Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 21 krajín sveta.O „Gorilách“ a každodenných problémoch

1. február 2012

Zverejnenie spisu s názvom Gorila údajne z dielne Slovenskej informačnej služby sa stretlo s veľkou pozornosťou a hnevom zo strany verejnosti. Ožil záujem o dianie v spoločnosti a na bratislavskej demonštrácii v piatok 27.1. sa stretli tisícky ľudí. Koľko takýchto protestov sa ešte uskutoční, teraz nikto nevie, bola by však škoda, keby ľudia prestali byť aktívni po niekoľkých demonštráciách. Najmä keď máme každodenné závažné problémy, ktoré sa dotýkajú každý deň priamo nás, nie vrcholovej politiky, a niečo sa s nimi dá robiť.

Všetci by sme boli najradšej, keby nastali nejaké zmeny

Je pozitívne, že ľudia sa spojili, organizujú protesty a získavajú skúsenosti s väčšími akciami. Demonštrujúci vidia a cítia, že nie sú sami a že byť na verejnej akcii je povzbudzujúci zážitok. Pozrime sa však bližšie na samotné požiadavky a ciele demonštrácií proti Gorile.

Väčšina požiadaviek je volaním po víťazstve práva a spravodlivosti nad korupciou. Predpokladajme, že by sa dosiahli aspoň čiastočné úspechy a napríklad by niekoho odsúdili. Znamenalo by to, že o dôležitých hospodárskych, sociálnych a politických otázkach by prestala rozhodovať či spolurozhodovať podnikateľská lobby? Podnikatelia sa stretávajú so všetkými politikmi a presadzujú riešenia prospešné pre biznis. Keby sa aj znemožnil jeden spôsob ovplyvňovania politikov, vždy sa nájdu iné možnosti, ako robiť obchody.

Žijeme v hierarchickom systéme, kde sa rozhoduje za zatvorenými dverami a ani tie „najlepšie“ zákony o lobingu s tým nič neurobia, pretože jedným z hnacích motorov kapitalistického systému je šikovnosť, schopnosť robiť úskoky a obchádzať pravidlá tak, aby jedna firma prekonala druhú.

Požiadavky organizátorov sa preto dajú do istej miery označiť ako pokus plátať diery a dozerať na správanie politikov a zamestnávateľov, a nesmerujú veľmi k podstate problémov.

Povedzme si na rovinu – či vyhrá nejaký tender jedna alebo druhá firma, či pôjde o „férový“ obchod alebo nie, na život väčšiny z nás to nemá podstatný vplyv. V hlave máme samé čísla: splátky pôžičiek, ceny potravín, bývania, sumu potrebnú na to, aby naše dieťa mohlo študovať a stať sa „niekým“ atď., atď. Na našej ceste životom sa objavujú stále nové prekážky, ktoré musíme obchádzať. A keď už ide o korupciu, áno, niekedy aj my hľadáme skratky, ako dosiahnuť cieľ čo najrýchlejšie, hoci sa nám to prieči. To isté robia zamestnávatelia či politici. Niektorí hrajú podľa pravidiel viac, iní menej. Sú to ale pravidlá ich sveta, nie nášho. Kauza „Gorila“ je o ich svete.

Vyjadriť sa na demonštrácii nie je nič zlé. Každý si túto skúsenosť spracuje po svojom a jediné, čo môžeme povedať, je, že by sme radi podnietili k úvahám, kam smerovať svoju energiu, keď kauza „Gorila“ pominie a ulice ostanú prázdne.

Bežní ľudia a svet politiky

Hoci veľa ľudí má plné zuby spoločnosti ovládanej mocnými a bohatými, stále prežíva nádej, že existujú politici a političky, ktorí sú čestní a bránia záujmy voličov. A že čím viac ich bude, tým lepšie sa môžeme mať. Bavme sa však realisticky - nič také sa zatiaľ nevyskytlo ani u nás, ani inde vo svete. Nadšenie z nových tvárí v politike vyprchá po pár rokoch ich pôsobenia vo funkciách a potom sa objavia ďalšie nové tváre, v ktorých uvidí nádej nová generácia. Celé desaťročia sa točíme v kruhu a pri tom neustále čelíme útokom na našu životnú úroveň.

