Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Agentúra OTTO – pekné sžuby, krutá realita 

10. február 2011

Zväz požských syndikalistov (ZSP-MAP) nás informoval o spustení kampane proti pracovnej agentúre OTTO, ktorá má pobočky aj na Slovensku a v Česku. Spracovali sme text opisujúci praktiky agentúry OTTO v Holandsku a skúsenosti požských, ale aj slovenských či českých pracovníkov. Vieme, že takéto praktiky sú typické aj pre iné agentúry, tu však platí jedno – kým žudia nemajú záujem rieši svoje problémy, nikto ich za nich rieši nebude. Ak teba alebo tvojich známych táto agentúra nejakým spôsobom podviedla a chceš sa proti tomu postavi, kontaktuj nás. V najbližších dňoch sa uskutočnia akcie priamo medzi pracovníkmi v Holandsku a v pobočkách tejto agentúry.

Problémy s agentúrou OTTO

V minulých rokoch sa objavilo množstvo sažností na praktiky pracovnej agentúry OTTO, najmä od Poliakov, ktorí odišli pracova do Holandska. Agentúra sa nachádza minimálne na jednom čiernom zozname (zoznam nedôveryhodných poskytovatežov služieb) ako agentúra, ktorá podvádza pracujúcich. Niektorí žudia, ktorí v nej pracujú alebo pracovali v minulosti, sa obrátili na holandskú skupinu AGA (patriacu k organizácii Vrije Bond) a požskú ZSP ohžadom rozličných problémov s prosbou o pomoc. Žiadajú prinajmenšom, aby sme žudí varovali a informovali o ich právach a možnostiach – čo robi, ak ich agentúra podvedie.

Na základe listov, sažností na internete a osobných rozhovoroch vám prinášame predbežný zoznam najčastejších problémov. Kontaktujeme ďalších žudí a veríme, že čoskoro budeme schopní poskytnú viac informácií. V krátkej dobe by sa mala zača aj informačná kampaň určená súčasným a potenciálnym zamestnancom.

Falošné sžuby v Požsku

Jeden z najtypickejších problémov je, že agentúra v Požsku potvrdí jednu náplň práce, no tá sa po príchode do Holandska celkom zmení. Mnohí pracujúci sa ešte v Požsku prihlasujú so svojimi priatežmi alebo rodinnými príslušníkmi a agentúra ich uisuje, že budú pracova spolu, často ich však po pricestovaní rozdelia. Zvyčajne majú pracova 40 hodín týždenne v určitom časovom období, no nie je nezvyčajné, že nedostanú kompletný rozpis, prípadne celé týždne nemajú nijakú prácu. V najhorších prípadoch ich agentúra pošle domov ešte pred tým, ako stihnú zarobi aspoň nejaké peniaze.

Nepravidelný pracovný čas

źudí často rozvážajú na mnohé rozličné pracoviská. Niekedy nemajú prácu, ale musia by dostupní, keby náhodou niekto zavolal. Niektorí odhadujú, že asi 25-30% kolegov a kolegýň malo počas svojho pobytu iba občasnú prácu, napríklad dvakrát za týždeň. Inokedy zase treba robi nadčasy, aby dobehli zameškané hodiny. Typický nadčasový deň pozostáva z 11-12 hodín práce, ale existujú prípady, keď si pracujúci museli odrobi až 20 hodín za deň.

Mzdy, ich vyplácanie a poplatky

Podža pracovníkov sa objavili aj prípady, keď nedostali ani len minimálnu mzdu – vežkú čas z výplat si, samozrejme, berie agentúra. Jeden z hlavných problémov je nafúknutá cena za ubytovanie. Platia sa aj ďalšie poplatky, napríklad poistenie vo výške zhruba 300-400 eur za rok, ktoré potom holandská vláda vracia priamo agentúre, a nie človeku, ktorý si poistenie zaplatil.

Noví zamestnanci pracujú v Holandsku niekožko týždňov bez náležitých dokumentov (napr. SOFI - kombinované daňové číslo a číslo sociálneho zabezpečenia) a nemajú platené vožno či dovolenku. Napriek tomu, že im z výplat sahujú poistné, počas práceneschopnosti mnoho ráz nedostávajú náhradu príjmu a musia zaplati pokutu.

Pracujúci sa sažujú na množstvo poplatkov, ktoré musia uhradi. Pravidelne od nich vyberajú peniaze najmä v robotníckych ubytovniach, ktoré si poplatky len tak vymýšžajú, napríklad za to, že žudia prídu z práce špinaví. Väčšinou sa to deje svojvožne a spoločnos účtuje pokutu všetkým na izbe za priestupok jednotlivca. O týchto poplatkoch sa žudia často dozvedia až z výplatnej pásky a tým, ktorí sa sažovali, pohrozili vyhodením.

