Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Lionbridge Technologies – prepustený odborár hovorí o svojich skúsenostiach rok po začiatku sporu

26. marec 2009

V roku 2008 sa Priama akcia angažovala v solidárnych akciách na podporu Jakuba, odborára z poľskej pobočky korporácie Lionbridge (viac info na konci článku). Po ukončení sporu sme sa Jakuba opýtali, ako ho hodnotí. Ukázalo sa, že vytvorenie alternatívnych odborov neznamená automaticky solidaritu s členom, ktorý to najviac potrebuje. Jakub priblížil aj taktiky, ktoré šéfovia používajú na rozdelenie a demoralizovanie pracujúcich. Spor ukázal dôležitosť medzinárodnej solidarity, a zároveň odkryl viaceré rozpory súvisiace s rôznymi spôsobmi organizovania sa. Diskusia na tieto témy pre nás znamená posun ďalej.

1. V polovici apríla 2008 sme s tebou uverejnili rozhovor. Tvoj spor sa odvtedy vyvinul a súd už dospel k rozhodnutiu. Mohol by si nám o tom povedať viac?

Odvtedy sa udialo veľa vecí. Došlo k dvom súdnym pojednávaniam, právnici vyprodukovali kopy papierov a prebehla medzinárodná solidárna kampaň.

Stratégiou právnikov firmy Lionbridge bolo priviesť sudcu do pochybností a zmiasť ho. Celý čas vymýšľali nové “expertízy”, požadovali komparatívnu lingvistickú analýzu, využívali pochybnú počítačovú vedu a predvolávali manažérov, ktorí prezentovali podivné teórie o údajnej “sabotáži”, príkladom ktorej mal byť rozhovor s Priamou akciou, organizovanie konferencií a podobne.

Sudca chcel, aby sa spor vyriešil zmierom, čo by sa však ťahalo veľmi dlho.

Medzitým sa konalo mnoho akcií. Lionbridgu sa veľmi nepáčilo, že sa prípad dostal do médií a na internet – to bolo jasné z internej správy, ktorá neskôr prenikla na Wikileaks. Je isté, že firma podcenila dôsledky, ktoré to malo na ich imidž. Akcie v Žiline, Dubline, Bruseli, Lisabone, Kodani a v centrále vo Walthame pritiahli pozornosť zamestnancov firmy v týchto mestách, čo viedlo k nepríjemným otázkam a bolo zdrojom rozpakov.

Okrem toho sme podnikli aj právne kroky súvisiace s Inšpektorátom práce, ktorý vo firme vykonal inšpekciu ohľadne nezrovnalostí v každodenných pracovných postupoch firmy. Bolo zistených niekoľko problémov a inšpektorát nariadil manažmentu zmeniť niektoré praktiky, čo priamo prospelo pracujúcim.

Toto všetko, a s najväčšou pravdepodobnosťou tiež drahí právnici Lionbridgu (išlo o renomovanú právnickú firmu), spôsobilo, že sa Lionbridge náhle vzdal. Ja sa však do firmy nevrátim. Toto rozhodnutie som urobil v dôsledku kampane mobbingu voči mojej osobe a vplyvu, ktorý, žiaľ, mala na niekoľkých mojich bývalých kolegov.

2. Ako sa teda skončil súdny spor?

Rozhodnutie súdu bolo v nedohľadne, preto sa spor skončil vzájomnou dohodou.


3. Si spokojný s takouto formou ukončenia sporu s firmou Lionbridge?

Áno aj nie. Mohol som dosiahnuť väčšie morálne víťazstvo, no stálo by ma to veľa stresu spojeného s právnym procesom a zlou atmosférou na pracovisku, keby som sa rozhodol vrátiť späť do práce.

Mal som veľa očakávaní týkajúcich sa nášho odborového zväzu. Keď sa pozriem na aktuálnu situáciu na pracovisku, asi boli nerealistické. Na druhej strane, dosiahli sme niekoľko konkrétnych vecí a ľudia si uvedomili určité problémy. To, čo som sa naučil o fungovaní pracovného práva v Poľsku, je veľmi cenné. Vďaka tomu môžem radiť ostatným pracujúcim v ich bojoch. Mám pocit, že sa znova a znova stretávame s rovnakými prípadmi.

4. Čelí Lionbridge aj ďalším súdnym procesom okrem toho, ktorý súvisel s tvojím prepustením?

Áno, Inšpektorát práce podal na okresnom súde návrh na začatie konania proti regionálnemu manažérovi, ku ktorému by malo dôjsť v blízkej dobe .

5. Lionbridge sa niekoľkokrát oháňal tvrdením, že práve ty môžeš za prepad ich akcií na burze. Podložili toto tvrdenie faktami?
 
