Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Ako dopadla prvá online plenárka a kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

28. jún 2021

V dňoch 25.-27. júna 2021 sa konala plenárka a mimoriadny kongres MAP. Kvôli pandémii sa obe stretnutia museli konať online a nie v Bratislave, ako bolo pôvodne v pláne. Pozitívom však bolo, že sa ich vďaka tomu zúčastnila väčšina zväzov v MAP, keďže nás neobmedzovali represívne režimy a vízová povinnosť. V nasledujúcej správe sme zhrnuli, o čom sa diskutovalo a aké je naše hodnotenie ako hosťujúcej organizácie.

Ako vzniká agenda

Každá členská sekcia MAP môže prispieť bodmi do agendy plenárky aj kongresu. Sekcie majú následne niekoľko mesiacov na to, aby sa stretli a vypracovali závery k jednotlivým bodom. Tie potom na stretnutí prezentujú zvolení delegáti na základe mandátu, ktorý dostali od svojich organizácií (zvyčajne získavajú mandát na zjazdoch, prípadne v referendách). Tento federatívny princíp organizovania a rozhodovania je prostriedkom, ako zabezpečiť, aby sa prezentovali názory organizácií a nie jednotlivcov.

Sekcie MAP sa už skôr dohodli, že v prípade, že sa stihnú prebrať všetky body agendy plenárky, uskutoční sa aj mimoriadny kongres. Kongres má odlišné právomoci a môže rozhodovať napríklad aj o vstupe alebo výstupe organizácií. Riadne kongresy sa konajú každé 3 roky, mimoriadne podľa potreby.

plenarka_map

Formálno-organizačné body v agende

V agende stretnutí MAP sa zvyknú objavovať dva druhy bodov. Zjednodušene by sme ich rozdelili na body praktickej povahy a body formálno-organizačnej povahy. Medzi tie druhé by sme tentoraz mohli zaradiť napríklad body o tom, ako organizovať online stretnutia, drobné úpravy v stanovách, návrh, ako si môžu delegáti a delegátky zjednodušiť prípravu mandátov či ako zefektívniť robenie zápisov. Diskutovali sme tiež, ako by sa dal urýchliť proces vstupovania do MAP, aby organizácie nemuseli čakať na svoje prijatie tak dlho (3 roky od jedného kongresu do ďalšieho je dosť dlhé obdobie). Medzi štandardné body v agende patrí aj volenie komisií, ktoré overujú poverenia delegátov/delegátok a pozorovateľov/pozorovateliek na stretnutí a vykonávajú audit účtovníctva. Okrem toho sa hlasuje o všeobecnej a finančnej správe sekretariátu MAP, o zápisoch z predošlých kongresov atď. A samozrejme, sú tu aj body o vstupovaní či vystupovaní z MAP.

Praktické body

Body tohto typu mali v agende prevahu. Zhodnotili sme minuloročný Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd, ktorý organizuje MAP, a schválili plán pre tento rok (11.-17. októbra 2021).

Diskutovali sme o rozvoji školení týkajúcich sa organizovania na pracoviskách, kde viaceré organizácie vyzdvihli školenia, ktoré poskytla britská sekcia Solidarity Federation (v súčasnosti má spracované školenia pre všeobecné organizovanie sa na pracoviskách, organizovanie sa žien v súvislosti so špecifickými problémami, ktorým čelia na pracoviskách, organizovanie sa v odvetví sociálnej starostlivosti a školenie pre LGBT+ kamarátov a kamarátky).

Delegáti a delegátky schválili podporu pre verejné podujatia k stému výročiu vzniku MAP, ktoré bude na prelome rokov 2022-2023. V Poľsku sa uskutoční konferencia o histórii MAP, na Slovensku by malo ísť o podujatia v Bratislave a Košiciach zamerané na predstavenie každodennej praxe, a podobne bude ladené aj podujatie vo Viedni. K storočnici vznikne aj samostatná časť na webstránke a publikácie o histórii tejto anarchosyndikalistickej internacionály a o organizáciách, ktoré ju tvoria v súčasnosti.

Plenárka MAP schválila aj vytvorenie pracovnej skupiny venujúcej sa klimatickej kríze. Jej úlohou bude zmapovať problematiku a doterajšie aktivity zväzov a načrtnúť možností koordinovaných krokov, ako aj celkové anarchosyndikalistické stanovisko k problematike.

