Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny zo 17 krajín sveta.Prípad nevyplatenej mzdy zamestnankyne, ktorá pracovala bez zmluvy

9. september 2012

V roku 2009 sa Priama akcia angažovala v spore o nevyplatenú mzdu. Podarilo sa nám na jeden deň zatvoriť jednu z pobočiek firmy, zistili sme, čo hovorí zákon o téme poškodzovanie dobrého mena a spor sme prezentovali aj na Konferencii MAP o neistých formách zamestnávania, samospráve a družstvách. Získali sme množstvo poznatkov, ktoré nám uľahčili ďalšie aktivity v rámci PA, a vďaka otvoreným stretnutiam PA-BA, na ktorých sme sa s odstupom 2 rokov venovali jednotlivým problémom, na ktoré sme počas sporu narazili, sme si poznatky ešte doplnili a prehĺbili. Jedným z cieľov Priamej akcie je deliť sa o skúsenosti, ktoré získavajú pracujúci počas sporov. Po článku o spore nášho člena vo veci výpovede zo strany zamestnávateľa, sa chceme podeliť aj o túto skúsenosť.

Pozadie sporu

Všetko sa začalo, keď si mladá nezamestnaná žena – nazvime ju Lucia – v Banskej Bystrici našla prácu ako predavačka v obchode. V tom čase tam pracovali ďalšie dve alebo tri zamestnankyne. Lucia nedostala písomnú zmluvu, lebo majiteľ obchodu jej povedal, že je v tzv. „skúšobnej lehote“. Po niekoľkých dňoch ešte vždy nemala zmluvu a rozhodla sa z práce odísť. Celkovo odpracovala asi 20 hodín. Problém bol, že šéf jej zaplatil iba polovicu sumy, ktorú mala dostať podľa ústnej dohody. Lucia sa s tým odmietla zmieriť a niekoľko ráz mu volala, aby si vypýtala zvyšné peniaze. Hoci šéf najskôr s jej požiadavkami nesúhlasil, napokon jej dal nejaké peniaze, ale nie celú dlžnú sumu.

Zapojenie Priamej akcie

Lucia poznala aktivity Priamej akcie a obrátila sa na nás so svojím problémom. Osobne sme sa s ňou stretli a spolu sme uvažovali, aké kroky podniknúť proti zamestnávateľovi. Rozhodli sme sa napísať leták a rozdávať ho na druhý deň pred obchodom. Okrem toho sme sa zhodli, že v čo najväčšom počte vojdeme do obchodu a požiadame prítomnú predavačku, aby zavolala šéfovi. Chceli sme, aby prišiel za nami – inak sme boli rozhodnutí postarať sa o zatvorenie predajne. V letáku podpísanom Priamou akciou, ktorý sme pripravili v priebehu niekoľkých hodín, sme vysvetlili Luciinu situáciu, uviedli požiadavky a vyzvali k bojkotu oboch prevádzok, ktoré mal šéf v Banskej Bystrici.

Zatvorenie predajne

Na druhý deň sme šli k obchodu aj s letákmi a obložili nimi okolie, keďže po ulici neprechádzalo veľa okoloidúcich. S predavačkou, ktorá mala zmenu, sme sa porozprávali o jej pracovných podmienkach. Vysvitlo, že ani ona nemá písomnú pracovnú zmluvu, hoci jej ju šéf sľúbil. Požiadali sme ju, aby mu zavolala. Jeden z nás šéfovi povedal, že obchod nebude môcť normálne fungovať, lebo ostaneme vnútri a všetkým zákazníkom povieme o Luciinom spore.

Najskôr nám tvrdil, že jej už všetko vyplatil. Postupne bol čoraz agresívnejší a začal sa vyhrážať políciou. Ostali sme pri dverách obchodu s letákmi pripravenými pre prípadných zákazníkov. Zhruba po 15 minútach šéf zavolal predavačke a prikázal jej, aby obchod zatvorila. Pokiaľ vieme, obchod ostal zatvorený celú sobotu (asi dvakrát sme okolo neho prechádzali).

Pobrali sme sa teda k druhej prevádzke patriacej tomu istému majiteľovi (okrem dvoch obchodov vlastnil aj sklad, ale nevedeli sme, koľkí zamestnanci v ňom budú v sobotu). V druhom obchode sme sa porozprávali s predavačkou a vysvetlili jej, o čo ide. Vyjadrila sa, že so šéfom zatiaľ nemá nijaké problémy. Všimli sme si, že bola oveľa staršia ako predavačka v prvom obchode. Bolo jasné, že preňho pracuje už niekoľko rokov a zrejme má lepšie pracovné podmienky.

