať a v MAP vidíme veľký potenciál, začali sme so zmenou od seba.

Kostru turné Viac než len odbory (VNO) sme pripravili na zjazde Priamej akcie (PA) v októbri 2007 a pomaly sme začali s prípravami. Kontakty so sekretárom Ratiborom Trivunacom, sekciami, preklady, priestory pre akcie, príprava dvoch nových brožúr od sekcií MAP, dohadovanie rádio vysielania, tlač materiálov (okrem spomenutých aj zaliate fólie s históriou a súčasnosťou sekcií, samolepky, letáčiky a plagáty) a množstvo ďalšej drobnej a niekedy prekvapujúco namáhavej a stresujúcej práce – tak vyzeral október až február, resp. marec v Priamej akcii.


Akcie v jednotlivých mestách

Každé mesto bolo špecifické. Prvé dve mestá sme si oťukávali úvod do diskusie (ďakujeme za kritické pripomienky ľuďom, ktorí nám ich napísali/povedali!) a počnúc Trnavou sme už nerobili veľa zmien. Diskusie mali rôznorodý priebeh a obsah. Ukázalo sa, že ľudí zaujímajú rozličné veci a voľba krátkeho úvodu bola veľmi dobrá, pretože poskytla priestor práve pre tieto rôzne individuálne záujmy.

Celkovo sa akcií zúčastnilo približne 140 ľudí a diskusie trvali 1-2 hodiny. V každom meste  zúčastnení ľudia diskutovali predovšetkým o MAP ako „organizácii“ s dvoma rôznymi tendenciami, ktoré majú organizácie v nej združené. Vždy sa spomenuli aj konkrétne príklady štrajkov či protestných okupácií študentov alebo pracujúcich, ktoré jednotlivé sekcie podporovali, čo hodnotíme ako veľké pozitívum. Každé mesto však bolo aj niečím odlišné, pretože dôraz tohto diskusného turné bol na účastníkoch, na tom, čo zaujíma ich. A teda, ak sa zapojil do diskusie niekto s témou práv zvierat alebo kolektívneho vlastníctva, tak sa diskusia ubrala tým smerom.

Otrokovice (29.2.08)
Prvá a najkonfrontačnejšia diskusia, pravdepodobne aj preto, lebo akcia bola zorganizovaná predovšetkým pre ľudí z anarchistickej scény, takže sa mohlo ísť hlbšie k veci. Hlavná časť debaty sa týkala anarchosyndikalistického prístupu k organizovaniu všetkých pracujúcich, bez ohľadu na ich svetonázor (niektoré organizácie MAP akceptujú za členov aj radových členov politických strán, či nábožensky veriacich apod., s čím niektorí diskutujúci nesúhlasili). V podstate sa diskutujúci rozdelili na tri tábory – kritikov tohto typu organizácie; sympatizantov tohto prístupu a mlčiacich;) Hlavnou otázkou bolo, ako dosiahnuť, aby zásadným aktérom revolučnej situácie boli anarchistické organizácie. Príjemné bolo, že ku koncu diskutovali „poslucháči“ medzi sebou bez toho, aby sa zapájal „prednášajúci“ Ratibor Trivunac.

Bratislava (1.3.08)
Počas diskusie v Bratislave prevládali témy ako komunitné organizovanie a boje, patriarchát, či situácia v Kosove. Diskusia mala úroveň, no diskutujúcich bolo aj tak veľmi málo. Na svoje si, dúfame , prišli aj dvaja policajti v civilnom preoblečení;)

