Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Sexistická reklama vo vegánskom bistre a prečo je dôležité nebyť ticho

17. j
anuár 2022

Problémom pracujúcich v gastre sme sa v posledných rokoch venovali viackrát a väčšinou išlo o nevyplatenie dlžných peňazí. Nasledujúci prípad ukáže, že gastro je charakteristické aj inými problémami – sexistickým správaním, sexuálnym obťažovaním a využívaním ženského tela s cieľom dosiahnuť lepšie tržby. Kauza z leta 2021, ktorú spustili sexistické príspevky na FB VEGAN KIOSKu v Bratislave, neslávne pripomenula, že ako pracujúce a pracujúci stojíme nielen pred čisto ekonomickými problémami. Útlak má rôzne podoby a jednou z veľmi častých je bezpochyby aj sexizmus. Toto je príbeh o tom, ako sa proti nemu ženy postavili.

Prístup vedenia

Sexizmus a obzvlášť sexuálne obťažovanie sú problémy, o ktorých sa nerozpráva ľahko a ľudí, ktorí tak urobia, si veľmi vážime. Bez nich by nevznikol ani tento príspevok venovaný konkrétnemu pracovisku.

Sexistické správanie firmy VEGAN KIOSK nebola iba jedna epizóda medializovaná v relatívne povrchnom príspevku v „lifestylovom magazíne“ refresher.sk (https://refresher.sk/101250-Vegan-Kiosk-fotkou-pracovnicky-bez-podprsenky-rozdelil-Slovakov-jednym-prekaza-sexizmus-ini-si-nic-zvlastne-nevsimli). O sexistickom postoji vedenia vypovedá aj inzerát z 29. októbra 2021, v ktorom vedenie hľadá muža-kuchára a „šikovnú a komunikatívnu čašníčku s citom a skúsenosťou s prípravou kávy a rôznych nápojov, ktorej záleží na pohodlí a spokojnosti našich zákazníkov“ (FB odkaz: https://www.facebook.com/vegankiosk/posts/1974474402746379).

 inzerat 

A veľavravná je aj nasledujúca skúsenosť z prijímacieho pohovoru:

„Pri vstupe do reštaurácie ma privítali komentárom, že som pekná a že sa budem hodiť za bar. Môj prijímací pohovor spočíval v skoro hodinovom výklade o mojej náplni práce so záverom, či by som chcela pre zmenu teraz o sebe niečo povedať ja. Bolo od začiatku jasné, že ma prijali, lebo som bola pekne oblečená a namaľovaná, a vôbec nie pre nejaké zručnosti.“

 

Sexistická reklama a postoj zodpovedných osôb

Sexistickým správaním sa však VEGAN KIOSK „preslávil“ v lete 2021. Od mája 2021 začalo vedenie zverejňovať fotky jedál, resp. denného menu novým spôsobom. Fotky prestali zachytávať detail na samotné jedlo (ako tomu bolo od júna 2020) a začali sa objavovať kompozície, z ktorých je zjavné, že kľúčová je na fotke osoba, ktorá jedlo drží, pričom išlo výlučne o ženy. Podnik zašiel tak ďaleko, že 26. júla 2021 zverejnil na sociálnych sieťach fotku dievčenského torza bez hlavy, na ktorej bolo jedlo v jej rukách už iba vedľajší kompozičný prvok.

Skôr ako budeme pokračovať, dodáme nasledovné:

  • Fotka sa sústredila primárne na viditeľne presvitajúce prsia pod tielkom pracovníčky, ktorá v tom čase nemala ešte ani 16 rokov.
  • Sociálne siete v tom čase spravovali majiteľ a prevádzkarka bistra.
  • Osoba, ktorá fotku pridávala, mala na výber z troch fotiek. Len na jednej bolo dievča (na zvyšných dvoch bol tanier s jedlom položený na stole).

Fotka na sociálnych sieťach spustila vlnu nechutných reakcií ponižujúcich ženy, ktoré máme k dispozícii, ale nebudeme ich reprodukovať všetky. Spomenieme len tie, ktoré sú dôležité pre kontext, o ktorom hovoríme.

