Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu

4. marec 2019

Začiatkom februára navštívila necelá dvadsiatka ľudí jedno z bratislavských bistier. Neprišli sme si posedieť, ale odovzdať list s požiadavkou na vyplatenie mzdy a náhrady mzdy bývalému pracovníkovi Jakubovi. Majiteľka podniku mu dlhovala vyše 500 €. O 19 dní (tesne pred vstupom nášho zväzu do sporu s bistrom) ich dostal na účet. V trojdielnom článku vysvetlíme, o čo vlastne išlo, ako sa nám podarilo uspieť a čo si o tom všetkom myslí Jakub. V príbehu sa určite nájde veľa pracujúcich nielen z gastronómie a týmto príkladom chceme ukázať, že má zmysel bojovať.

Problém okolo ukončenia pracovného pomeru

Jakub pracoval v bistre iba rok a pol, no vzhľadom na vysokú fluktuáciu patril medzi pracovníkov, ktorí tam robili najdlhšie. V polovici októbra 2018 sa od šéfky nečakane dozvedel, že si ho už údajne nemôže dovoliť zamestnávať a že je nadbytočný:

„Povedala mi, že do konca mesiaca mám čas, aby som si našiel novú prácu. Žiadne odstupné, výpovedná doba, nič. Keď som trval na tom, že zo zákona mám nárok na výpovednú dobu, prišla s návrhom o jednomesačnom odstupnom. Hneď však dodala, že ak odstupné neprijmem, začne ma vyplácať podľa zmluvy a mesačne mi dá odpracovať len pár dní.

Aby som to vysvetlil, na jar 2018 sa v bistre zmenil spôsob odmeňovania. Po starom bola v zmluvách suma 3,50 €/hod. v hrubom. Po novom sme začali dostávať minimálku plus percentá z tržby za dni, v ktorých daný človek pracoval, čím sa nám mierne zvýšila mzda. Nové zmluvy so zapracovanou zmenou sme však nedostali, hoci sme ich od majiteľky viackrát pýtali.

Keď som sa počas debaty o výpovedi pre istotu opýtal, či budem aj naďalej vyplácaný ‚novým‘ spôsobom, majiteľka odpovedala, že nie. Odteraz som mal dostávať mzdu podľa pôvodnej zmluvy.“

Jakub majiteľke povedal, že si jej ponuku rozmyslí a ozve sa. Zároveň kontaktoval náš zväz, aby si overil, ako postupovať ďalej. Dohodli sme sa, že jej zo slušnosti dá vedieť, že sa vyjadrí trocha neskôr, lebo momentálne komunikuje o ďalšom postupe s odbormi. Zistili sme totiž, že v pracovnej zmluve sú nezrovnalosti, ktoré sú zrejme v rozpore so zákonom. (Jednou z nich bolo, že v zmluve chýbala akákoľvek zmienka o pracovnom čase, ktorý v nej podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce má byť uvedený.) Ďalším problémom bolo, že Jakub od jari 2018 nedostal žiadnu výplatnú pásku, takže sa nedalo overiť, ako bol v predchádzajúcich mesiacoch vyplácaný.

Majiteľka zareagovala urazene a začala sa vyhrážať právnikom. Jakuba uistila, že výplatné pásky sú v súlade so zákonom (s nevedomky komickým dodatkom „pokiaľ viem“) a keby aj neboli, tak vraj doplatí štátu vzniknuté nezrovnalosti. Nad takouto argumentáciou sme krútili hlavou asi rovnako ako ty pri čítaní týchto riadkov...

Finta s výpoveďou a neprideľovanie práce

Na ďalší deň prišla majiteľka do bistra a Jakuba si nevšímala. Na konci zmeny si ho však dala zavolať spoločne s prevádzkarkou, ktorá sa mala stať svedkyňou. Po krátkej debate, z ktorej vyplynulo, že sa s Jakubom vlastne nemá o čom baviť a že zmienkou o odboroch sa jej nesmierne dotkol, pred neho položila návrh na preradenie na druhú prevádzku. Išlo o maximálne nevýhodnú ponuku s horšími podmienkami, ktorú Jakub odmietol. Následne mu dala podpísať zápisnicu o tom, že ponuku odmieta. Jakub netušil, že jej podpisom si zároveň podpisuje výpoveď, ktorej vopred pripravené znenie majiteľka vzápätí vytiahla a odovzdala Jakubovi.

