Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Sčítanie obyvatežov 2011 – čo sa dá robi, ak nesúhlasíme

20. máj 2011

Na internete sa objavilo množstvo diskusií o sčítaní obyvatežov. Kritici poukazujú najmä na jeho neanonymitu a zásah do súkromia, prípadne spochybňujú myšlienku sčítania ako takú. Tento text je určeným tým, ktorí sa rozhodli, že sa na sčítaní nechcú podieža alebo nechcú uvies niektoré údaje.

Prečo sme zaujali kritické stanovisko

Nemáme čo skrýva, ale obsah sčítacích hárkov považujeme za zásah do súkromia a ďalší pokus o kontrolu obyvatežov. O to viac, ak existuje hoci aj malá šanca, že skončia v nevhodných rukách. Nemáme nijakú kontrolu nad použitím zozbieraných údajov.

Sčítanie obyvatežov nie je anonymné. Identifikátor je prepojený s menom osoby a neexistuje záruka, že po skartovaní sa údaje a mená, ktoré už budú v elektronickej podobe, od seba odčlenia.

Zákon nám nariaďuje zúčastni sa sčítania a na oficiálnej stránke sčítania 2011 sa zároveň uvádza, že získané údaje sa môžu poskytova tretím stranám na komerčné účely. Nevidíme dôvod, prečo by sme mali podpori takéto konanie.

Naším kritickým stanoviskom chceme poukáza práve na moc, ktorú nad nami štát má. Veža údajov obsiahnutých v sčítacích hárkoch štát o obyvatežoch dávno vie z iných databáz. Ďalšie si vie dohžada na nezabezpečených internetových účtoch (napríklad cez Facebook). Podža nás však nie je dôvod užahčova prácu kontrolným mechanizmom štátu ďalšími možnosami.

Považujeme za spoločensky nebezpečné, ak niekto používa argument, že nejde o údaje, ktoré by sme mali taji. Línia „nemám čo skrýva“ môže spoločnos privies do stavu, kedy nebudeme namieta ani proti kamerám v našich domácnostiach a iným kontrolným zariadeniam. Ide o moc štátu a jeho orgánov nad obyvatežmi, ktorí nemajú páky, ako túto moc vyváži.

Čo sa dá robi

Na internete sa objavilo množstvo nápadov, ako systém obís. Pokúsime sa ich zhrnú:

  1. Nezapoji sa do sčítania. Táto možnos sa dá využi, či už ste hárok prebrali alebo ešte nie. Postup je jednoduchý. Keď vám komisári prinesú hárok alebo si poň prídu, nebudete doma, resp. sa tak budete tvári. Prípadne poviete, že nemáte záujem a požiadate ich, aby sa už nevracali. Návštevy budú trva maximálne do 6. júna 2011. Potom sčítací komisári končia s klopaním na dvere žudí.
  2. Vyplni len niektoré údaje. Komisári môžu skontrolova, či sú všetky kolónky vyplnené. Ak nie, môžu vyzva k dopísaniu chýbajúcich informácii. Poslúchnu ich nemusí nikto. V prípade vypĺňania cez internet nie je isté, či táto možnos prichádza do úvahy (systém nemusí nevyplnený hárok prija).
  3. Vyplni nepravdivé informácie. Môžete tiež vyplni všetky údaje, ale s určitou dávkou kreativity. Hoci zákon vyžaduje uvies pravdivé údaje, neukladá nijaké sankcie. Navyše, fantáziu a zahmlievanie pri vypĺňaní považujeme skôr za formu primeraného protestu a vyjadrenie názoru na sčítanie. Pokiaž ide o riziko overovania pravdivosti údajov, sčítanie je oficiálne anonymné a je otázne, ako by niekto mohol urči sankciu konkrétnej osobe, keď vôbec nemá vedie, kto hárok vypĺňal. Dôležitý je výsledok – aby sedel počet hárkov s počtom obyvatežov, ktorí ho dostali. Nie je náš problém, že systém je nastavený tak, že je to možné jedine kompromitáciou anonymity.
  4. Nenalepi kód. Táto možnos je podža všetkého nevhodná; komisári majú formuláre s menami a kódmi, podža ktorých vedia kódy dopísa aj sami (formulár D, pozri tu).
  5. Vymeni si kód s niekým iným. Výsledok bude do značnej miery podobný, ako keby ste uviedli nepravdivé údaje. Štát teda dostane údaje, ktoré chce, len nebude vedie od koho. Problém môže nasta, ak aktívny sčítací komisár pri kontrole vyplnených údajov zistí, že nie ste šesdesiatročná žena ale dvadsapäročný muž, prípadne zistí, že mu odovzdávate iný kód ako ten, ktorý je priradený k vášmu menu. Preto je lepšie využi tento spôsob cez internet. Druhou možnosou je, že sa dohodnete viacerí napríklad z jedného paneláku alebo ulice, hárky odovzdáte naraz a tak sčítaciemu komisárovi znemožníte kontrolu.