Začneme prvým príspevkom s kritickým komentárom, ktorý si vyslúžil vulgárnu reakciu prevádzkarky, ale aj viacero lajkov:V druhom príspevku podnik otvorene povzbudzuje sexistický komentár a ponúka ešte aj burger zadarmo:

Tieto príspevky vyvolali pomerne veľkú odozvu vo vegánskej aj nevegánskej komunite. Začal sa im venovať aj portál refresher.sk, ktorý o probléme publikoval jednostranný článok, v ktorom sa v podstate priklonil na stranu podniku. Vedenie bistra sa v ňom „ospravedlňuje“ takýmto spôsobom:

„‚Úprimne sme si ani nevšimli to, čo sa tu komentuje, keď sme ju dávali von. Išlo nám iba o propagáciu jedla. Ostro sa ohradzujeme proti vyjadreniam a komentárom na našu adresu, že si nevážime našich zamestnancov a že nebodaj podporujeme sexizmus a podobné názory v komentároch,‘ zareagovalo napokon samotné bistro. Celý príspevok následne zo sociálnej siete odstránilo.“

Ide o typickú reakciu, keď si firma uvedomí, že vznikol problém a treba ho uhasiť a od všetkého sa dištancovať. Faktom však zostáva, že firma, aj keď nemusela, vybrala si práve foto so sexuálnym podtónom, očividne podporovala sexizmus v príspevkoch a o tom, ako sa správa k pracovníčkam by sa dalo hovoriť dlho (a spojenie „vážia si zamestnancov“ by sa neobjavilo ani raz).

Fotkou a sexistickými komentármi firmy sa však problém neuzavrel. Z online priestoru sa totiž preniesol do reálneho sveta, keď 27. júla vošli do prevádzky dvaja asi 50-roční muži, ktorí tam zjavne boli prvý krát. Ich prvá otázka bola, či nejaký z burgrov v ponuke nemá kozí syr. Jeden z nich sa pritom oslovenej čašníčke celý čas neskrývane a uprene pozeral na prsia. Pri odchode sa ešte opýtali, ako to je s denným menu, lebo „to včerajšie vyzeralo veľmi sexy”.

Zhrňme si to teda:

  • Ponižujúce správanie zo strany diskutérov a zákazníkov sa nestretlo s odsúdením zo strany VEGAN KIOSKu vtedy, keď to bolo potrebné, a čašníčke sa zo strany prevádzkarky počas návštevy dvoch mužov nedostalo nijakej podpory (ani slovnej ani „ľudskej“).
  • Ďalšie fotky denného menu na sociálnych sieťach VEGAN KIOSKu boli po tejto kauze z hľadiska kompozície zamerané už len na jedlo ako také.
  • Je evidentné, že firma upustila od experimentu s fotkami žien, ktorý trval od mája, hlavne vďaka značnému verejnému záujmu a kritike.

Celá kauza ukázala, aké dôležité je riešiť problémy v práci zvnútra (kritika firemného postupu zaznela aj z radov pracovníčok), ako aj zvonka (kritické komentáre na sociálnych sieťach).

Vegánstvo ako etický princíp a prax... alebo aj nie

Kauza ukázala aj to, že hlásiť sa k šľachetným princípom neubližovania zvieratám formou poskytovania vegánskej stravy neznamená zastávať šľachetné princípy vo všeobecnosti. VEGAN KIOSK bol v tom čase miestom, kde boli ženy zamestnávané len na študentské dohody a prevádzkarka sa k nim často správala urážlivo. Ide síce o podnikanie (a vegánske produkty sú v kapitalizme len ďalšou komoditou), ale aj tak by sme očakávali, že firma bude mať aký-taký etický kódex aspoň vo vzťahu k vlastnému personálu, z ktorého práce žije.

Ako zväz máme k vegánstvu celkovo pozitívny postoj a vegánske občerstvenie ponúkame aj na našich akciách (vegetariánsky a vegánsky sa koniec koncov stravujú aj viacerí ľudia v našom zväze). Vegánstvo dokáže prehlbovať našu citlivosť voči zvieratám aj ľuďom, pomáhať vnímať svet v širších súvislostiach, prispieť v boji proti klimatickej zmene atď. Keď sa však niekde deje niečo neakceptovateľné, je podľa nás správne poukázať na to.


Bojovať má zmysel

V roku 2019 sme viedli spor s iným vegánskym bistrom v Bratislave, ktorý sa skončil v prospech pracovníka skôr ako prešiel do verejnej fázy (o spore sme vtedy publikovali sériu troch článkov a spoločne s ďalšími spormi v gastre aj inde sme o ňom napísali v publikácii „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priamej akcie v rokoch 2015-2019“, odkazy uvádzame na konci tohto článku). Vstup do sporu bol v hre dokonca aj v prípade VEGAN KIOSKu, no konkrétny problém sa napokon podarilo vyriešiť na individuálnej báze.

