Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Rozhovor s prepusteným odborárom z korporácie Lionbridge v Poľsku

16. apríl 2008

Začiatkom apríla sme sa skontaktovali s Jakubom G., ktorého prepustili z varšavskej pobočky Lionbridge za to, že sa podieľal na založení odborového zväzu vo firme. Spýtali sme sa ho, ako sa vyvíja jeho spor, aké akcie sa plánujú a čo môžeme urobiť na jeho podporu my.

Čo presne je predmetom činnosti spoločnosti Lionbridge?

Lionbridge prekladá sofvér a dokumenty pre iné spoločnosti, napríklad pre Microsoft alebo Adobe. Ak vidíte Windows alebo Photoshop preložený do lokálneho jazyka, urobili to pre Microsoft alebo Adobe spoločnosti ako Lionbridge. Vo Varšave je približne 300 zamestnancov, väčšinou projektových manažérov, testovačov, inžinierov a DTP špecialistov. Preklady sú outsourcované, teda zadávané jednotlivcom mimo firmy. Prekladateľská spoločnosť v skutočnosti zamestnáva len pár prekladateľov a spolieha sa na zamestnancov s krátkodobou pracovnou zmluvou, ktorí nemajú istotu, či v daný mesiac budú mať robotu. Prekladatelia sú považovaní za tých najmenej dôležitých a platení sú tiež ako poslední (často s niekoľkomesačným oneskorením). To je klasický príklad parazitizmu korporácií: celá multimiliónová organizácia funguje na využívaní zle platených jednotlivcov s nestabilným zamestnaním, bez ktorých by organizácia nebola schopná preložiť jediné slovko.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť odborový zväz v Lionbridge?

Medzi zamestnancami sa už dlhšie hovorilo o myšlienke založiť odbory. Tento nápad sa vynoril vždy, keď sa šéfovia správali neférovo, napríklad keď niekoho vyhodili bez udania dôvodu, odmietli zaplatiť prémie, atď. Niekoľko rokov sa ľudia iba sťažovali, no v určitom bode už bolo nutné niečo urobiť. Ten impulz prišiel vtedy, keď Lionbridge odkúpil spoločnosť predtým známu ako Bowne Global Solutions a nastúpil nový regionálny manažér. To  citeľne zhoršilo atmosféru na pracovisku a pracovné podmienky. Pomaly ale isto sa začali rušiť rôzne zamestnanecké výhody. Myslím, že práve toto spôsobilo, že zamestnanci mali väčší záujem  založiť odbory.

Mohol by si napísať niečo o celkovej situácii v Poľsku, aby sme lepšie pochopili  kontext problému?

Súčasná Poľská vláda je ultraliberálna a vážne hrozí zrušením všetkých sociálnych istôt v zákonníku práce. Cieľom je nárast „konkurencieschopnosti” poľskej ekonomiky a zabezpečenie „prosperity” pre každého. Zatiaľ však vidíme akurát to, že pracujúca populácia sa dostáva do problémov, keďže ceny nehnuteľností vzrástli natoľko, že si ich ľudia nemôžu dovoliť, ani keby súhlasili s tým, že sa zadĺžia prakticky na celý život. Spotrebiteľský boom tlačia len úvery a nie zvyšovanie miezd, čo znamená, že keď táto umelá ekonomická bublina raz praskne, ľudia skončia v sračkách. Korporácie ako je Lionbridge nechcú, aby ľudia zarábali viac – uprednostia presunutie spoločnosti do iných krajín hneď, ako nájdu ľudí, ktorí budú ochotní pracovať za menej a skorupované vlády, ktoré budú ochotné poskytnúť im daňové prázdniny a úľavy. Tento spôsob myslenia vedie ku globálnej ekonomickej kríze.

Aká bola prvá reakcia spoločnosti a čo urobili neskôr?

Najprv predstierali, že sa nič nedeje. Potom sa nás snažili presvedčiť, že „robíme niečo zlé a že spoločnosť stratí dôveru americkej centrály”. Nakoniec sa snažili argumentovať tým, že vytvorenie odborov je „zlé pre zamestnancov”, pretože šéfovia Lionbridge v USA sa rozhodnú presunúť prácu do pobočiek mimo Poľska, kde nepôsobia odbory. Očividne sa snažili zbaviť sa odborov.

