Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.Zhodnotenie akcie Stierajme rozdiely, vytvárajme alternatívy

12. júl 2013

Prinášame článok o vydarenej akcii v klube Obluda, ktorá sa uskutočnila v máji 2013. Bola jedinečná tým, že poskytla priestor nielen na zdieľanie informácií a skúseností, ale aj na poučenie sa do ďalšej činnosti. V texte sa pokúšame o kritické zhodnotenie nielen organizácie podujatia, ale aj obsahu jednotlivých prezentácií, pričom pri každej uvádzame aj pôvodnú upútavku z webu organizátorov http://maj.liberaction.sk. Výsledný článok je kolektívnym dielom členov aj nečlenov PA.

 
PREZENTÁCIE

Sobota 11.5.2013

11:00 - Workshop: Ber slepici a běž (Michal Kolesár)

Co dělat, když už Vám jen slzy, vztek a slova nestačí? Jde-li zákon proti životu, jdete proti zákonu. Workshop přímé akce na poli osvobození zvířat přímo od praktika: Jak se na akci připravit, jak provést rešerši, jak velký team je potřeba a jak si v něm rozdělit role, jaké vybavení je nezbytné a doporučené, metody vstupu do objektu, na co si dát největší pozor, krizové scénáře, jednání po případném zadržení…
Ďalšie informácie: michalkolesar.net

Hoci sa PA sústreďuje na celkom iný typ aktivít, vypočuli sme si aj rozprávanie na tému oslobodzovania zvierat z (veľko)chovov. Žiaľ, prejav prezentujúceho nám veľmi nesadol. Mal vyjadrovať zápal pre vec a precítenosť, no pôsobil na nás miestami teatrálne až manipulatívne. Ako plus však hodnotíme praktické poňatie problematiky a rozprávanie zo skúsenosti.

12:30 - Workshop: Sledování a obrana proti němu (Anarchist Black Cross)

Jsi-li sledován, maskuj se... Ale jak? Co umí pouliční kamery, kde jsou jejich meze a co z jejich technických omezení lze využít ve svůj prospěch? Jak spolehlivá je technologie automatického rozpoznávání obličeje a jak ji znemožnit? Co všechno na nás prozradí telefon? Kdo a jak ho může odposlouchávat a kdy to dělá? A jak je to s dalším haraburdím, jako jsou GPS trackery, odposlechy prostoru nebo drony? Řeč bude i o klasické oldschool sledovačce alá dobrodružství kriminalistiky a dalších věcech.

Represivní složky mají k dispozici celý arzenál sledovacích technik a technologií. Některé z nich jsou masivně nasazovány na demonstracích a podobných veřejných akcích, další jsou v provozu neustále a je jim nepřetržitě podroben každý z nás. Jeden z českých zinů měl v tematickém čísle o sledování podtitul: Jsi-li sledován, maskuj se... Otázkou je, jak. Doby, kdy stačila kukla, jsou pryč... Budeme si tedy povídat o tom, čím nahradit kuklu na prahu jedenadvacátého století.
Ďalšie informácie: anarchistblackcross.cz

Hoci mnohé fakty týkajúce bezpečnosti v uliciach sú dnes všeobecne známe, prezentácia im dala logickú štruktúru. Prezentujúci spomenul aj veci, ktoré boli pre nás nové, vrátane trendov pri sledovaní davov (napríklad drony) a odpočúvaní telefónov. Nechýbali tipy, ako sa maskovať pred kamerami, aby sa osoba nedala identifikovať podľa tváre (napríklad tmavé okuliare nie sú v tomto smere ochranou).

Určite by sme ocenili, keby bola prezentácia zameraná ešte podrobnejšie na IT bezpečnosť (e-maily, PC, smartfóny a ďalšie najnovšie technológie), keďže bežného každodenného aktivizmu sa dotýka viac ako bezpečnosť súvisiaca s pouličnými stretmi. Páčil sa nám tiež bezprostredný a občas humorný prejav prezentujúceho a ilustračné fotky a video prispeli k celkovému pozitívnemu dojmu.