Na rozdiel od hlavných organizátorov protestov nevidíme jadro problému v „zneužívaní moci a systému“, ale v moci a systéme ako takom. Pokúsime sa to priblížiť na príklade roku 1989, o ktorom sa teraz znova veľa hovorí. Štátny kapitalizmus bol vtedy nahradený trhovým kapitalizmom a moc jednej strany nahradila pluralitná zastupiteľská demokracia. Väčšina spoločnosti však zostala v rovnakej pozícii ako predtým – v pozícii pracujúcich, ktorí sú odkázaní pracovať za mzdu, aby prežili. Máme síce možnosť vyjadrovať sa k politickým záležitostiam, ale nie rozhodovať.

Podľa nás je politika o tom, že každý má mať možnosť nielen sa vyjadrovať, ale hlavne rozhodovať o dianí okolo seba na lokálnej úrovni (na úrovni bydliska, resp. komunity), ako aj v oblasti výroby a distribúcie produktov a poskytovania služieb. Ak sa má niečo také naplniť, je nutná systémová zmena. Nechceme riešiť dôsledky problémov, ale príčiny. Niečo také sa však dá dosiahnuť jedine vlastnou aktivitou a organizovaním sa.

Protesty - o cieľoch a metódach

Keď chceme niečo dosiahnuť, potrebujeme účinné prostriedky. Pri „Gorile“ sú to najmä trestné oznámenia, demonštrácie a pre mnohých aj volenie strán, ktoré majú pohodlnú pozíciu, lebo práve táto konkrétna kauza z minulosti vyznieva v ich prospech. K trestným oznámeniam asi toľko, že vyšetriť niečo po toľkých rokoch bude veľmi problematické. K voľbám sme sa vyjadrili už viackrát (a ešte sa vyjadríme v rámci pripravovaných aktivít s názvom (Ne)voliť nestačí 2012, ktoré odštartujú budúci týždeň). A pokiaľ ide o demonštrácie, často sú iba symbolické a nevyvíjajú nijaký priamy tlak. Pre mocných sú v podstate neškodné, niekedy dokonca želané, a hlavne sa dajú ľahko odignorovať. Keby bolo pre politické špičky prijateľnejšie zasiahnuť proti ľuďom na piatkovej demonštrácii, polícia by to urobila. Momentálne je však lepšie nechať ľudí vybúriť sa – veď hádam nebudú demonštrovať donekonečna. 

Minulý rok vznikli dve známe hnutia, ktorých významnou súčasťou boli demonštrácie a obsadzovanie námestí - „indignados“ v Španielsku a Occupy najmä v USA. V porovnaní s akciami proti „Gorile“ sa venovali aj vážnejším problémom spojeným s celkovou sociálnou a ekonomickou nerovnosťou. Pri hodnotení ich výsledkov sme skôr skeptickí: systém nijako neohrozili a podľa všetkého ani nereformovali. Dôvod vidíme najmä v tom, že protesty sa len v zopár prípadoch preniesli do komunít a na pracoviská – do priestoru, kde žijeme, kde najviac pociťujeme problémy a kde môžeme spolu s ostatnými dosiahnuť niečo konkrétne pre zlepšenie svojich životov.

V minulom roku sa však vo svete uskutočnilo aj mnoho aktivít, ktoré neboli masové, no priniesli výsledky. Nezamerali sa na globálne a všeobecné otázky, mali konkrétne malé ciele a aj preto väčšiu šancu uspieť, nabrať viac síl a pokračovať ďalej. Príkladom takých aktivít (bez účasti politikov a iných karieristov) bola kampaň proti praktikám pracovnej agentúry OTTO Work Force, ktorá prebehla formou série priamych akcií (návštev pobočiek firmy, ubytovní, letákovaním, informovaním na internete atď.) vďaka sebaorganizácii obyčajných pracujúcich v štyroch európskych krajinách. Pracovníci, ktorí sa postavili za svoje požiadavky, dosiahli napríklad vyplatenie dlžných miezd vo výške niekoľko tisíc eur. Kampaň spojila ľudí v rozličných lokalitách, ktorí nadobudli skúsenosti s organizačnou prácou a môžu ich ďalej rozvíjať. Nežiadali sme pritom výmenu osôb vo funkciách, nepodávali sme trestné oznámenia a s nikým sme sa nevláčili po súdoch. Dotknutí pracovníci prišli s konkrétnymi požiadavkami a tie sme spoločne vybojovali. Venovali sme energiu niečomu, čo prinútilo obrovskú firmu vzdať sa. Naša aktivita priniesla výsledky, takže sme nezostali demoralizovaní z toho, že by naša energia vyšla nazmar.

