Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Štrajková pohotovosť v Hyundai, divoký štrajk v Dymose, odbory a solidarita

8. december 2009

Dňa 1. decembra predčasne odišlo zo zmeny vo zvarovni asi 20 pracovníkov automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošoviciach pri Frýdku-Místku. O deň neskôr sa uskutočnil hodinový divoký štrajk v montážnej hale. 3. decembra sa na hodinu zastavila výroba aj v subdodávateľskej firme Dymos. V pondelok 7. decembra sa v Hyundai začala štrajková pohotovosť. Krátke info o štrajkoch sme zverejnili na stránke už 3. decembra. V tomto článku sa pokúšame zhrnúť, čo sa udialo, aké pozitívne a negatívne výsledky zatiaľ vidíme, a ako môžu pomôcť pracujúci z iných firiem.
Aktualizácie:
10.12. - Nadčasy v decembri zrušené 
11.12. - Leták FAU-MAP Nemecko šírený v jednej z tovární Volkswagen (PDF). Info z vyjednávaní. Vedenie HMMC žiada potrestanie pracujúcich, ktorí zastavili výrobu 2.12.
12.12. - Odbory začínajú prípravy na štrajk. Leták KPK (PDF) zamestnancom Hyundai rozdávaný pred továrňou 11.12.
15.12. - Štrajková pohotovosť sa skončila. Odbory podpísali dohodu s vedením + video. Jej súčasťou je aj súhlas s trestaním budúcich divokých štrajkov. Celé znenie dohody (PDF).„Minule přišla moje manželka domů, zavřela se v pokoji a brečela. Když jsem za ní přišel a zeptal se co se stalo tak postupně říkala jak to tam všechno funguje a co všechno musí snášet. Snad 7 měsíců to v sobě hrdinně dusila. Nechápu jak je něco takové v naší zemi možné. Když čtu vyjádření Petra Vaňka (tiskového mluvčího HMMC) chce se mi zvracet. Šikana, ponižování, vyhrožování = to je to k čemu vedou pánové Radkovský a Vaněk.“ Príspevok čitateľa na webstránke novín sedmicka.cz


Divoký štrajk v Hyundai z 2. decembra

Asi 400 robotníkov sa vzbúrilo proti povinným nadčasom, selektívnemu výročnému prideľovaniu odmien a šikane na pracovisku. Robotníci sa od rána dohadovali na zastavení výroby. Vo chvíli, keď sa mal začať nadčas, zastavila prácu jedna z liniek v hale a do niekoľkých minút sa pridali všetky ostatné. Pracovníci sa následne zhromaždili v jedálni. Vedenie odkázalo robotníkom, aby si vybrali zástupcu, ktorý bude vyjednávať, čo odmietli. Namiesto toho žiadali, aby vedenie prišlo za nimi a rokovalo sa pred všetkými. Dostavil sa človek z kórejského vedenia a vedúci zmeny, ktorí si vypočuli požiadavky. Po hodine vyjednávaní zamestnanci súhlasili, že dokončia svoju zmenu a vyjednávanie bude pokračovať počas nasledujúcich dní. Dostali sľub, že nadčasy vo štvrtok sa zrušia a za preštrajkovanú hodinu dostanú zaplatené.

Divoký štrajk v Dymose z 3. decembra a reakcia vedenia

Deň po štrajku v Hyundai došlo v nošovickom areáli (pozri foto http://www.hyundai.phorum.cz/areal.php) k ďalšiemu hodinovému divokému štrajku. Tentoraz štrajkovala jedna zmena (asi 100 zamestnancov) v subdodávateľskej firme Dymos rovnako s kórejským vedením. Dôvodom boli nadčasy, preťažovanie zamestnancov a zlé pracovné podmienky. V Hyundai je vedenie zatiaľ v defenzívnej pozícii a usiluje sa vec mediálne ututlať. Naopak vedenie v Dymose reagovalo veľmi rýchlo. Na internete sa objavila informácia, že 4. decembra oznámilo rannej zmene, ktorá deň predtým štrajkovala, že jej odoberá všetky bonusy a zmrazuje zvyšovanie platov.

Štrajková pohotovosť od 7. decembra - kontrolu nad ďalším vývojom sa snažia získať odbory

Štrajk v Hyundai prebehol bez oficiálnej účasti odborov (a zamestnaneckej rady), aby neboli obvinené z nelegálneho konania. Na diskusnom fóre zamestnancov sa objavilo zopár príspevkov vyzývajúcich k rýchlemu vstupu do odborov, aby boli pracujúci silnejší. V pondelok 7.12. bola v Hyundai od 7:30 vyhlásená štrajková pohotovosť.