Agentúra má problémy aj s meškajúcimi výplatami. V prípadoch, keď pracujúcich prepustili bez predchádzajúceho upozornenia, poslali ich domov bez toho, aby im zaplatili, a mali dokonca problém vzia si všetky osobné veci.

Problémy s ubytovaním – hlavná príčina znižovania miezd

Mnohí žudia sa sažovali na ubytovacie podmienky v rôznych častiach Holandska. Tento problém je známy, dostal sa dokonca aj na stránky mainstreamových novín.

Prednedávnom sa na YouTube objavili propagačné videá so „zamestnancami“ cez agentúru OTTO, ktorí sa v nich chvália svojimi životnými podmienkami. źudia, ktorí zažili skutočné podmienky, však tvrdia, že ide iba o reklamnú kampaň a reálne podmienky sú celkom odlišné. Videá sa snažia vykresli podpriemerné domy v lesoch ako nejaký „park“ či pekný letný tábor.

Realita v týchto „táboroch“ je však iná. Mnohé sa nachádzajú na izolovaných miestach, v lesoch, ďaleko od všetkého. Veža ráz sú od najbližšieho mestečka vzdialené saj 20 kilometrov. Spoločenský život sa točí okolo firemnej ubytovne, firemného obchodu a baru. 


Ubytovňa v Laarbruchu

Pracujúci musia vstáva vežmi skoro, aby ich mohli odviez do práce (často cestujú aj jeden a pol až dve hodiny). Po práci musia čaka aj hodinu a viac na autobus, ktorý zbiera žudí z rôznych lokalít. To znamená, že za deň strávia 3 až 6 hodín iba cestovaním do práce a naspä.

Jedným z miest, kde žije mnoho nových zamestnancov, je Laarbuch v Nemecku, asi 20 kilometrov od Holandska. źudia žijú v prerobených kasárňach po britských vojakoch neďaleko letiska Weeze. Raz týždenne agentúra objednáva autobus do obchodu vzdialeného pol hodinu cesty. Na jednu toaletu a kuchyňu pripadá niekožko desiatok izieb.

źudia sa sažujú na plesne, preplnené a špinavé izby a pokazené zariadenie. Kempové domčeky, napríklad v Uddeli, v zime nie sú vhodné na bývanie. Je jasné, že agentúra a jej kumpáni podvádzajú a zarábajú na pracujúcich tým, že ich nútia plati premrštené sumy za život v nevhodných podmienkach. Vyskytli sa incidenty, keď žudí, ktorí sa sažovali, uprostred noci jednoducho bez varovania vyhodili, len aby ostatným ukázali, že majú by ticho. Niektorí žudia, ktorých vyhodili z ubytovní, dostali aj okamžité výpovede a agentúra sa na nich úplne vykašžala; nech si poradia, ako vedia. Tí, ktorí sa sažovali na ubytovanie, boli často zastrašovaní a neboli im obnovené zmluvy.

Na ubytovaní sa zarábajú značné peniaze. Vo Woerdene sú často ubytovaní 4-5 žudia v jednej miestnosti, každý platí 280 eur mesačne, takže celkové náklady sa vyšplhajú až na 1000 eur na izbu. Za takú sumu prenajímajú miestne realitné kancelárie celý dom! Miestni často ponúkajú byty za 300 eur, čo sa agentúre OTTO nepáči, lebo vyžaduje, aby boli pracujúci neustále k dispozícii, pripravení na vyzdvihnutie pred ubytovňou. Ak vám o šiestej ráno zaklopú na dvere, do 15 minút musíte by pripravení na odchod. V jednom nahlásenom prípade odmietla agentúra OTTO nájs akúkožvek prácu či vozi do nej človeka, ktorý sa odsahoval z tábora.

OTTO má rovnaké ceny za ubytovanie a nerozlišuje medzi podmienkami na jednotlivých miestach. To vedie k situáciám, kedy niektorí plnia rôzne službičky, len aby sa mohli presahova do lepšej ubytovne.

Pracujúci píšu

Tu je list požských pracovníkov, ktorí opisujú problémy s poplatkami svojvožne účtovanými agentúrou OTTO v ubytovniach:


Voláme sa P. a A. Radi by sme opísali, čo sa nám stalo v Holandsku. Po príchode do krajiny sme narazili na lákavú pracovnú ponuku agentúry OTTO. Na konci októbra sme išli na pohovor do jej sídla v Haagu.

Podpísali sme trojmesačnú zmluvu. Deň pred odchodom do práce zmenili miesto, kde sme mali býva, hoci sme mali zmluvne garantované určité podmienky. Zmluva garantovala ubytovanie za 280 eur na osobu v miestnosti pre dvoch. Skutočnos však bola iná. Strčili nás do izby s ďalšími 4 žuďmi, ale plati sme museli rovnakú čiastku ako za izbu pre dvoch.

