Priama akcia je solidárny zväz pracujúcich,
ktorý sa sústreďuje na riešenie problémov
na pracovisku a v komunite, a na organizovanie solidárnych akcií za práva a požiadavky
pracujúcich na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2000 je sekciou Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktorá v súčasnosti združuje zväzy a skupiny z 19 krajín sveta.

Problémy v práci? Ozvi sa zväzu Priama akcia
2. apríl 2014
Ak mᚠproblém v práci (nevyplatená mzda, neplatná výpoveď, nezapočítané hodiny atď.) a chceš ho aktívne rieši, ozvi sa na info@priamaakcia.sk alebo na iný z našich kontaktov, ktoré nájdeš v sekcii O nás. Pre viac informácií čítaj nasledujúci text a sleduj web problemyvpraci.priamaakcia.sk a Facebook fanpage fb.com/problemyvpraci.

„Potešilo ma, že žudia vedia prejavi solidaritu“
10. marec 2019
Tretiu čas článku o našom nedávnom víazstve v prípade dlžnej mzdy a náhrady mzdy uzatvárame rozhovorom s Jakubom. Zatiaž čo v predošlých dvoch častiach sme sa venovali vývoju problému až po jeho úspešné ukončenie a všeobecnejším témam týkajúcim sa zákona a našej kolektívnej moci, teraz sme sa zamerali na to, ako sa na celú vec pozeral Jakub.

Nevyplatená mzda a náhrada mzdy – čo s tým?
6. marec 2019
V predchádzajúcom článku sme sa venovali hlavne tomu, ako sa nám s Jakubom podarilo vybojova vyplatenie mzdy a náhrady mzdy v celkovej výške 584,61 €. Teraz by sme chceli napísa zopár slov o problémoch, s ktorými sme sa počas riešenia Jakubovho prípadu stretli. Keďže sa týkajú zákona, dajú sa zovšeobecni na vežký počet pracujúcich. Tému uzavrieme v nedežu rozhovorom s Jakubom.

Dosiahli sme vyplatenie dlžnej mzdy ešte pred začiatkom sporu
4. marec 2019
Začiatkom februára navštívila necelá dvadsiatka žudí jedno z bratislavských bistier. Neprišli sme si posedie, ale odovzda list s požiadavkou na vyplatenie mzdy a náhrady mzdy bývalému pracovníkovi Jakubovi. Majitežka podniku mu dlhovala vyše 500 €. O 19 dní (tesne pred vstupom nášho zväzu do sporu s bistrom) ich dostal na účet. V trojdielnom článku vysvetlíme, o čo vlastne išlo, ako sa nám podarilo uspie a čo si o tom všetkom myslí Jakub. V príbehu sa určite nájde veža pracujúcich nielen z gastronómie a týmto príkladom chceme ukáza, že má zmysel bojova.

Rok vzájomnej pomoci a priamych akcií - správa Zväzu nájomníkov SolFed v Brightone
24. október 2018
V rámci zväzu Solidarity Federation (MAP-Británia) v Brightone vznikol pred rokom Zväz nájomníkov, ktorého ciežom bolo navzájom si pomáha v sporoch týkajúcich sa bývania. Na nasledujúcich riadkoch prinášame súhrn úspechov, poučení a poznatkov z prvého roka bojov, ktoré dokazujú, že anarchosyndikalistická prax sa neobmedzuje len na riešenie problémov na pracoviskách.

SefovePodLupou.cz – pracujúci píšu o praktikách šéfov
29. jún 2018
Naši kamaráti z pražskej solidárnej siete Solis spustili v apríli 2018 webstránku www.SefovePodLupou.cz. Je určená pracujúcim, ktorí chcú informova o praktikách šéfov, pracovných podmienkach či iných problémoch na pracovisku. Prvé reportáže už boli zverejnené, a hoci sa zatiaž týkajú iba pracovísk v Českej republike, stránka má potenciál pokrýva aj situáciu na Slovensku, preto sú informácie zo Slovenska viac než vítané.