Buďme aktívni nie raz za čas, ale neustále

Takmer dennodenne sa stretávame s problémami v práci či v komunite, ktoré nás vyčerpávajú. Večer máme chuť jednoducho vypnúť a na všetko sa vykašľať. Sme unavení a veľa voľného času ani energie nám nezostáva. Aj tak si však väčšinou dokážeme zariadiť čas tak, aby sme po práci mali zopár minút na aktivity, ktoré prinášajú možno malé, ale podstatné zmeny nielen pre nás samotných, ale aj iných – súčasných, budúcich aj minulých námezdne pracujúcich. Dôležité je aj to, že tieto aktivity vyvíjame s istou stratégiou a cieľmi, takže vieme, čo chceme a ako na to. Zmysel vidíme v činnosti, ktorej cieľom je nekapitalistická spoločnosť založená na napĺňaní potrieb ľudí, nie na dosahovaní zisku, a na priamej demokracii zdola, nie na zastupiteľskej demokracii.

Za svoju činnosť v organizácii nie je nikto z nás platený a platenie ľudí za aktivity z princípu odmietame. Nemáme vodcov ani vedenie a všetky naše zdroje sú určené na naše aktivity, nie na niečie platy. Naším cieľom je budovať organizáciu zloženú z jednotlivcov a nezávislých skupín pôsobiacich v mieste bydliska (lokálne skupiny), v jednotlivých odvetviach (odvetvové skupiny) a v konkrétnych firmách (skupiny na pracovisku). Základné ciele týchto skupín sú:

1) Praktické:

•    Presadzovať momentálne záujmy členov, riešiť ich problémy formou priamych akcií a pomáhať každému pracujúcemu, ktorý o to požiada.
•    Vyjadrovať solidaritu pracujúcim v sporoch bez ohľadu na krajinu, zabezpečiť pre nich pomoc od čo najväčšieho počtu ľudí a prispievať k väčšej jednote medzi pracujúcimi.
•    Neustále zlepšovať vlastné fungovanie a postupy s cieľom budovať akcieschopnejšiu a efektívnejšiu organizáciu.


2) Vzdelávacie a kultúrne:

•    Pravidelne medzi sebou komunikovať aj po skončení jednotlivých sporov, zhodnocovať, zovšeobecňovať a rozvíjať skúsenosti a poučenia z nich. Deliť sa o ne s ďalšími pracujúcimi na vlastných aj iných pracoviskách či v lokalitách.
•    Byť orientačným bodom a príkladom – svojou činnosťou ukázať, že sme organizácia, na ktorú sa môžu ľudia na pracovisku alebo v lokalite obrátiť pri riešení svojho problému.
•    Propagovať a budovať kultúru solidarity, sebaorganizácie a vlastnej iniciatívy.


KTO SME
 
Priama akcia (PA) je organizácia, ktorá sa sústreďuje na riešenie problémov na pracovisku a v bydlisku, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky pracujúcich u nás aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny pracujúcich zo 16 krajín sveta.

Ako pracujúci máme vlastné záujmy, odlišné od záujmov zamestnávateľov, manažérov a politikov. Chceme ich presadzovať pomocou vlastných organizácií nezávislých od parlamentnej politiky, politických strán, zamestnávateľských a štátnych orgánov, cirkví a odborov.

