Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Ako dopadla prvá online plenárka a kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

28. jún 2021

V dňoch 25.-27. júna 2021 sa konala plenárka a mimoriadny kongres MAP. Kvôli pandémii sa obe stretnutia museli konať online a nie v Bratislave, ako bolo pôvodne v pláne. Pozitívom však bolo, že sa ich vďaka tomu zúčastnila väčšina zväzov v MAP, keďže nás neobmedzovali represívne režimy a vízová povinnosť. V nasledujúcej správe sme zhrnuli, o čom sa diskutovalo a aké je naše hodnotenie ako hosťujúcej organizácie.

Ako vzniká agenda

Každá členská sekcia MAP môže prispieť bodmi do agendy plenárky aj kongresu. Sekcie majú následne niekoľko mesiacov na to, aby sa stretli a vypracovali závery k jednotlivým bodom. Tie potom na stretnutí prezentujú zvolení delegáti na základe mandátu, ktorý dostali od svojich organizácií (zvyčajne získavajú mandát na zjazdoch, prípadne v referendách). Tento federatívny princíp organizovania a rozhodovania je prostriedkom, ako zabezpečiť, aby sa prezentovali názory organizácií a nie jednotlivcov.

Sekcie MAP sa už skôr dohodli, že v prípade, že sa stihnú prebrať všetky body agendy plenárky, uskutoční sa aj mimoriadny kongres. Kongres má odlišné právomoci a môže rozhodovať napríklad aj o vstupe alebo výstupe organizácií. Riadne kongresy sa konajú každé 3 roky, mimoriadne podľa potreby.

plenarka_map

Formálno-organizačné body v agende

V agende stretnutí MAP sa zvyknú objavovať dva druhy bodov. Zjednodušene by sme ich rozdelili na body praktickej povahy a body formálno-organizačnej povahy. Medzi tie druhé by sme tentoraz mohli zaradiť napríklad body o tom, ako organizovať online stretnutia, drobné úpravy v stanovách, návrh, ako si môžu delegáti a delegátky zjednodušiť prípravu mandátov či ako zefektívniť robenie zápisov. Diskutovali sme tiež, ako by sa dal urýchliť proces vstupovania do MAP, aby organizácie nemuseli čakať na svoje prijatie tak dlho (3 roky od jedného kongresu do ďalšieho je dosť dlhé obdobie). Medzi štandardné body v agende patrí aj volenie komisií, ktoré overujú poverenia delegátov/delegátok a pozorovateľov/pozorovateliek na stretnutí a vykonávajú audit účtovníctva. Okrem toho sa hlasuje o všeobecnej a finančnej správe sekretariátu MAP, o zápisoch z predošlých kongresov atď. A samozrejme, sú tu aj body o vstupovaní či vystupovaní z MAP.

Praktické body

Body tohto typu mali v agende prevahu. Zhodnotili sme minuloročný Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd, ktorý organizuje MAP, a schválili plán pre tento rok (11.-17. októbra 2021).

Diskutovali sme o rozvoji školení týkajúcich sa organizovania na pracoviskách, kde viaceré organizácie vyzdvihli školenia, ktoré poskytla britská sekcia Solidarity Federation (v súčasnosti má spracované školenia pre všeobecné organizovanie sa na pracoviskách, organizovanie sa žien v súvislosti so špecifickými problémami, ktorým čelia na pracoviskách, organizovanie sa v odvetví sociálnej starostlivosti a školenie pre LGBT+ kamarátov a kamarátky).

Delegáti a delegátky schválili podporu pre verejné podujatia k stému výročiu vzniku MAP, ktoré bude na prelome rokov 2022-2023. V Poľsku sa uskutoční konferencia o histórii MAP, na Slovensku by malo ísť o podujatia v Bratislave a Košiciach zamerané na predstavenie každodennej praxe, a podobne bude ladené aj podujatie vo Viedni. K storočnici vznikne aj samostatná časť na webstránke a publikácie o histórii tejto anarchosyndikalistickej internacionály a o organizáciách, ktoré ju tvoria v súčasnosti.

Plenárka MAP schválila aj vytvorenie pracovnej skupiny venujúcej sa klimatickej kríze. Jej úlohou bude zmapovať problematiku a doterajšie aktivity zväzov a načrtnúť možností koordinovaných krokov, ako aj celkové anarchosyndikalistické stanovisko k problematike.

Nové sekcie a Priatelia MAP

MAP pokračuje vo svojom raste a okrem dvoch organizácií, ktoré požiadali o zmenu štatútu z Priateľov MAP na plnohodnotné sekcie (WAS z Rakúska a ULET z Kolumbie), do nej pribudli aj dve nové skupiny pracujúcich – MK z Filipín a WSI z Pakistanu. Rast zaznamenali aj Priatelia MAP Grupo Germinal z Čile, ktorí sa spoločne so skupinami z ďalších miest pretransformovali do organizácie s názvom Solidaridad Obrera. Oficiálne je tak súčasťou MAP 21 organizácií z Európy, Ázie a Tichomoria a Južnej a Severnej Ameriky.