Od začiatku sme sa pokúšali zmeni buď ubytovňu alebo aspoň izbu, aby sme dostali to, čo nám bolo sžúbené. Náš manažér však povedal, že presahova sa nedá. Poslal nás za manažérom ubytovne, no nevybavili sme nič.

Vežké prežudnenie v robotníckej ubytovni (120 žudí) spôsobilo medzi žuďmi stres. Na príčine bol malý počet kúpežní, záchodov a iného zariadenia, ktoré mala ubytovňa poskytnú.

Naše problémy a problémy ostatných boli nasledovné:

- Meškanie výplat. Okrem toho sme pred sviatkami dostali nižšie výplaty. Mesačné výplaty nezodpovedali hodinovým zárobkom. Za 2 týždne sme dostali 190 eur a za mesiac iba 270 eur.

- Obyvatelia ubytovne museli plati okrem 280 eur aj za upratovanie izieb, a to žuďom, ktorých určil manažér ubytovne.

- źudia dostávali žlté a červené karty, za ktoré sa im sahovali pokuty priamo z výplat. Tieto pokuty sme dostávali bez nášho vedomia a bez toho, aby sme mohli nejako zisti, či boli oprávnené. Napríklad nám zaúčtovali poškodený hlásič požiaru, ktorý však bol poškodený už v čase nášho príchodu. Každému v izbe zaň zrazili 400 eur z výplaty!

- Ak ste potrebovali deň vožna, dostali ste ho. Za 13 eur. Za každých 5 minút meškania na odvoz do práce vám strhli 15 eur, hoci na vaše pracovné miesto chodili aj pravidelné linky.

- Ak musela na vašu izbu prís strážna služba, strhli vám 80 eur. Pokutovali dokonca aj spiacich žudí. Raz sa odohral konflikt medzi A. a ďalším obyvatežom izby, ktorý ho udrel do hlavy. A. museli odvies do nemocnice, a keď sa ho prepustili, predvolala si ho strážna služba agentúry OTTO. Nedostal však možnos vysvetli, čo sa stalo. Strážna služba namiesto toho, aby vyšetrila incident či zavolala políciu, udelila každému pokutu. Neskôr sa zistilo, že útočníci už boli súdne trestaní. U nás si agentúra overovala, či máme čistý register trestov, ale u nich nie. Týždeň na to jedného z nich strážna služba vyhodila. A. odopreli zdravotné poistenie a nedostal náhradu mzdy za 6 dní. Manažér povedal, že si o tento čas môže predĺži svoju trojmesačnú zmluvu.

- P. vyhodili deň pred skončením platnosti zmluvy a nechceli mu ju predĺži, lebo sa s kolegami rozprával o problémoch s agentúrou.

Myslíme si, že sme boli podvedení, preto chceme varova a informova budúcich pracovníkov a ďalších žudí, ktorých agentúra OTTO podviedla.


Skúsenosti slovenských a českých pracovníkov

Na rôznych slovenských a českých internetových fórach, kde žudia píšu svoje skúsenosti s prácou v Holandsku cez agentúru OTTO, sa v podstate potvrdzujú skúsenosti požských zamestnancov. V skratke, iná práca ako bolo dohodnuté v zmluve, časté sahovanie a striedanie zamestnávatežov, dlhé neplatené obdobia bez práce, fotky krásnych budúcich ubytovní, no v skutočnosti príšerné baraky s minimom sociálnych zariadení, preplnenými izbami, plesňami či mravcami, neochota manažérov rieši akékožvek problémy, nijaká náhrada príjmu v prípade práceneschopnosti, dlhé kilometre dochádzania do práce, šikana a pokuty.. 
Zoznam problémov je pomerne dlhý, podstatné však bude, aký tlak sa podarí vyvinú na agentúru OTTO (alebo hociktorú inú), aby prestala s takýmito praktikami.


Aktualizácia 14.2.2011:

Holandsko, Požsko, Slovensko: Protestné akcie proti praktikám agentúry OTTO

V piatok 11. 2. 2011 sa uskutočnili prvé informačné a protestné akcie proti praktikám agentúry OTTO v kanceláriách firmy v Banskej Bystrici, Prešove a Varšave. V rovnaký deň a počas víkendu sa konali aj akcie pred agentúrnymi ubytovňami v Holandsku. Akcie sú výsledkom koordinácie holandskej anarchosyndikalistickej organizácie Vrije Bond, požskej ZSP-MAP a Priamej akcie-MAP.