Išlo o výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) 2., teda: „ [Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov,] ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.“ Postup majiteľky naznačuje, že sa Jakuba skrátka potrebovala nejako zbaviť, a tak na to využila inú pobočku bistra, ktorá v tom čase fungovala už niekoľko mesiacov.

„Majiteľka potom znova zopakovala, že sama určí, koľko zmien odrobím, a že mi zaplatí len za odpracované dni. Okrem toho som mal byť vyplácaný podľa starej zmluvy, a to nielen počas výpovednej doby v novembri a decembri, ale aj spätne v októbri, z ktorého som už väčšinu odpracoval.

Počas výpovednej doby som dostal namiesto pôvodných troch zmien týždenne menej: v novembri dve týždenne, v decembri už len jednu týždenne a posledný týždeň pred Vianocami žiadnu.“

Namiesto bežného počtu zmien teda Jakub v novembri odpracoval iba osem dní a v decembri len dva dni, čím sa jeho mesačný príjem výrazne znížil.

Hoci už samotná výpoveď pôsobila pochybne, neprideľovanie práce počas výpovednej doby nemalo v zákone vôbec žiadnu oporu. Výpovedná doba pri výpovedi danej zamestnávateľom má totiž ochranný účinok a zabezpečuje pracujúcim istotu príjmu, kým si nájdu novú prácu. Keby mali šéfovia možnosť neprideľovať prácu počas výpovednej doby, tak by to asi robili všetci, aby ušetrili...

Od rezignácie k obrane

Hoci Jakub spočiatku rezignoval, napokon sa rozhodol, že to nechce nechať len tak. V januári sme podrobne preskúmali celý problém a rozobrali zamestnávateľské praktiky majiteľky bistra. V celej kráse sa ukázalo, akým spôsobom podniká a ako sa Jakubovi pomstila za to, že odmietol len tak odísť a navyše si dovolil kontaktovať náš zväz.

Situácia nebola taká beznádejná, ako sa Jakubovi zdalo na prvý pohľad. Zo zákona (§ 47 ods. 1 Zákonníka práce) totiž vyplýva, že majiteľka bistra sa nemohla len tak rozhodnúť, že Jakubovi nebude prideľovať zmeny, resp. ak tak urobila, mala mu zaplatiť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce).

Keďže nebola podpísaná nová zmluva, pri výpočte dlžnej sumy sme sa riadili „starou“ (de iure stále platnou), v ktorej bola uvedená mzda 3,50 €/hod. v hrubom. Dlžná suma pozostávajúca z dlžnej mzdy a náhrady mzdy sa napokon vyšplhala na vyše 500 €.

SPOLOČNÝ POSTUP

Počkali sme na decembrovú výplatu a spoločne s Jakubom sme pripravili list s požiadavkami a prílohu s podrobným výpočtom dlžnej sumy. V utorok 5. februára sme ho v sprievode takmer dvadsiatich podporovateľov a podporovateliek odovzdali prevádzkarke v bistre (majiteľka nebola prítomná). Jasne sme uviedli, že v prípade nesplnenia požiadaviek do 17. februára zorganizujeme kampaň na Jakubovu podporu a podnikneme ďalšie kroky.

foto5.2.

Reakcia majiteľky

Už 17. februára sme mali pripravený článok, ktorý mal odštartovať vstup do sporu a kampaň na Jakubovu podporu. Majiteľka bistra sa však po takmer dvoch týždňoch ticha ozvala, a to 18. februára hodinu po polnoci. Neprejavila nijakú ústretovosť a jednoznačne odmietla vyplatiť dlžné peniaze. K tomu, že porušila zákon, a to hneď v niekoľkých bodoch, sa ona ani účtovnícka firma (ktorá mimochodom patrí jej rodičom...) nevyjadrila a nijakými faktickými argumentmi nespochybnila Jakubov nárok na dlžné peniaze.

V jej reakcii sa však objavili dve pozitívne správy. Po prvé, priznala, že urobila chybu (podľa jej slov „obyčajný preklep“...), v dôsledku ktorej v októbri 2018 obrala Jakuba o 69,97 €, a po oprave poslala túto sumu Jakubovi na účet. Po druhé, po vyše mesiaci opakovaných žiadostí poslala chýbajúce výplatné pásky za máj až október 2018. Zaujalo nás, že graficky vyzerajú inak ako pásky, ktoré dostal za obdobie pred májom a po októbri 2018. Podľa všetkého boli vyhotovené dodatočne (domnievame sa, že až po našej akcii) a s jednou dôležitou faktickou chybou, ktorá sa týkala priemerného hodinového zárobku, ktorý sa používa pri výpočte náhrady mzdy za sviatok, dovolenku a v Jakubovom prípade aj za nepridelené zmeny. Jakubov priemerný hodinový zárobok bol podľa účtovníckej firmy takmer o polovicu nižší, ako mal byť!