Nie, pretože sa to nedá dokázať. Je to rovnaký blud ako väčšina ich tvrdení. Akcie firmy klesajú už celé roky a neexistuje dôkaz, že by to mohlo mať niečo spoločné s mojím prípadom. Vlastne neboli schopní dokázať nijaké z obvinení (spôsobovanie ujmy firme, šírenie informácií, ktoré mali byť tajné a zároveň nepravdivé). Ich obvinenia neboli ani v súlade s normálnou logikou. Myslím, že manažment očakával, že sa im všetko podarí bez akejkoľvek snahy. Dostali tvrdú lekciu a som si istý, že ich to v budúcnosti donúti čítať zákonník práce pozornejšie.

6. Lenže toto nechceme, alebo áno? Cieľom by nemalo byť, aby akcie mobilizovali šéfov, ktorí potom hľadajú šikovnejšie praktiky proti zamestnancom, ale aby mobilizovali a povzbudzovali samotných pracujúcich. Samozrejme, každý spor je pre šéfov ponaučením. Oveľa väčším by však mal byť pre pracujúcich. Myslíš, že spor v LB bol v tomto smere úspešný? Získali z neho do budúcnosti skôr šéfovia alebo pracujúci (bez ohľadu na to, či sú zamestnaní v LB alebo nie)?

Pre mňa osobne sú hlavným ponaučením problémy, ktoré vznikajú pri snahe vytvoriť organizáciu s horizontálnou štruktúrou a priamou demokraciou v situácii, keď je miera mobilizácie v spoločnosti nízka. Odbory by sa dali považovať za stabilizujúcu silu, ktorá bráni radikálnemu vyjadreniu bojov pracujúcich, sú však stále krok vpred pred totálnou demobilizáciou, nedostatkom solidarity a individualizmom.

V tejto kampani vyjadrili oveľa viac solidarity organizácie zo zahraničia ako zamestnanci firmy. Zdá sa, že proces učenia sa pracujúcich u nás bol oveľa pomalší, ako sme dúfali. Prípadní organizátori na pracovisku by asi mali byť zacvičení, aby poznali techniky mobbingu zo strany šéfov a nenechali sa prekvapiť a psychologicky zlomiť, keď dôjde k represiám. Je tiež potrebné, aby pracujúci rozvíjali viac solidarity a triedneho vedomia, najmä v oblastiach, kde sú tradične nižšie.

7. Aká je v súčasnosti situácia v odborovom zväze KFP v Lionbridge, ktorého si bol členom? Aká nálada panuje medzi tvojimi bývalými kolegami?

Je to dosť smutný príbeh, nanešťastie pomerne častý. Súčasná situácia je taká, že väčšina ľudí, ktorí zväz zakladali, z Lionbridgu odišla alebo sa rozhodla úplne prestať s odborovou činnosťou. Ich predstava o činnosti odborového zväzu sa totiž nespájala s bojom, ale pokojným, vecným a príjemným vyjednávaním so šéfmi. Keď prišlo na lámanie chleba, niektorí začali hovoriť: „Takto som si to nepredstavoval“. Boj za uznanie práva na existenciu vlastného odborového zväzu videli ako niečo odtrhnuté od ich každodenných problémov v práci. Mysleli si, že všetko pôjde ako po masle, stretnutia s manažérmi, zmysluplné diskusie, argumenty, rozumné dohody. Realita je žiaľ iná. „Príjemné vyjednávanie“ sa dá dosiahnuť len po rokoch boja, keď sa šéfovia začnú organizovaných pracujúcich naozaj obávať.

Tragikomické boli niektoré silné reakcie na „obesenie leva“ na Slovensku (išlo o plyšovú hračku leva, ktorý je logom spoločnosti, obesenú na šnúrke počas jednej zo solidárnych kampaní na Slovensku). Šéfovia z toho šikovne spravili symbol „útoku antiglobalistov na firmu“. Ľudia mali cítiť potrebu dištancovať sa od týchto „nebezpečných radikálov“. Nanešťastie, táto stratégia napriek svojej infantilnosti na niekoľkých ľudí zabrala.

8. Ako by si vysvetlil zlú situáciu, ktorá panuje v KFP? Čo je podľa teba jej hlavnou príčinou? Nátlak vedenia spoločnosti? Mohol by si nám povedať viac o tom, ako sa so sporom vysporiadali šéfovia? Dokážeme sa v budúcnosti ubrániť ich taktike?

Situáciu v odboroch spôsobilo niekoľko faktorov. Jedným z nich bolo, že rozhodujeme priamo a demokraticky, takže všetko záviselo od zmýšľania ľudí. A keďže najrozšírenejším názorom bolo vyhýbať sa zložitým veciam a spoliehať sa, že moje problémy vyriešia iní, jednoducho to nemohlo fungovať.

Ďalšou príčinou bol nedostatok triedneho vedomia u mnohých pracujúcich, a tiež pocit, že majú nejaký „spoločný záujem“ s manažmentom firmy. Mnohí z nich preto nechceli byť súčasťou boja proti manažmentu vyvolaného prepustením chráneného zástupcu odborov.

Tento porazenecký postoj je výsledkom dvoch desaťročí vymývania mozgov intelektuálnou elitou krajiny, ktorá presvedčila milióny pracujúcich, že ich záujmy sú rovnaké ako záujmy šéfov, a to napriek tomu, že každý deň vidia dôkazy o úplnom opaku.