Vieme, že na pracoviskách dochádza k oveľa zákernejším formám sexuálneho obťažovania. Dokonca k nemu môže dôjsť aj v aktivistických organizáciách. Bez ohľadu na miesto a závažnosť však platí, že ak sa zasiahnutá osoba rozhodne voči takémuto správaniu ozvať, mala by dostať podporu. Tu je niekoľko príkladov, o ktorých sme informovali na našej webstránke:

* Citibank prehrala spor týkajúci sa diskriminácie a mobingu na pracovisku

* „Srať na nich“? Sú aj iné možnosti - Úspešné organizovanie sa s homofóbnymi kolegami

* Čo robiť, keď máte v organizácii sexuálneho predátora


Všeobecne by sme v takých prípadoch odporúčali nasledovné (zoznam nie je vyčerpávajúci, no na základe týchto bodov sa postupovalo v prípade VEGAN KIOSKu a vďaka tomu sa v tom čase začalo o probléme hovoriť):

  • Zdokumentuj si sexistické, homofóbne či transfóbne správanie ľudí, ktoré chceš zmeniť, či už ide o klientelu, vedenie, kolegov či kolegyne atď.
  • Ak je to v danej chvíli možné a bezpečné, vyjadri nesúhlas.
  • Skúsenosť s útlakom môže viesť aj k pocitom viny. Môže sa stať, že sa začneš presviedčať, že preháňaš a že sa vlastne nič také strašné nestalo. Skús preto nájsť ľudí, ktorí by ťa mohli podporiť a boli by oporou v snahe zmeniť situáciu (môže ísť o ľudí v tvojom bezprostrednom okolí, ale aj ľudí „zvonka“, online, rôzne organizácie venujúce sa problematike...).
  • Ak sa tvoja snaha niečo zmeniť na pracovisku alebo v komunite stretáva s nezáujmom, zľahčovaním alebo dokonca stupňovaním obťažovania, tak v prípade, že je to možné z ekonomických dôvodov, z pracoviska radšej odíď. Zváž však, či si veci, ktoré vieš, necháš iba pre seba. Človek, ktorý príde po tebe, môže trpieť rovnako.

 

Zámerom tohto článku nie je poškodiť ľudí pracujúcich vo VEGAN KIOSKu. Chceme poukázať na problémy, ktoré sa dejú na pracoviskách a dodať odvahu bojovať za zlepšenia. Vieme, že sa to dá. Možno nie vždy, ale existuje obrovské množstvo pracovísk, kde ľudia formálne aj neformálne úspešne riešia problémy, ktorými trpia len preto, že sú v pozícii... pracujúcich.

Príklad VEGAN KIOSKu ukážkovo odhalil fungovanie mocenských vzťahov v našich životoch a práci. Potvrdil, že jedna pekná myšlienka a prax (vegánstvo) môže byť šikovne komodifikovaná a zneužitá inou vôbec nie peknou myšlienkou a praxou (sexizmom a samotným kapitalizmom). A ukázal aj to, že keďže si musíme na živobytie zarábať prácou, pociťujeme síce tlak tolerovať zlé pracovné podmienky rôzneho druhu, no zároveň máme potenciálne moc ich meniť, keď sa spájame a pomáhame si.

 

Zväz Priama akcia

 

Súvisiace odkazy:

Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu

Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?

„Potešilo ma, že ľudia vedia prejaviť solidaritu“

Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priamej akcie v rokoch 2015-2019

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v komunitnom centre Kalab (28.9., BA)
22.08.2022 Na júlovom stretnutí v Kalabe sme spoznali nových ľudí a vznikol na ňom nápad organizovať piknik, kde vznikol priestor na diskusie a spoznávanie sa s ďalšími ľuďmi. To nás povzbudilo k zorganizovaniu ďalšieho stretnutia už v septembri, konkrétne v stredu 28.9. o 18:30 opäť v Kalabe na Zámockej 5. S vlastným bodom na stretnutie môžeš prísť aj ty. Zámerom je diskutovať o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov, s ktorými sa stretávame, a ako podporiť existujúce aktivity. Okrem tém, s ktorými prídu samotní ľudia, budeme určite hovoriť aj o aktivitách k októbrovému Medzinárodnému týždňu proti nevyplácaniu miezd. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a .

Grilovačka vo Viedni
14.08.2022 Nedeľa 7. augusta, Viedeň, slnečné popoludnie, záhrada rodinného domu a v tieni stromov zhruba 15 kamarátov a kamarátok zo zväzu WAS (Viedenský zväz pracujúcich) pri griloch a ohnisku.

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in