S výplatnými páskami sme mohli konečne jednoznačne vypočítať dlžnú sumu a ukázalo sa, že je ešte vyššia, ako sme sa domnievali. (Pôvodne vypočítaná suma 513,19 € sa pre nedostatok údajov opierala o minimálne mzdové nároky.) Skutočná dlžná suma bola po odčítaní zaplatených 69,97 € ešte stále vyše 500 € (presne 514,64 €). Majiteľku sme o tom informovali 20. februára a požiadali o vyplatenie dlhu do soboty 23. februára 2019.

Majiteľkin posledný pokus o zastrašenie a kapitulácia

Odpoveď, ktorá prišla o pár hodín neskôr, nás opäť pobavila. Majiteľka nás okrem iného ubezpečila, že chyby, na ktoré sme upozornili, si dá skontrolovať na príslušných úradoch, ako je sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a... inšpektorát práce! Znova pri čítaní krútiš hlavou? Nuž, boli sme na tom rovnako.

Na záver nechýbalo ubezpečenie, že po porade s právnikom podáva trestné oznámenia na Jakuba a náš zväz. Táto absurdnosť nám už bola naozaj na smiech. Žiadať dlžné peniaze nie je trestný čin a všetky trestné oznámenia, s ktorými sme sa v našej praxi stretli, boli rýchlo zamietnuté.

A aby toho nebolo málo, vo štvrtok 21. februára prišiel obrat o stoosemdesiat stupňov. Ďalší mail síce majiteľka začala ako zlý policajt a oznámila, že firemný právnik sa rozhodol rozpútať vojnu proti Jakubovi a nášmu zväzu, no hneď vzápätí sa zmenila na dobrého policajta a skonštatovala, že hádať sa o pravdu je podľa nej márne a detinské. A keď má Jakub pocit, že si dlžné peniaze zaslúži a bolo mu ublížené, ona mu ich teda posiela a dokonca ich posiela viac.

Nebudeme komentovať toto vysvetlenie a uzavretie problému z jej strany. Dodáme len, že jedna vec je prísľub a druhá jeho splnenie. Jakub nemal peniaze na účte ani vo štvrtok a ani v piatok. Preto sme v piatok večer majiteľke pripomenuli, že z našej strany dodržíme termín, dokedy môže vyplatiť dlžné peniaze (sobota 23. februára), inak podnikneme ďalšie kroky. Na to sme už nedostali nijakú odpoveď. Peniaze nakoniec previedla 23. februára a Jakub ich dostal na účet na druhý deň. Poslala však 700 € namiesto dlžných 514,64 €, a tak jej Jakub obratom vrátil „prebytok“ vo výške 185,36 €, keďže od začiatku žiadal len to, čo mu patrí, a nie nejaké milodary.

Po 19 dňoch od odovzdania listu s požiadavkami sme mohli konštatovať, že celá dlžná suma vo výške 584,61 € bola vyplatená a Jakubov problém považujeme za vyriešený.

POĎAKOVANIE

Veľmi príjemne nás prekvapila podpora, ktorej sa Jakubovi dostalo už počas prvej akcie. Takmer dvadsať ľudí vyjadrilo záujem pomôcť a vyslalo silný odkaz majiteľke. Z jej reakcií bolo zjavné, že ju naša početná návšteva naštvala a nasadila jej chrobáka do hlavy. Ešte raz ďakujeme!

PROBLÉMY V PRÁCI?

Ak máš ty alebo niekto v tvojom okolí problém v práci, ktorý chceš riešiť, prípadne ak sa chceš aktívne podieľať na našej činnosti, ozvi sa nám na niektorý z našich kontaktov tu: https://www.priamaakcia.sk/kategoria/o-nas-kontakt/.

Solidárny zväz pracujúcich Priama akcia
Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)

Súvisiace články:
Podpor zväz Priama akcia v spore s pizzeriou Lozano Pub
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s CATO Agency s.r.o. o nevyplatenú mzdu
Víťazstvo zväzu Priama akcia v spore s OZ Divé maky o nevyplatenú odmenu

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in