Členovia PA nemajú jednotné politické názory. Spája nás úsilie zlepšiť podmienky, v ktorých žijeme a pracujeme, a zhoda v metódach, princípoch, fungovaní a cieľoch organizácie. Nie sme ani nechceme byť klasický odborový zväz, hoci sa usilujeme plniť viaceré funkcie, ktoré by podľa nás mali plniť odbory, t.j. predovšetkým obhajovať záujmy pracujúcich na základe ich aktívnej účasti.

Kto teda sme? Sme bežní ľudia; presnejšie tá časť pracujúcej triedy, ktorá sa organizuje a usiluje sa dosiahnuť svoje ciele.

Viac informácií o Priamej akcii:
Stanovy Priamej akcie – ciele, metódy, princípy a fungovanie
Každoročné súhrny našich aktivít

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj pr?spevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v Košiciach (11.8.)
01.08.2022 Ak  máš záujem nadviazať kontakt či riešiť konkrétny problém na pracovisku, resp. v regióne spoločne s naším zväzom, pozývame ťa na stretnutie vo štvrtok 11. augusta.

Zahraniční pracovníci v hotelierstve dosiahli vyplatenie dlžnej mzdy v Rakúsku
17.06.2022 Jazyková bariéra, neznalosť pracovného práva a osamotenosť sú jedny z hlavných dôvodov zraniteľnosti pracujúcich v zahraničí. Ich neistú pozíciu pravidelne zneužívajú rôzne firmy, ktoré počítajú s tým, že ak im napríklad nevyplatia mzdy, prejde im to. Dvaja Gréci pracujúci v hoteli neďaleko rakúskeho Zwettlu pre upratovaciu firmu sa v roku 2021 dostali do podobnej situácie. Spojili sa však s WAS (Viedenský zväz pracujúcich) a spoločne vybojovali dlžné mzdy.

Úskalia organizovania sa na pracoviskách (Liptovský Mikuláš, 14.4.)
04.04.2022 Vo štvrtok 14. apríla o 18:00 sa v Liptovskom Mikuláši zúčastníme na diskusii venovanej problémom spojeným s organizovaním sa na pracoviskách. Akciu organizuje vo svojich priestoroch na Námestí osloboditeľov 1 občianske združenie Diera do sveta (web, FB).

Stanovisko zväzu Priama akcia ku klimatickému štrajku 22. októbra 2021
22.10.2021 Keď sme sa zúčastňovali klimatických štrajkov v roku 2019, netušili sme, že ďalšie protesty ochromí pandémia. A keď prišla pandémia, vyzeralo to, že so zdanlivým útlmom niektorých odvetví príde aj isté, aspoň minimálne zlepšenie stavu planéty. Ukázalo sa však, že v skutočnosti sme na tom ešte horšie, ako sme sa domnievali. Posledné dva roky potvrdili, že ak existuje nádej, nevyhnutné zmeny sa budú musieť dotknúť skutočných príčin problémov. A oveľa viac ako iba dotknúť. Kapitalizmus a systém rozhodovania prostredníctvom štátu musí skončiť na smetisku dejín a my musíme vybudovať niečo lepšie.

3x VÝZVA zväzu Priama akcia ohľadom nevyplácania miezd
05.10.2021 1. Dlhuje ti zamestnávateľ mzdu? OZVI SA NÁM!
2. Pozitívne skúsenosti? PODEĽ SA O NE!
3. Informovanie o probléme a možnostiach, ako sa brániť. ZAPOJ SA!


Začína fungovať „Infoshop a archív radikálnej literatúry Malatesta” v Šuranoch
22.09.2021 Projekty takéhoto typu sú na Slovensku zriedkavé a zvyčajne sú doménou hlavného mesta, takže pozvanie zúčastniť sa na otvorení Infoshopu Malatesta v Šuranoch sme prijali s potešením. Oficiálne otvorenie sprevádzala dvojdňová akcia s názvom „Iný víkend!“. V piatok (17.9.) sa skôr diskutovalo, sobota bola venovaná hudobnej produkcii.

Aktuálna situácia ohľadom zbierky pre afganských anarchistov a anarchistky
14.09.2021 Od začiatku zbierky prešli tri týždne a udialo sa toho veľa, takže by sme sa chceli podeliť o najaktuálnejšie informácie.