Jednu z možností vývoja sporu naznačil 5. decembra zástupca odborov na diskusnom fóre zväzu, kde píše, že zamestnanci, ktorí sa zúčastnili štrajku nebudú potrestaní, a prosí: „...když už bude ta stávková pohotovost, zaměstnanci se musí prozatím distancovat od všech aktivit podobné té ve středu!!! Stávkovat se může až poté, pokud nedojde k dohodě a kompromisu s vedením!!! Né dříve!!! Bylo by to protizákonné a vedlo by to ke krachu v jednání!!! A ještě technická info: 500kč na ruku místo kolekce dostane každý odborář, kterému byl v měsíci listopadu stržen ze mzdy odborový příspěvěk!! :-)“

Požiadavky odborov je možné stiahnuť si tu (.DOC) 
Dôvody vyhlásenia štrajkovej pohotovosti sú tu (.DOC) 

DOTERAJŠIE POZITÍVNE VÝSLEDKY

1) Zorganizovanie vlastnej akcie. Vlastná mobilizácia a akcia robotníkov by mohla povzbudiť ostatných pracujúcich, a to nielen v Čechách.
2) Vlastný informačný kanál. Robotníci mali už pred štrajkom vlastné verejné online fórum, ktoré sa spolu s diskusiami k článkom v médiách stalo priestorom na zdieľanie informácií o situácii na pracovisku a aktuálnom dianí. Urobili tým obrovský krok vpred a dokázali priblížiť svoju situáciu každému, kto má internet a sleduje články na webe.
3) Podpora z iných firiem. V mnohých príspevkoch k článkom v médiách sa objavili podporné hlasy od pracujúcich z iných firiem. Podelili sa aj o svoje skúsenosti so zlými pracovnými podmienkami, neplatenými nadčasmi, vymazávaní nadčasov z elektronických databáz, atď.
4) Podpora zo zahraničia a príklady iných akcií. V diskusiách sa občas spomínali aj príklady štrajkových akcií v zahraničí (Francúzsko, Kórea...). Na diskusnom fóre robotníkov sme si mohli prečítať aj solidárne príspevky od pracujúcich zo zahraničia, napríklad zo Slovenska, Poľska, Francúzska...
5) Mediálne pokrytie. Masmédiá informovali o celom probléme v podstate neutrálne, resp. nie otvorene proti štrajkujúcim. Možnosť diskusie k článkom využili stovky čitateľov.
Vo výpočte by sa dalo pokračovať, ale na obsiahlejšiu analýzu a hodnotenie celého sporu je ešte priskoro.

ZAMYSLENIE SA NAD BUDÚCIM VÝVOJOM

Hyundai. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti znamená prevzatie kontroly do rúk odborov. Aký bude výsledok tohto kroku dnes nevie predvídať nikto. Od januára 2010 sa začína vyjednávanie o novej kolektívnej zmluve a odbory budú chcieť využiť bojovnú náladu zamestnancov. Skúsenosť zo Škodovky z roku 2007 v podobnom prípade však nie je veľmi pozitívna. Ak sa odborom podarí presvedčiť zamestnancov, aby prestali vyvíjať nezávislé protestné akcie, posilnia svoju moc rozhodovať o podobe dohody. 

Odbory v Hyundai zastupujú asi 350 z celkového počtu 2000 zamestnancov a podľa vyjadrenia odborového hospodára Štefana Janíka zaznamenávajú v posledných dňoch vysoký počet nových záujemcov o členstvo. Požiadavky odborov, ktoré zastupujú vyše 300 zamestnancov, sa týkajú predovšetkým nadčasov a tlaku na zamestnancov zo strany vedenia. Pravdepodobne preto, že sa počíta s tým, že ďalšie problémy sa budú riešiť od januára 2010 vyjednávaním o kolektívnej zmluve. Či sa formulácia požiadaviek zhoduje s názormi robotníkov na pracovisku alebo nie, môžeme len hádať. Dôležité teraz bude, aby moc klásť požiadavky a prijímať dohody bola v rukách samotných zamestnancov, nie odborov. To jest, aby vychádzala z diskusií na všeobecných zhromaždeniach robotníkov v halách počas pracovnej doby (bez prítomnosti zástupcov vedenia). Nátlak na vedenie firmy by sa tým zdvojnásobil – mali by pred sebou nie niekoľko odborárov, ale celé úseky výroby, ktoré by uplatňovali svoju moc a prijímali rozhodnutia. Je možné, že teraz, po vyhlásení štrajkovej pohotovosti, sa táto sila stratí. Ako pracujúci vybalansujú svoju moc a moc odborov, ukážu nasledujúce týždne.

Pokiaľ ide o prijímanie dohôd, postup by podľa nás mal byť obdobný: každé rozhodnutie by sa malo prediskutovať a prijať na všeobecnom zhromaždení. Na mieste zvolení zástupcovia robotníkov by potom tieto závery tlmočili vedeniu. Za žiadnych okolností by nesmeli prijať dohodu, ktorá by neprešla schvaľovaním na všeobecnom zhromaždení.