Naša sila, keď konáme spolu
14. jún 2018
V novembri 2017 sa nášmu zväzu spoločne s pracovníkom reštaurácie podarilo získa peniaze za nepreplatenú dovolenku vo výške 201 eur. Takmer rovnaký problém riešili tento rok aj naši kamaráti zo zväzu Solfed v Brightone. Uspeli rovnako ako my (v ich prípade išlo o sumu 1000 libier) a takisto bez nutnosti zorganizova nátlakovú akciu. Navyše vežmi symbolicky – na 1. mája. Bývalá zamestnankyňa práčovne opisuje svoje pocity zo sporu proti šéfom, s ktorými mala predtým dobré vzahy.

V solidarite s pracovníkmi Požskej pošty
22. február 2018
Pracovníci a pracovníčky Požskej pošty (PP) vedú už takmer dva roky kampaň za vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky. Stovky pracujúcich s podporou Zväzu syndikalistov Požska (MAP Požsko) sa aktívne usilujú o koordináciu celopožskej siete pracovníkov a vyzývajú k organizovaniu sa vo zväzoch. Vzhžadom na zastrašovanie zo strany PP aj odborov žiada ZSP o vyjadrenie solidarity v týždni od 26. februára do 4. marca a navrhuje uskutočni protesty na vežvyslanectvách, konzulátoch a iných oficiálnych zastúpeniach Požska. Zväz Priama akcia podporuje túto výzvu a ak sa zdá dôležitá aj tebe, ozvi sa nám čo najskôr na niektorý z našich kontaktov, aby sme solidaritu vyjadrili spoločne vo väčšom počte.
Aktualizácia: Správa z protestnej akcie

Ako sme sa pokúsili prebudi zamrznutú kaviareň Space Mania
30. január 2018
Majitežka Space Manie Viera Pearce ešte stále nevyplatila bývalej pracovníčke Mii zvyšnú dlžnú mzdu vo výške 222,44 €. Preto sme sa rozhodli, že sa jej v piatok 26. januára znova osobne pripomenieme a priamo v priestoroch Space Manie sa opýtame, kedy plánuje vyrieši tento problém. Počas našej pokojnej návštevy sa síce manžel pani Pearce správal agresívne, no nepodarilo sa mu zastraši nás. S akciami prestaneme, až keď Space Mania vyplatí Mii dlžné peniaze.

Podpor zväz Priama akcia v spore s pizzeriou Lozano Pub
10. november 2017
Lozano Pub odmieta preplati bývalému zamestnancovi Martinovi dovolenku za rok 2016 vo výške 201 eur. Za pizzeriou stojí spoločnos Laza s.r.o. a jej konatež Jozef Šturm, ktorý je zodpovedný za vzniknutú situáciu. Martin sa po mnohých neúspešných pokusoch dosta svoje peniaze rozhodol nenecha to tak a oslovil nᚠzväz. Spoločne sme 30.10.2017 odovzdali konatežovi list s požiadavkou, na ktorý však nereagoval, a preto vstupujeme do sporu s pizzeriou Lozano Pub. Ak si myslíš, že takéto správanie šéfa si zaslúži reakciu, klikni na článok, kde nájdeš viac informácií o vývoji problému aj o možnostiach, ako pomôc.
Aktualizácia 13.11.2017: Martin dnes dostal na účet dlžnú sumu 201 €. Týmto spor s Lozano Pubom ukončujeme. Ďakujeme všetkým za podporu!

Zväz ASF vybojoval vyplatenie dlžnej mzdy v reštaurácii
11. september 2017
Melinda pracovala v reštaurácii New Star Kebab v Auburne (predmestie Sydney) a vedenie jej odmietlo zaplati za štyri týždne práce. Spoločne so zväzom ASF (MAP Austrália) a Solidárnou sieou zo Sydney preto vypracovali kampaň, ktorá zahŕňala protestné akcie a bojkot reštaurácie.