Prezentácia a infostánky – Bystro fest, festival Povstanie Pokračuje, Mestský akčný kemp
03.09.2021 Prinášame krátke info o troch akciách, na ktorých sme sa zúčastnili za posledný týždeň.

V solidarite s protestujúcimi v Kolumbii - kontaktuj konzula v Bratislave (+vzor e-mailu)
18.05.2021 O situácii v Kolumbii nedávno informovala naša sesterská organizácia ULET (Priatelia MAP) a ďalšie kolektívy. Skrátenú verziu ich prehlásenia dnes publikoval kolektív Zdola. Okrem informovanosti však môžeme urobiť aj viac - vyjadriť svoj protest zástupcovi Kolumbie na Slovensku.

Ani Izrael, ani Palestína
18.05.2021 Zverejňujeme preklad prehlásenia WSA, našej sesterskej organizácie z USA (Priatelia MAP), s názvom „Za ukončenie izraelských útokov na Gazu! Za spoločný boj proti rasizmu a militarizmu!“

Vyšiel prvomájový špeciál časopisu Burič venovaný anarchosyndikalizmu
02.05.2021 Anarchistická informačná skupina AlterNativE zo Šurian začala začiatkom roka vydávať časopis Burič. V poradí už tretie číslo je venované Prvému máju a anarchosyndikalizmu. Publikácia je výsledkom spolupráce rôznych jednotlivcov, AlterNativE a nášho zväzu. Dá sa stiahnuť z uloz.to v PDF v dvoch verziách (na tlač a na čítanie).

Apart – viac než len knižnica! Nový komunitný priestor pre politiku a umenie v Bratislave
30.04.2021 V apríli otvorila svoje dvere knižnica v novom kultúrnom priestore kolektívu Apart so zámerom skĺbiť politiku a umenie. Ako sme sa však dozvedeli počas osobnej návštevy, v pláne je oveľa viac ako len verejná čitáreň so študovňou.

Najbližšie otvorené stretnutie bude 26. septembra
07.09.2020 Po júnovom stretnutí sa ďalšie otvorené stretnutie zväzu Priama akcia uskutoční v sobotu 26. septembra o 17:00 v bratislavskom Bystre. Budeme hovoriť o tom, ako by sme si navzájom vedeli pomôcť pri riešení problémov v regióne a ako podporiť aktivity, ktoré už prebiehajú. Budeme radi aj keď prídeš do diskusie s hocijakým vlastným bodom. Na stretnutí tiež budú naše propagačné materiály a publikácie. Môžeš si zobrať napríklad nálepky ku kampani venovanej koronakríze či brožúru „Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory Priamej akcie 2015-2019“. Tešíme sa na stretnutie!

Najnovšie číslo Kapitálu aj s naším článkom o štrajkoch v školstve
13.03.2020 Redakcia časopisu Kapitál nás požiadala o príspevok k téme neposlušnosť a výsledkom je osobne ladený článok našej členky. „V rokoch 2012 a 2016 som sa ako učiteľka na jednom z bratislavských gymnázií zúčastnila protestov a štrajkov v školstve. Štrajk v roku 2012 sa stal jedným z najznámejších vyjadrení nespokojnosti pracujúcich v novodobých dejinách Slovenska. Zároveň bol predzvesťou štrajku v roku 2016, ktorý sa dá bezpochyby označiť za bezprecedentný prejav nezávislosti od klasických odborov.“

(Ne)voliť nestačí – Po voľbách sa nič nekončí
26.02.2020 Už o niekoľko dní sa na základe výsledkov volieb začne vytvárať koaličná vláda a my si vypočujeme, že teraz treba čakať. Najprv na prvých sto dní, ako je zvykom, potom do polovice volebného obdobia, a napokon na ďalšie voľby. Štátne inštitúcie a firmy budú robiť všetko preto, aby v novej situácii čo najefektívnejšie presadili svoje záujmy cez vlastné organizácie a kontakty. A my zatiaľ (znova) prestaneme existovať.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in