Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Vianočný darček - naše publikácie teraz zadarmo už aj vo formátoch MOBI, EPUB a DOC

24. december 2019

nbz_tree_coverObľubuješ čítanie textov v čítačke elektronických kníh a chýbajú ti MOBI alebo EPUB tituly, ktoré sa venujú hnutiu pracujúcich, jeho histórii či teórii? Všetky texty zo sekcie Publikácie na našom webe sme spracovali do týchto dvoch formátov a môžeš si ich zadarmo stiahnuť rovnako ako formáty PDF a DOC. Hoci ide o staršie texty, nestrácajú na aktuálnosti a význame. Ak ich ešte nemáš prečítané, do toho! Tento vianočný darček je prvou z aktivít, ktoré sme pripravili v rámci osláv 20. výročia založenia nášho zväzu. O ďalších budeme informovať už čoskoro.

 

puerto_real_odporucameÚspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real. Anarchosyndikalizmus v praxi (marec 2008)

Keď španielska vláda v roku 1987 ohlásila program „racionalizácie“ lodeníc v Puerto Real, pracujúci vyšli do štrajku. Významným aktérom počas štrajku bol anarchosyndikali­stický zväz CNT. Vďaka jeho aktivitám sa priama demokracia stala súčasťou miestnej politickej kultúry. Masových všeobecných zhromaždení v prístavoch a v blízkej komunite sa zúčastňovali robotníci, ich rodiny aj ľudia zo susedstva.

Boj v lodeniciach sa neskôr rozšíril na boje týkajúce sa zdravotníctva, daní či environmentálnych záležitostí. V roku 2004 sa v lodeniciach bojovalo znova. Tentoraz však v celom Španielsku. Text veľmi jed­noduchým štýlom prezentuje myšlienku aj prax anarchosyndika­lizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

zapisky_odporucameZápisky z triednych bojov. Užitočné skúsenosti z praxe malých organizácií a odborových zväzov (marec 2008)

Môžu byť v pracovných sporoch efektívne aj malé skupiny a odborové zväzy? Samozrejme! Táto brožúra obsahuje príklady a analýzy menších akcií z rôznych odvetví (doprava, výroba, študentská práca...).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

venezuela_odporucameVenezuela: 10 rokov vlády Huga Cháveza (apríl 2009)

Tento text sme vydali ako reakciu na nekritické prezentovanie situácie vo Venezuele ľuďmi v ľavicových kruhoch. Ide o rozhovor s Miguelom a Isabel, redaktormi venezuelských anarchistických novín El Libertario, ktorí odkrývajú povahu údajného Chávezovho antikapitalizmu, pozadie vytvorenia a fungovania družstiev, klientelizmus a propagandu strany, postavenie žien vo venezuelskej spoločnosti atď.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Priame akcie na pracoviskach_coverPriame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady (máj 2009)

Na konkrétnych príkladoch opisujeme, čo sú priame akcie a aké majú podoby. Pôvodný text sa zameriaval na príklady z USA a Británie, no doplnené vydanie sme obohatili o príklady zo Slovenska. Postupne sme predstavili tieto druhy priamych akcií: štrajk, divoký štrajk, duálna moc, maródka, neformálny odpor, obsadenie pracoviska/okupácia, otvorené ústa, piket, práca podľa pravidiel, prerušovaný štrajk, sabotáž, solidarita, spomalenie a štrajk dobrou prácou.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

souchy_nbzPozor, anarchista! Augustin Souchy (november 2009)

Augustin Souchy bol nemecký anarchista a antimilitarista. Okrem ruskej revolúcie zažil aj nemeckú, španielsku, kubánsku a portugalskú. V rozhovore opisuje skúsenosti z ruskej revolúcie v roku 1917 a dôvody, prečo pozitívne hodnotenie revolučného procesu neskôr vystriedala zásadná kritika. V závere sa venuje aj kubánskej revolúcii. Text približuje dôležité dilemy, ktoré v 20. storočí stáli pred revolučným hnutím pracujúcich.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

CNT-FAU_odporucameAnarchosyndikalizmus v praxi - Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009) (december 2009)

V apríli 2009 sme organizovali prezentáciu spojenú s diskusiou s názvom Odbory, ktoré sa NEBOJA boja. Hosťami boli členovia anarchosyndikalistickej CNT zo Španielska a FAU z Nemecka, ktorí priblížili aktivity svojich zväzov.

