Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu

4. marec 2019

Začiatkom februára navštívila necelá dvadsiatka ľudí jedno z bratislavských bistier. Neprišli sme si posedieť, ale odovzdať list s požiadavkou na vyplatenie mzdy a náhrady mzdy bývalému pracovníkovi Jakubovi. Majiteľka podniku mu dlhovala vyše 500 €. O 19 dní (tesne pred vstupom nášho zväzu do sporu s bistrom) ich dostal na účet. V trojdielnom článku vysvetlíme, o čo vlastne išlo, ako sa nám podarilo uspieť a čo si o tom všetkom myslí Jakub. V príbehu sa určite nájde veľa pracujúcich nielen z gastronómie a týmto príkladom chceme ukázať, že má zmysel bojovať.

Problém okolo ukončenia pracovného pomeru

Jakub pracoval v bistre iba rok a pol, no vzhľadom na vysokú fluktuáciu patril medzi pracovníkov, ktorí tam robili najdlhšie. V polovici októbra 2018 sa od šéfky nečakane dozvedel, že si ho už údajne nemôže dovoliť zamestnávať a že je nadbytočný:

„Povedala mi, že do konca mesiaca mám čas, aby som si našiel novú prácu. Žiadne odstupné, výpovedná doba, nič. Keď som trval na tom, že zo zákona mám nárok na výpovednú dobu, prišla s návrhom o jednomesačnom odstupnom. Hneď však dodala, že ak odstupné neprijmem, začne ma vyplácať podľa zmluvy a mesačne mi dá odpracovať len pár dní.

Aby som to vysvetlil, na jar 2018 sa v bistre zmenil spôsob odmeňovania. Po starom bola v zmluvách suma 3,50 €/hod. v hrubom. Po novom sme začali dostávať minimálku plus percentá z tržby za dni, v ktorých daný človek pracoval, čím sa nám mierne zvýšila mzda. Nové zmluvy so zapracovanou zmenou sme však nedostali, hoci sme ich od majiteľky viackrát pýtali.

Keď som sa počas debaty o výpovedi pre istotu opýtal, či budem aj naďalej vyplácaný ‚novým‘ spôsobom, majiteľka odpovedala, že nie. Odteraz som mal dostávať mzdu podľa pôvodnej zmluvy.“

Jakub majiteľke povedal, že si jej ponuku rozmyslí a ozve sa. Zároveň kontaktoval náš zväz, aby si overil, ako postupovať ďalej. Dohodli sme sa, že jej zo slušnosti dá vedieť, že sa vyjadrí trocha neskôr, lebo momentálne komunikuje o ďalšom postupe s odbormi. Zistili sme totiž, že v pracovnej zmluve sú nezrovnalosti, ktoré sú zrejme v rozpore so zákonom. (Jednou z nich bolo, že v zmluve chýbala akákoľvek zmienka o pracovnom čase, ktorý v nej podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce má byť uvedený.) Ďalším problémom bolo, že Jakub od jari 2018 nedostal žiadnu výplatnú pásku, takže sa nedalo overiť, ako bol v predchádzajúcich mesiacoch vyplácaný.

Majiteľka zareagovala urazene a začala sa vyhrážať právnikom. Jakuba uistila, že výplatné pásky sú v súlade so zákonom (s nevedomky komickým dodatkom „pokiaľ viem“) a keby aj neboli, tak vraj doplatí štátu vzniknuté nezrovnalosti. Nad takouto argumentáciou sme krútili hlavou asi rovnako ako ty pri čítaní týchto riadkov...

Finta s výpoveďou a neprideľovanie práce

Na ďalší deň prišla majiteľka do bistra a Jakuba si nevšímala. Na konci zmeny si ho však dala zavolať spoločne s prevádzkarkou, ktorá sa mala stať svedkyňou. Po krátkej debate, z ktorej vyplynulo, že sa s Jakubom vlastne nemá o čom baviť a že zmienkou o odboroch sa jej nesmierne dotkol, pred neho položila návrh na preradenie na druhú prevádzku. Išlo o maximálne nevýhodnú ponuku s horšími podmienkami, ktorú Jakub odmietol. Následne mu dala podpísať zápisnicu o tom, že ponuku odmieta. Jakub netušil, že jej podpisom si zároveň podpisuje výpoveď, ktorej vopred pripravené znenie majiteľka vzápätí vytiahla a odovzdala Jakubovi.

