Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Víťazstvo Mosteckej solidárnej siete (MSS) v spore o nevyplatené provízie s firmou Zepter
 
21. august 2013
 
S radosťou informujeme, že spor s firmou Zepter International s.r.o. v Českej republike, do ktorého sa Priama akcia aktívne zapojila, sa skončil víťazstvom pre Mosteckú solidárnu sieť (MSS). V máji 2013 kontaktovala MSS Žaneta G., mandatárka firmy Zepter, po tom, ako jej lokálny manažér Jiří Ozaňák nevyplatil provízie, na ktoré mala nárok. Podvodným spôsobom ich nechal previesť na účet svojej príbuznej Karolíny Ozaňákovej. Vedenie firmy potom niekoľko mesiacov odmietalo problém riešiť a spochybňovalo jeho existenciu. Až po sérii priamych akcií boli Žanete provízie vyplatené. Nasleduje opis celého sporu od začiatku až po víťazný koniec, doplnený úvahami o jeho význame do budúcnosti.

První kontakt, definování cíle a předání dopisu

Na samotném začátku aktivit MSS bylo vylepení plakátů v ulicích Mostu. Na plakátech MSS stručným způsobem nabízela pomoc lidem, kteří mají problém se šéfem nebo pronajímatelem bytu. Jeden z plakátů na ulici zaujal Žanetu, která nás následně telefonicky kontaktovala a domluvila si schůzku.

Na první schůzce jsme Žanetu požádali, aby nám detailně vysvětlila souvislosti jejího problému. Po zjištění podstatných skutečností se naše skupina rozhodla Žanetu G. podpořit v boji za získání peněz, které si jako mandatářka vydělala prací pro firmu Zepter.
Prvním krokem bylo společně s Žanetou definovat hlavní cíl – vyplacení dlužných provizí a to co nejdříve. Dopis s tímto požadavkem a ultimátem sedmi dnů na vyplacení pak předala v našem doprovodu manažerovi, který jí okradl. Ve tváři Ozaňáka bylo jasně vidět, že ho přítomnost našeho kolektivu nepříjemně zaskočila. Zatímco v práci na Žanetu, podle jejích slov, často křičel a ponižoval ji, tak tentokrát jen mlčky četl obsah kolektivně předaného dopisu.

Následně byl text odeslán také vedení firmy. Ozaňák na dopis sice nereagoval, ale z vedení firmy na e-mail odepsala regionální ředitelka Marcela Dolanová. Tvrdila, že postoupila celou situaci k řešení kompetentní osobě. V naší odpovědi jsme zdůraznili, že vzhledem k závažnosti celé situace považujeme za nepřijatelné, aby se vyplacení provizí dále zdržovalo. Přesto nenásledovalo vyplacení provizí, ale několikadenní mlčení ze strany Zepteru.

Protestní e-maily

Zatímco Zepter mlčel, MSS realizovala a plánovala další kroky. Na webu alerta.cz byla 19. 6. 2013 zveřejněna výzva k odesílání protestních e-mailů adresovaných vedení Zepteru. Výzva byla zveřejněna jak v českém, tak v anglickém jazyce a vyslyšelo jí mnoho lidí. E-maily byly odeslány nejen z Česka, ale také z Německa, Slovenska, Španělska, USA, Portugalska, Polska, Norska, Kanady, Velké Británie a Itálie. Později byla stejná výzva zveřejněna i ve francouzském a německém jazyce a vyslyšelo jí mnoho dalších lidí.

Zároveň se výzva s informacemi o sporu objevila na stránkách našich zahraničních přátel a jejich organizací. Bylo to například na webu Priamej akcie (PA-MAP Slovensko), serveru libcom.org, dále na webu Confédération Nationale du Travail (CNT-F) nebo Die Freie Arbeiterinnen und Arbeiter-Union (FAU-MAP Německo).

Samozřejmě si neděláme žádné iluze o tom, že by samotné protestní e-maily mohly být velkým nátlakem na firmu. Přesto jde v kontextu celkového boje o významný krok. Bezpochyby byly nezanedbatelným signálem, že Žanetin boj je připraveno podpořit mnoho dalších lidí.

Zaslat protestní e-mail bylo jednoduché a chtěli bychom poděkovat všem, kteří tak učinili. Velký počet e-mailů byl pro nás důležitý také v tom, že nás ještě více motivoval pokračovat v organizaci plánovaných přímých akcí. Potěšily nás také nabídky na uskutečnění protestů před pobočkami Zepteru v zahraničí, ke kterým mělo dojít v případě, že by firma nadále odmítala splnit naše cíle.

Publikovaní informací a výzva k solidaritě firmu znepokojily (po uskutečnění prvních přímých akcí muselo být jasné, že se Zepter ocitne v nepříjemné situaci nejen v České republice) a vedení se rozhodlo reagovat. Zvolilo si formu nanejvýš nešťastnou.