Prešov
Pobočku na Jarkovej ulici sme navštívili pred 10:00. Prekvapenej zamestnankyni sme vysvetlili, prečo sme prišli a čo bude nasledova, ak agentúra neprestane so svojimi praktikami. Za Priamu akciu sme odovzdali protestný list a poradili jej, že bude v záujme agentúry, aby o našej akcii informovala vedenie firmy a jej majiteža pána von Goola. Akcia trvala asi 10 minút a náš odkaz pre OTTO je jasný: SLEDUJEME VÁS! V okolí pobočky firmy sa objavili aj plagáty s týmto odkazom a vysvetlením praktík firmy. 

Banská Bystrica
Akcia na Hornej ulici sa konala v popoludňajších hodinách. Zamestnankyňa agentúry už zjavne vedela o proteste v Prešove a na vyjadrenie nespokojnosti zo strany miestnych aktivistov ju niekto „pripravil“. Jej svojská reakcia nás pobavila. Žiadala, aby sme sa legitimovali odborovými preukazmi, tvrdila, že ide o nepovolenú demonštráciu a odmietala prija protestný list. Oboznámili sme ju s dôvodmi akcie, nechali jej na stole protestný list a po asi 4 minútach odišli. Aj v okolí tejto pobočky sa objavili plagáty týkajúce sa praktík OTTO.

Varšava
Vo Varšave vošli aktivisti ZSP a organizácie nájomníkov do kancelárie agentúry okolo 10:00. Prítomným záujemcom o prácu rozdali letáky. Zamestnankyniam agentúry, ktoré majú na starosti nábor pracovníkov do Holandska, vysvetlili požiadavky. Neetické správanie firmy vyvolalo ostrú výmenu názorov. Zamestnankyne mali pocit, že prípadov porušovania zmlúv zo strany agentúry, ktoré aktivisti spomenuli, nie je dos veža.

Holandsko
Akcie sa konali na viacerých miestach, napríklad Koog aan de Zaan, Diemen, Wijk aan Zee atď. Aktivisti uskutočnili množstvo rozhovorov s pracovníkmi a pobavila ich agresívna agentúrna SBS-ka, ktorá na nich na jednom mieste zavolala políciu za státie na chodníku a rozdávanie letákov. SBS tiež zastrašovala pracovníkov, aby si nebrali letáky a všeobecne sa k ním správala ako k idiotom.

Najnovší prípad nechutných praktík agentúry je strhnutie 1000 eur z výplaty bez udania dôvodu jednému z bývalých pracovníkov. Všetky organizácie pokračujú vo svojich aktivitách odhažujúcich konanie agentúry OTTO napriek hrozbám firmy.

Požiadavky kampane

V prípade, že sa objavia ďalšie sažnosti, tieto požiadavky sa môžu aktualizova.


1. Zruši systém pokút. Pracovníci dostávajú pokuty za rôzne nezmyselné veci. V zmluve nie je žiadna zmienka o konkrétnych veciach, za ktoré môžu by pokutovaní na ubytovniach, len to, že zamestnanci dostanú pravidlá a súhlasia s ich dodržiavaním – až na to, že v skutočnosti nič nedostanú ani nepodpíšu. Firma ukladá pokuty, ako sa jej zachce.

2. Dodržiava podmienky v zmluve.

3. Zlepši bývanie; obzvl᚝, aby bolo v súlade s ABU CAO (kolektívna zmluva). Dohoda má garantova 10m2 na osobu, vhodné hygienické podmienky atď.

4. Žiadne meškajúce výplaty ani ich krátenie. Povinnos vyplati plnú čiastku k desiatemu dňu po skončení mesiaca.

5. Existuje diskriminačná zmluvná pokuta. Pracovníkom je uložená pokuta 500 eur, ak dajú výpoveď bez predošlého upozornenia, zamestnávatelia však môžu ukonči pracovný vzah bez upozornenia. Táto pokuta by mala by odstránená najmä preto, že mnohí pracovníci odchádzajú zo zamestnania, lebo nedostanú to, čo im agentúra sžúbila.

6. Zruši pokutu vyplývajúcu z dohody o zachovaní mlčanlivosti. Zamestnanci by mali ma možnos slobodne hovori o svojich pracovných podmienkach.Aktualizácia 22.2.2011:
Ďalšie akcie v Požsku, Holandsku a Česku proti agentúre OTTO

Dňa 17. februára sa uskutočnili ďalšie akcie proti pobočkám agentúry OTTO a pribudla ďalšia krajina, v ktorej si na ne aktivisti posvietili - Česko.


Holandsko

V Haagu sa požskí pracujúci vrátane bývalých pracovníkov agentúry OTTO a členovia Vrije Bond objavili na slávnostnom otvorení novej pobočky firmy. Rozdali letáky opisujúce problémy a požiadavky kampane.