Krátke video o spore za nevyplatenú mzdu
15. jún 2017
Takto pred rokom sa podarilo zväzu Priama akcia opä zvíazi v spore s firmou, ktorá dlhovala pracovníkovi mzdu. Po necelom mesiaci aktivít vedených spoločne s bývalým brigádnikom firmy prišiel želaný výsledok – dlžné peniaze boli vyplatené. Priebeh sporu sme zdokumentovali v krátkom videu (pozri youtube). Ak mᚠty alebo niekto z tvojho okolia problém na pracovisku a záujem ho rieši, ozvi sa nám na niektorý z našich kontaktov.

V Požsku prebieha najväčšia nezávislá mobilizácia poštárov
21. marec 2017
Vo štvrtok 16. marca zorganizovalo niekožko tisíc pracovníkov pôšt z 22 požských miest najväčšiu od odborov nezávislú akciu v nedávnej požskej histórii. Protesty sa začali o siedmej hodine ráno a konali sa v rôznych časoch počas celého dňa, pričom na niektorých miestach protestovalo aj niekožko stoviek žudí. Medzi hlavné požiadavky pracovníkov patrí zvýšenie platov o 1000 zlotých (približne 235 eur) a reorganizácia rajónov.

Skúsenos s prácou v Británii a vyplatením dlžnej mzdy
22. január 2017
Zväz Solidarity Federation (MAP Británia) v Liverpoole informoval koncom roka o úspešnom vyriešení problému s dlžnou mzdou a nevyplatenou dovolenkou, ktorý mala chyžná v jednom z hotelov v komplexe Alber Dock. Spoločne sa im podarilo dosiahnu vyplatenie sumy 1200 libier ešte pred spustením verejnej kampane, len niekožko dní po tom, ako SolFed kontaktoval zamestnávateža.

Pražská solidárna sie dosiahla vyplatenie dlžných miezd + video
16. január 2017
S potešením informujeme, že spor o vyplatenie dlžných miezd medzi bývalými zamestnankyňami a firmou Globus sa podarilo vyhra vďaka podpore zo strany pražskej solidárnej siete Solis. Gratulujeme! O pozadí sporu nájdeš viac informácií v nasledujúcom texte publikovanom na internetovej stránke Solis.

Dôležité je nielen to, ČO sa nám podarí dosiahnu, ale aj AKO
13. október 2016
„Nemal som veža skúseností s organizovaním a pracujem v odvetví, kde zväzy vznikajú len zriedka (v odvetví IT, čiže informačných technológií). Predsa sa mi však podarilo dosiahnu nejaké víazstvá na mojom bývalom pracovisku (hlavne vďaka školeniu o organizovaní sa na pracoviskách, ktoré mi poskytol zväz Solidarity Federation) a ako sa vraví – najlepší spôsob, ako sa niečo nauči, je vyskúša si to!“ Týmito slovami sa začína článok člena Solidarity Federation (MAP Británia) z Bristolu, v ktorom opisuje, čo sa mu podarilo dosiahnu v práci, hoci bol sám. Konkrétne išlo o zastavenie pokusu firmy zavies neplatené nadčasy a zlepšenie podmienok v oblasti BOZP.

Citibank prehrala spor týkajúci sa diskriminácie a mobingu na pracovisku
18. september 2016
Na praktiky v Citibank upozornil zväz ZSP (MAP Požsko) a traja pracovníci banky sa rozhodli da požskú pobočku Citibank na súd. Išlo o prípady diskriminácie po rodičovskej (otcovskej) dovolenke, mobing a sexuálne obažovanie. Úspešné boli žaloby týkajúce sa mobingu a diskriminácie, kde súd rozhodol aj o vysokom odškodnom.