Reakce právníka

Dne 21. 6. 2013 nám právník Zepteru poslal e-mail, ve kterém označil naše tvrzení za nepravdivá a účelová. Nejenže zpochybňoval, že by Žanetě nebyly vyplaceny provize, na které má nárok. Tvrdil také, že na její žádost byly provize vyplaceny na jiný účet než v předchozích měsících. Firma se evidentně vůbec nehodlala zabývat Žanetiným prohlášením, že žádnou žádost nepodala. Ani podezřením, že onu žádost podvodným způsobem vytvořil Jiří Ozaňák, aby mohl peníze nechat převést na účet své příbuzné Karolíny Ozaňákové.

Z celého dopisu právníka, spíše než snaha řešit nastalý problém, byla cítit snaha zamaskovat jeho existenci a prostřednictvím výhrůžek nás odradit od dalších kroků. Pokud si vedení Zepteru myslelo, že vyhrožováním soudním sporem nás odradí, tak se velmi mýlilo. Dopis právníka nás naopak utvrdil v přesvědčení, že další nátlak z naší strany musí následovat již brzy a musí mít podobu přímých akcí.

Protest v Mostě

Naše rozhodnutí realizovat přímé akce místo pouštění se do soudního sporu mělo jasné důvody. Spoléháním se na soudy bychom o procesu, taktikách a výsledku našeho boje nechali rozhodovat druhé (soudce, právníky…) a ztratili bychom tak nad vlastním bojem kontrolu. Oproti tomu přímé akce nám umožňují být přímými aktéry a společně rozhodovat o každém kroku, který má vést k naplnění cíle. Místo principu zastupitelské moci je tak uplatněna přímá aktivita vycházející z organizační iniciativy kolektivu. Naše volba proto byla jasná: kolektivně tlačit na citlivé místo firmy – tedy na místo, kde vzniká její zisk. V případě Zepteru to jsou pobočky, ve kterých dochází k přímému kontaktu se zákazníky.

Jednoduchými kroky se nám podařilo zjistit, kdy bude v mostecké pobočce probíhat prezentace firemních produktů. Na tento termín (9. 7. 2013) jsme zmobilizovali část naší skupiny a sešli jsme se před vchodem pobočky. S pikety a letáky v rukou jsme chtěli vyjádřit protest a současně tak informovat o praktikách firmy. Na místě byl vedle dvou žen z Zepteru, také manažer Jan Liška. Všechny tři osoby náš protest nemile zaskočil a rozpoutala se dost emocionální „debata“.

Jan Liška během svého projevu reprodukoval stejné nepravdivé stanovisko jako předtím právník. I přes nesouhlasná vyjádření Žanety trval na tom, že sama zažádala o změnu čísla účtu, kam byly provize odeslány. Jako nadřízený Žanety i Ozaňáka měl přitom možnost si skutečnosti ověřit a podvod Ozaňáka odhalit. Místo toho opakovaně tvrdil, že žádost Žanety byla výsledkem její dohody s Ozaňákem. Po opakované výzvě k předložení této žádosti nás Liška odkázal na jiné firemní orgány, které mají mít kompetence k předložení takového dokumentu. Řekl, že na e-mail MSS dodá alespoň informace, které dokládají, že Zepter Žanetě vyplatil vše, na co měla nárok. To však neudělal!

Žaneta tedy odeslala na firemní kontakty žádost o zaslání kopie její údajné žádosti o změnu čísla účtu, na který mají být provize připisovány. Ani tentokrát však nic takového předloženo nebylo. Reakcí Zepteru bylo mlčení.

Přímé akce v Praze

Jelikož mostecký protest nevedl k vyplacení provizí na Žanetin účet, následovala 6. 8. 2013 další akce. Tentokrát však nikoliv v Mostě, ale na rušné ulici v centru Prahy, kde má Zepter svůj obchod. Před zahájením protestu dva lidé z naší skupiny vstoupili do prodejny a informovali prodavačku o protestu před vchodem. Zároveň zdůraznili, že akce není namířená proti ní ani proti mandatářkám či mandatářům, ale proti (ne)jednání vedení firmy, které umožnilo podvodné vyplacení provizí jiné osobě než Žanetě, která na ně měla nárok.

Zatímco protest vzbudil u přítomných osob z Zepteru rozruch, velká část kolemjdoucích reagovala velmi pozitivně. Několik lidí se dokonce rozhodlo s námi setrvat na místě a aktivně se zapojit. Rozdávání informačních letáků a projev zesílený megafonem evidentně osoby z Zepteru znepokojoval.
Po chvíli nás oslovil Petr Uhlík z Zepteru a nabídl nám možnost setkat se s zástupci firmy u jednoho stolu. Do té doby se Zepter přímému kontaktu s námi vyhýbal. Návrh jsme proto považovali za první ústupek firmy. Nicméně bylo nutné se poradit s celou skupinou o tom, jak k návrhu přistoupit. Souběžně s interní diskuzí na toto téma i nadále probíhaly další protesty, aby tlak na firmu neochabl. Další protest proběhl k nelibosti Zepteru hned druhý den na stejném místě.