Požsko

Jedinou vopred oznámenou akciou bol protest v Gliwiciach, kam vedenie firmy narýchlo poslalo svojho zástupcu Guida Vreulsa z Holandska, aby urobil firme PR. Aktivisti anarchistickej skupiny FAS poskytli prítomným novinárom rozhovory, zástupca OTTO však tvrdil, že všetko je v poriadku. Do kamery tvrdil, že OTTO „skúma“ všetky sažnosti pracovníkov, nevedel však vôbec odpoveda na sažnosti, ktoré mu boli prezentované a nemal problém uvies napríklad toto: „Podža mňa Poliaci nemajú dôvod sažova sa. Naša firma sa riadi etickým kódexom. źudí vyplácame na základe platných kolektívnych zmlúv rovnako ako všetky ostatné agentúry dočasného zamestnávania.“ Priznal tiež, že agentúra si účtuje za dopravu do zamestnania. Video z akcie: http://www.youtube.com/watch?v=AxbY9d-XVp0

Informačná akcia sa konala aj v Krakove v podaní miestnej skupiny zväzu Iniciatíva pracujúcich.

Česko

Aktivisti olomouckej lokálnej skupiny ČSAF informovali o praktikách firmy vylepením letákov v blízkosti miestnej pobočky agentúry, ktorá má na starosti nábor pracovníkov.

Novinky

K akciám 17.2. sa pripojila protestným faxom vedeniu firmy v Holandsku aj Priama akcia a o deň neskôr aj Medzinárodný sekretariát MAP. Aktivisti ZSP, PA a VB naďalej zhromažďujú fakty o činnosti agentúry. V Požsku oslovili ZSP ďalší bývalí pracovníci agentúry so svojimi skúsenosami s pokutami a zrážkami z miezd a chystajú sa zapoji do kampane na lokálnej úrovni. Na Slovensku sme zaznamenali prípady, kedy žudia zrušili vopred dohodnuté pohovory po tom, ako sa dozvedeli o praktikách agentúry.


Aktualizácia 1.3.2011:

Správy z akcií vo Varšave a v Opole

Varšava

V stredu 23.2. členovia ZSP-Varšava navštívili pobočku agentúry OTTO Workforce spolu s médiami (Rádio Warszawa, televízia Polsat), aby agentúre pripomenuli nevyplatenie miezd štyrom bývalým pracovníkom firmy, ktorí sa obrátili na ZSP s prosbou o pomoc.

Pracovníci sa sažovali okrem iného na svojvožné znižovanie výplat, oneskorené vyplácanie mzdy, a pracovné i ubytovacie podmienky, ktoré nie sú v súlade s holandskými zákonmi. Navyše podmienky, ktoré agentúra sžubuje v Požsku pri podpise zmluvy, sa v Holandsku nenapĺňajú.

Zamestnankyne agentúry nechceli komunikova s aktivistami ZSP a tvrdili, že ony nezodpovedajú za pracovné podmienky v Holandsku. Odmietali tiež prevzia požiadavky, pričom tvrdili, že kompetentný predstavitež agentúry nie je prítomný a nechceli prezradi jeho meno. Napokon jedna z pracovníčok prevzala dokument s požiadavkami.

Pretože agentúra neprezentovala nijaké riešenie problémov, akcie v Požsku a v ďalších krajinách budú pokračova.

Naše motto – zvíazi nad OTTO!

Spracované podža http://cia.bzzz.net/warszawa_zwiazek_syndykalistow_polski_wstapil_do_biura_agencji_ottoOpole

V piatok 25.2. sa uskutočnila akcia aj pred pobočkou agentúry Otto v meste Opole.

Členka varšavskej ZSP a skupina približne 10 lokálnych aktivistov a aktivistiek navštívili kanceláriu firmy, kde si rýchlo vymenili názory so zamestnancami a odovzdali dokument, ktorý obsahuje konkrétne praktiky agentúry a požiadavky kampane. Pred pobočkou rozdali okoloidúcim letáky a transparentom upozornili na riziká práce cez OTTO.

Pobočka bola na návštevu pripravená. Zamestnankyne s úsmevom opomínali fakty a opakovali, že problém s oklamanými pracovníkmi neexistuje.

Po vstupe aktivistov do kancelárie agentúry sa hneď objavil predstavitež miestnej polície, ktorý protestujúcim kládol otázky o podobe akcie a jej trvaní.

Piket sa skončil bez problémov po 45 minútach informovania okoloidúcich a potenciálnych klientov. Niektorí dokonca počas akcie agentúru opustili.