Nové sekcie a Priatelia MAP

MAP pokračuje vo svojom raste a okrem dvoch organizácií, ktoré požiadali o zmenu štatútu z Priateľov MAP na plnohodnotné sekcie (WAS z Rakúska a ULET z Kolumbie), do nej pribudli aj dve nové skupiny pracujúcich – MK z Filipín a WSI z Pakistanu. Rast zaznamenali aj Priatelia MAP Grupo Germinal z Čile, ktorí sa spoločne so skupinami z ďalších miest pretransformovali do organizácie s názvom Solidaridad Obrera. Oficiálne je tak súčasťou MAP 21 organizácií z Európy, Ázie a Tichomoria a Južnej a Severnej Ameriky.

Sekcie:
ASF (Anarchosyndikalistická federácia, Austrália)
ASI (Anarchosyndikalistická iniciatíva, Srbsko)
BASF (Bangladéšska anarchosyndikalistická federácia, Bangladéš)
CNT-AIT France (Národná konfederácia práce, Francúzsko)
CNT-AIT Spain (Národná konfederácia práce, Španielsko)
COB (Konfederácia brazílskych pracujúcich, Brazília)
KRAS (Revolučná konfederácia anarchosyndikalistov, Rusko)
NSF (Nórska syndikalistická federácia, Nórsko)
ÖLS (Miestna skupina Örestad, Švédsko)
PPAS (Anarchosyndikalistické združenie pracujúcich, Indonézia)
PA (Priama akcia, Slovensko)
SF (Federácia solidarity, Spojené kráľovstvo)
ULET (Libertínsky zväz študentov a pracujúcich, Kolumbia)
WAS (Viedenský zväz pracujúcich, Rakúsko)
ZSP (Zväz poľských syndikalistov, Poľsko)

Organizácií so štatútom Priatelia MAP:
ARS (Autonómny zväz pracujúcich, Bulharsko; vzhľadom na rozkol v organizácii bude o jej štatúte rozhodovať budúci kongres)
MEM (Front libertínskej solidarity, India)
MK (Kamarátstvo oslobodenia, Filipíny)
SO (Solidarita pracujúcich, Čile)
WSA (Aliancia solidarity pracujúcich, USA)
WSI (Iniciatíva solidarity pracujúcich, Pakistan)

Hodnotenie

Náš zväz musel v pozícii organizátora plenárky a mimoriadneho kongresu pripraviť všetko tak, aby stretnutia fungovali bezproblémovo z hľadiska pripojenia prítomných, tvorby zápisu, procesu hlasovania atď. Teší nás, že sa nám s pomocou sekretariátu MAP podarilo túto úlohu splniť a že v priebehu príprav sme prišli s postupmi, ktoré sa úspešne aplikovali a umožnia zefektívniť priebeh budúcich stretnutí bez ohľadu na to, či budú online alebo nie.

Stretnutia sa viedli v anglickom a španielskom jazyku a trvali každý deň vyše 7 hodín, čo bolo dosť náročné. Online forma má svoje limity a nevyhovovala každému. Na druhej strane, agenda bola pomerne obsiahla a keby nešlo o online stretnutie, pochybujeme, že by sa prebrala celá. Každé takéto stretnutie si vyžaduje veľa energie a trpezlivosti hlavne na strane ľudí, ktorí moderujú, robia zápis, sčítajú hlasy a tlmočia. Ani fyzické, ani online stretnutia sa nikdy neobídu bez ťažkostí, no tentoraz boli úplne minimálne. Išlo podľa nás o jedno z najhladšie prebiehajúcich stretnutí MAP vôbec s množstvom dôležitých praktických záverov. A skvelé bolo, že sme mohli rozhodovať spoločne s kamarátmi a kamarátkami z krajín, čo by sa fyzicky do Bratislavy nedostali, pretože dostať víza by bolo pre nich v podstate nemožné.

Pandémia zasiahla všetky organizácie v MAP a mnohým znemožnila stretnúť sa, čo sa do istej miery odrazilo aj na mandátoch sekcií. Viaceré vznikali formou referenda, čo je síce šikovná, no v tomto prípade nedostatočná forma rozhodovania, hlavne pri komplexnejších bodoch, ktoré vyžadujú viac ako iba zahlasovať áno alebo nie.

Veríme, že počas nasledujúceho kongresu MAP v Španielsku v roku 2022 bude pandemická situácia lepšia. Dovtedy nás čaká veľa konštruktívnej práce na lokálnej aj globálnej úrovni. Zapojiť sa môžeš aj ty (na začiatok napríklad takto: www.priamaakcia.sk/zapoj-sa).

Zväz Priama akcia


Súvisiace články:
Kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich v Belehrade
Zväz Priama akcia sa zúčastnil 26. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)
Správa z mimoriadneho kongresu MAP v Porte
Správa z 25. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich
24. Kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in