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
ODPORÚČAME(pĂ­ĹĄ s diakritikou)

SPRÁVY

Zväz ZSP uspel v spore o dlžnú mzdu s predajňou obuvi
09.01.2019 Problémy vo firme Schaffa Shoes sa týkajú neoprávneného prepúšania, neskorého a neúplného vyplácania miezd a zlého správania šéfov. Na protest proti týmto praktikám sa 10. decembra vo Varšave uskutočnila akcia pred jednou z kamenných predajní s obuvou a doplnkami, ktorá patrí do siete Schaffa Shoes. Podobný protest sa konal aj začiatkom roka 2018 v inej predajni, a hoci vtedy sa situácia vyriešila v prospech pracovníčky, isté praktiky zjavne pretrvali.

Rýchle víazstvo zväzu SolFed v spore o dlžnú mzdu
06.11.2018 Podnik Proud Cabaret zameraný na kabaret a burlesku vyplatil dlžných 1500 libier hneď po odovzdaní listu s požiadavkou. Vedenie neplnilo dohodu o výške hodinovej mzdy vo výške 8,50 libier a platilo len 7,58 libier (až do zavedenia novej minimálnej mzdy v apríli 2018, keď sa minimálka zvýšila na 7,83 libier). Do zmluvy tiež nezahrnulo zákonom požadovanú informáciu o mzdových tarifách. Pracovník na to opakovane upozorňoval, no nikam to neviedlo. Keď ho neustále odbíjanie unavilo, ozval sa SolFedu a po odovzdaní listu s požiadavkami dostal svoje peniaze.

Zväz SolFed v Manchestri zvíazil v spore s realitkou Fortis
02.11.2018 Len pred pár dňami sme informovali o víazstvách zväzu Solfed v Brightone v sporoch týkajúcich sa bývania. V septembri publikoval článok o úspechu aj Solfed v Manchesteri. Spor sa začal v máji a skončil v júli. Išlo o vyplatenie kompenzácie štyrom študentom, ktorí boli ubytovaní cez realitku Fortis. Dostali kompenzáciu spolu vo výške 832 libier.

Jeden piket a dlžná mzda na účte
20.05.2018 Zväz Solidarity Federation v Brightone sa v apríli ohlásil s ďalším ukončeným sporom. Istá reštaurácia dlhovala bývalej pracovníčke 1200 libier za odpracované hodiny a nevyčerpanú dovolenku. Stačila jedna protestná akcia, krátky e-mailový pingpong medzi SolFedom a zamestnávatežom a dlžná suma bola vyplatená.

Podporili sme pracovníkov a pracovníčky Požskej pošty
01.03.2018 Dnes napoludnie sme v rámci medzinárodného týždňa solidarity s pracovníkmi a pracovníčkami Požskej pošty navštívili vežvyslanectvo Požskej republiky v Bratislave. Keďže vežvyslanec sa na mieste nenachádzal, konzulovi sme objasnili dôvody našej návštevy a odovzdali list s požiadavkou (PDF), aby o proteste informoval príslušné orgány v Požsku.

Víazstvo Pražskej solidárnej siete v boji o dlžnú mzdu
15.11.2017 Pripomíname ďalšie víazstvo Pražskej solidárnej siete SOL!S v boji o dlžnú mzdu. K úspechu ešte z októbra gratulujeme a pripájame pôvodný článok aj s videom z návštevy agentúry Avedonna agency, ktorá mzdu dlhovala pracovníčke Denise.

SolFed Liverpool zvíazil v spore s agentúrou domácej ošetrovatežskej starostlivosti
20.04.2017 V prvej polovici apríla sa skončil spor zväzu Solidarity Federation v Liverpoole s agentúrou Alpha Care. Bývalej pracovníčke, ktorá sa rozhodla odís z agentúry pre zlé pracovné podmienky, dlhovala agentúra peniaze za odpracované hodiny, cestovné výdavky a dovolenku.

Ďalší protest poštárov v Požsku
11.04.2017 Vyše 2000 pracovníkov a pracovníčok pôšt demonštrovalo v sobotu vo Varšave za zlepšenie pracovných podmienok, reogranizáciu práce a znovuzamestnanie dvoch kolegov, ktorí boli prepustení po verejnej kritike situácie na pošte. Mobilizácia pokračuje.