Ďalší vývoj sporu

Po niekoľkých dňoch a viacerých Luciiných telefonátoch šéf konečne súhlasil, že sa s ňou stretne, no osobne jej iba vymenoval, aké právne kroky by mohol podniknúť, keby chcel (ohováranie a pod.). Lucia reagovala v rovnakom duchu – právnickými hrozbami, o ktorých sme v organizácii niekoľko dní intenzívne diskutovali.

Výsledok sporu

Lucia sa rozhodla nepokračovať v priamych akciách. Bála sa možných dôsledkov pre seba, keďže v obchode pracovala počas PN-ky (čo sme sa dozvedeli až neskôr), a určite jej nebolo príjemné ani zastrašovanie bývalého šéfa. Zároveň sa jej naskytla nová pracovná príležitosť s normálnou písomnou zmluvou. Rozhodla sa teda ďalej nepokračovať v spore, čo sme rešpektovali.

Šéf sa však z toho nedostal tak ľahko. Vieme o tom, že niekto kontaktoval Inšpektorát práce a obchodnú inšpekciu a výsledkom bolo niekoľko pokút. Taktiež sme sa dopočuli, že po našej priamej akcii dostala nová predavačka v prvom obchode písomnú zmluvu.

Poučenie pre Priamu akciu

K veľmi pozitívnym častiam sporu patrí to, že sme dokázali reagovať rýchlo a efektívne (doslova v priebehu niekoľkých hodín). Pripravili sme leták, dohodli sa na stratégii a urobili priamu akciu. Je to o to pozitívnejšie, že išlo o našu prvú skúsenosť s takýmto sporom.

Pri prípravách na ďalšie akcie sme diskutovali o možných stratégiách a požiadali o pomoc aj kamarátov a kamarátky z ostatných sekcií Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Odpovede viacerých z nich nám veľmi pomohli. Inšpirovali sme sa aj brožúrou Zápisky z triednych bojov (PDF).

Prínosné bolo aj riešenie právnických vecí, lebo sme sa dozvedeli viac o našich právach a zistili, akým rizikám čelíme zo strany majiteľa obchodu.

Na druhej strane, menej sme sa sústredili na ďalšiu priamu akciu. Chceli sme veľmi presne vedieť, čo všetko hrozí Lucii, nám a organizácii, ak šéf naplní svoje vyhrážky, a chceli sme sa na to dobre pripraviť. Trvalo nám niekoľko dní, kým sme prišli na to, aké zákony sa na daný problém vzťahujú, ako sa aplikujú a aké sú naše šance. Ukázalo sa, že zastrašovaním šéfa sme sa nemuseli zaoberať až tak podrobne, pretože jeho šanca uspieť na súde bola mizivá.

Lucia tiež váhala s priamou akciou, lebo počas práce v predajni bola oficiálne na PN-ke. Keby sa to šéf dozvedel (napr. keby sa spor riešil verejnejšie), mohla by prísť o podporu v nezamestnanosti.

Veľký mínusom bola skutočnosť, že Lucia bývala v meste, kde Priama akcia nemala nijakých členov, a  v kontakte sme boli najmä cez tretiu osobu a cez internet.


LETÁK PRIAMEJ AKCIE

PODNIKATEĽ, KTORÝ NEMÁ PROBLÉM OKRADNÚŤ ZAMESTNANKYŇU O 50 EUR

Majiteľ firmy _____ pán _____ odmietol vyplatiť zamestnankyni mzdu vo výške 52,8 eur. Zamestnankyňa pracovala vo firme ako predavačka v skúšobnej dobe bez akejkoľvek písomnej zmluvy. Jej podpísanie zamestnávateľ od začiatku odďaľoval s odporúčaním, že sa zatiaľ nemá odhlasovať z úradu práce a s tým, že „sa dohodnú potom“.

Po týždni sa však vzájomne dohodli na ukončení pracovného pomeru. Na otázku, kedy jej pán _____ vyplatí dlžnú mzdu, odpovedal: „Aké peniaze, veď ste boli len v skúšobnej dobe.“ Samozrejme, zamestnankyňa vedela, že na mzdu za odpracovaných 22,5 hodiny má nárok, a pokúšala sa s ním dohodnúť. Po niekoľkých telefonátoch pán podnikateľ konečne súhlasil so stretnutím, no namiesto celej mzdy jej predhodil smiešnych 17 eur.

Je zarážajúce, že podnikateľ, ktorý prevádzkuje dve predajne a vlastní veľkosklad, má problém zaplatiť zvyšných 35,8 eura za odvedenú prácu. Nie je vylúčené, že bez zmluvy zamestnával a zamestnáva viacerých zamestnancov.