Štatistika áno, ale inak

Štatistika môže by rovnako ako mnohé iné vedy pre spoločnos vežmi užitočná. Sčítanie obyvatežov, domov a bytov 2011 nie je ten prípad. V spoločnosti, v ktorej žijeme, sú získané výsledky nástrojom, s ktorým môžu žudia pri moci narába podža vlastných politických a ekonomických záujmov. Štát považujeme za inštitúciu, ktorá má zabezpeči kontrolu obyvatežstva a plynulé fungovanie ekonomiky. Štát, zastupitežskú politiku ani kapitalizmus nestotožňujeme so spoločnosou.

Jeden z ciežov štatistického zisovania – získanie údajov pre lepšiu koordináciu činností – by mal by spätý s napĺňaním potrieb žudí. A to podža nás v kapitalistickom systéme založenom na protikladnom vzahu práca – kapitál, ktorý je chránený štátom, nie je možné.

Ako inak? Zastupitežská demokracia a kapitalizmus nie sú jediné formy správy spoločnosti. Naším ciežom je priama demokracia, federalizmus a možnos kontroly kedykožvek odvolatežných delegátov, ktorí sa zodpovedajú tým, čo ich delegovali na presne určené úlohy. V takto organizovanej spoločnosti má štatistika nepochybne vežký význam pre rozvoj a napĺňanie žudských potrieb.

Dospie k tejto spoločnosti sa podža nás dá prostredníctvom budovania nezávislého a samosprávneho hnutia pracujúcich, ktorí ju ako jediní dokážu vytvori. Ako Priama akcia sa našou každodennou činnosou usilujeme práve o to.

Priama akcia


Ďalšie užitočné informácie:
http://blackhole.sk/scitanie-po-slovensky-aneb-kurvahosi-oh-my-god
http://blackhole.sk/osobne-udaje-policia-sis-scitanie-paranoidno-pravny-kukuc
http://blackhole.sk/ne-anonymita-scitania-ludu-2011

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Re: 2011-05-20 | 19:34:20 | mt
reaguj na pr�spevok Ohladom anonymity - internet vs vytlacene harky
http://spravy.pravda.sk/urad-na-ochranu-osobnych-udajov-scitanie-nebude-anonymne-pes-/sk_domace.asp?c=A110520_093537_sk_domace_p58

"Štatistický úrad podža Úradu na ochranu osobných údajov neúplne a nesprávne informuje obyvatežov, keď tvrdí, že sčítací formulár neobsahuje meno a priezvisko. "V konečnom dôsledku sa tieto údaje na sčítací formulár dostanú prilepením číselného identifikátora," poukázal. Úrad na ochranu osobných údajov preto vyzval na zváženie upustenia od povinnosti nalepi číselný identifikátor obyvateža na sčítací formulár a nechal túto možnos na slobodnom rozhodnutí obyvateža. "Ak tento postup Štatistický úrad v tomto štádiu sčítania neuplatní, je pravdepodobné, že vystaví celé sčítanie možnému spochybňovaniu," píše sa v stanovisku."

Ak by sa stalo, ze SU povie, ze identifikator neni potrebny a nebudu ho dopisovat ani scitaci komisari, tak ti, ktori sa chcu scitat anonymne, by tak mali urobit prostrednictvom harkov, nie internetu. UnOOU vo svojom vyhlaseni ale hovori iba tolko, ze odporuca, aby SU nezavadzal, cize v tejto chvili sa vlastne nemeni nic a je lepsie pockat ako sa situacia vyvinie.


Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in