14:15 - Prednáška: Jeden krok pryč z kapitalismu - Politický potenciál městského zahradničení (kolektiv Ekopartyzánka)

Život mimo kapitalismus a s jeho tržními vztahy může dnes znít jako vzdálená utopie, přesto k němu existují alternativy, které je možné uskutečňovat tady a teď. Jako jednu z nich vidíme městské komunitní zahrady, ať už v podobě partyzánské či legální. Jejich smyslem jen nejen produkce zeleniny či ovoce, ale i spolupráce postavená na základě sdílení zkušeností a dovedností, vzájemné pomoci a solidaritě.

V naší přednášce chceme mluvit o výhodách i rizicích partyzánského zahradničení, o základních principech biologického pěstování a permakultuře či o našich praktických zkušenostech s dvouletým fungováním komunitní zahrádky, díky níž jsme schopni pokrýt část naší spotřeby jídla.
Ďalšie informácie: ekopartyzanka.cz

Časť prezentácie bola o východiskách záhradkárčenia na mestskej pôde, časť v podstate príbehom o vzniku jednej záhradky v Prahe. Naša hlavná poznámka sa týka prepojenia týchto dvoch oblastí. Neporozumeli sme totiž, do akej miery ide o politický projekt, ktorý by sa dal označiť za anarchistický či antikapitalistický, a do akej skôr o vyjadrenie pocitov a takpovediac „etický životný štýl“. Záhradkárčenie sa v posledných rokoch objavuje v čoraz väčšom počte miest a rozdiel medzi ním a partizánskym záhradkárčením nebol z prezentácie zrejmý (ak ním teda nemá byť to, že sa mu venujú aktivisti). Napokon sme mali pocit, že samo záhradkárčenie je antikapitalistický politický akt, s čím nesúhlasíme.

V prezentácii napríklad zaznelo, že jeden z dôvodov pre pestovanie vlastných plodín je, že v Španielsku pracujú imigranti v poľnohospodárstve v otrasných podmienkach, čo sa nám zdá z hľadiska riešenia problémov samotných imigrantov úplne scestné a výsostne emocionálne rozhodnutie pre vlastný dobrý pocit.

Druhá časť prezentácie bola prínosná v tom, že sa hovorilo nielen o histórii komunitného záhradkárčenia v USA, ale aj o konkrétnej pražskej záhradke a o tom, ako si vybrať vhodné miesto, čo a akým spôsobom pestovať, čo je permakultúra a pod.

16:00 - Workshop pro přímou akci: Blokáda pomocí trubek na pažích (Lukáš Borl)

Přímá akce je metoda, skrze kterou se snažíme dosáhnout cíle svépomocí či kolektivně, bez zastupitelské moci a autorit. Workshop Lukáše Borla se bude zabývat jednou formou přímé akce a to blokádou pomocí trubek na pažích. Tato metoda je uplatnitelná například při snaze zastavit destruktivní těžbu, výstavbu kontroverzních projektů, nebo pri blokáde převozu různého materiálu či transportu zvířat.

Ve světe velmi populární technikou pro obtížné odstranení skupiny lidí z nejakého místa je vytvorení řetězu lidí roztažených podél silnice či okolo nejakého pevného objektu s rukami spoutanými uvnitř trubek na paže. Zatímco máte ruce „zamčené“ uvnitř trubky, policie vás nedokáže rozpojit a odstranit.

Namísto toho budou potrebovat zavolat speciální jednotku nebo hasiče, kterí jsou trénovaní a mají nástroje k odstranění každé trubky na paže – to vše může zabrát skutečně dlouhý čas, během kterého znemožníte nepříteli pokračovat v destruktivní činnosti.

Pomerne podrobne sa hovorilo o tom, ako trubky fungujú. Kto chcel, mohol si to aj vyskúšať. Prezentujúci hovoril o zážitkoch z jednej blokády, na ktorej sa zúčastnil. V pozadí bežala prezentácia s fotkami z rôznych akcií po celkom svete, ktoré sa však bližšie nerozoberali.