Trnava (2.3.08)
Tretej prednášky v rámci turné sa v Trnave zúčastnilo síce len 12 ľudí vrátane organizátorov, ale myslím, že bola celkom podnetná a po prednáške nasledovala debata, v ktorej sa hovorilo nielen o MAP, ale o anarchistických perspektívach všeobecne. Sekretár MAP Rata najskôr zhrnul to podstatné z histórie MAP, jej počiatočný vzostup v 20. a 30. rokoch 20. storočia, následnú porážku v neskorších rokoch a jej opätovné vzkriesenie v druhej polovici 20. storočia. Neskôr prišla reč asi na to najdôležitejšie - konkrétne prebiehajúce či nedávne boje pracujúcich a ich ďalšie skúsenosti s aktivitami mimo oficiálnych odborov. Spomenul prípad štrajku v továrni na výrobu bicyklov v nemeckom Nordhausene, kde zamestnanci najprv okupovali továreň a potom sa im podarilo samosprávne vyrobiť takmer 2000 kusov bicyklov. Ďalej napr. talianska sekcia USI bola zapojená do generálneho štrajku ohľadom dôchodkovej reformy, španielska CNT-E sa podieľala na štrajku vo firme Frape-Behr v Barcelone atď. V nasledujúcej diskusii sa vysvetľovali rozdiely medzi hierarchickými odbormi a aktivitami vedenými samotnými pracujúcimi. Rovnako bol spomenutý aj rozdielny prístup v jednotlivých sekciách MAP, a to najmä buď založenie nezávislého odborového zväzu (tradičný anarchosyndikalizmus), či organizovať sa ako odborový zväz, ale v podobe politicky vyhranenej skupiny (FORA model). Záver debaty sa venoval perspektívam MAP a jej ďalšieho vývoja (Rata spomínal najmä potenciál v Ázii) a perspektívam anarchizmu ako takého.
Prednáška v Trnave ukázala momentálnu situáciu v tomto meste. Hádam, že pre mladých bola téma prednášky príliš náročná, resp. mimo ich momentálneho záujmu a potrieb, pre pracujúcich zase odbory=vianočné kolekcie=nuda, respektíve mimo ich momentálneho záujmu. Ako sme sa dozvedeli pri vylepovaní plagátov: „Jáj, to je politika... Od teho ruky preč!“ Dúfam, že aspoň tých čo tam boli, obsah a forma zaujali. Pozitívum bolo že sa čosi vyzbieralo aj na Jakuba G. z Poľska prepusteného za odborárske aktivity.

Banská Bystrica (3.3.08)
Aj keď prišlo málo ľudí, na diskusii sa to nepodpísalo negatívne a bol záujem aj o tituly z distribúcie. 

Košice (4.3.08)
Diskusia v Košiciach sa točila väčšinou okolo Kosova, Palestíny či nacionalizmu. Nechýbali ale ani otázky o srbskej a slovenskej sekcii MAP, anarchosyndikalizme... Akcia sa teda celkom vydarila, hoci mohlo prísť aj viac ľudí a diskusia mohla byť ešte rezkejšia:)

Žilina (5.3.08)
Diskusné turné „Viac než len odbory“ malo poslednú zastávku v Žiline 5.3.2008 o 17:30 v Makovického dome. Pred prednáškou sme po meste vylepovali plagáty, pričom sme sa snažili dávať ich na frekventované miesta (školy, knižnice...). Na akcii sa zišlo asi 30 ľudí a po menšej úprave priestorov sa mohlo začať diskutovať. Zúčastnení boli najprv informovaní o prepustení Jakuba G. z nadnárodnej korporácie Lionbridge za to že, vo firme založil odbory a o solidárnej zbierke na jeho pomoc  (viac na http://www.priamaakcia.sk/?action=view_article&id=387). Na začiatok „Rasta“, sekretár MAP, v skratke prebehol históriu anarchistického hnutia a hnutia pracujúcich a potom dal priestor na otázky a diskusiu. Atmosféru dopĺňala „Rastova“ angličtina. Reč bola od financovania, práce MAP, študentských protestov v Srbsku až po práva zvierat (a teoretickú diskusiu o kolektívnom vlastníctve a etike – pozn. PA). Diskusia trvala asi dve hodiny. Na konci bol záujem o distro a prispievalo sa aj na Jakuba. Veľa ľudí sa po akcii pýtalo, či niečo zmenia dve hodiny diskusie a či je treba anarchistický „odpor“ a odpor pracujúcich viesť formou diskusií, alebo sa treba radikalizovať a konfrontovať systém priamymi akciami atď. Preto by som privítal diskusiu na podobnú tému. Len škoda, že sa nezúčastnilo viac ľudí mimo punkovej a iných subkultúr, čo je však i ponaučenie do budúcna, že propagáciu treba viesť nielen medzi mladými ľuďmi, ale i pred fabrikami a firmami v meste... Inak som s akciou spokojný a som rád, že som sa jej mohol zúčastniť, stretnúť sa s ľuďmi podobných záujmov a ujasniť si z „prvej ruky“ nejasnosti o MAP.

Bratislava (6.3.08)
V tom, ako vyzeralo vysielanie Rádia Priama akcia sme už písali skôr TU. Ním celé turné skončilo. Rozlúčili sme sa, Rata utekal na taxík a vlak domov a pred nami ostal čas a priestor na zamyslenie a ďalšiu činnosť.