Prezentáciu s diskusiou sme prepísali a vydali vo forme brožúry. Dozvieš sa z nej, ako tieto zväzy postupovali, keď mali ich členovia alebo iní pracujúci konflikt so šéfmi, čo robili v prípade boja v oblasti agentúrnej práce, práce imigrantov či počas krízy a ako sa dá boj z pracoviska rozšíriť do komunity.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

kapitalizmus_coverKapitalizmus, trieda a triedny boj pre (nie úplných) začiatočníkov :) (apríl 2012)

Krátky a jednoduchý úvod do témy kapitalizmus a trieda. Vysvetľuje, ako prebieha akumulácia kapitálu, čo je pracujúca trieda a ako bojovať proti kapitalizmu.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

ako vytvorit_ODPORUCAMEAko vytvoriť skupinu venujúcu sa problémom na pracovisku a v komunite (október 2012)

Zásadná publikácia, ktorá pomohla nakopnúť náš zväz k aktivitám, vďaka ktorým sme uspeli v niekoľkých sporoch. Členovia americkej organizácie Seattle Solidarity Network (SeaSol) približujú, aké konkrétne kroky môžeš urobiť, ak chceš budovať organizáciu, ktorá sa venuje riešeniu problémov na pracovisku a v komunite.

Brožúra obsahuje aj rozhovor s členom SeaSolu, príklady úspešných v sporov a náš doslov, v ktorom porovnávame prístup SeaSolu s anarchosyndikalistickým prístupom v podmienkach Slovenska a čiastočne aj Česka.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

workmates_odporucameKolektív Workmates: organizovanie sa kmeňových a externých pracovníkov v londýnskom metre (máj 2013)

V roku 2011 vydal zväz Solidarity Federation publikáciu, v ktorej zhrnuli skúsenosti svojho člena s organizovaním sa v londýnskom metre. Opisuje takmer dvojročné fungovanie kolektívu Workmates, ktorému sa podarilo zapojiť do boja proti racionalizačným plánom kmeňových aj externých pracovníkov. Venuje sa úspechom aj neúspechom kolektívu, organizovaniu sa na princípoch priamej demokracie a nápaditých spôsobom boja na pracovisku (kto by napríklad tušil, že existuje aj niečo ako „šťací štrajk“).

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

participativna_spolocnost_alebo_lib_kom_odporucameParticipatívna spoločnosť alebo libertínsky komunizmus? Debata medzi skupinou Project for a Participatory Society a kolektívom portálu libcom.org (jún 2013)

Na preklad a vydanie textu tejto brožúry sme sa podujali predovšetkým preto, lebo vystihuje rozdiely medzi dvoma na prvý pohľad podobnými prístupmi kritizujúcimi kapitalizmus. Diskusiu medzi sebou viedli ľudia spravujúci webstránku libcom.org a skupina Project for a Participatory Society (PPS). Obe strany predstavili svoju víziu organizovania práce v post-kapitalistickej spoločnosti a navzájom sa kritizujú, čo uľahčuje pochopenie témy a dáva podnety na zamyslenie.

Ľudia okolo libcom.org hovoria o spoločnosti založenej na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a produktov, kde je práca organizovaná na princípe decentralizovaného plánovania produkcie a poskytovania služieb. Kolektív PPS približuje víziu participatívnej ekonomiky, ktorú navrhli Michael Albert a Robin Hahnel. Jej jadrom je participatívne plánovanie, prerozdeľovanie na základe úsilia a obety, samospráva pracujúcich a tzv. vyvážené komplexy pracovných úloh.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

NBZ_Keracher_frontAko vznikli bohovia - John Keracher (december 2015)

Dajú sa náboženstvá a duchovné veci vysvetliť materialisticky? John Keracher sa podujal odpovedať na túto otázku a v roku 1929 vydal text o triednom pohľade na náboženstvo a jeho pôvode. Keracher sa v texte nevyhol zjednodušeniam, no vzhľadom na to, že ide o krátku brožúru, pomerne úspešne a zrozumiteľne priblížil tému, ktorej sa len zriedka venuje pozornosť z triednej perspektívy.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

InB2019_frontIdeš na brigádu? Skúsenosti a tipy, ako so sebou nenechať zametať (júl 2019)

Brožúra vznikla ako súčasť kampane Ideš na brigádu? zameranej prevažne na problémy, s ktorými sa na brigádach stretávajú študenti a študentky. Približuje zážitky zo Slovenska a Česka. Naším hlavným zámerom bolo ukázať, že aj v tejto oblasti sa dá zorganizovať a vybojovať si svoje požiadavky. Brožúru sme vydali v roku 2011 a každý rok ju aktualizujeme. Momentálne máme na webe verziu z roku 2019, no v prvej polovici roka 2020 pribudne ďalšia aktualizácia.

Kampaň Ideš na brigádu? sa mimochodom stala odrazovým mostíkom k oveľa úspešnejšej kampani Problémy v práci?, o výsledkoch ktorej budeme vo februári 2020 publikovať samostatnú brožúru.

Na stiahnutie: DOC, MOBI, EPUB

 

Zväz Priama akcia

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in