Zväz ASF (MAP Austrália) hlási víazstvo v spore o neplatnú výpoveď
31.10.2016 Do sporu vyšiel proti podniku Northcote Social Club na predmestí Melbourne. Podnik patrí do siete klubov a hotelov Corner Group a počas sporu sa konali protesty aj pred ďalšími pobočkami v Richmonde a Newtowne. Vedenie nakoniec 18. októbra súhlasilo, že za protiprávne prepustenie vyplatí bývalému pracovníkovi Shawnovi odškodné, ktoré Shawn považuje za uspokojivé. „Toto víazstvo by sme nedosiahli bez nátlaku na šéfov Corner Group pomocou priamych akcií,“ konštatuje zväz ASF.

Ďalšia kaviareň v Brightone ustúpila zväzu SolFed
25.08.2016 V júli informoval zväz Solidarity Federation (MAP Británia) v Brightone o novom víazstve. Bývalá pracovníčka kaviarne Cheese & Toast kontaktovala jedného z členov SolFedu potom, čo bola bez akýchkožvek dôkazov obvinená z krádeže peňazí z kasy. Manažér aj majitež podniku ju obažovali, a tak sa rozhodla v kaviarni skonči.

Zväz SolFed v Brightone znova uspel v spore o nevyplatenú mzdu
14.07.2016 Jedným z najrozšírenejších problémov v odvetví spojenom s ubytovaním a stravovaním v Británii je nevyplácanie nevyčerpanej dovolenky. Stretol sa s ním aj pracovník hotela Amsterdam v Brightone, ktorý po neúspešných pokusoch dohodnú sa šéfom, kontaktoval našich kamarátov zo zväzu Solfed (MAP Británia).

Pondelok 25.1. – demonštrácia učitežov v Bratislave a prvý deň časovo neobmedzeného štrajku v školstve
21.01.2016 V pondelok sa koná v Bratislave demonštrácia pedagógov. Udalos na FB k demonštrácii: fb.com/events. Zároveň je to prvý deň, kedy školy vyjdú do časovo neobmedzeného štrajku organizovaného Iniciatívou slovenských učitežov (ISU). Účasou na akcii môžeš vyjadri svoju morálnu podporu. Podporu alebo povzbudenie k štrajku pokojne adresuj aj svojim súčasným či minulým učitežom. Čaká ich náročné obdobie. Ak mᚠnápad na konkrétnu pomoc vo svojej lokalite alebo sa chceš s niečím poradi, napíš priamo ISU.

Dve nové víazstvá v boji proti nevyplácaniu miezd v Brightone
25.10.2015 Zväz Solidarity Federation v Brightone mal počas leta plné ruky práce. Kontaktovali ho viacerí pracovníci z odvetvia spojeného s ubytovaním a stravovaním s problémami ako napríklad nevyplatenie mzdy či nepreplatenie dovolenky. Tento článok opisuje dva prípady úspešných priamych akcií proti šéfom.

Dve nové víazstvá v boji proti nevyplácaniu miezd v Brightone
25.10.2015 Zväz Solidarity Federation v Brightone mal počas leta plné ruky práce. Kontaktovali ho viacerí pracovníci z odvetvia spojeného s ubytovaním a stravovaním s problémami ako napríklad nevyplatenie mzdy či nepreplatenie dovolenky. Tento článok opisuje dva prípady úspešných priamych akcií proti šéfom.

Ako si nenecha naloži viac práce po odchode kolegu
15.10.2015 Svoju skúsenos opísal člen zväzu Solidarity Federation (MAP Británia), ktorý pracuje ako administratívny pracovník na jednej z brightonských univerzít.

�al�ie>>
Vlastníci servera a domény priamaakcia.sk nezodpovedajú za obsah zverejnených príspevkov a nemusia sa s nimi stotožňova.
Log in