Spracované podža http://cia.bzzz.net/opole_pikieta_pod_biurem_otto_workforce, http://opole.gazeta.pl/opole/1,35086,9169026.htmlPošli protestný e-mail majitežovi OTTO Work Force

V stredu 2.3. sa Frank van Gool stretne vo Vroclavi s bývalými pracovníkmi agentúry OTTO. Do stredy poludnia mu môžeš posla vlastný protestný e-mail alebo použi tento vzor. Pripomeň mu pred týmto dôležitým stretnutím, čo si myslíš o praktikách jeho firmy.


Aktualizácia 21.3.2011:

Pokus o obsadenie sídla agentúry OTTO Workforce v Holandsku

Tlačová správa AGA/Vrije Bond k akcii pred sídlom agentúry:

Dnes usporiadali požskí pracovníci agentúry OTTO spolu s členmi AGA/Vrije Bond a požského anarchosyndikalistického zväzu ZSP demonštráciu pred sídlom spoločnosti OTTO Workforce v meste Venray zameranú proti nežudským pracovným a životným podmienkam. Polícia sledovala aktivistov od miesta ich stretnutia a počkala si ich pred sídlom firmy. Autobus s demonštrantami bol odstavený a ihneď došlo k zatknutiu niekožkých žudí. Ostatným sa podarilo uniknú a dosta sa pred sídlo firmy. Tam pokračovalo obažovanie zo strany ochranky OTTO a polície, ktorá sa pokúsila zatknú aj zvyšných aktivistov, Protestujúcim sa nepodarilo prednies svoje požiadavky priamo vedeniu OTTO, keďže väčšina protestujúcich bola zadržaná a zvyšok dostal pokuty.

V posledných mesiacoch sa konali protestné akcie a demonštrácie v pobočkách či ubytovniach pracovníkov v Požsku, Českej Republike, na Slovensku či v Holandsku. Výsledkom akcií je zatiaž aspoň určitý posun, konkrétne vyplatenie dlžnej mzdy. „Jeden z dvoch pracovníkov angažujúci sa v kampani dostal vyplatenú zadržiavanú mzdu. Chceme pokračova v ďalších akciách. Chceme, aby aj druhý kamarát dostal svoje peniaze a aby sa zrušili všetky jeho pokuty! Chceme aj, aby boli splnené aj naše ďalšie požiadavky,“ povedal Willem K. z Vrije Bond.

Aktivisti požadujú, aby OTTO Workforce zrušilo systém trestov a pokút udežovaných pracovníkom a aby boli dodržiavané ústne aj písomné dohody. Zamestnanci OTTO by mali dosta lepšie ubytovanie a nižší nájom. Zamestnanci by si nemali hradi cestovné náklady a ich mzdy by sa mali vypláca načas. ZSP a AGA/Vrije Bond preskúmali situáciu na základe informácií zozbieraných od samotných pracujúcich a zistili, že OTTO Workforce používa nečestné metódy na zastrašovanie a nesmierne vykorisovanie svojich pracovníkov.

ZSP v Požsku a AGA/Vrije Bond v Holandsku začali kampaň na podporu požských pracovníkov a proti praktikám agentúry OTTO Workforce. Do kampane sa zapojila aj Priama akcia zo Slovenska.

Postup agentúry a polície podnietil aktivistov k ďalším akciám. „OTTO by si nemalo myslie, že týmto sa akcie končia. Budeme pokračova, kým sa naše požiadavky nesplnia. Veríme, že prvotný úspech, teda vyplatenie zadržiavanej mzdy, inšpiruje ďalších pracovníkov, aby sa začali organizova, čo prinúti OTTO Workforce bra svojich pracovníkov vážne,“ povedal Willem.

 

Zdroj: libcom.org

 

 


Aktualizácia 26.3.2011:

Prvé ústupky OTTO a výzva k protestným e-mailom

Po dvoch stretnutiach aktivistov s vedením pracovnej agentúry OTTO v Holandsku, ktoré sa uskutočnili tento týždeň, sa v pondelok koná ďalšie v Požsku. Zvýš tlak na firmu a do pondelka (28.3.) poludnia pošli protestný e-mail/fax alebo použi tento vzor. Agentúra už pod tlakom kampane urobila prvé ústupky.

Medzinárodná solidarita prináša výsledky


V pondelok (po políciou potlačenej akcii) a opä vo štvrtok sa konali rozhovory medzi členmi Vrije Bond a jedným z bývalých pracovníkov OTTO a výkonnými zástupcami agentúry OTTO Workforce. Výsledkom rokovaní je všeobecný prísžub zlepši situáciu, proti ktorej vystupuje kampaň.