Nevieme sa ubrániť otázke, ako by sa dali sprostredkované informácie prakticky využiť. Trubky sa u nás používajú výlučne pri eko-akciách, ktoré sú zvyčajne v réžii mimovládnych organizácií. Tie pred samotnou blokádou poskytujú informácie o použití trubiek a základnú inštruktáž. Na druhej strane bolo fajn vypočuť si, ako sa človek cíti pred akciou a na čo sa musí pripraviť, pretože podobnému psychickému tlaku môže čeliť aj pri iných kolektívnych akciách.

17:30 - Prednáška: Centralita pracovišť a jejich politický význam (Kolektivně proti kapitálu)

Pracoviště jsou místem, kde dennodenně reprodukujeme podmínky, ve kterých jsme vykořisťováni a odcizeni, a vytváříme moc, která stojí proti nám - kapitál. Jenže práve kvůli významu, který mají pracoviště pro kapitál, jsou důležitá i pro nás. Na nich dnes můžeme nasadit nejúčinnejší páku v boji za bezprostřední cíle a z nich může zítra vyjít boj za prekonání kapitálu a jeho státu. O tom všem bude řeč na prezentaci Kolektivne proti kapitálu.
Ďalšie informácie: protikapitalu.org

Prezentácie KPK sme mali možnosť vidieť a počuť viackrát, túto konkrétnu však doteraz nie. Bolo cítiť snahu podať tému čo najmenej zložito, čo sa relatívne darilo. Miestami sme však mali pocit, že chýbalo vysvetlenie niektorých východiskových pojmov (napríklad kapitál), o ktorých sa hovorilo so samozrejmosťou, hoci nemuseli byť zrozumiteľné všetkým. Názov naznačoval, že pôjde skôr o teoretickú prezentáciu, no boli spomenuté aj konkrétne skúsenosti z pracovísk, čo nás potešilo (mohlo ich byť aj viac;)). Možno však nebolo celkom jasné, kto sú vlastne KPK, o čo im ide a ako konkrétne sa usilujú naplniť svoje ciele.

19:15 - Prednáška: Ako funguje Priama akcia v praxi (Priama akcia)

Ako funguje Priama akcia v praxi – konkrétne príklady a všeobecné východiská činnosti.
Členovia PA podrobne a interaktívnou formou predstavia svoje aktivity a dôvody, prečo sa im venujú. Po krátkom úvode člen PA porozpráva o svojom probléme na pracovisku a priblíži úlohu PA pri jeho riešení. Vzápätí sa tento konkrétny príklad prepojí s celkovým fungovaním PA a riešením sporov. Prezentujúci objasnia rozličné typy sporov, ktorých sa PA doteraz zúčastnila, vrátane príkladov ku každému typu, spomenú aj témy, ktoré priamo nesúvisia s pracoviskami, ako aj možnosti zapojenia sa do aktivít organizácie. Záver bude vyhradený na všeobecnú diskusiu.
Ďalšie informácie: priamaakcia.sk

Našu prezentáciu hodnotiť nebudeme, pretože by asi bolo lepšie, keby ju hodnotil niekto iný (čo uvítame v diskusii k článku alebo na e-mail). Snažili sme sa rozprávať jednoduchým jazykom a podnietiť ľudí, aby sa pýtali. Potešila nás príjemná a uvoľnená atmosféra, ako aj množstvo otázok, ktoré sa týkali napríklad vyjadrovania politických názorov PA navonok, financovania organizácie, (rastu) počtu členov, sústredenia sa aj na teóriu, ale aj podrobností Davidovho prípadu atď.

 


Nedeľa 12.5.2013

12:00 - Prednáška: Predstavenie ČSAF a hľadanie anarchistickej politiky (sympatizantka ČSAF)

V prezentácii z platformy ČSAF sa dozviete základné informácie o (tejto) organizácii, jej štruktúre a spôsobe práce. Budeme taktiež hľadať rôzne možnosti aktivizmu, sebarealizácie a rozvoja anarchistického hnutia ako takého v súčasnom kontexte. Napokon sa zameriame aj na problém stagnácie hnutia na Slovensku, potrebu jeho oživenia a spoločnej organizácie.
Ďalšie informácie: csaf.cz

