Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Súhrn sporov zväzu ZSP proti nevyplácaniu miezd za posledný rok

13. október 2021

ZSP_TyzdenZwiązek Syndykalistów Polski (ZSP, Zväz syndikalistov Poľska) je jednou z organizácií Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktoré majú za sebou veľké množstvo sporov za vyplatenie dlžných miezd. Pri príležitosti Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd sa zväz podelil o svoje skúsenosti minulý rok (PDF v angličtine) a aj teraz. Publikujeme slovenský preklad tohtoročného textu.

„Ako sme uviedli v minuloročnom príspevku, krádeže miezd sú v Poľsku obrovským problémom a vyskytujú sa v rôznych formách. Situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že právny systém je prakticky nepoužiteľný, pokiaľ ide o pomoc zamestnancom, a podvodníci z radov zamestnávateľov vedia, že ak budú kradnúť, s veľkou pravdepodobnosťou im to prejde. Toto bola jedna z oblastí, v ktorej ZSP zaznamenala celkom jedinečný úspech. Najčastejším formám nevyplácania miezd sa nevenujú takmer žiadne mainstreamové odbory, hlavne pokiaľ ide o kategórie pracujúcich, ktoré tieto odbory aj tak bežne ignorujú: ľudí, ktorí pracujú na tzv. „trash contracts“ (pojem pre označenie zmlúv s vysokou mierou neistoty a ďalšími pracujúcich nevýhodnými právnymi špecifikami), prípadne pracujú bez zmlúv. Krádež miezd sa však vyskytuje aj na pracoviskách, kde pôsobia odbory. Zväz ZSP sa ujal mnohých prípadov, ktoré mainstreamové odbory nechcú riešiť, a preukázal, že je účinným nástrojom pre pracujúcich, ktorí chcú použiť priame akcie.

Niekoľko nedávnych prípadov nevyplácania miezd, ktorými sme sa zaoberali, veľmi dobre poukazuje na niektoré problémy, ktorým čelia pracujúci a pracujúce.


Podvedené nemocničné upratovačky

Upratovačky v nemocnici v Jaworzne sa ocitli v situácii, v ktorej sa, žiaľ, ocitlo už mnoho iných upratovačiek a pomocného personálu v Poľsku. Zdravotníctvo je odvetvie, v ktorom je vysoká odborová organizovanosť, avšak rozdelená podľa profesií: zdravotné sestry a pôrodné asistentky majú vlastné odbory, záchranári majú odbory pre záchranárov, lekári pre lekárov atď. To znamená, že v nemocnici, kde existuje niekoľko odborových zväzov, je veľmi často niektorá skupina pracovníkov vykorisťovaná alebo podvádzaná. Tieto odbory však trpia tunelovým videním. ZSP používa iný spôsob organizácie a myslíme si, že je neprijateľné podporovať mentalitu, na základe ktorej jedna skupina pracovníkov ignoruje druhú na tom istom pracovisku.

Upratovačky sú často externé zamestnankyne, takže z právneho hľadiska ani nepracujú pre nemocnicu. V prípade Jaworzna sú niektoré upratovačky zamestnané priamo, ale zvyšok je v ošemetnej situácii. Spoločnosť Impel (obrovská a notoricky známa firma špecializujúca sa na outsourcing), ktorá vyhrala verejnú súťaž, v skutočnosti riadi všetko na mieste, ale na samotné zamestnávanie žien využíva iné firmy. Pracovníčky síce pracujú spoločne, ale v skutočnosti ich z právneho hľadiska zamestnáva niekoľko rôznych spoločností. Jedným z dôvodov je možnosť klamať pracovníčky pri vyplácaní nadčasov. Takmer všetky musia pracovať nadčasy, ale keď dosiahnu limit, namiesto toho, aby sa im odpracovaný čas zaplatil aj s prídavkami, musia uzavrieť zmluvu s ďalšou firmou. Ich nadčasové hodiny sa tak považujú za druhé zamestnanie. Pracujúce nikdy nepočuli o žiadnej z týchto iných firiem a ani s nimi neboli v kontakte. Navyše mnohé sú zdravotne postihnuté a zo zákona ich nemožno nútiť pracovať nadčasy.