Je tiež namieste začať pracovať na vzniku štrajkového výboru. Zvyčajne je tvorený výlučne zástupcami odborov, podľa nás by však mal byť nezávislý - v duchu pôvodných nezávislých akcií. Každý by mal mať možnosť byť členom alebo členkou štrajkového výboru, bez ohľadu na odborovú príslušnosť.

Dymos. Väčšiemu problému však čelia pracovníci Dymosu. Od nich nemáme takmer žiadne informácie. Nevieme, ako zareagovali na strhnutie bonusov a zmrazenie platov. Nevieme ani, či existuje nejaký kontakt s robotníkmi z Hyundai. V požiadavkách odborov v Hyundai sa neobjavila žiadna zmienka o „dymosákoch“. Keby sa ich robotníci z Hyundai zastali, bola by to určite veľká ukážka solidarity a sily do budúcnosti.

SOLIDARITU!

Čo viac môžu urobiť všetci tí, ktorí nepracujú v Hyundai ani Dymose, ako zaželať veľa sily a úspechu? Tu je niekoľko skromných návrhov:
1) Prejaviť symbolickú podporu príspevkom na diskusnom fóre robotníkov alebo hocikde v diskusiách na stránkach médií.
2) Osloviť zamestnancov subdodávateľov, aby vyjadrili solidaritu ako jednotlivci alebo kolektívne. Zoznam niektorých firiem v ČR sa nachádza tu. Na Slovensku je dcérskou firmou Hyundai Kia Motors Slovakia. Spoločne s Hyundai Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom autodielov pre Kiu, pôsobia v areáli v Tepličke nad Váhom pri Žiline. 
3) Informovať o dianí ľudí vo svojom okolí aj v zahraničí, najmä ak pracujú v autopriemysle.
4) Ak ste na pracovisku zažili štrajk alebo štrajkovú pohotovosť, môžete sa podeliť o pozitívne a negatívne skúsenosti, prípadne uviesť, čo by ste nabudúce urobili inak.

Na záver zopár príkladov bojov, ktoré považujeme za inšpiratívne:
Hromadná výpoveď ako taktika v boji za zvýšenie miezd - príklad zdravotných sestier v Humennom 
Veľká Británia v štrajkoch: chyby roku 2007 
Robotníci vyhodení z francúzskej továrne Sony zamkli šéfa v zasadačke a vyjednali si lepšiu dohodu 
Zápisky z triednych bojov  
Úspešný štrajk v lodeniciach v Puerto Real  
Anarchosyndikalizmus v praxi. Skúsenosti zo Španielska a Nemecka (2003-2009)  
Priame akcie na pracoviskách. Základné druhy a konkrétne príklady

Priama akcia
slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP)
www.priamaakcia.sk
info(zavináč)priamaakcia.sk

Online fórum robotníkov z Hyundai: 
http://www.hyundai.phorum.cz/

Zdroje:
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek?id=89232
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/clanek?id=85351
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=85351&duscussionId=28734
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=89232&duscussionId=28999
http://www.sedmicka.cz/frydek-mistek/comments?articleId=74803&duscussionId=27287
http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/odbory-v-hyundai-nemaji-tak-silnou-pozici-jako-ve-skode-auto/411039&id_seznam=1279 
http://odboryhmmc.cz
http://www.hyundai.phorum.cz/

 

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Otvorené stretnutie so zväzom Priama akcia v novembri
09.11.2019 Po hodnotnom prvom stretnutí minulý mesiac bude v novembri ďalšie. Pokračujeme v našej snahe o diskusie a spoločné aktivity ľudí, ktorým je blízky triedny prístup. Diskusie vychádzajú z potrieb a záujmov ľudí na stretnutiach a zámer je, aby mali praktický presah. Vidíme sa v sobotu 23. novembra o 16:00 v komunitnej obývačke Bystro. Viac o stretnutiach sa dozvieš nižšie.

Rozšírme myšlienku „(Ne)voliť nestačí“ do regiónov!
28.10.2019 V rámci príprav na aktivity, ktorými chceme rozšíriť myšlienku „(Ne)voliť nestačí“, by sme radi znova zdôraznili, že sa chceme vyhnúť naťahovaniu sa o to, či voliť alebo nevoliť. Nájdu sa hlasy, ktoré tvrdia, že treba voliť napríklad preto, aby sa do parlamentu nedostali neofašistické tendencie. Ide o veľmi dobrý príklad, na ktorom sa pokúsime vysvetliť pointu kampane. Viac informácií o plánovanej kampani, do ktorej sa môžeš zapojiť, nájdeš tu.

(Ľavicová) žurnalistika – skúsenosť s redakciou blogu Pole
22.10.2019 Seriózna žurnalistika by mala byť bez ohľadu na politickú orientáciu korektná. Očakáva sa, že človek, ktorý chce o niečom písať, si tému nielen vopred naštuduje, ale bude tiež vnímavo pristupovať k poznámkam „respondentov“. Platí to pre klasické články aj pre rozhovory. Teda malo by. Naša skúsenosť s redakciou blogu Pole bola iná.

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in