Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu

4. marec 2019

Začiatkom februára navštívila necelá dvadsiatka ľudí jedno z bratislavských bistier. Neprišli sme si posedieť, ale odovzdať list s požiadavkou na vyplatenie mzdy a náhrady mzdy bývalému pracovníkovi Jakubovi. Majiteľka podniku mu dlhovala vyše 500 €. O 19 dní (tesne pred vstupom nášho zväzu do sporu s bistrom) ich dostal na účet. V trojdielnom článku vysvetlíme, o čo vlastne išlo, ako sa nám podarilo uspieť a čo si o tom všetkom myslí Jakub. V príbehu sa určite nájde veľa pracujúcich nielen z gastronómie a týmto príkladom chceme ukázať, že má zmysel bojovať.

Problém okolo ukončenia pracovného pomeru

Jakub pracoval v bistre iba rok a pol, no vzhľadom na vysokú fluktuáciu patril medzi pracovníkov, ktorí tam robili najdlhšie. V polovici októbra 2018 sa od šéfky nečakane dozvedel, že si ho už údajne nemôže dovoliť zamestnávať a že je nadbytočný:

„Povedala mi, že do konca mesiaca mám čas, aby som si našiel novú prácu. Žiadne odstupné, výpovedná doba, nič. Keď som trval na tom, že zo zákona mám nárok na výpovednú dobu, prišla s návrhom o jednomesačnom odstupnom. Hneď však dodala, že ak odstupné neprijmem, začne ma vyplácať podľa zmluvy a mesačne mi dá odpracovať len pár dní.

Aby som to vysvetlil, na jar 2018 sa v bistre zmenil spôsob odmeňovania. Po starom bola v zmluvách suma 3,50 €/hod. v hrubom. Po novom sme začali dostávať minimálku plus percentá z tržby za dni, v ktorých daný človek pracoval, čím sa nám mierne zvýšila mzda. Nové zmluvy so zapracovanou zmenou sme však nedostali, hoci sme ich od majiteľky viackrát pýtali.

Keď som sa počas debaty o výpovedi pre istotu opýtal, či budem aj naďalej vyplácaný ‚novým‘ spôsobom, majiteľka odpovedala, že nie. Odteraz som mal dostávať mzdu podľa pôvodnej zmluvy.“

Jakub majiteľke povedal, že si jej ponuku rozmyslí a ozve sa. Zároveň kontaktoval náš zväz, aby si overil, ako postupovať ďalej. Dohodli sme sa, že jej zo slušnosti dá vedieť, že sa vyjadrí trocha neskôr, lebo momentálne komunikuje o ďalšom postupe s odbormi. Zistili sme totiž, že v pracovnej zmluve sú nezrovnalosti, ktoré sú zrejme v rozpore so zákonom. (Jednou z nich bolo, že v zmluve chýbala akákoľvek zmienka o pracovnom čase, ktorý v nej podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce má byť uvedený.) Ďalším problémom bolo, že Jakub od jari 2018 nedostal žiadnu výplatnú pásku, takže sa nedalo overiť, ako bol v predchádzajúcich mesiacoch vyplácaný.

Majiteľka zareagovala urazene a začala sa vyhrážať právnikom. Jakuba uistila, že výplatné pásky sú v súlade so zákonom (s nevedomky komickým dodatkom „pokiaľ viem“) a keby aj neboli, tak vraj doplatí štátu vzniknuté nezrovnalosti. Nad takouto argumentáciou sme krútili hlavou asi rovnako ako ty pri čítaní týchto riadkov...

Finta s výpoveďou a neprideľovanie práce

Na ďalší deň prišla majiteľka do bistra a Jakuba si nevšímala. Na konci zmeny si ho však dala zavolať spoločne s prevádzkarkou, ktorá sa mala stať svedkyňou. Po krátkej debate, z ktorej vyplynulo, že sa s Jakubom vlastne nemá o čom baviť a že zmienkou o odboroch sa jej nesmierne dotkol, pred neho položila návrh na preradenie na druhú prevádzku. Išlo o maximálne nevýhodnú ponuku s horšími podmienkami, ktorú Jakub odmietol. Následne mu dala podpísať zápisnicu o tom, že ponuku odmieta. Jakub netušil, že jej podpisom si zároveň podpisuje výpoveď, ktorej vopred pripravené znenie majiteľka vzápätí vytiahla a odovzdala Jakubovi.

Išlo o výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) 2., teda: „ [Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov,] ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.“ Postup majiteľky naznačuje, že sa Jakuba skrátka potrebovala nejako zbaviť, a tak na to využila inú pobočku bistra, ktorá v tom čase fungovala už niekoľko mesiacov.

„Majiteľka potom znova zopakovala, že sama určí, koľko zmien odrobím, a že mi zaplatí len za odpracované dni. Okrem toho som mal byť vyplácaný podľa starej zmluvy, a to nielen počas výpovednej doby v novembri a decembri, ale aj spätne v októbri, z ktorého som už väčšinu odpracoval.