Upratovačky sú takto zneužívané v poľských nemocniciach systematicky. Zaobchádza sa s nimi ako s  najnižšie postavenými pracujúcimi v zdravotníctve, čo sa uvádza aj vo vládou nedávno schválených tabuľkách minimálnych miezd. A ako keby nízke mzdy a ťažké pracovné podmienky nestačili, často čelia napríklad aj vyššie opísaným praktikám. V Jaworzne sa vyskytli aj iné spôsoby nevyplácania miezd. Napríklad celý zdravotnícky personál, ktorý musel pracovať počas pandémie, mal dostať príplatok, no v Jaworzne ho dostala len časť upratovačiek. Malý príplatok a nárok na rehabilitáciu mali dostať aj zamestnankyne a zamestnanci so zdravotným postihnutím, no nestalo sa. Vláda v skutočnosti vypláca zamestnávateľom dotácie na ich zamestnávanie, takže outsourcingová spoločnosť im nemusí vyplácať ani minimálnu mzdu. Posledným typom krádeže mzdy, ktorý sme videli v Jaworzne, sa týka zmlúv. Väčšina upratovačiek síce pracuje na trvalý pracovný pomer, ale nie všetky, aj keď vykonávajú rovnakú prácu. „Trash“ zmluvy umožňujú nepreplácať platené ani iné voľno. Nemyslíme si, že je náhoda, aby staršie ženy (nad 50 rokov) pracovali na bežné zmluvy, zatiaľ čo mladšie (t. j. ženy v produktívnom veku) pracujú často len na dobu určitú. Napríklad jedna z pracovníčok je tehotná a chcela by ísť na materskú dovolenku. Materská dovolenka sa pracujúcim s „trash“ zmluvami vypláca len vtedy, ak si sami priplácali do štátneho systému poistenia: pracujúce s normálnymi pracovnými zmluvami ju majú zaručenú automaticky. Okrem toho sa táto dovolenka prepláca len vtedy, ak sa dieťa narodí pred uplynutím platnosti zmluvy. Pri riadnej pracovnej zmluve existuje ochrana pred prepustením tehotnej ženy; pri „trash“ zmluve, ak zmluva vyprší hoci aj počas 35. týždňa tehotenstva, zamestnávateľ nemá povinnosť ju predĺžiť. Takéto zmluvy de facto umožňujú zamestnávateľom ľahko sa zbaviť pracovníčok tým, že im dávajú krátkodobé zadania, ktoré môžu kedykoľvek ukončiť. Samotná existencia tejto možnosti je vládou schválená forma masovej krádeže miezd.

Zamestnankyne už vyjadrili svoje požiadavky a organizujú akcie. Keďže sme boli v rámci Medzinárodnej asociácie pracujúcich požiadaní, aby sme poskytli články o nevyplácaní miezd ešte pred jeho začiatkom, nemôžeme zatiaľ napísať viac, ale sme si istí, že nejaký protest sa uskutoční. Sledujte stránky ZSP, kde nájdete aktuálne informácie o tomto boji.


Priame akcie proti veľkej siete predajní Żabka priniesli vyplatenie miezd

(Zhrnutie tohto boja je dostupné v slovenčine na webstránke zväzu Priama akcia v článku Nevyplácanie miezd v maloobchode a úspešné akcie zväzu ZSP v Poľsku. Pre doplnenie, Żabka je veľký reťazec obchodov so zmiešaným tovarom, ktorý má v Poľsku viac ako 7 000 predajní. Keďže ide o franšízu, pracovníkov zamestnáva vlastník franšízy. Podmienky môžu byť rôzne, ale často sa jedná o „trash“ zmluvy za minimálnu mzdu. Známe sú aj prípady práce bez zmlúv či neexistujúca evidencia pracovného času a následne aj menšie mzdy.

ZSP dodáva, že aj napriek tomu, že nad Żabkou ľahko vyhral, niektorí zamestnanci a zamestnankyne, ktorí/é sa na zväz obrátili, sa rozhodli nechať veci tak a nepodnikli potrebné kroky. „Je veľmi ťažké vysvetliť tento typ dlhodobého defétizmu, ktorý pracujúca trieda v Poľsku často pociťuje, ale je to vo veľkej miere dedičstvo právneho systému umožňujúceho existenciu „trash“ zmlúv, ktorý nechráni práva pracujúcich. Príliš veľa ľudí si nevedelo poradiť a negatívne skúsenosti iných ľudí ich odradili od toho, aby sa vôbec pokúsili niečo robiť. Štát normalizoval krádeže miezd. Preto je dôležité to, čo robíme, aby sme ľuďom ukázali, že sa tomu môžu postaviť a byť úspešní a úspešné.“)