Slovenská sympatizantka predstavila fungovanie ČSAF a možnosti aktivít, ktoré by sa mohli robiť na Slovensku. Aktivity ČSAF však boli v podstate iba vymenované – nebolo spomenuté, ako konkrétne sa robia a čo je ich cieľom. Praktický rozmer prezentácie a možnosť inšpirovať či poučiť sa z činnosti bol teda minimálny. Okrem toho sme mali dojem, že viaceré aktivity sú skôr záľuby jednotlivých členov, ktorým sa venujú vo voľnom čase, nie kolektívna činnosť jednotlivých skupín ČSAF alebo celej organizácie. Celkový dojem nevylepšil ani fakt, že prezentujúca v podstate iba čítala z premietaných snímok.

Hoci prezentácia mala podnietiť k vytvoreniu slovenskej skupiny ČSAF, v diskusnej časti zaznela z publika otázka na názor na tohtoročný prvý máj v Prahe. Následne sa hovorilo už iba o tejto téme a všeobecne o zmysle demonštrácií. Debatu museli z časových dôvodov ukončiť organizátori, no v skupinkách pokračovala aj neskôr.

13:15 - Prednáška: Filozofie pouličních střetů

Pokus o zachycení filozofie riotu mimo nálepku chaosu a bezhlavého násilí extremistu.

Zaujímavá prednáška o filozofickom uchopení pouličných stretov ako možnosti vyjadrenia odporu proti systému, okorenená informáciami o súčasných trendoch a príprave bezpečnostných síl v Nemecku. Prezentujúci v rámci krátkeho časového úseku doslova chrlil informácie a miestami ich bolo, žiaľ, ťažké absorbovať a udržať pozornosť.

15:00 - Prednáška: Teorie a prax Asociace ALERTA (Lukáš Borl)

Konkrétni teorie a praktické kroky jsou hodnoty, které formují každou organizaci a určují její vývoj. O tom jaké teorie a praktické aktivity formují vývoj asociace ALERTA bude prednášet její člen, který v organizaci působí od jejího vzniku v roce 2009.
Asociace ALERTA je antikapitalistická síť pracujících, nezamestnaných a studentu. Sdružujeme se abychom hájili naše práva i zájmy prostrednictvím kolektivní akce a vzájemné pomoci. Polem naší působnosti je velmi široké. Jsou jim ulice, školy, pracovište, sousedství a jiná místa, kde dochází k organizovanému útlaku a je možné se mu zde také organizovaně bránit.
Ďalšie informácie: alerta.cz

Prezentácia mala dve časti. Najprv sa hovorilo o teoretických východiskách, fungovaní a činnosti organizácie, potom o projekte Ateneo – o jeho začiatkoch, aktuálnej činnosti a politickom zameraní.

Téma publikum zjavne zaujala a podnietila k diskusii. Aj v tejto prezentácii však chýbalo podrobnejšie rozprávanie aspoň o vybraných aktivitách organizáce, aby nešlo iba o jednoduché vymenovanie.


Po prezentácii Alerty nasledovala „prestávka“, počas ktorej si mohli prítomní pochutnať na vegánskom olovrante, a potom sa zabaviť na koncerte kapiel Gattaca a Remek. Popoludňajší koncert bol zaujímavým experimentom, ktorý sa celkom vydaril. Keď však akcia opäť nadobudla prezentačný a praktický charakter, počet zúčastnených rapídne klesol a takmer nikto z ľudí, ktorí prišli na koncert, nezostal na zvyšné prezentácie.


18:15 - Prednáška: Za společnost bez rasismu – O anticiganismu a krizi, boji za práva migrantů a antifašismu (Iniciativa Ne Rasismu)

Během posledních tří let jsme se s naší Iniciativou Ne Rasismu věnovali boji proti neonacismu, tématům migrace a uprchlíků, rasismu většinové společnosti a jejich společným kořenům v současném politicko-ekonomickém uspořádání. V naší přednášce bychom chtěli mluvit o našich úspěších i prohrách, různých metodách a strategiích, které jsme v našich bojích využili, a zároveň diskutovat i o vašich zkušenostech a postupech.