Pokiaž ide o požiadavky pracovníkov, ešte minulý týždeň dostal jeden z pracovníkov takmer celú dlhovanú čiastku. Po pondelkovom rozhovore dostal druhý pracovník všetky peniaze, ktoré žiadal od agentúry. Ďalší dvaja pracovníci dostali iba smiešne sumy. Agentúra sa podža všetkého pokúša ututla problém, uspokoji pracovníkov čiastočnými ústupkami a ukonči kampaň, do ktorej je zapojená holandská organizácia Vrije Bond, Zväz požských syndikalistov (MAP Požsko) a Priama akcia (MAP Slovensko).

Kampaň sa nekončí

Aktivistom sa v posledných dňoch ozvali ďalší pracovníci agentúry so svojimi požiadavkami, takže je predčasné hovori o konci kampane, najmä keďže nedošlo k nijakým konkrétnym zlepšeniam, napríklad v oblasti ubytovacích podmienok či správania voči pracovníkom, a majitež OTTO ešte stále tvrdí, že vo firme neexistuje žiadny systém pokút.

Zapoj sa

Pošli protestný e-mail/fax alebo použi tento vzor a zvýš tlak na firmu do pondelka (28.3.) poludnia.

Kontaktné údaje:

Fax: +31 478 529900
E-mail adresy: fvangool@ottoworkforce.eu, info@ottoworkforce.eu

 

OTTO WORKFORCE! STOP FINING AND HARASSING WORKERS! PAY WHAT YOU OWE!

STOP THE EXPLOITATION OF FOREIGNER WORKERS AND STOP IGNORING THEIR COMPLAINTS!

I FOLLOW THIS CASE AND WILL SPREAD INFORMATION ABOUT YOUR UNACCEPTABLE PRACTICES UNTIL ALL WORKERS’ DEMANDS ARE FULFILLED!

INFORM ME, PLEASE, WHEN WILL THE WORKER’S DEMANDS BE FULFILLED.


Preklad:

OTTO Workforce! Zastavte pokutovanie a obažovanie pracujúcich! Zaplate, čo dlžíte!
Zastavte zneužívanie zahraničných pracujúcich a prestaňte ignorova ich sažnosti!
Sledujem tento prípad a budem šíri informácie o vašich neprijatežných praktikách, kým nebudú splnené všetky požiadavky pracovníkov! Informujte ma prosím, kedy splníte požiadavky pracovníkov.


Ďakujeme za vyjadrenie solidarity touto formou a rozšírenie informácií o kampani. Sleduj náš web, kde sa dozvieš, ako sa bude kampaň ďalej vyvíja.Aktualizácia 1.4.2011:

Akcie proti dcérskej firme OTTO v Nemecku

Pred dcérskou spoločnosou agentúry OTTO Workforce s názvom OLYMPIA sa vo štvrtok 31. marca uskutočnil piket FAU (MAP Nemecko), ktorého sa zúčastnili členovia z oblasti Rhein/Main. OLYMPIA má dve pobočky, jednu vo Frankfurte a druhú vo Wiesbadene. Počas protestu na podporu požských pracovníkov sa okoloidúcim a záujemcom o prácu rozdávali letáky.

Zdroj: http://www.fau.org

 Aktualizácia 5.4.2011:

Kampaň pokračuje 

Od spustenia kampane proti praktikám pracovnej agentúry OTTO Workforce prešli dva mesiace a medzinárodné akcie Vrije Bond (Holandsko), ZSP (MAP Požsko) a Priamej akcie (MAP Slovensko) priniesli prvé úspechy. Požiadavky sa však nenaplnili úplne a kampaň preto vstupuje do novej fázy. Prioritou zostáva povzbudi čo najviac pracovníkov k zapojeniu sa a získaniu všetkých peňazí, o ktoré ich firma svojvožnými praktikami ukrátila. Sú tu však aj ďalšie otázky týkajúce sa bývania či správania sa k pracovníkom. V tomto úsilí môže pomôc každý čitatež - pozri článok Kampaň proti praktikám Otto Workforce pokračuje aj po dosiahnutí prvých výsledkov, kde nájdeš aj ďalšie aktualizácie aktivít súvisiacich s kampaňou.


Zapoj sa!

 


V prípade, že chceš rieši svoj problém s agentúrou OTTO alebo informova o svojich skúsenostiach, napíš nám na priamaakcia(zavináč)priamaakcia(bodka)sk, prípadne priamo do diskusie k článku.

Leták určený slovenským a českým pracovníkom je na webstránke kampane.

A3 plagát s textom o praktikách OTTO si môžeš stiahnu tu.

A3 plagát s motívom SLEDUJEME VÁS nájdeš tu.


Vďaka za šírenie týchto informácií!

Ak sa práve nachádzaš v Holandsku, môžeš kontaktova nás alebo holandskú organizáciu Vrije Bond a požskú ZSP, ktoré spustili celú kampaň: ottoslaveforce(zavináč)gmail(bodka)com.