Išlo o výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) 2., teda: „ [Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov,] ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.“ Postup majiteľky naznačuje, že sa Jakuba skrátka potrebovala nejako zbaviť, a tak na to využila inú pobočku bistra, ktorá v tom čase fungovala už niekoľko mesiacov.

„Majiteľka potom znova zopakovala, že sama určí, koľko zmien odrobím, a že mi zaplatí len za odpracované dni. Okrem toho som mal byť vyplácaný podľa starej zmluvy, a to nielen počas výpovednej doby v novembri a decembri, ale aj spätne v októbri, z ktorého som už väčšinu odpracoval.

Počas výpovednej doby som dostal namiesto pôvodných troch zmien týždenne menej: v novembri dve týždenne, v decembri už len jednu týždenne a posledný týždeň pred Vianocami žiadnu.“

Namiesto bežného počtu zmien teda Jakub v novembri odpracoval iba osem dní a v decembri len dva dni, čím sa jeho mesačný príjem výrazne znížil.

Hoci už samotná výpoveď pôsobila pochybne, neprideľovanie práce počas výpovednej doby nemalo v zákone vôbec žiadnu oporu. Výpovedná doba pri výpovedi danej zamestnávateľom má totiž ochranný účinok a zabezpečuje pracujúcim istotu príjmu, kým si nájdu novú prácu. Keby mali šéfovia možnosť neprideľovať prácu počas výpovednej doby, tak by to asi robili všetci, aby ušetrili...

Od rezignácie k obrane

Hoci Jakub spočiatku rezignoval, napokon sa rozhodol, že to nechce nechať len tak. V januári sme podrobne preskúmali celý problém a rozobrali zamestnávateľské praktiky majiteľky bistra. V celej kráse sa ukázalo, akým spôsobom podniká a ako sa Jakubovi pomstila za to, že odmietol len tak odísť a navyše si dovolil kontaktovať náš zväz.

Situácia nebola taká beznádejná, ako sa Jakubovi zdalo na prvý pohľad. Zo zákona (§ 47 ods. 1 Zákonníka práce) totiž vyplýva, že majiteľka bistra sa nemohla len tak rozhodnúť, že Jakubovi nebude prideľovať zmeny, resp. ak tak urobila, mala mu zaplatiť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce).

Keďže nebola podpísaná nová zmluva, pri výpočte dlžnej sumy sme sa riadili „starou“ (de iure stále platnou), v ktorej bola uvedená mzda 3,50 €/hod. v hrubom. Dlžná suma pozostávajúca z dlžnej mzdy a náhrady mzdy sa napokon vyšplhala na vyše 500 €.

SPOLOČNÝ POSTUP

Počkali sme na decembrovú výplatu a spoločne s Jakubom sme pripravili list s požiadavkami a prílohu s podrobným výpočtom dlžnej sumy. V utorok 5. februára sme ho v sprievode takmer dvadsiatich podporovateľov a podporovateliek odovzdali prevádzkarke v bistre (majiteľka nebola prítomná). Jasne sme uviedli, že v prípade nesplnenia požiadaviek do 17. februára zorganizujeme kampaň na Jakubovu podporu a podnikneme ďalšie kroky.

foto5.2.

Reakcia majiteľky

Už 17. februára sme mali pripravený článok, ktorý mal odštartovať vstup do sporu a kampaň na Jakubovu podporu. Majiteľka bistra sa však po takmer dvoch týždňoch ticha ozvala, a to 18. februára hodinu po polnoci. Neprejavila nijakú ústretovosť a jednoznačne odmietla vyplatiť dlžné peniaze. K tomu, že porušila zákon, a to hneď v niekoľkých bodoch, sa ona ani účtovnícka firma (ktorá mimochodom patrí jej rodičom...) nevyjadrila a nijakými faktickými argumentmi nespochybnila Jakubov nárok na dlžné peniaze.

V jej reakcii sa však objavili dve pozitívne správy. Po prvé, priznala, že urobila chybu (podľa jej slov „obyčajný preklep“...), v dôsledku ktorej v októbri 2018 obrala Jakuba o 69,97 €, a po oprave poslala túto sumu Jakubovi na účet. Po druhé, po vyše mesiaci opakovaných žiadostí poslala chýbajúce výplatné pásky za máj až október 2018. Zaujalo nás, že graficky vyzerajú inak ako pásky, ktoré dostal za obdobie pred májom a po októbri 2018. Podľa všetkého boli vyhotovené dodatočne (domnievame sa, že až po našej akcii) a s jednou dôležitou faktickou chybou, ktorá sa týkala priemerného hodinového zárobku, ktorý sa používa pri výpočte náhrady mzdy za sviatok, dovolenku a v Jakubovom prípade aj za nepridelené zmeny. Jakubov priemerný hodinový zárobok bol podľa účtovníckej firmy takmer o polovicu nižší, ako mal byť!