V druhé části přednášky se chceme podrobněji věnovat jednomu z podle nás nejdůležitějších současných témat v české společnosti-anticiganismu. Nastíníme jeho stručnou historii, hlavní události a popíšeme některé pokusy jak mu čelit.
Ďalšie informácie: nerasismu.cz

V úvode prezentujúci uviedli, že Iniciativa Ne Rasizmu sa usiluje kombinovať štýl práce mimovládnych organizácií a radikálnu politiku. Spomenuté boli niektoré z aktivít, ktoré organizovali pre sociálne vylúčené komunity, napríklad Deň detí. Poukázali na potrebu zohľadňovať v činnosti okrem iného aj antisexizmus. Bolo zjavné, že Iniciativa sa usiluje prekročiť hranice subkultúry, pôsobiť priamo so sociálne vylúčenými a že im to prináša aj dobrý pocit. Na druhej strane, z toho, čo sme sa dozvedeli, nám ich činnosť nepripadala veľmi odlišná od činnosti mimovládnych organizácií. Prezentácia navyše zahŕňala informácie o množstve problémov, no o možnostiach ich riešenia sa hovorilo málo.

20:30 - Prednáška: Ruce pryč od chudých (člen iniciatívy Bydlení pro všechny)

S aktivistou z iniciativy Bydlení pro všechny o bojích na straně utlačovaných v současným Česku a o možnostech praktického boje proti anticiganismu a neoliberalismu.
Ďalšie informácie: prehlásenie iniciatívy Bydlení pro všechny

Vypočuli sme si príbeh spoločného boja Rómov zo sídliska Předlice a politických aktivistov proti vysťahovaniu a rozdeleniu rómskych rodín v Ústí nad Labem. Prezentujúci spomenul plánovanie akcií, ich priebeh, nečakané situácie, problémy a ich riešenie či mechanizmus rozhodovania. Zaujímavé bolo rozprávanie o posledných kľúčových hodinách, pôsobení Člověka v tísni v Ústí, či veľmi cenné sebakritické zhodnotenie vlastnej činnosti. Po otázke z publika prezentujúci ozrejmil, že po boji zostali v kontakte s niekoľkých Rómami, ktorí sú naďalej aktívni.

Prezentácia bola pripravená veľmi dobre, prednášajúci hovoril plynulo, zrozumiteľne a s jasnou štruktúrou. Nie každému však vyhovoval prejav, ktorý vyznieval miestami príliš odmerane. Sústredili sme sa však predovšetkým na obsah, ktorý bol na vysokej úrovni. Táto prezentácia bola pre nás v nedeľu najhodnotnejšia.


ORGANIZAČNÁ STRÁNKA

Akcia bola organizačne zvládnutá vynikajúco. Na mieste bola potrebná technika, nedošlo k nijakým časovým posunom, bolo pripravené vegánske jedlo a otvorený bar. Propagácia sa zabezpečila v dostatočnom predstihu, hoci plagáty v uliciach pôsobili kvôli výberu farieb možno trocha fádne.

Klub Obluda bol podľa nás vhodným priestorom na túto akciu a ľudia pri bare boli našťastie ohľaduplní a nerušili prezentujúcich. Kto chcel, mohol priniesť distro, a všetci sa nakoniec so svojimi titulmi pomestili. Iný priestor s miestnosťou vyhradenou výlučne na prezentácie by mohol byť pre niekoho lepšou voľbou, ale akcia by možno mala sterilnejšiu atmosféru. Nehovoriac o tom, že v Bratislave podobné priestory vlastne ani veľmi nie sú.