Aj akcie proti kníhkupectvu mali okamžitý účinok

Niekedy stačí postaviť sa za seba, aby ste dostali to, čo vám patrí. V decembri minulého roka sme zorganizovali piket pred kníhkupectvom vo Varšave. Šéf podviedol zamestnankyňu tým, že jej riadne neevidoval pracovný čas. Navyše bola poskytnutá zmluva nezákonná. Mladá žena, ktorá je študentka a snažila sa zarobiť si na nájom, bola asi považovaná za ľahkú korisť. Mnohí bezohľadní šéfovia využívajú študentov, pretože sa domnievajú, že nepoznajú svoje práva, alebo môžu byť v takej zúfalej situácii, že budú súhlasiť s hocičím. Keď pracovníčka pochopila, že ju šéf podviedol, rozhodla sa to nenechať tak a peniaze dostala na účet ešte počas protestného piketu.


Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

Vyššie uvedené úspešné akcie sú len časťou z našich aktivít. (Mnohé ďalšie boli podrobne opísané v dlhšom článku z minulého roka, na ktorý odkazujeme vyššie.) Chápeme, že ide o celosvetový problém a rôzne organizácie Medzinárodnej asociácie pracujúcich môžu v miestnych podmienkach čeliť trochu iným špecifikám, ale hlavný problém je rovnaký. Vykorisťovanie a zneužívanie pracujúcich ľudí. To je absolútne neprijateľné bez ohľadu na formu.

Od 11. do 17. októbra sa budeme snažiť zvýšiť povedomie o tomto probléme v celosvetovom meradle a dúfajme, že podnikneme nejaké kroky na miestnej úrovni.

Solidarita a priama akcia sú našimi zbraňami v tomto boji proti vykorisťovaniu!“


Text od ZSP preložil Imre Szabó

Pozri aj:
Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (11.-17. október 2021)
3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať (2021)
Súhrn bojov proti nevyplácaniu miezd v Rusku a na Ukrajine

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Košice - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (26.6.)
12.06.2024 V košickom klube Collosseum sa opäť stretneme v stredu 26. júna o 18:00. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia (19.6.)
03.06.2024 Červnové setkání na Základně Tři ocásci se uskuteční ve středu 19. 6. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Žilina - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (štvrtok 13.6.)
20.05.2024 Po úspešnej akcii „Večer so zväzom Priama akcia“ na žilinskej Hájovni, sme sa rozhodli, že skúsime otvorené stretnutie aj v Žiline. Stretneme sa opäť na Hájovni (Cesta k Paľovej búde 27) vo štvrtok 13. júna o 19.00. Cieľ je rovnaký ako v prípade ostatných otvorených stretnutí – spájať sa s ľuďmi, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z okolia. Ak máš záujem o kontakt, ale na stretnutie nemôžeš prísť, ozvi sa nám cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň online dotazník. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Trnava - Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia (29.5.)
17.05.2024 V priestoroch vynoveného Kubika na Pekárskej 40 sa stretneme opäť v stredu 29. mája o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie vrátane nových plagátov, nálepiek a letákov propagujúcich brožúru „Ideš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať“.
(FB podujatie)


Brno - Otevřené setkání svazu Priama akcia
06.05.2024 Na Základně Tři ocásci se setkáme opět už budoucí středu 15. 5. 2024 v 19:00. Otevřené setkání jsou určené lidem, kteří chtějí aktivně řešit problémy v práci, mají nápady na aktivity v regionu nebo se chtějí do aktivit zapojit, případně chtějí diskutovat o tématech spojených s anarchosyndikalismem a poznat podobně smýšlející lidi z okolí. Na místě budou také naše propagační materiály a publikace. (FB událost)