Podporte zamestnankyňu, NENAKUPUJTE V PREDAJNI CHOVATEĽSKÝCH POTRIEB NA ____________ULICI. Veď žrádlo od takéhoto človeka by určite nechutilo ani vášmu domácemu zvieratku.

Vieme, že tento prípad nie je ojedinelý. Chceme však poukázať na to, že keď sa ľudia spoja, dokážu si vymôcť svoje. A práve na tom záleží.

Viac info v priebehu týždňa na www.priamaakcia.sk, webstránke Priamej akcie, slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich.


O ZÁKONOCH

Zákony, ktoré porušil zamestnávateľ:

•    Písomná podoba zmluvy (zo Zákonníka práce):

§ 42
(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

•    Nevyplatenie mzdy a odstupného (z Trestného zákona § 214 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z.):

(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Podstatným znakom spáchania tohto trestného činu je to, že zamestnávateľ nevyplatil mzdu zamestnancovi v deň splatnosti mzdy, hoci mal peniaze na účte a tieto peniaze nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti firmy.

Zákony, ktoré (potenciálne) porušila Lucia:

•    Pracovala a zároveň poberala podporu v nezamestnanosti

To by sa dalo vysvetliť nízkym zárobkom v súvislosti s malým počtom odpracovaných hodín: pracovala tak málo, že na podporu mala ešte vždy nárok. (Toto však súvisí aj s typom pracovnej zmluvy, a keďže nemala nijakú, mohlo by sa to skomplikovať. Potenciálne teda mohla porušiť zákon. Všetko by záviselo od jej zmluvy.

•    Pracovala, keď bola oficiálne na PN-ke

Toto je väčší problém, lebo očividne porušila zákon. Hoci o tom v tom čase nikto nevedel, bála sa, že to zamestnávateľ zistí a využije vo svoj prospech.

Čím sa zamestnávateľ vyhrážal Lucii a Priamej akcii:

•    Poškodzovanie dobrého mena

Dokázať niečo také je však takmer nemožné, o to viac, ak sú zverejnené informácie o praktikách firmy pravdivé. Pre Luciu to bolo zložitejšie, pretože zastrašovanie zamestnávateľa trestným oznámením znášala horšie ako my. Zamestnávatelia to robia často, niekedy preto, lebo ani sami nepoznajú zákon, inokedy chcú jednoducho zastrašiť pracujúcich, aby upustili od akcií.

Ako sme už spomenuli vyššie, nás táto skúsenosť naučila, že je síce dobré poznať zákon, ale podobnými hrozbami sa netreba zaoberať pridlho a sústrediť sa aj na iné veci. (Viac sa k tejto téme vyjadrujeme v časti webu o pracovnom práve, ktorá vznikla práve v dôsledku debát o tomto spore). V prípade Lucie by zamestnávateľ musel napríklad platiť za začatie súdneho konania a čeliť ďaším problémom v súvislosti s vývojom sporu.


ZHODNOTENIE SPORU

Nevyplácanie miezd je realita. Existujú možnosti, ako peniaze získať, no či sa k nim človek napokon dostane, závisí od viacerých okolností. Je mnoho prípadov, kedy sa to podarilo. Všetko sa však začína tým, že človek, ktorý sa ocitne v takejto situácii, urobí prvý krok a pripraví si nejakú stratégiu. Lucii sa peniaze síce nepodarilo získať, potvrdilo sa však, že pracujúci získavajú spormi aj iné veci ako len tie, ktoré oficiálne žiadajú. „Víťazstvo“ v spore sa preto podľa nás nepočíta výlučne podľa kritéria „máme/nemáme, čo sme žiadali“, ale aj podľa toho, ako nás spor ovplyvnil, čo nám dal do budúcnosti a či máme väčšie sebavedomie postaviť sa zamestnávateľom pri problémoch na pracovisku v budúcnosti. Za Priamu akciu môžeme povedať, že áno.

Priama akcia


Súvisiace články:
Výpoveď zo strany zamestnávateľa - ako som si s Priamou akciou vymohol lepšie podmienky
Správa z prezentácie o neplatnej výpovedi a otvorených stretnutiach PA na aktivistickom kempe
Víťazstvo juholondýnskej skupiny Solidarity Federation v spore o dlžnú mzdu
Organizovanie sa proti šéfom a majiteľom bytov v praxi - fungovanie a úspechy SeaSol
Agentúra OTTO vyplatila ďalšieho pracovníka + tipy, čo robiť v prípade problémov
Stanovy Priamej akcie

Diskusia

Vitajte v diskusii k článku. Cieľom diskusie je navzájom sa deliť o svoje pohľady na tému, skúsenosti a nejasnosti.
Ďakujeme, že v diskusii komunikujete s úmyslom konštruktívnosti, vzájomnej pomoci a úcty. Všetka komunikácia, ktorá ma iné ciele, bude presunutá tam, kam patrí - do smetného koša.