Samozrejme, situácia bola zložitá aj kvôli nedostatku skúseností. Nemyslím, že kolegovia očakávali takýto vývoj udalostí. Keď získajú viac skúseností s prepúšťaním v čase krízy, určite stratia niektoré ilúzie. Treba ešte popracovať na odhalení mechanizmov manipulácie, ktorými šéfovia štvú pracujúcich proti sebe. Stáva sa to veľmi často. Napríklad Zväz poľských syndikalistov (ZSP), čo je organizácia, ktorej som členom, teraz pracuje na jednom prípade vo firme Nestlé (Alima-Gerber), ktorý je vo viacerých ohľadoch veľmi podobný. Šéfovia z Nestlé presvedčili zamestnancov, že im nezvýšia plat kvôli činnosti prepusteného odborára (malo tiež ísť o „spôsobenie ujmy firme“). Bolo by dobré vydať brožúrku pre odborárov o taktikách, ktoré šéfovia používajú.

V prípade Lionbridgu šéfovia využili to, že solidarita prichádzala zvonku, a prezentovali ju ako nepriateľskú silu voči zamestnancom Lionbridgu. Podarilo sa im využiť prvok „prináležania“ k firme. Vďaka tomu veľa ľudí nevidelo veci v triednej perspektíve. Proti tomuto typu klamania sa najlepšie bojuje vzdelávaním o typickej propagande takzvanej „jednoty záujmov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami“.

9. Kto alebo čo ti počas sporu najviac pomohlo? Čo bolo pre teba najťažšie a ako si sa z toho dostal?

Dostalo sa mi neuveriteľnej podpory od MAP a špeciálne od Priamej akcie. Pikety, ktoré uskutočnili členské sekcie MAP v mnohých pobočkách Lionbridgu v Európe, zvýšili tlak na firmu a urýchlili vyriešenie sporu. Zapojila sa aj írska organizácia WSM, ktorá zorganizovala piket v jednej z hlavných pobočiek Lionbridgu v Dubline. IWW zorganizovali piket pred centrálou firmy v Bostone, čo malo určite tiež istý vplyv.

Niekoľkí moji bývalí kolegovia mi pomohli napriek tomu, že boli pod tlakom.

Najhoršie boli hlúpe komentáre, ktoré som si vypočul od niektorých ľudí. Myslel som si, že mi vyjadria solidaritu. Po „afére s plyšovým levom“ ma mnohí označili za „sebeckého“, „manipulatívneho“ a podobne, pretože ich predstava odborárskej činnosti nezahŕňala obdobia boja, v ktorých nie je všetko také ružové.

V dobrej nálade ma udržiavalo najmä vedomie, že ľudia za svoje základné práva musia bojovať práve takto a že to, čo sa mi stalo, nie je až také nezvyčajné. Nikdy som neveril, že môj boj by mohol „uškodiť pracujúcim“, ako sa nám snažili nahovoriť šéfovia. A to ma držalo nad vodou.

Mal som tiež šťastie, že som si rýchlo našiel uspokojivú prácu a dostal finančnú podporu od mnohých organizácii a jednotlivcov. Som im za to veľmi vďačný. Vďaka tomu som dokázal prežiť toto zložité obdobie.

10. Po skončení súdneho procesu je teda všetko v poriadku? Prebiehajú ešte nejaké aktivity proti Lionbridgu?

Nepovedal by som, že je všetko v poriadku, keďže zamestnanci Lionbridgu a prekladatelia na voľnej nohe po celom svete majú s touto firmou stále problémy. V spolupráci s WSM monitorujeme pracovné podmienky subdodávateľov (prekladateľov) firmy v Írsku. Svoju pozornosť na firmu upriamilo aj niekoľko profesijných združení. Možno podnikneme nejaké aktivity, ak sa dozvieme o oneskorených platbách alebo iných problémoch.

 

Rozhovor s Jakubom vznikol na prelome februára a marca 2009.

Priama akcia

Súvisiace články:
Mají solidární pikety smysl?
Ve Varšavě proběhlo další soudní přelíčení proti firmě Lionbridge
Vynikajúca odozva na týždeň akcií proti praktikám Lionbridge a totálna fraška na súde
Priama akcia protestovala v žilinskom "Lying"bridge. Korporácia začína panikáriť!
Vyjadri sa aj ty počas medzinárodného týždňa akcií proti praktikám korporácie Lionbridge
Rozhovor s prepusteným odborárom z korporácie Lionbridge v Poľsku
Priama akcia v žilinskom Lionbridge
Výzva k solidarite - Zástupca nehierarchických odborov bol prepustený z poľskej firmy Lionbridge Technologies s pobočkou aj v Žiline

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Rozhovor so zväzom Priama akcia v nemeckom vysielaní RTVS
26.02.2018 Ak ovládaš aspoň základy nemčiny, môžeš si vypočuť rozhovor pre Radio Slowakei International (vysielanie RTVS v nemeckom jazyku) z konca januára na tomto odkaze: RTVS.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in