Priama akcia
Ďakujeme Anonymous za preklad pôvodného článku od ZSP


Zdroje:
http://otto.zsp.net.pl
http://www.vrijebond.nl/
Informácie od aktivistov a pracovníkov agentúry

Internetové fóra so skúsenosami pracujúcich zo Slovenska a Čiech:
http://www.topsluzby.sk/cestovanie/praca-v-zahranici/otto-2.html
http://www.komunita.exil.sk/pracovne-agentury/agentura-otto-t3615-320.html
http://www.eures.sk/forum/viewtopic.php?f=6&t=260
http://forum.londyn.sk/viewtopic.php?f=9&t=12547
http://www.komunita.exil.sk/praca-v-zahranici/vedel-by-mi-niekto-poradit-t2964.html
http://forum.skrz.sk/foobar.read.95.33068.page=3.html
http://www.nazkusenou.cz/prace-v-amsterdamu-a100.html

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Re: 2011-02-21 | 14:04:16 | Zuzana
reaguj na pr�spevok praktiky agentury OTTO
Pred tromni rokmi som pracovala v Holandsku prostredníctvom agentúry OTTO.Podmienky boli naozaj hrozné.Manažéri sa k nám správali ako k idiotom,keď niekto niečo potreboval,mali to úplne na háku,vôbec sa nesnažili pomôc.Kolegyňu,ktorá v tom čase mala vodičák asi tri alebo štyri mesiace,nútili šoférova firemné auto spolu s ďalšími troma kolegyňami do práce,keď kolegyňa manažérovi vravela,že si na to netrúfa,tzv.\"manažér\" ju odbil s tým,že proste musí,do práce a z práce sme dochádzali po 2 hodiny,čiže spolu 4 hodiny denne.V zmluve som mala uvedené,že každý týždeň dostanem zálohu,za prvé tri týždne som však nedostala nič,a keď som sa svojich peňazí dožadovala u \"manažéra\",odbil ma s tým,že to prešetrí.Nakoniec vyšlo najavo,že pracovník prešovskej pobočky k môjmu záznamu priradil číslo účtu inej kolegyne,môjmu otcovi,ktorý sa s ním bol porozpráva,tento pracovník však tvrdil,že nevie,v čom je problém.Ubytovanie bolo plesnivé,vlhké,uprostred ničoho (konkrétne Laabruch),najbližší obchod bol 4 kilometre odtiaž,pričom šoféri,ktorí nás vozili do práce,nám z nejakého dôvodu vôbec nechceli zastavi,keď sme prechádzali okolo dediny,čiže sme museli ís na ubytovňu a potom sa vraca 4km do obchodu,pričom keby nám šofér zastavil,ušetril by nám kopec času.Takisto poplatok za ubytovanie bol značne vysoký,v roku 2008 to bolo okolo 14 € na pracovný deň.
Agentúra OTTO klame a zavádza budúcich pracovníkov,verím,že teraz už nás bude konečne niekto počúva a situácia pre súčasných a budúcich pracovníkov sa zlepší.


Re: 2011-03-29 | 08:58:55 | bez mena | sadas@asdf.sk
reaguj na pr�spevok n/a
prirucka pracovnika otto - strana 30 alebo az 35 dole - je tam slovenske slovo pokuta, takze je aj hmatatelny dokaz o tom, ze niekto sa preriekol uz dokonca pri preklade - iba po holandsky je to \\\"kompenzacia\\\" - ale slovak vie o pokute :))))) sila!!!! frank, frank,...


Re: 2011-03-29 | 09:22:06 | mt
reaguj na pr�spevok Re: n/a
diky za reakciu, je niekde na nete odkaz na tu prirucku? Hodil/a by si ho sem alebo na email PA?


Pridaj pr�spevok
 
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnos a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učitežka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označi za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voli nestačí – Po vožbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekožko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvára koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čaka. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie vožby. Štátne inštitúcie a firmy budú robi všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaž (znova) prestaneme existova.

(Ne)voli nestačí – Voli či nevoli? O čom sú vožby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvížu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred vožbami a ako vlastne funguje zastupitežská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voli nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukáza alebo sa niekoho zasta, vieme to urobi v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veža problémov, ktoré sa dajú len ažko vyrieši bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účas na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú ma aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voli nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podpori túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity žudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov žudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voli nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíri myšlienku „(Ne)voli nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnú naahovaniu sa o to, či voli alebo nevoli. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voli napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o vežmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetli pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapoji, nájdeš tu.

(źavicová) žurnalistika – skúsenos s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala by bez ohžadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písa, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupova k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenos s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za vežkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opä symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypoču/stiahnu si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokožvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájs rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosou a režimom pred rokom 1989.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in