Sekcie:
ASF (Anarchosyndikalistická federácia, Austrália)
ASI (Anarchosyndikalistická iniciatíva, Srbsko)
BASF (Bangladéšska anarchosyndikalistická federácia, Bangladéš)
CNT-AIT France (Národná konfederácia práce, Francúzsko)
CNT-AIT Spain (Národná konfederácia práce, Španielsko)
COB (Konfederácia brazílskych pracujúcich, Brazília)
KRAS (Revolučná konfederácia anarchosyndikalistov, Rusko)
NSF (Nórska syndikalistická federácia, Nórsko)
ÖLS (Miestna skupina Örestad, Švédsko)
PPAS (Anarchosyndikalistické združenie pracujúcich, Indonézia)
PA (Priama akcia, Slovensko)
SF (Federácia solidarity, Spojené kráľovstvo)
ULET (Libertínsky zväz študentov a pracujúcich, Kolumbia)
WAS (Viedenský zväz pracujúcich, Rakúsko)
ZSP (Zväz poľských syndikalistov, Poľsko)

Organizácií so štatútom Priatelia MAP:
ARS (Autonómny zväz pracujúcich, Bulharsko; vzhľadom na rozkol v organizácii bude o jej štatúte rozhodovať budúci kongres)
MEM (Front libertínskej solidarity, India)
MK (Kamarátstvo oslobodenia, Filipíny)
SO (Solidarita pracujúcich, Čile)
WSA (Aliancia solidarity pracujúcich, USA)
WSI (Iniciatíva solidarity pracujúcich, Pakistan)

Hodnotenie

Náš zväz musel v pozícii organizátora plenárky a mimoriadneho kongresu pripraviť všetko tak, aby stretnutia fungovali bezproblémovo z hľadiska pripojenia prítomných, tvorby zápisu, procesu hlasovania atď. Teší nás, že sa nám s pomocou sekretariátu MAP podarilo túto úlohu splniť a že v priebehu príprav sme prišli s postupmi, ktoré sa úspešne aplikovali a umožnia zefektívniť priebeh budúcich stretnutí bez ohľadu na to, či budú online alebo nie.

Stretnutia sa viedli v anglickom a španielskom jazyku a trvali každý deň vyše 7 hodín, čo bolo dosť náročné. Online forma má svoje limity a nevyhovovala každému. Na druhej strane, agenda bola pomerne obsiahla a keby nešlo o online stretnutie, pochybujeme, že by sa prebrala celá. Každé takéto stretnutie si vyžaduje veľa energie a trpezlivosti hlavne na strane ľudí, ktorí moderujú, robia zápis, sčítajú hlasy a tlmočia. Ani fyzické, ani online stretnutia sa nikdy neobídu bez ťažkostí, no tentoraz boli úplne minimálne. Išlo podľa nás o jedno z najhladšie prebiehajúcich stretnutí MAP vôbec s množstvom dôležitých praktických záverov. A skvelé bolo, že sme mohli rozhodovať spoločne s kamarátmi a kamarátkami z krajín, čo by sa fyzicky do Bratislavy nedostali, pretože dostať víza by bolo pre nich v podstate nemožné.

Pandémia zasiahla všetky organizácie v MAP a mnohým znemožnila stretnúť sa, čo sa do istej miery odrazilo aj na mandátoch sekcií. Viaceré vznikali formou referenda, čo je síce šikovná, no v tomto prípade nedostatočná forma rozhodovania, hlavne pri komplexnejších bodoch, ktoré vyžadujú viac ako iba zahlasovať áno alebo nie.

Veríme, že počas nasledujúceho kongresu MAP v Španielsku v roku 2022 bude pandemická situácia lepšia. Dovtedy nás čaká veľa konštruktívnej práce na lokálnej aj globálnej úrovni. Zapojiť sa môžeš aj ty (na začiatok napríklad takto: www.priamaakcia.sk/zapoj-sa).

Zväz Priama akcia


Súvisiace články:
Kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich v Belehrade
Zväz Priama akcia sa zúčastnil 26. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)
Správa z mimoriadneho kongresu MAP v Porte
Správa z 25. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich
24. Kongres Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach
15.05.2023 V utorok 23. mája o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciach na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (17.5., Foajé)
26.04.2023 V stredu 17. mája o 19:00 budeme znova vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: fb.com/events/3308024289463267

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (Collosseum, 27.4.)
21.04.2023 Vo štvrtok 27. apríla o 17:30 sa v Collosseu uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (Foajé, 12.4.)
05.04.2023 Od apríla sa mení miesto stretnutí. Najbližšie bude v stredu 12. apríla o 19:00 vo Foajé na Štefánikovej 16 (použi zvonček naľavo od dverí, prídeme ti otvoriť). Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, či o podujatí k 100. výročiu MAP konanému 1. apríla v Košiciach.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in