Diskusia na UCOFe - Ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa? (4.5., Bratislava)
29.04.2024 V rámci United Colours Of Football (FB) v sobotu 4. mája o 13:00 predstavíme formou diskusie, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou aj ako subjektívne vnímame fungovanie v organizácii v súvislosti s osobným a rodinným životom. Porozprávame, ako sme sa vlastne dostali k anarchistickým myšlienkam a nevynecháme ani konkrétne aktivity či zážitky zo sporov o vyplatenie dlžných miezd. Priestor bude samozrejme aj na otázky, ktoré zaujímajú teba. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (24.4.)
19.04.2024 V stredu 24. apríla o 18:00 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Večer so zväzom Priama akcia v Hájovni – ako konáme a aké sú možnosti zapájať sa?
13.02.2024 V sobotu 16.3. sa uskutoční akcia, kde budeme rozprávať o úspešnom organizovaní sa, ako sa nám darí prepájať anarchistické myšlienky s praktickou činnosťou, ale aj o veciach, ktoré zaujímajú teba.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (21.2., Kubik)
05.02.2024 Po krátkej pauze pokračujeme ďalším stretnutím aj v trnavskom Kubiku na Štefánikovej 4 o 19:00! Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Tentokrát budeme okrem iného pokračovať v prípravách kampane „Ideš na brigádu?“. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie.
(FB podujatie)


Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (18.1.)
08.01.2024 Vo štvrtok 18. januára o 18:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník - https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Ohliadnutie sa za otvoreným stretnutím v Skalici
10.09.2023 Otvorené stretnutie PA sa uskutočnilo prvý raz v regióne mimo väčších miest. Poteší, že aj na Záhorí sú ľudia, ktorí sa chcú aktívne zapájať do riešenia problémov na pracoviskách a komunite, navzájom si pomáhať a učiť sa od seba. Nadobudnuté zručnosti sa v budúcnosti zídu pri vedení sporov a ďalšom organizovaní sa. Príjemná pracovná atmosféra dotvárala celý priebeh stretnutia a dohodli sme viacero praktických vecí a možností ako sa zapojiť. K dispozícii boli tiež materiály súvisiace s anarchosyndikalizmom a hnutím pracujúcich.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (20.9., Foajé)
30.08.2023 Po mesačnej prestávke pokračujeme od 20. septembra v otvorených stretnutiach vo Foajé na Štefánikovej 16 o 19:00. Stretnutia sú pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú zapojiť do aktivít, ktoré prebiehajú alebo sa plánujú, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom. Ako zvyčajne budú na mieste aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie: (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (17.8.)
04.08.2023 Vo štvrtok 17. augusta o 17:30 sa v Košiciach uskutoční ďalšie otvorené stretnutie. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Okrem iného sa budeme rozprávať napríklad o vyriešených a aktuálnych prípadoch problémov v práci, a o plánovaných verejných akciách na východe. Ak chceš prísť, kontaktuj nás cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net). Prípadne vyplň aj náš dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. (FB podujatie)

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Skalici (30.8.)
30.07.2023 Vďaka dotazníku sme sa v poslednom čase spoznali s ľuďmi z viacerých regiónov. Naším cieľom je, aby sa rozvíjali aktivity v čo najviac lokalitách a nielen vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice či Trnava. Aj preto nás teší, že ďalšie otvorené stretnutie bude v Skalici. Určené je pre ľudí, čo chcú aktívne riešiť problémy v práci či na brigáde, majú nápady na aktivity v regióne alebo sa chcú do nejakých zapojiť, prípadne chcú podebatovať o témach spojených s anarchosyndikalizmom a spoznať podobne zmýšľajúcich ľudí z regiónu. Ak chceš prísť, kontaktuj nás vopred cez FB alebo e-mail (zvazpa zavináč riseup.net) alebo vyplň spomínaný dotazník. Následne sa dohodneme na podrobnostiach o mieste a čase stretnutia. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. (FB podujatie)

Prenasledovanie odborov v Rusku
11.07.2023 Z rôznych miest Ruska neustále prichádzajú správy o represiách voči odborom. Zámienky na prenasledovanie sú rôzne, vždy však ide o pomstu zo strany štátu a kapitálu. Vo vojenskej atmosfére militarizácie a „mobilizácie národa“ navyše vzniká ešte väčší priestor na útoky na pracujúcu triedu.
V minulom roku sa represie dotkli odborového zväzu Kuriér, ktorí sa dostali do povedomia svojimi štrajkami a ktorého hlavná postava Kirill Ukrajincev bol 26. apríla 2022 zatknutý (viac info tu https://priamaakcia.sk/Podpor-odbory-Kurier-v-Rusku-celia-represii-zo-strany-rezimu.html).


Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in