Hlavné pozitíva diskusného turné

- zlepšenie komunikácie medzi sekciami MAP a PA
- pokus o historické priblíženie vývoja anarchizmu a MAP
- pokus o predstavenie súčasnej MAP, ako organizácie, ktorá je zdrojom anarchizmu dnes 
- kontakt PA s novými ľuďmi, ktorí pomáhali pri organizovaní turné alebo sa ho zúčastnili
- Nakladateľstvo bod zlomu vydalo hneď dve ďalšie publikácie
- výstava s opisom histórie a činnosti väčšiny sekcií MAP
- podnetné diskusie na témy, ktoré zaujímali účastníkov
- zbierka na nášho kamaráta z Poľska prepusteného za odborové aktivity (zbierka stále pokračuje) a protestná akcia členov PA a sekretára MAP v žilinskej pobočke firmy Lionbridge


Kritická reflexia

Ako už je naším zvykom, vždy si všímame aj veci, ktoré sme urobili zle, nedostatočne, prosto veci, ktoré nám nesedeli a nechceli by sme ich už opakovať, prípadne všeobecne by sme ich chceli zlepšiť. Pri každej aktivite sa také nájdu. Aj teraz. Niektoré sa týkali priamo nás, niektoré nie tak úplne. Ako prvá vec, ktorá nás trápila niekoľko mesiacov asi najviac je, že sme mali problém získať od viacerých sekcií MAP potrebné informácie, ktoré by sme použili na výstavu. Ako spomenul Rata v Rádiu PA, vnútri MAP sa v poslednej dobe začína zlepšovať komunikácia a komunikačná štruktúra, žiaľ, stále je toho veľmi veľa, čo treba vylepšovať. Chápeme, že niektoré sekcie majú veľa inej praktickej práce, prípadne je tu jazyková bariéra, ale aj tak považujeme tento stav za veľké mínus. Na druhej strane to, že niektoré sekcie nereagovali na naše výzvy berieme ako výrazné praktické poučenie a už sa tešíme ako im to spočítame na najbližšom Kongrese MAP;) Bezpochyby však veríme, že sa to zlepší a to aj na základe zlepšení, ktoré po veľmi dlhej dobe nastávajú vnútri infraštruktúry MAP.

V niekoľkých prípadoch sa podarilo nalepiť plagát v blízkosti závodov, ale nedostali sme ich väčšinou dnu. Vyvinuli sme aj snahu dostať informácie o turné k radovým odborárom, no bez väčšej odozvy. Vyplýva z toho, pravdepodobne, že sme sa buď málo usilovali alebo radových odborárov akcia neoslovila natoľko, aby ju navštívili.


Poďakovanie

Toto by malo byť skôr na začiatku, ale dúfajme, že si to väčšina ľudí dočítala až sem – chceli by sme veľmi poďakovať všetkým nečlenom Priamej akcie, ktorí nám pomáhali s jednotlivými aktivitami (a to aj finančne), nech už to bola akákoľvek maličkosť. Pre nás nebola žiadna z tých vecí maličkosť a vážime si to. 
Zároveň si myslíme, že pomoc mohla prísť od desiatok ďalších ľudí, napríklad aj od ľudí, ktorí prispievajú do diskusného fóra na webstránke a vyjadrujú nespokojnosť s rôznymi vecami.

Cieľ, ktorý sme si dali, sa podľa nás splnil. Z našej strany je teda prevažne spokojnosť. Ako to vidia ľudia, ktorí boli na akciách alebo iba sledovali info na webe, vieme len čiastočne. Budeme radi za akýkoľvek komentár (e-mailom alebo na diskusnom fóre). Poďakovať by sme ešte chceli aj účastníkom diskusií v Trnave a Žiline Danovi Novákovi a Montynovi za napísanie reportov pre tento článok.


Názory ľudí, ktorí prišli na akcie

Na záver sme ešte oslovili niekoľkých ľudí, aby nám napísali svoje dojmy z miest, kde prišli na diskusie (niektoré odpovede uverejňujeme bez diakritiky, tak ako prišli). Niektorým sme poslali aj nasledujúcu malú anketu:

V čom konkrétne bola zaujímavá akcia?
V čom konkrétne zaostala za tvojim očakávaním?
Vedel/a by si teraz povedať, čo je to vlastne MAP?

Martin (Otrokovice):
1) Byla to jedina akce sveho druhu, jake jsem se kdy zucastnil.
2) Nic jsem od toho neocekaval, proto me to prijemne prekvapilo.
3) MAP je mezinarodni organizace, ktera vznikla v roce 1922 za ucelem sdruzovat pracujici tak, aby na zaklade sebeorganizace a prime akce bojovali za kratkodobe vydobytky. Za techto podminek je mozne videt vysledky prace v dohledne dobe a naucit se tak nekterym anarchistickym pristupum, ktere diky realne zkusenosti pochopi bezny pracujici bez hlubsich vedomosti o anarchismu.