Aký bol oficiálny dôvod tvojho prepustenia (a aký bol podľa teba skutočný dôvod)?

Oficiálny dôvod bol ten, že údajne som „porušil dohodu o dôverných informáciách zverejnením tajných informácií na anarchistickej webstránke”. Neuviedli, na akej webstránke a ani neposkytli žiaden dôkaz, ktorý by podporoval ich obvinenia. Čo napísali, bolo skutočne divné: tvrdili, že som spôsobil pád akcií Lionbridge na burze NASDAQ, lebo „finančné inštitúcie pozorne sledujú antiglobalistické webstránky”.  Neviem, aký idiot vymyslel takéto obvinenie. Skutočným dôvodom bolo, samozrejme, vystrašiť zamestnancov a názorne im ukázať, že organizátor odborov nebude vo firme tolerovaný.

Aká bola reakcia kolegov na tvoje prepustenie?

Kolegovia boli šokovaní a neverili, že sa to skutočne mohlo stať. Väčšina z nich doteraz nezažila nič také a stále mala ilúzie o tom, ako fungujú korporácie. Cítili sa touto situáciou ohrození a obávali sa o svoju prácu. Manažéri sa ich snažili zastrašiť a spacifikovať, napríklad malými zvýhodneniami či úľavami. Kolegovia spísali protestný list a rozoslali ho po celej spoločnosti. Napísali, že na moje prepustenie nebol žiaden dôvod a že ma budú podporovať na súde. Aj takýto jednoduchý list vyvolal silnú kritiku vedenia za „nelojálnosť” k firme. V súčasnosti sa zbierajú financie a myslím, že čoskoro bude zorganizovaná nejaká akcia. Viac sa zatiaľ nedá povedať.

Aké podporné akcie prebehli v Poľsku?

Doteraz ich nebolo veľa. Informácie o prípade boli uverejnené na niekoľkých webstránkach a v novinách, ale dôležitá chvíľa ešte nenastala. Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Šéfovia by nemali vidieť, že ich politika cukru a biča funguje.

Aký je záujem o odbory v sektore?

Zamestnanci v tomto sektore vôbec nie sú organizovaní v odboroch. Pre mnohých ľudí je to ich prvé zamestnanie a nepristupujú k nemu ako k trvalej práci. Živnostníci majú ešte väčšie problémy spojiť sa, keďže sa navzájom ani nemusia stretávať.

Nie je lepšie flexibilne zmeniť zamestnávateľa a takto si získať lepšiu pozíciu? Napríklad tím líder zo žilinskej pobočky Lionbridge povedal, že ak sa ti nepáčili podmienky v spoločnosti, mal si si nájsť prácu niekde inde a nezakladať odbory. Čo na to hovoríš?

Zmena zamestnávateľa nezmení v skutočnosti nič podstatné. Zamestnávatelia majú stratégiu, ktorá počíta s vysokou fluktuáciou zamestnancov. Vedia, že vždy budú nejakí ľudia hľadať prácu, aj keď súčasní zamestanci odídu. Je pre nich lepšie ponúkať slabo platené prvé pozície novým ľuďom, než platiť poriadnu mzdu tým, ktorí chcú v spoločnosti pracovať dlhšie. Odchod je perfektné riešenie pre šéfov, nie pre zamestnancov. Ako môžeš veci zlepšiť, ak utečieš preč? Nakoniec aj tak skončíš s podmienkami, ktoré sú rovnako na hovno ako hocikde inde.

Tím líder je v spoločnosti ten, ktorý je na strane šéfa alebo zamestnancov?

To záleží od okolností. Samozrejme, triedne záujmy tím lídra/tím líderky ho/ju vedú k nadŕžaniu zamestnávateľom, no na druhej strane sú tím lídri vyberaní spomedzi zamestnancov na nižších pozíciách a tak sa stáva, že stále prejavujú solidaritu s ostatnými v tíme. Takže môžete nájsť oba typy správania sa. Stanovy nášho odborového zväzu hovoria, že členmi nemôžu byť ľudia, ktorí majú právomoc najímať a prepúšťať pracovníkov a stanovovať výšku mzdy. Nechceme v odboroch šéfov. V moderných korporáciách je však často také rozdelenie práce, že aj na zamestnancom na nižších pozíciách sú delegované niektoré manažérske úlohy. Môže ísť napríklad o určité formy hodnotenia práce iných ľudí. Je to akási šedá zóna, preto sme sa rozhodli, že vo zväze nebudú len tí, ktorí majú plnú kompetenciu najímať a prepúšťať.