Přímé akce v Brně a Bratislavě

Ve čtvrtek 8. 8. 2013 odpoledne proběhla akce před brněnskou pobočkou Zepteru. Ta se sice nenachází na rušné ulici, ale přesto se nám podařilo oslovit mnoho lidí, kteří ochotně naslouchali a často otevřeně vyjádřili podporu našim snahám. Náš protest evidentně přítomné osoby z Zepteru nemile zaskočil. Věděli dokonce i o protestu, který se ve stejný den odehrál v Bratislavě.


Tuto akci v Bratislavě organizovala místní skupina organizace Priama akcia (PA). Protest před business centrem, kde pobočka Zepteru sídlí, neunikl pozornosti množství kolemjdoucích, přičemž i zde někteří vyjádřili podpůrné stanovisko k akci.Vítězství – firma přiznává pochybení a vyplácí Žanetě provize

Následující den dopoledne se opakovala přímá akce v Brně a jak se brzy ukázalo, další již nebylo potřeba realizovat. Během akce se s námi totiž telefonicky spojil generální ředitel Zepteru Michal Jílek. Nejprve apeloval, ať ukončíme protesty a co nejdříve si domluvíme osobní schůzku se zástupci firmy. Když bylo jasné, že reálně hrozí pokračování protestů, tak Jílek učinil významný ústupek. Konečně přiznal, že Jiří Ozaňák nechal podvodným způsobem převést provize Žanety G. na účet Karolíny Ozaňákové. Následovala omluva a slib, že ještě tento den budou firmou Zepter na Žanetin účet převedeny provize v hodnotě 6 782 Kč. Generální ředitel Zepteru slib dodržel. Bylo zřejmé, že tento spor skončí naším vítězstvím.

Několik dnů po vyplacení provizí ještě v Mostě následovalo setkání tří osob z MSS s generálním ředitelem Zepteru Michalem Jílkem a manažerem Janem Liškou, během kterého jsme si vyjasnili rozdíl mezi požadovanou a vyplacenou výší provizí. Rozdíl vznikl z důvodu, že Jiří Ozaňák poskytl Žanetě lživé a zavádějící informace o systému provizí. Ozaňák jako Žanetin nadřízený měl povinnost poskytnout Žanetě potřebné informace, což neudělal a následkem toho byly Žanetiny propočty chybné.
Pochybení v propočtech částky však nic nemění na faktu, že manažer Zepteru podvodným způsobem připravil Žanetu o provize a vedení firmy se tím nehodlalo zabývat a naopak opakovaně tvrdilo, že mandatářce byly vyplaceny všechny provize, na které měla nárok. Je evidentní, že vedení firmy přiznalo existenci problému a zjednalo nápravu jen díky naším nátlakovým akcím. Není pochyb, že bez nich by Žaneta nezískala to, na co měla nárok. Podvodné jednání Ozaňáka by tedy nadále bylo skrýváno a vedení firmy by se dále tvářilo, že je vše v pořádku.

Vedení Zepteru možná nyní bude mít tendenci přehodit veškerou zodpovědnost na Jiřího Ozaňáka a umýt si tak své ruce. Nicméně je nepopiratelné, že nešlo o selhání jen jednoho jedince, ale i mnoha dalších osob napříč strukturou firmy Zepter. Chybou bylo prvně to, že vnitřní firemní politika vůbec umožnila uskutečnění Ozaňákova podvodu. Navíc pasivita firmy a neochota problém řešit vedly k tomu, že spor trval několik měsíců. Mohl přitom být snadnými kroky vyřešen již krátce poté, co Ozaňák podvod provedl.

Když malá skupina dělá velké věci

Na podvod Ozaňáka jsme v průběhu sporu upozorňovali mnohokrát, ale teprve až poté, co jsme ohrozili zisky a firemní image Zepteru, se tím začalo vedení firmy zabývat a zjednalo nápravu. Ukázalo se, že pokud se akce zaměřují na citlivá místa, pak i malá skupina odhodlaných lidí dokáže dostat na lopatky takového obra, jako je nadnárodní korporace Zepter. Naše praxe potvrdila, že k vítězství není nutně potřeba velmi početná organizace, ale především velká dávka odhodlání, sebevědomí a strategie nátlakových přímých akcí.