Pridaj príspevok
 
ODPORÚČAME(píš s diakritikou)

SPRÁVY

Zväz SolFed vybojoval spoločne s pracovníkom hotela dlžnú mzdu
08.05.2019 Bývalému pracovníkovi v kuchyni dlhoval hotel Harbour v Brightone 3 odpracované dni, zmluvnú odmenu (prepitné a bonus) a peniaze za nevyčerpanú dovolenku. Celková dlžná suma presahovala 1000 libier.

Kapela Železná kolóna vydáva nový album „Každý deň píšeme dejiny“
30.04.2019 Po 12 rokoch a opäť symbolicky na 1. mája vychádza nový album Železnej kolóny s názvom „Každý deň píšeme dejiny“. Digitálnu verziu s piatimi songmi je možné vypočuť/stiahnuť si na bandcampe a youtube.

Výstava plagátov „Zyeme čokoľvek“
24.04.2019 Solidárny zväz Priama akcia a komunitná obývačka Bystro pozývajú 1. mája o 18:00 na komentovanú prehliadku výstavy provokatívnych PLAGÁTOV KOLEKTÍVU HOGWASH, v ktorých sa tvorcovia snažia nájsť rozdiely, ale hlavne spojitosti medzi súčasnou spoločnosťou a režimom pred rokom 1989.

Ďalšia neúspešná žaloba Poľskej pošty proti zväzu ZSP
23.04.2019 Okresný súd vo Varšave zamietol 9. apríla žalobu, ktorú podala Poľská pošta proti Jakubovi, členovi Zväzu poľských syndikalistov (ZSP). Ako sme písali v skoršom článku, bol to ďalší (neúspešný) pokus vedenia Poľskej pošty kriminalizovať aktivity zväzu ZSP, ktorých hlavným cieľom je podpora pri organizovaní sa pracovníkov a pracovníčok Poľskej pošty.

Štrajk žien 8. marca
01.03.2019 Prinášame vyhlásenie feministickej sekcie zväzu CNT-AIT v Granade.

Vianočné dovolenky sa možno skončili, ale tvoje práva platia celý rok!
07.02.2019 Lokálna skupina zväzu Solfed v Brightone (MAP Veľká Británia) dosiahla ďalšie víťazstvo v kampani proti zlým praktikám šéfov. Jedna z najznámejších krčiem v centre Brightonu nezaplatila pracovníkovi peniaze za nevyčerpanú dovolenku a neposkytla výplatné pásky zodpovedajúce odpracovaným hodinám.

Upratovačky zo zväzu ZSP si vybojovali dlžné mzdy
28.01.2019 Upratovačky z centra pre utečencov pri Varšave dosiahli významné víťazstvo. Zmluvy s firmou Sadar im bránili vziať si dovolenku, mali nižšiu náhradu príjmu počas práceneschopnosti, nižšie dôchodkové odvody a chýbali aj platby sociálneho poistenia. Vďaka sporu však došlo k splneniu všetkých ich požiadaviek.

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšťania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víťazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíťazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víťazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávateľom a dlžná suma bola vyplatená.

Anarchosyndikalistický Prvý máj 2018
15.05.2018 Spracovali sme súhrn aktivít organizácií, ktoré sú súčasťou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) alebo s ňou sympatizujú. V článku si môžeš prečítať o aktivitách v 18 krajinách sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Británia, Bulharsko, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švédsko a USA.

Krátka správa z vernisáže plagátov „Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní“
09.04.2018 V sobotu 24. marca sa v bardejovskej Bašte uskutočnila vernisáž výstavy kolektívu Hogwash s názvom Rodinná tradícia - Zomrieť prepracovaní a chudobní. Plagáty sa nachádzajú na prvom poschodí Bašty. V priestoroch kaviarne sú menšie plagáty z edície Abeceda anarchistického amatéra, vo vedľajšej veľkej miestnosti sú veľké plagáty. Kto nestihol vernisáž, má možnosť navštíviť Baštu v otváracích hodinách do 30. apríla, kedy sa výstava skončí (udalosť na FB).

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Poľskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Poľskej pošty navštívili veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Keďže veľvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Poľsku.

Rozhovor so zväzom Priama akcia v nemeckom vysielaní RTVS
26.02.2018 Ak ovládaš aspoň základy nemčiny, môžeš si vypočuť rozhovor pre Radio Slowakei International (vysielanie RTVS v nemeckom jazyku) z konca januára na tomto odkaze: RTVS.

Ďalšie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňovať.
Log in