Na záver

Ako Priama akcia sme si z víkendu odniesli oveľa viac ako len podnetné postrehy týkajúce sa prejavu či vylepšenia obsahu našej prezentácie, ktoré sme získali ako spätnú väzbu od viacerých účastníkov (a ďalšie radi privítame). Prezentácia, ktorú sme pôvodne pripravovali špeciálne na túto akciu, napokon dostala podobu, v akej s ňou môžeme navštíviť aj iné mestá. Vychádzali sme z podkladov pripravených na minuloročný Aktivistický kemp v Moste, ktoré sme doplnili o ďalšie časti. V priestoroch Obludy boli vyvesené aj fólie o Medzinárodnej asociácii pracujúcich a Nakladateľstve bod zlomu, transparent ku kampani proti praktikám agentúry OTTO aj nový transparent propagujúci náš web, plagáty ku kampani Ideš na brigádu?, ale aj úplne nové plagáty propagujúce otvorené stretnutia PA v Bratislave, ktoré vznikli na podnet ľudí mimo PA, čo nás veľmi teší. Prezentáciu sme chceli mať čo najinteraktívnejšiu, a hoci sa nám ju takú podarilo pripraviť iba čiastočne, aspoň vieme, čo vylepšovať.

Určite by sme podobnú akciu uvítali aj o rok, no je otázne, či vôbec existuje dosť praktických aktivít v anarchistickej a antiautoritárskej scéne, ktoré by sa dali prezentovať tak, aby sa pritom človek aj niečo naučil a mohol to aplikovať vo vlastnej činnosti. Ďalšou výzvou môže byť cieľové publikum, resp. presah mimo zvyčajnú „scénu“, keďže niektoré prezentácie podľa nás mali čo povedať aj oveľa širšiemu okruhu ľudí.

Dúfame, že ak sa akcia bude konať aj o rok, chytia sa jej ľudia rovnako šikovní ako tohtoroční organizátori, ktorým ďakujeme nielen za pozvanie, ale vážime si aj energiu, ktorú podujatiu venovali. Minimálne z nášho pohľadu rozhodne nevyšla nazmar.

Ak si na akcii bol/a a chceš sa podeliť o dojmy alebo chceš niečo dodať k tomu, čo bolo napísané, budeme radi za pridanie príspevku do diskusie.

Článok bol spracovaný na základe individuálnych hodnotení členov aj nečlenov PA, ktoré si medzi sebou vymenili krátko po podujatí

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (22.3.)
07.03.2023 Streda 22. marca o 19:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít v Trnave. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Posledné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave v Kalabe (15.3.)
27.02.2023 Žiaľ, komunitné centrum Kalab končí na Zámockej a zatiaľ nie je isté, či bude pokračovať inde. Posledné stretnutie v tomto skvelom priestore budeme mať v stredu 15. marca o 19:00! Porozprávame sa o tom, akým problémoch v práci sa aktuálne venujeme, zhodnotíme podujatie k 100. výročiu MAP, ktoré bude 4. marca a ako vždy sa budeme venovať témam, s ktorými prídu ľudia na stretnutie. Na mieste budú naše propagačné materiály a publikácie. Ak vieš o vhodnom priestore na otvorené stretnutia PA, daj nám vedieť. FB udalosť: ...

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave (1.2.)
17.01.2023 Streda 1. februára o 18:00 v Kubiku! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, alebo chcú prispieť do diskusie inou témou či sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach (14.1.)
04.01.2023 Pozývame na prvé novoročné otvorené stretnutie v klube Collosseum v sobotu 14. januára o 10:00. Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (18.1.)
13.12.2022 Streda 18. januára o 19:00 v Kalabe! Otvorené stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Na mieste budú aj naše propagačné materiály a publikácie. FB podujatie tu.

Zbližovanie organizácií MAP v Ázii a Tichomorí
05.12.2022 Počas víkendu 12. a 13. novembra sa konalo v Jakarte stretnutie našich kamarátov a kamarátok z organizácií MAP z celého ázijsko-tichomorského regiónu. Zazneli prezentácie o situácii v Austrálii, Indii, Indonézii a na Filipínach. Počas diskusií sa preberalo široké spektrum tém: právny status kasty v Indii a jej vzťah k triednemu boju, vyhliadky na anarchosyndikalistické organizovanie na Filipínach či situácia migrujúcich pracujúcich v Singapure.