Juro (Bratislava):
Ta historicka cast bola dost od veci - nieco o prvej internacionale, potom nieco o spanielsku... dost vytrhnute z kontextu podla mna. Treba robit menej promo akcii a viac akcii pre ludi podla mna - pytat sa konkretnych ludi, co ich v praci alebo v skole serie, ake maju problemy, co s tym robia alebo chcu/nechcu robit atd. A pokial ide o tu propagaciu - podla mna to ludi skor zmiatlo. Neviem, ci sa podarilo odovzdat im nejaku hlbsiu informaciu o tom, co je MAP a co robi. Dobre boli tie plagaty, ktore viseli na stene, z nich sa dalo dozvediet viac, nez z prednasky.

Monika (Bratislava):
1. Bola zaujímavá lebo to bolo pre mňa osobne niečo nové. Som sa dozvedela nejaké nové veci, čo ja vždy rada... Taktiež sa mi veľmi páčilo, že bol taký veľký priestor na diskusiu a vďaka tomu sa dalo aj mierne odkloniť od najhlavnejšej témy a to bolo fajn.
2. Nemala som nejaké špeciálne očakávania... Chcela som sa dozvedieť niečo o MAPke a jej aktivitách, keďže som mala len veľmi hmlisté poznatky. A v tejto oblasti mi to stačilo a z tohto pohľadu mi to stačilo (aspoň na akú takú orientáciu – viem, že by sa o tom dalo povedať oveľa viac).
3. No myslím, že by som to vedela niekomu vysvetliť... (Dúfam, že tá otázka nie je kontrolna a nemam tam teraz písať, čo to je, lebo to sa mi fakt nechce rozpisovať:-D )

Maťo (Bratislava):
Zaujimava bola uz len tym, ze sa uskutocnila, co je v tomto hnilom prostredi slovenska skoro zazrak, dalej tou propagaciou, ktora tiez bola zatial najvacsia, plus zaujimave boli clanky na stranke o clenoch MAP z roznych krajin, to bolo vlastne aj na prednaske polepene na tej stene. No a zaostala, alebo ze v com by sa dala zlepsit, urcite sekretar nevyuzil dostatocne to, ze je zo srbska, mohol o tom hovorit najviac, pretoze to tam najlepsie pozna, vie ako to funguje. Dalej zbytocne dlhy uvod a vyrazy typu progapaganda cinom a prva internacionala by urcite cloveku co tam je prvykrat vela nepovedali, pretoze tieto "hesla" sa pouzivali tak, ze automaticky ratal s tym, ze ich kazdy pozna. Dalej ta bariera, jak na nejakej prednaske v skole, ludia daleko, nasvieteni, to jak to spravili Nemci na antiNATO akcii bolo o krok lepsie, blizsie k ludom. Dalej viac konkretnych skusenosti, menej teorie, treba ukazat, ze sa to da. Z toho vyplyva nabuduce urcite projektor, videa, mrte fotek, spravit to zazivnejsim, urcite mal nejake vo svojej zbierke. Pacilo sa mi este, ze ste vydali alebo este len budete pri prilezitosi toho turne vydavat tie brozury. Ja mam zatial len tu o lodenciach. A co je MAP som vedel ja osobne aj predtym.

Walter (Bratislava):
1. Pre mna osobne akcia znamenala dost vela, po tom ako som odisiel z Priamej akcie, som upadal do bezvychodiskovej situacie, kde mi ziaden anarchisticky ideovy smer nedaval nejake realne riesenie.
Kolotoc prace, povinnosti a tejto bezvychodiskovej situacie vyvolaval vo mne apatiu. No a velku davku energie mi dali prave tieto prednasky, ale aj osobne rozhovory s Ratom. Opat to vo mne vyvolalo pocit toho ze prave anarchosyndikalizmus je metoda prace, ktorej vysledkom moze byt slobodna spolocnost. Dodalo mi to dost vela nadeje, ktoru som poslednou dobou ani velmi nemal. Tento pocit sa pretavoval v presvedcenie vdaka praktickym skusenostiam, ktore boli spominane na prednaskach, ale aj tych co boli napisane v brozurach, ktore boli sucastou prednaskoveho turne. Verdikt k tomu je taky, ze to vo mne vyvolalo chut viac sa zapajat do aktivit Priamej akcie a snazit sa v ramci svojich moznosti co najviac pomoct k vytvoreniu odborovej organizacie z Priamej akcie.
2. Sice som neocakaval, ale dufal som vo vacsiu odozvu na akciu, zda sa mi byt slaba (mozno ze sa mylim tym, ze uz nie som v PA, tak do toho zas tak velmi nevidim).
3. No, sak internacionala NE? Federacia anarchosyndikalistickych odborov a skupin, ktore sa snazia byt odbormi.