Počas výpovednej doby som dostal namiesto pôvodných troch zmien týždenne menej: v novembri dve týždenne, v decembri už len jednu týždenne a posledný týždeň pred Vianocami žiadnu.“

Namiesto bežného počtu zmien teda Jakub v novembri odpracoval iba osem dní a v decembri len dva dni, čím sa jeho mesačný príjem výrazne znížil.

Hoci už samotná výpoveď pôsobila pochybne, neprideľovanie práce počas výpovednej doby nemalo v zákone vôbec žiadnu oporu. Výpovedná doba pri výpovedi danej zamestnávateľom má totiž ochranný účinok a zabezpečuje pracujúcim istotu príjmu, kým si nájdu novú prácu. Keby mali šéfovia možnosť neprideľovať prácu počas výpovednej doby, tak by to asi robili všetci, aby ušetrili...

Od rezignácie k obrane

Hoci Jakub spočiatku rezignoval, napokon sa rozhodol, že to nechce nechať len tak. V januári sme podrobne preskúmali celý problém a rozobrali zamestnávateľské praktiky majiteľky bistra. V celej kráse sa ukázalo, akým spôsobom podniká a ako sa Jakubovi pomstila za to, že odmietol len tak odísť a navyše si dovolil kontaktovať náš zväz.

Situácia nebola taká beznádejná, ako sa Jakubovi zdalo na prvý pohľad. Zo zákona (§ 47 ods. 1 Zákonníka práce) totiž vyplýva, že majiteľka bistra sa nemohla len tak rozhodnúť, že Jakubovi nebude prideľovať zmeny, resp. ak tak urobila, mala mu zaplatiť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce).

Keďže nebola podpísaná nová zmluva, pri výpočte dlžnej sumy sme sa riadili „starou“ (de iure stále platnou), v ktorej bola uvedená mzda 3,50 €/hod. v hrubom. Dlžná suma pozostávajúca z dlžnej mzdy a náhrady mzdy sa napokon vyšplhala na vyše 500 €.

SPOLOČNÝ POSTUP

Počkali sme na decembrovú výplatu a spoločne s Jakubom sme pripravili list s požiadavkami a prílohu s podrobným výpočtom dlžnej sumy. V utorok 5. februára sme ho v sprievode takmer dvadsiatich podporovateľov a podporovateliek odovzdali prevádzkarke v bistre (majiteľka nebola prítomná). Jasne sme uviedli, že v prípade nesplnenia požiadaviek do 17. februára zorganizujeme kampaň na Jakubovu podporu a podnikneme ďalšie kroky.

foto5.2.

Reakcia majiteľky

Už 17. februára sme mali pripravený článok, ktorý mal odštartovať vstup do sporu a kampaň na Jakubovu podporu. Majiteľka bistra sa však po takmer dvoch týždňoch ticha ozvala, a to 18. februára hodinu po polnoci. Neprejavila nijakú ústretovosť a jednoznačne odmietla vyplatiť dlžné peniaze. K tomu, že porušila zákon, a to hneď v niekoľkých bodoch, sa ona ani účtovnícka firma (ktorá mimochodom patrí jej rodičom...) nevyjadrila a nijakými faktickými argumentmi nespochybnila Jakubov nárok na dlžné peniaze.

V jej reakcii sa však objavili dve pozitívne správy. Po prvé, priznala, že urobila chybu (podľa jej slov „obyčajný preklep“...), v dôsledku ktorej v októbri 2018 obrala Jakuba o 69,97 €, a po oprave poslala túto sumu Jakubovi na účet. Po druhé, po vyše mesiaci opakovaných žiadostí poslala chýbajúce výplatné pásky za máj až október 2018. Zaujalo nás, že graficky vyzerajú inak ako pásky, ktoré dostal za obdobie pred májom a po októbri 2018. Podľa všetkého boli vyhotovené dodatočne (domnievame sa, že až po našej akcii) a s jednou dôležitou faktickou chybou, ktorá sa týkala priemerného hodinového zárobku, ktorý sa používa pri výpočte náhrady mzdy za sviatok, dovolenku a v Jakubovom prípade aj za nepridelené zmeny. Jakubov priemerný hodinový zárobok bol podľa účtovníckej firmy takmer o polovicu nižší, ako mal byť!

S výplatnými páskami sme mohli konečne jednoznačne vypočítať dlžnú sumu a ukázalo sa, že je ešte vyššia, ako sme sa domnievali. (Pôvodne vypočítaná suma 513,19 € sa pre nedostatok údajov opierala o minimálne mzdové nároky.) Skutočná dlžná suma bola po odčítaní zaplatených 69,97 € ešte stále vyše 500 € (presne 514,64 €). Majiteľku sme o tom informovali 20. februára a požiadali o vyplatenie dlhu do soboty 23. februára 2019.

Majiteľkin posledný pokus o zastrašenie a kapitulácia

Odpoveď, ktorá prišla o pár hodín neskôr, nás opäť pobavila. Majiteľka nás okrem iného ubezpečila, že chyby, na ktoré sme upozornili, si dá skontrolovať na príslušných úradoch, ako je sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a... inšpektorát práce! Znova pri čítaní krútiš hlavou? Nuž, boli sme na tom rovnako.