PODCHODY „Priechody pre chodcov“ - benefičný album na podporu zväzu Priama akcia
28.11.2022 Podchody je anarcho-dub-poetry projekt. Ide o mix proletárskej poézie a dub muziky. 5 songov, cca 12 minút. Príspevkom na bandcampe môžeš podporiť zväz Priama akcia.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Bratislave (16.11.)
30.10.2022 Posledné tohtoročné stretnutie v Bratislave sa uskutoční v stredu 16. novembra o 19:00 v Kalabe na Zámockej 5. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí chcú aktívne riešiť problémy v práci (napríklad, ale nielen nevyplatené mzdy), prispieť do diskusie vlastnou témou, návrhom na činnosť alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít.

Kampaň zväzu ZSP proti predajniam Żabka a pomoc ukrajinským pracujúcim
16.10.2022 Zväz ZSP vo Varšave začal Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd priamou akciou v predajni Żabka a plánuje aj akcie s ukrajinskými pracujúcimi. V oboch prípadoch ide o dlžné mzdy.

K útoku z 12. októbra
13.10.2022 Je náročné nájsť slová, ktoré by vyjadrili náš hnev a smútok po včerajšom útoku. V týchto ťažkých chvíľach myslíme na ľudí, ktorých včerajšok zasiahol najviac.

Otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Trnave a Bratislave (27. a 28.10.)
13.10.2022 V októbri sa vidíme nielen v komunitnom centre Kalab, ale aj v trnavskom Kubiku. Stretnutia sú určené pre ľudí, ktorí majú problémy v práci (napríklad ale nielen nevyplatené mzdy) a chcú ich aktívne riešiť, prípadne chcú prispieť do diskusie inou témou alebo sa zapojiť do prebiehajúcich a plánovaných aktivít. Stretnutia v júli a septembri v Bratislave boli konštruktívne a s nápadmi na nové aktivity (ktoré sa nakoniec aj zrealizovali) prišli aj ľudia, s ktorými sme sa videli prvýkrát. Dúfame, že podobne tomu bude aj v Trnave. Vidíme sa vo štvrtok 27.10. v Kubiku na Štefánikovej 4 alebo v piatok 28.10. v Kalabe na Zámockej 5. Obe stretnutia sa začínajú o 18:00.

Zväz ZSP uspel v spore o nevyplatenú mzdu s kníhkupectvom vo Varšave
10.10.2022 Kníhkupectvo v štvrti Muranów meškalo od marca s výplatou mzdy bývalej zamestnankyni. Tá sa rozhodla dožadovať sa dlžných peňazí spoločne so Zväzom syndikalistov Poľska a vo výzve, ktorú poslali šéfovi, spomenuli aj chystanú kampaň poukazujúcu na pracovné praktiky v kníhkupectve. Zamestnávateľ reagoval takmer okamžite a peniaze previedol na účet.

Aktualizácia o situácii väzneného Kirilla Ukrajinceva, aktivistu odborov Kuriér v Rusku
05.10.2022 Vo štvrtok 22. septembra bola Kirillovi predĺžená vyšetrovacia väzba do 19. októbra. Hrozí mu až päť rokov väzenia za „zvolanie alebo účasť na nepovolenom zhromaždení viac ako dvakrát v priebehu 180 dní“. Za jeho prepustenie a zrušenie všetkých obvinení prebehlo vo viacerých ruských mestách niekoľko menších protestných akcií a solidaritu vyjadrili aj viaceré organizácie a osoby v zahraničí vrátane nášho zväzu a ďalších zväzov združených v Medzinárodnej asociácii pracujúcich.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 22.9.)
05.09.2022 Vo štvrtok 22. septembra o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách (v pôvodnom termíne 14. apríla sa uskutočniť nemohla). Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

V Košiciach sa uskutočnilo ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia
30.08.2022 Vo štvrtok 11.8. sa uskutočnilo druhé tohtoročné otvorené stretnutie zväzu Priama akcia v Košiciach. Tentoraz bolo oveľa početnejšie ako naposledy a väčšinu ľudí sme doteraz nepoznali. Okrem činnosti a histórii zväzu sa hovorilo o zlepšení propagácie, nadchádzajúcich komunálnych voľbách, podujatiach v Košiciach pri príležitosti stého výročia založenia Medzinárodnej asociácie pracujúcich atď.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in