Aká je tvoja momentálna finančná situácia? Spomínal si, že nemáš žiadne úspory.

Chcel by som sa poďakovať každému, kto ma podporil. Zatiaľ som si našiel inú robotu a nejako viacmenej prežívam. Kvôli pokrytiu nákladov na súdny spor mám však nejaké dlhy. A áno, keďže väčšinu svojich výplat som vždy dával na podporu rôznych anarchistických projektov, veľa som toho za tie roky nenašetril.

Čo očakávaš od súdneho sporu?

Podľa právnika je prakticky nemožné, aby zamestnávateľ dokázal obvinenia, ktoré proti mne vzniesol (zverejnenie firemného tajomstva a spôsobenie strát spoločnosti). Takže súd pravdepodobne rozhodne, že moje prepustenie bolo nelegálne a buď ma znova zamestnajú, alebo mi vyplatia kompenzáciu. To všetko môže trvať rok alebo viac, záleží od rozličných okolností. Samozrejme, že neskôr na mňa zamestnávateľ môže skúšať rôzne triky, ako ma dostať preč z pracoviska.

Čo teraz robíš?

Našiel som si inú prácu ako PHP programátor. Pokúšam sa pokračovať v politických aktivitách, ako napríklad udržiavanie anarchistickej knižnice/infošopu vo Varšave, organizovanie antimilitaristických kampaní proti americkým základniam, atď...

Ako ťa čitateľ/ka tohto rozhovoru môže podporiť?

Čoskoro bude medzinárodný deň proti Lionbridge organizovaný s pomocou Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Lionbridge má vo svete mnoho pobočiek a očakávame, že na piketových akciách sa k nám pridá veľa ľudí. Môžete tiež napísať o prípade na vaše portály či blogy, napíšte spoločnosti o tom, že prepúšťanie členov odborov nebude tolerované a že pracujúci na celom svete sa postarajú o to, aby im to len tak neprešlo.

Či už súdny spor vyhráš alebo prehráš – čo potom?

No, dúfam, že čoskoro vyhrám, a že víťazstvo v tomto prípade ukáže pracujúcim, že stojí za to organizovať sa a postaviť sa za svoje práva. A že prehrať môžeš len ničnerobením. Dúfame, že to priláka viac ľudí do našich odborov, ktoré sú založené na priamej demokracii a  odvolateľných delegátoch. Sú to odbory bez predákov, kde si sú všetci členovia rovní a majú rovnaké právo rozhodovať. Mali by sme sa naozaj pokúsiť vytvoriť odbory v rastúcom sektore zamestnancov v úradoch a kanceláriách, aby sa mohli veci začať meniť k lepšiemu pre túto časť pracujúcej populácie.

Rozhovor s Jakubom G. pre www.priamaakcia.sk vznikol v prvej polovici apríla 2008. Do slovenčiny preložila Michaela Janigová

Chceme pripomenúť, že naďalej pokračuje solidárna finančná zbierka na Jakubovu podporu. Peniaze v slovenských korunách je možné posielať na číslo účtu:
9060456/5200 (OTP Banka)
Variabilný symbol alebo správa pre prijímateľa je „Lionbridge“.

Ďalšie informácie o prípade sú v článku Výzva k solidarite - Zástupca nehierarchických odborov bol prepustený z poľskej firmy Lionbridge Technologies s pobočkou aj v Žiline.
O solidárnej protestnej akcii v žilinskej pobočke sme písali v článku Priama akcia v žilinskom Lionbridge.

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Rozhovor so zväzom Priama akcia v nemeckom vysielaní RTVS
26.02.2018 Ak ovládaš aspoň základy nemčiny, môžeš si vypočuť rozhovor pre Radio Slowakei International (vysielanie RTVS v nemeckom jazyku) z konca januára na tomto odkaze: RTVS.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in