S výplatnými páskami sme mohli konečne jednoznačne vypočítať dlžnú sumu a ukázalo sa, že je ešte vyššia, ako sme sa domnievali. (Pôvodne vypočítaná suma 513,19 € sa pre nedostatok údajov opierala o minimálne mzdové nároky.) Skutočná dlžná suma bola po odčítaní zaplatených 69,97 € ešte stále vyše 500 € (presne 514,64 €). Majiteľku sme o tom informovali 20. februára a požiadali o vyplatenie dlhu do soboty 23. februára 2019.

Majiteľkin posledný pokus o zastrašenie a kapitulácia

Odpoveď, ktorá prišla o pár hodín neskôr, nás opäť pobavila. Majiteľka nás okrem iného ubezpečila, že chyby, na ktoré sme upozornili, si dá skontrolovať na príslušných úradoch, ako je sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a... inšpektorát práce! Znova pri čítaní krútiš hlavou? Nuž, boli sme na tom rovnako.

Na záver nechýbalo ubezpečenie, že po porade s právnikom podáva trestné oznámenia na Jakuba a náš zväz. Táto absurdnosť nám už bola naozaj na smiech. Žiadať dlžné peniaze nie je trestný čin a všetky trestné oznámenia, s ktorými sme sa v našej praxi stretli, boli rýchlo zamietnuté.

A aby toho nebolo málo, vo štvrtok 21. februára prišiel obrat o stoosemdesiat stupňov. Ďalší mail síce majiteľka začala ako zlý policajt a oznámila, že firemný právnik sa rozhodol rozpútať vojnu proti Jakubovi a nášmu zväzu, no hneď vzápätí sa zmenila na dobrého policajta a skonštatovala, že hádať sa o pravdu je podľa nej márne a detinské. A keď má Jakub pocit, že si dlžné peniaze zaslúži a bolo mu ublížené, ona mu ich teda posiela a dokonca ich posiela viac.

Nebudeme komentovať toto vysvetlenie a uzavretie problému z jej strany. Dodáme len, že jedna vec je prísľub a druhá jeho splnenie. Jakub nemal peniaze na účte ani vo štvrtok a ani v piatok. Preto sme v piatok večer majiteľke pripomenuli, že z našej strany dodržíme termín, dokedy môže vyplatiť dlžné peniaze (sobota 23. februára), inak podnikneme ďalšie kroky. Na to sme už nedostali nijakú odpoveď. Peniaze nakoniec previedla 23. februára a Jakub ich dostal na účet na druhý deň. Poslala však 700 € namiesto dlžných 514,64 €, a tak jej Jakub obratom vrátil „prebytok“ vo výške 185,36 €, keďže od začiatku žiadal len to, čo mu patrí, a nie nejaké milodary.

Po 19 dňoch od odovzdania listu s požiadavkami sme mohli konštatovať, že celá dlžná suma vo výške 584,61 € bola vyplatená a Jakubov problém považujeme za vyriešený.

POĎAKOVANIE

Veľmi príjemne nás prekvapila podpora, ktorej sa Jakubovi dostalo už počas prvej akcie. Takmer dvadsať ľudí vyjadrilo záujem pomôcť a vyslalo silný odkaz majiteľke. Z jej reakcií bolo zjavné, že ju naša početná návšteva naštvala a nasadila jej chrobáka do hlavy. Ešte raz ďakujeme!

PROBLÉMY V PRÁCI?

Ak máš ty alebo niekto v tvojom okolí problém v práci, ktorý chceš riešiť, prípadne ak sa chceš aktívne podieľať na našej činnosti, ozvi sa nám na niektorý z našich kontaktov tu: https://www.priamaakcia.sk/kategoria/o-nas-kontakt/.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia
Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

Súvisiace články:
Podpor zväz Priama akcia v spore s pizzeriou Lozano Pub
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s CATO Agency s.r.o. o nevyplatenú mzdu
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s OZ Divé maky o nevyplatenú odmenu

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in