Na záver nechýbalo ubezpečenie, že po porade s právnikom podáva trestné oznámenia na Jakuba a náš zväz. Táto absurdnosť nám už bola naozaj na smiech. Žiadať dlžné peniaze nie je trestný čin a všetky trestné oznámenia, s ktorými sme sa v našej praxi stretli, boli rýchlo zamietnuté.

A aby toho nebolo málo, vo štvrtok 21. februára prišiel obrat o stoosemdesiat stupňov. Ďalší mail síce majiteľka začala ako zlý policajt a oznámila, že firemný právnik sa rozhodol rozpútať vojnu proti Jakubovi a nášmu zväzu, no hneď vzápätí sa zmenila na dobrého policajta a skonštatovala, že hádať sa o pravdu je podľa nej márne a detinské. A keď má Jakub pocit, že si dlžné peniaze zaslúži a bolo mu ublížené, ona mu ich teda posiela a dokonca ich posiela viac.

Nebudeme komentovať toto vysvetlenie a uzavretie problému z jej strany. Dodáme len, že jedna vec je prísľub a druhá jeho splnenie. Jakub nemal peniaze na účte ani vo štvrtok a ani v piatok. Preto sme v piatok večer majiteľke pripomenuli, že z našej strany dodržíme termín, dokedy môže vyplatiť dlžné peniaze (sobota 23. februára), inak podnikneme ďalšie kroky. Na to sme už nedostali nijakú odpoveď. Peniaze nakoniec previedla 23. februára a Jakub ich dostal na účet na druhý deň. Poslala však 700 € namiesto dlžných 514,64 €, a tak jej Jakub obratom vrátil „prebytok“ vo výške 185,36 €, keďže od začiatku žiadal len to, čo mu patrí, a nie nejaké milodary.

Po 19 dňoch od odovzdania listu s požiadavkami sme mohli konštatovať, že celá dlžná suma vo výške 584,61 € bola vyplatená a Jakubov problém považujeme za vyriešený.

POĎAKOVANIE

Veľmi príjemne nás prekvapila podpora, ktorej sa Jakubovi dostalo už počas prvej akcie. Takmer dvadsať ľudí vyjadrilo záujem pomôcť a vyslalo silný odkaz majiteľke. Z jej reakcií bolo zjavné, že ju naša početná návšteva naštvala a nasadila jej chrobáka do hlavy. Ešte raz ďakujeme!

PROBLÉMY V PRÁCI?

Ak máš ty alebo niekto v tvojom okolí problém v práci, ktorý chceš riešiť, prípadne ak sa chceš aktívne podieľať na našej činnosti, ozvi sa nám na niektorý z našich kontaktov tu: https://www.priamaakcia.sk/kategoria/o-nas-kontakt/.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia
Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

Súvisiace články:
Podpor zväz Priama akcia v spore s pizzeriou Lozano Pub
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s CATO Agency s.r.o. o nevyplatenú mzdu
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s OZ Divé maky o nevyplatenú odmenu

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

(Ne)voliť nestačí – Voliť či nevoliť? O čom sú voľby
18.02.2020 Pozastavme sa na chvíľu ani nie tak nad odpoveďou na túto otázku, ale nad tým, ako uvažujeme v období pred voľbami a ako vlastne funguje zastupiteľská demokracia.

Otvorené stretnutie v deň volieb – program akcie
17.02.2020 S blížiacim sa termínom predvolebného otvoreného stretnutia v Bratislave aktualizujeme jeho program.

(Ne)voliť nestačí - Organizovanie sa
11.02.2020 V práci aj v bežnom živote riešime problémy väčšinou bez toho, aby sme sa nejako špeciálne organizovali. Keď chceme na niečo poukázať alebo sa niekoho zastať, vieme to urobiť v podstate hocikedy. Stačí trocha zdravého rozumu a odvahy. Je však veľa problémov, ktoré sa dajú len ťažko vyriešiť bez skutočnej organizácie a plánovania.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v januári
04.01.2020 V otvorených stretnutiach pokračujeme aj v novom roku. Jedno už máme naplánované na deň volieb vo februári, no stretneme sa aj v januári. Naposledy (v novembri) boli výsledkom stretnutia tri aktivity (článok o štrajku pracujúcich proti klimatickej zmene, účasť na klimatickom štrajku a solidarita s protestmi v Čile). Dúfame, že praktický presah budú mať aj ďalšie stretnutia. Vidíme sa v sobotu 18. januára o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Zväz CNT-Tarragona hlási úspech po desiatich mesiacoch v spore
21.12.2019 Po desiatich mesiacoch sa 13. decembra dohodou skončil spor s predajňou tabaku Estanco Nº 2 de El Vendrell. K dohode došlo bez súdneho sporu a zapojenia právnikov. Rozhodli priame akcie.

Nálepky (Ne)voliť nestačí sú tu!
22.11.2019 Chceš podporiť túto myšlienku vo svojom regióne? Ozvi sa, pošleme!
Budú k dispozícii aj na otvorenom stretnutí v Bystre v BA už túto sobotu od 16:00. Viac info: nájdeš tu.


Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in