Lukáš (Trnava):
1) Taaakze, zaujimava bola vo svojom prevedeni - nenasilnou formou otazok a odpovedi - na rozdiel do klasickych prednasok typu „ja hovorim a vy budete dve hodiny pocuvat“, lebo aj keby bol obsah akokolvek zaujimavy neudrzis divaka v pozore po celu dobu ... takto to bolo lepsie ...
2) v com zaostala? obsahovo v podstate za nicim, odhliadnuc od padajucich info panelov ;)
3) ci by som vedel povedat co je MAP? no kedze som obcasny navstevnik vasej stranky, ake take info som mal aj predtym ...
Inak, dalsi kamos sa priklana k mojim postrehom ... a na otazku ci si mysli, ze vie o com je MAP, odpovedal ano ... takze ako som pisal hore obsahovo to bolo dobre ...
... plusom by bola nejaka audiovizualizacia - napr. spominany strajk studentov a prezentacia mediami - bodol by tam nejaky sot ... ale to len tak na okraj - nejaky upgrade ;)

Jano (Trnava):
1. zaujimave bolo rozpravanie Ratu o aktivitach v Srbsku. docela fajn bolo jeho rozhodnutie o posadani si dokolecka. bolo to take nehierarchicke a Ratu to povodne sedenie oproti nam, "nepovysilo" do statusu nejakeho ucitela.
zaujimave boli aj otazky od navstevnikov a Ratova odpoved na otazku, ci po revolucii sa nestane neco podobne ako statny kapitalizmus..
spestrenim bolo bohate distro NBZ...
2. projektor a nepremietanie filmu, mala ucast a robosi kurva neboli.
3. ano

Andrej (Banská Bystrica):
1.Teda VNO bola zaujímavá z toho dôvodu, ze ozrejmila fungovanie nehierarchickych odborov, aj ked som sa uz z dotycnymi odpovedami stretol. Dalej ako miesto na stretnutie spriaznených osoôb..., kedže cudzi nejak tam nedosli. A o tom, ze som aspon videl a pocul niekoho z inej krajiny. Na získanie tlacovín a rozhovoru....s vami.
2.Teda úcastou, ale to sa nedalo nejak ovplyvnit. Krátkou dobou mozného spropagovania akcie. teda aj medzi študentami a tak v okolí, ale je otazne ci by to niekoho zaujalo. zo skoly vobec, ked sme tam boli len par ludi v BB. Teda, že to bolo moc orientované len na pracujúcich a nie aj študentov. Ale ti poviem, ze väcšinu mladych zabednenych vysokoškolakov u nás tieto veci ako odbory nezaujímajú - bo si myslia, ze su nad pracujúcimi, ked su na akademickej pôde a pohrdajú nimi. ale to mozem povedat skor o tych pseudo hipie ekologoch, ked som to spomenul. Slabou diskusiou úcastníkov, ale je aj môj problem, ze neviem po anglicky :(, v podstate sa nic nového (pre mna) nepovedalo, ale priklady boli inšpirujúce a zaujímavé, vid štrajk študentov v Belehrade...
3. združenie autonomnych nehierarchickych odborov zalozených na myslienke syndikalizmu, federalismu, priamej demokracie, teda odbory organizované zdola. hmm a myslim si, ze nie vsetci v nich združeni sú Anarchisti, ale maju spolocny ciel. samosprávu organizovanú zdola.
Ale aj tak super, ze ste vobec nieco také urobili.

Maťo (Košice):
1) zaujimava tema, sposob podania tej temy, neformalny pristup so zachovanim normalnej urovne prednasky/diskusie
2) mozno malo relativne vyuzitelnych prikladov z praktickej cinnosti (priklady ako ze nabehla skupinka pred pizzeriu s palicami je take svojske + odstrasujuce pre "beznych" ludi co dojdu s neznalostou problematiky.mozno aj sposoby vytvarania odborov v mensich firmach by bolo zaujimave).Zas plus bolo ze sa neobmedzil len na cisto "pracovnu" problematiku ale uviedol aj priklad s tou skolou
3) hej vedel :)

Peter (Žilina):
1. V tom, že účastníci mali kontakt priamo s niekým zo zdroja MAP, mohli sa pýtať na všetko, čo chceli.
2. Mohlo to byť viac zjednodušene podané, napr. prezentácia v powerpointe + viac klásť dôraz na dôležité aspekty, špecifiká práce MAP v rámci „celého A-hnutia“.   
3. Áno.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voliť nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podporiť túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in