Kontext boje

Praktiky jako je nevyplácení mezd jsou důsledkem kapitalistických vztahů a nejsou ničím vyjímečným. Pro nás to znamená, že pokud se neorganizujeme, je pro šéfy snadnější nás okrádat, ponižovat a vykořisťovat. Ve sporu s firmou Zepter jsme ukázali pozitivní příklad, že je možné se bránit a dosáhnout svého, když konáme kolektivně.

Nabyli jsme zkušenosti, díky kterým budeme na budoucí spory připraveni ještě lépe. Praktická zkušenost je totiž vždy pevnějším stavebním základem, než pouhé teoretické teze nastudované z publikací. V tomto případě navíc jde o zkušenosti získané prostřednictvím aktivit, které lze jednoduše zopakovat téměř kdekoliv v Česku i jinde ve světě. Víme nyní, že námi zvolená strategie funguje a to i v malém počtu zúčastněných osob. Víme také, že není finančně a organizačně náročná. Není tedy důvod proč naše zkušenosti nevyužít jako spojnici k dalším a možná i mnohem významnějším vítězstvím.

Sebevědomí a odhodlání

Vedle nabytých zkušeností je nezanedbatelný také motivační efekt, který se projevil v průběhu boje a po jeho skončení ještě více zmohutněl. Spor s vítězným koncem se jednoduše stává hybnou silou, která nás žene kupředu a díky které roste naše odhodlání pouštět se do dalších sporů. Pochopitelně to souvisí se sebevědomím, které díky vítězství sílí. Úspěch zkrátka odbourává pocity bezmoci a místo toho stimuluje vědomí, že organizovat se má svůj pozitivní význam, který můžeme společně podpořit.

Otázka sebevědomí je podle nás velmi důležitá. Již před vznikem MSS se ozývaly nesebevědomé hlasy našich přátel, které tvrdily, že organizovat efektivní solidární síť v Mostě je odsouzené k nezdaru. „Nejsme přeci v zemi se zakořeněnou kulturou vzdoru“, dodávaly tyto hlasy. Pokud bychom tyto hlasy poslechli, pak by naše „aktivita“ spočívala jen v pasivním čekání na lepší budoucnost, která by nikdy nepřišla. Sebevědomě jsme však šli do boje, ten jsme vyhráli a naše sebevědomí tím ještě více narostlo, stejně jako odhodlání pouštět se v budoucnu do větších sporů.

Vzájemná pomoc a spolupráce

Spor MSS s firmou Zepter v praxi potvrdil, že řešit problémy kolektivně znamená řešit je efektivně, zatímco řešit je individuálně znamená být v nevýhodné a zranitelné pozici, což původci problémů vždy rádi využijí ve svůj prospěch. Dokud Žaneta jednala individuálně, vedení firmy necítilo tlak, který by ho dotlačil k jednání v Žanetin prospěch. Tento tlak získal reálnou podobu až poté, co Žaneta začala jednat coby součást kolektivu Mostecké solidární sítě.

Přivítáme, pokud nás (podobně jako Žaneta) kontaktujete v případě, že máte vy nebo někdo z vašeho okolí problém se svým šéfem a hodláte ho řešit. Naše skupina ráda poskytne své organizační schopnosti nebo zprostředkuje kontakty na další skupiny v Česku či v zahraničí. Kontaktovat MSS můžete na tel: + 420 605 929 623 nebo e-mailu: most-solidarita(zavináč)safe-mail.net.

Lidem z Prahy doporučujeme kontaktovat zdejší solidární síť na e-mailu solispraha(zavináč)riseup.net. Bližší informace o této skupině najdete na tomto linku.

Pro slovenské zájemce o spolupráci doporučujeme kontaktovat organizaci Priama akcia (PA), která aktivně spolupracovala s MSS v rámci sporu s firmou Zepter. Priama akcia se soustřeďuje na řešení problémů na pracovišti i v bydlišti a na pořádání solidárních akcí za práva a požadavky pracujících u nás i v zahraničí. Od roku 2000 je sekcí Mezinárodní asociace pracujících (MAP), která v současné době sdružuje svazy a skupiny pracujících ze 16 zemí světa. Na webové stránce priamaakcia.sk informuje o zkušenostech z bojů a o možnostech zapojení se do konkrétních aktivit.
Súvisiace články:
Video mapujúce víťazstvo MSS v spore s firmou Zepter
Výzva k solidarite s okradnutou pracovníčkou Zepter International
Priama akcia v Bratislave za vyplatenie provízie mandatárke českého ZepteruDiskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Fotoreport z klimatického štrajku v Bratislave (20. 9. 2019)
20.09.2019 K dnešnému protestu na Námestí slobody sme sa ako organizácia vyjadrili stanoviskom zverejneným na webe, ale aj osobnou účasťou na mieste v rámci „tmavozeleného“ bloku, ktorý pochodoval za veľkým transparentom kolektívu Bod obratu „Zmeňme systém, nie klímu“.

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in